Rzeczpospolita Polska

Międzynarodowe Sympozjum MECHANIZMY ZACHOWAŃ ZWIERZĄT ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH MODELOWANIA

zachowania_zwierzat-1

Kolejna, piąta edycję tych cyklicznych spotkań z etologią odbędzie się 26 maja, w Centrum Dydaktyczno-Naukowym przy pl. Grunwaldzkim 24a.

Będziemy zaszczyceni jeśli zechcecie Państwo zjawić się w wiosennym Wrocławiu i wysłuchać serii ciekawych wykładów krajowych i zagranicznych prelegentów.

Zaproponowana podczas poprzedniej edycji Sympozjum nowa formuła, w ramach której oprócz wykładów plenarnych zarezerwowaliśmy również czas na krótkie wystąpienia dla młodych naukowców i praktyków, naszym zdaniem sprawdziła się, o czym świadczyła znaczna liczba zgłoszonych i ciekawie zaprezentowanych referatów. W tym roku również serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału i prezentacji rezultatów badań podczas sesji krótkich doniesień lub w trakcie sesji posterowej.

Nowością wynikającą z chęci większego umiędzynarodowienia naszego Sympozjum jest fakt, iż tegoroczne obrady Sympozjum prowadzone będą w całości w języku angielskim (dostępne będzie również tłumaczenie symultanicznie).

Wśród tegorocznych wykładowców gościć będziemy reprezentującą prof. Martę Gasci z MTA-ELTE Comparative Ethology Research Group Host institute: ELTE Ethology Department (Eötvös Loránd University, Budapest) wraz ze współpracowniczkami Annę Kis oraz Bori Turcsán. Swoje wykłady wygłoszą ponadto przedstawiciele współorganizatorów Sympozjum: prof. Ewa J. Godzińska, z Instytutu im. A. Nenckiego (Prezes Polskiego Towarzystwa Etologicznego) oraz mgr Andrzej Kłosiński z COAPE Polska.

Adres WWW: http://www.zachowaniazwierzat.pl