Rzeczpospolita Polska

Rok 2017

II Konferencja Naukowa „Człowiek - Żywność - Zdrowie”

24 - 25.03.2017Wrocław
Organizatorzy: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Wydział Nauk o Żywności

Współczesne problemy odorowe w przemyśle i gospodarce rolnej

28 - 29.03.2017Płock

Opieka nad źrebną klaczą oraz hodowlane i weterynaryjne aspekty wychowu źrebiąt

31.03 - 01.04.2017Wrocław-Pawłowice
Organizatorzy:

Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa, Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wrocławski Odział PTNW

Seminarium „Borelioza – problemy diagnostyczne i terapeutyczne”

10.05.2017Krosno
Popularyzacja wiedzy oraz wymiana poglądów naukowych i doświadczeń na temat epidemiologii, etiologii, patogenezy, obrazu klinicznego, diagnostyki, leczenia i profilaktyki boreliozy (Borreliosis). Próba wyjaśnienia przyczyn „szumu medialnego” na temat boreliozy (krętkowicy kleszczowej). Merytoryczne omówienie, weryfikacja i obalenie nieprawdziwych informacji o chorobie oraz próba oceny rzeczywistych zagrożeń związanych z zakażeniem krętkami Borrelia. Dawne i współczesne problemy związane z rozpoznaniem i leczeniem boreliozy z Lyme. Omówienie i ocena metod leczenia boreliozy w medycynie oficjalnej i medycynie alternatywnej (niekonwencjonalnej).

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia - Wrocław 2017

11 - 12.05.2017Uniwersytet Wrocławski

Głównym celem konferencji jest aktywizacja środowiska naukowego, samorządowego i biznesowego na rzecz promowania zdrowego stylu życia.

IV konferencja pt. „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Medycyna naturalna w onkologii”

11 - 12.05.2017Krosno
Celem konferencji jest przedstawienie znaczenia preparatów pochodzenia naturalnego, diety i aktywności fizycznej w leczeniu oraz profilaktyce nowotworów. Zwrócenie uwagi na liczne czynniki kancerogenne oraz możliwości ochrony przed nimi. Próba oceny potencjalnego znaczenia medycyny naturalnej w onkologii.

XXII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych

25 - 26.05.2017Wrocław
Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w dniach 25-26 maja 2017 roku organizuje XXII Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych (XXXIV Sejmik SKN).

Międzynarodowa konferencja pt. "Nowości w chorobach wewnętrznych koni"

26 - 27.05.2017Wrocław
Serdecznie zapraszamy na Konferencję pt. "Nowości w chorobach wewnętrznych koni", która odbędzie się w dniach 26-27 maja 2017 r., w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym w Pawłowicach.

Międzynarodowe Sympozjum MECHANIZMY ZACHOWAŃ ZWIERZĄT ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH MODELOWANIA

26.05.2017Wrocław

Zapraszamy Państwa do udziału w Międzynarodowym Sympozjum MECHANIZMY ZACHOWAŃ ZWIERZĄT ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH MODELOWANIA.