Rzeczpospolita Polska

Regulamin organizacyjny UPWr

Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – tekst ujednolicony tylko do użytku wewnętrznego

Wykaz symboli organizacyjnych – załącznik do Regulaminu organizacyjnego Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu –  wprowadzony zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.
Zmiany  do Regulaminu organizacyjnego
Opracował:
Grażyna Grzesiuła
Udostępniono:
2017-07-21 14:48