Rzeczpospolita Polska

Rok 2017

Aktualne problemy w patologii psów i kotów „Walentynki Kardiologiczne 2017”

11.02.2017Wrocław
Organizatorzy: Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Katedra Diagnostyki Klinicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Sekcja Kardiologii PSLWMZ, Wrocławski Oddział PTNW.

Doskonałość naukowa – Jak równać do najlepszych – konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

23 - 24.02.2017Poznań
Niska pozycja Polski w europejskim rankingu innowacyjności jest w części skutkiem zbyt niskiego poziomu badań stosowanych i wdrożeniowych. Zwiększenie nakładów na badania naukowe, choć konieczne, jednak nie wystarczy. Potrzebna jest refleksja nad tym, jak dokonać zwrotu polskiej nauki ku badaniom przełomowym, zarówno podstawowym, jak i stosowanym. 23 i 24 lutego w Poznaniu polskie środowisko akademickie zastanawiać się będzie, jak zaradzić tym problemom.

IX Kongres Akademii po Dyplomie Weterynaria "Codzienna praktyka – algorytmy postępowania"

18 - 19.03.2017Warszawa

Chcesz zdobyć praktyczne ALGORYTMY POSTĘPOWANIA w weterynarii? Zapraszamy na IX Kongres Akademii po Dyplomie Weterynaria „Codzienna praktyka – algorytmy postępowania”.

Współczesne problemy odorowe w przemyśle i gospodarce rolnej

29 - 30.03.2017Płock

Opieka nad źrebną klaczą oraz hodowlane i weterynaryjne aspekty wychowu źrebiąt

31.03 - 01.04.2017Wrocław-Pawłowice
Organizatorzy:

Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa, Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wrocławski Odział PTNW

XXII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych

25 - 26.05.2017Wrocław
Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w dniach 25-26 maja 2017 roku organizuje XXII Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych (XXXIV Sejmik SKN).

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Renewable Resources and Biorefineries” (RRB-13)

07 - 09.06.2017Wrocław
Organizatorzy: Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytet w Gandawie (Belgia)

XI Międzynarodowe Sympozjum "Genetyka ilościowa roślin uprawnych"

07 - 09.06.2017Świeradów Zdrój
Organizator: Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Problematyka: Wyniki badań metodycznych i eksperymentalnych dotyczących genetyki ilościowej roślin uprawnych.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych”

13 - 14.06.2017
organizator: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Ochrony Roślin, Zakład Fitopatologii i Mykologii