Rzeczpospolita Polska

Rok 2017

II Konferencja Naukowa „Człowiek - Żywność - Zdrowie”

24 - 25.03.2017Wrocław
Organizatorzy: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Wydział Nauk o Żywności

Współczesne problemy odorowe w przemyśle i gospodarce rolnej

28 - 29.03.2017Płock

Opieka nad źrebną klaczą oraz hodowlane i weterynaryjne aspekty wychowu źrebiąt

31.03 - 01.04.2017Wrocław-Pawłowice
Organizatorzy:

Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa, Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wrocławski Odział PTNW

Seminarium „Borelioza – problemy diagnostyczne i terapeutyczne”

10.05.2017Krosno
Popularyzacja wiedzy oraz wymiana poglądów naukowych i doświadczeń na temat epidemiologii, etiologii, patogenezy, obrazu klinicznego, diagnostyki, leczenia i profilaktyki boreliozy (Borreliosis). Próba wyjaśnienia przyczyn „szumu medialnego” na temat boreliozy (krętkowicy kleszczowej). Merytoryczne omówienie, weryfikacja i obalenie nieprawdziwych informacji o chorobie oraz próba oceny rzeczywistych zagrożeń związanych z zakażeniem krętkami Borrelia. Dawne i współczesne problemy związane z rozpoznaniem i leczeniem boreliozy z Lyme. Omówienie i ocena metod leczenia boreliozy w medycynie oficjalnej i medycynie alternatywnej (niekonwencjonalnej).

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia - Wrocław 2017

11 - 12.05.2017Uniwersytet Wrocławski

Głównym celem konferencji jest aktywizacja środowiska naukowego, samorządowego i biznesowego na rzecz promowania zdrowego stylu życia.

IV konferencja pt. „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Medycyna naturalna w onkologii”

11 - 12.05.2017Krosno
Celem konferencji jest przedstawienie znaczenia preparatów pochodzenia naturalnego, diety i aktywności fizycznej w leczeniu oraz profilaktyce nowotworów. Zwrócenie uwagi na liczne czynniki kancerogenne oraz możliwości ochrony przed nimi. Próba oceny potencjalnego znaczenia medycyny naturalnej w onkologii.

EUREF 2017 Symposium

17 - 19.05.2017Wrocław
The Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences would like to cordially invite you to the EUREF 2017 Symposium.

XXII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych

25 - 26.05.2017Wrocław
Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w dniach 25-26 maja 2017 roku organizuje XXII Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych (XXXIV Sejmik SKN).

Zaproszenie na zebranie Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki

26.05.2017Wrocław
Serdecznie zapraszam na zebranie Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki, które odbędzie się w dniu 26 maja 2017 roku o godzinie 17.30, w Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu, ul. Chełmońskiego 37, Wrocław, sala 012 (parter).