Rzeczpospolita Polska

Rok 2017

Seminaria "Nauka – praktyce, praktyka – nauce"

18.07 - 17.09.2017Wrocław

IX Konferencja „Hodowla bydła mięsnego w Polsce – wyzwania i perspektywy dla ZIELONEJ DOLINY”

10 - 12.09.2017Karpacz i Radomierz
Konferencja poświęcona hodowli bydła mięsnego w Polsce odbędzie się w Karpaczu i Stacji Badawczo-Dydaktycznej Radomierz w dniach 10-12 września 2017 roku.

XLVII Seminarium Zastosowań Matematyki

10 - 13.09.2017Kobyla Góra
Organizator: Katedra Matematyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

18th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles

11 - 15.09.2017Praga, Czechy

Konferencja nukowa "Badania naukowe jako wsparcie dla rozwiązań innowacyjnych w produkcji roślinnej"

21 - 22.09.2017Wrocław
Konferencję naukową na temat: „Badania naukowe jako wsparcie dla rozwiązań innowacyjnych w produkcji roślinnej” połączona ze zjazdem pracowników katedr realizujących badania z zakresu uprawy roli i roślin oraz herbologii. Konferencja organizowana przez Katedrę Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni.

Gospodarka przestrzenna, stan obecny i wyzwania przyszłości – ujęcie interdyscyplinarne

25 - 26.09.2017Wrocław
Organizator: Katedra Gospodarki Przestrzennej

XV konferencja "Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt"

03.10.2017Wrocław
Organizatorzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Sekcja Dobrostanu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA.

XIII Kongres Wrocław: Problemy w rozrodzie małych zwierząt: płodność, ciąża, noworodek

14 - 15.10.2017Wrocław
Organizatorzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Towarzystwo Biologii Rozrodu, Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN, Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt