Rzeczpospolita Polska

V. Konferencja z cyklu „Nauka – Praktyce” pt. „Program ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA szansą rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Dolnego Śląska”

Logo

V. Konferencja z cyklu „Nauka – Praktyce”


„Program ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA szansą rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Dolnego Śląska”


Centrum Dydaktyczno-Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Sala Rad Wydziału, Pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław
05.06.2017 r., godz. 10:00-13:30Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu mając silną pozycję w makroregionie, jako jedno ze swoich strategicznych zadań, realizuje politykę zmierzającą w kierunku przekształcenia Uczelni w uniwersytet nowej generacji. Najbliższe lata pracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu to lata silnego powiązania z gospodarką, co osiągnięte zostanie w ramach programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, którego realizacja umożliwi realny wpływ na kreowanie polityki rozwojowej regionu, szczególnie w obszarze rolniczym.

W związku z prowadzonymi działaniami Uczelni, które są spójne z oczekiwaniami otoczenia zewnętrznego i są wynikiem płynących stamtąd potrzeb, w dniu 05 czerwca 2017 r. w Centrum Naukowo–Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Sali Rad Wydziału, Pl. Grunwaldzki 24A, będzie zorganizowana V. Konferencja z cyklu „Nauka – Praktyce” pt. „Program ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA szansą rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Dolnego Śląska”.


 

plik PDF Program konferencji plik PDF, 335.49 KB
2017-05-18 07:37