Rzeczpospolita Polska

Szkolenie: Prawa własności intelektualnej w projektach programu Horyzont 2020

_resized_200x112_logo_rpk  logo_pwrPrawa własności intelektualnej w projektach programu Horyzont 2020


Szkolenie przeznaczone jest, przede wszystkim, dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu Horyzont 2020 ale także dla wszystkich zainteresowanych ochroną praw własności intelektualnej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Termin: 23 maj  2017 r.

Organizatorzy: Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Miejsce: Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, budynek B-11,  ul. Smoluchowskiego 48 we Wrocławiu, sala nr 21

Program:

8.00 - 8.30        Rejestracja uczestników

8.30 - 8.35        Przywitanie

8.35 - 9.05        Własność intelektualna w działalności naukowo-badawczej: zasady ogólne  

9.05 - 10.05      Ochrona utworów: prawa autorskie majątkowe i osobiste   

10.05 - 10.20     Przerwa

10.20 - 11.20     Twórczość techniczna: wynalazki i wzory użytkowe  

11.20 - 12.00     Dobra „handlowe”: wzornictwo przemysłowe, ochrona znaków towarowych

12.00 - 12.20     Przerwa

12.20 - 13.10     Obrót własnością intelektualną: licencjonowanie i sprzedaż praw

13.10 - 13.50     Własność intelektualna w programie Horyzont 2020 - Grant Agreement

Szkolenie poprowadzi pan Łukasz Wściubiak rzecznik patentowy Politechniki Krakowskiej.

Rejestracja na szkolenie