Rzeczpospolita Polska

Wzory druków

Kwestura


 

wzór prawidłowo wypełnionej faktury arkusz Excel, 52.00 KB
2010-12-30 22:14
dokument Word wzór umowy zlecenia z rachunkiem dokument Word, 99.50 KB
2017-02-27 14:21
plik tekstowy druk umowy o dzieło (z prawami autorskimi) z rachunkiem plik tekstowy, 119.62 KB
2015-07-03 13:27
plik tekstowy druk umowy o dzieło (bez praw autorskich) z rachunkiem plik tekstowy, 117.87 KB
2015-07-03 13:27
dokument Word 2007 kalkulacja kosztów dokument Word 2007, 15.40 KB
2016-08-02 14:20
plik tekstowy wzór oświadczenia o użytkowanie samochodu – ryczałt plik tekstowy, 66.46 KB
2012-10-30 11:30

 

Dział Kadr i Spraw Socjalnych


 

wzór listy obecności dokument Word, 54.50 KB
2010-12-30 22:13
dokument Word wzór wniosku o wydanie legitymacji pracowniczej dokument Word, 26.50 KB
2010-12-30 22:14
dokument Word wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji pracowniczej dokument Word, 21.50 KB
2010-12-30 22:14
plik tekstowy wzór wniosku o nadanie orderu-odznaczenia plik tekstowy, 15.81 KB
2010-12-30 22:15
plik tekstowy wzór wniosku o nadanie odznaki "Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu" plik tekstowy, 14.77 KB
2010-12-30 22:14
plik tekstowy wzór wniosku o nadanie medalu "Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu" plik tekstowy, 15.08 KB
2010-12-30 22:15
plik tekstowy wzór wniosku o nadanie medalu Komisji Edukacji Narodowej plik tekstowy, 14.96 KB
2010-12-30 22:15
plik PDF Oświadczenie wymagane do zgłoszenia w ZUS przy zawieraniu umowy zlecenia plik PDF, 80.27 KB
2017-01-26 13:01


Druki dot. ochrony danych osobowych


wykaz informatycznych baz danych w ktorych przetwarzane są dane osobowe plik tekstowy, 29.41 KB
2010-12-30 22:13
ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych plik tekstowy, 36.16 KB
2010-12-30 22:13
wykaz miejsc przetwarzania danych osobowych plik tekstowy, 26.40 KB
2010-12-30 22:13
dokument Word wniosek o nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dokument Word, 31.50 KB
2014-02-12 10:12
oświadczenie plik tekstowy, 32.81 KB
2010-12-30 22:13


Zespół ds. Likwidacji


dokument Word Wniosek o wycofanie zbędnych składników rzeczowych dokument Word, 29.50 KB
2014-05-14 06:38
dokument Word Protokół likwidacji wyposażenia dokument Word, 43.00 KB
2014-05-14 06:38


Dział Aparatury i Pomocy Dydaktycznych


Skład komisji przetargowej

Pismo przewodnie do przetargu

Protokół przekazania - przyjęcia

Tabela z parametrami

Tabela z parametrami na meble

Wartość szacunkowa

Wniosek

Protokół z wyboru


Sekcja  Pomocy DydaktycznychZamówienie na wykonanie materiałów naukowo-dydaktycznych

Karta zgłoszeniowa awarii

Karta kontroli sprzętu audiowizualnego


Inwentaryzacja


dokument Word Rewers dla wypożyczającego dokument Word, 31.00 KB
2014-01-21 11:21

 

Dział Transportu


 

dokument Word 2007 zapotrzebowanie na pojazd dokument Word 2007, 11.83 KB
2015-03-12 09:13

 

Archiwum


 

dokument Word Karta udostępnienia akt dokument Word, 31.50 KB
2011-06-02 11:20
dokument Word Spis dokumentacji niearchiwalnej/aktowej/ przeznaczonej na makulaturę lub do zniszczenia dokument Word, 29.00 KB
2011-06-02 11:20
dokument Word Spis spraw dokument Word, 43.50 KB
2012-08-29 13:00
dokument Word Spis zdawczo-odbiorczy akt dokument Word, 37.50 KB
2013-06-17 08:02
dokument Word Wniosek o udostępnianie prac dyplomowych dokument Word, 26.00 KB
2011-06-02 11:20
dokument Word Przykładowe opisy teczek dokument Word, 42.50 KB
2013-06-17 08:02

Druki BHP


dokument Word skierowanie na badanie sanitarno-epidemiologiczne dokument Word, 30.00 KB
2014-05-27 11:27
plik PDF skierowanie na lekarskie badanie profilaktyczne plik PDF, 504.70 KB
2015-04-13 08:49
plik PDF zaświadczenie o stanie zdrowia N-9 plik PDF, 338.67 KB
2015-05-06 08:22
plik PDF zawiadomienie o wypadku przy pracy plik PDF, 106.42 KB
2013-09-30 09:48
plik PDF zawiadamienie o wypadku w drodze z pracy/do pracy plik PDF, 90.56 KB
2013-09-30 09:48
plik PDF wniosek o przyznanie dodatku specjalnego dla nauczyciela akademickiego plik PDF, 98.56 KB
2013-09-30 09:48
plik PDF wniosek o przyznanie dodatku specjalnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi plik PDF, 133.89 KB
2013-09-30 09:48

 

Inne


dokument Word wzór zlecenia wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego dokument Word, 40.50 KB
2010-12-30 22:15
Udostępniono:
2017-02-27 14:22