Rzeczpospolita Polska

Konferencja naukowa "Badania naukowe jako wsparcie dla rozwiązań innowacyjnych w produkcji roślinnej"


Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni
ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową na temat:

Badania naukowe jako wsparcie dla rozwiązań innowacyjnych w produkcji roślinnej


połączoną z corocznym zjazdem pracowników katedr realizujących badania z zakresu uprawy roli i roślin oraz herbologii.

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem:

Cezarego Przybylskiego
Marszałka Województwa Dolnośląskiego

oraz

JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Prof. dr. hab. Tadeusza Trziszki

w dniach:

21–22 września 2017 r.

na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu


KOMITET NAUKOWY
prof. dr hab. Danuta Parylak – przewodnicząca
prof. dr hab. Karol Wolski – wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Leszek Kordas
prof. dr hab. Lesław Zimny
dr hab. Piotr Sobkowicz
dr hab. Magdalena Szymura

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr hab. Janina Zawieja - przewodnicząca
dr hab. Wiesław Wojciechowski - wiceprzewodniczący
dr hab. Roman Wacławowicz
dr inż. Agnieszka Dradrach
dr inż. Piotr Kuc
dr inż. Roman Andrzej Śniady
dr inż. Ewa Tendziagolska

TEMATYKA KONFERENCJI

  • Przyrodnicze i produkcyjne aspekty nowych technologii uprawy roślin rolniczych
  • Uprawa i wykorzystanie roślin na cele nieżywnościowe
  • Modernizacje agrotechniki a zmiany w siedlisku glebowym
  • Bioróżnorodność użytków rolnych
Nadesłane prace będą prezentowane w formie referatów lub posterów. Istnieje możliwość publikacji prac (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w czasopismach: Fragmenta Agronomica lub Zeszyty Naukowe UP Wrocław, seria Rolnictwo.

MIEJSCE OBRAD
  1. dzień: sesja referatowa i posterowa - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław
  2. dzień: atrakcje Wrocławia (znane i nieznane miejsca Wrocławia m.in. Centrum Wiedzy o Wodzie – Hydropolis)KOSZTY UCZESTNICTWA

Opłata konferencyjna wynosi 600 zł (doktoranci i emeryci 400 zł) i obejmuje:
- wyżywienie,
- uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji,
- wynajem autokaru,
- bilety wstępu,
- publikację streszczeń zgłoszonych prac w materiałach konferencyjnych.

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
Nr konta: PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045,
              z dopiskiem D120/0008/17 oraz imię i nazwisko

ZAKWATEROWANIE:
Dom Studencki „Raj”, ul. Pautscha 5/7
Koszty zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie, w wysokości:
- pokój jednoosobowy – 70 zł/doba (standard studencki) lub 110 zł/doba (standard hotelowy),
- miejsce w pokoju dwuosobowym – analogicznie: 50 lub 70 zł/doba.

WAŻNE DATY
  • 30.06.2017 – przedłużony termin na zgłoszenie uczestnictwa
  • 15.07.2017 – opłata za konferencję i nadesłanie tekstów streszczeń
  • 30.08.2017 – trzeci komunikat zawierający program konferencji i inne szczegółowe informacje


PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ


Środa 20.09.2017 r.

od 14  - przyjazd i zakwaterowanie Uczestników

18–22 - kolacja - bufet przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UPWr, ul. Chełmońskiego 43


Czwartek 21.09.2017 r.

7.15–8.15 - śniadanie - bufet przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UPWr, ul. Chełmońskiego 43

8.15–8.50 - rejestracja Uczestników, hol przy portierni Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24A (wejście od dziedzińca)

9.00–9.15  - rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników

9.15–10.45 - sesja referatowa 1 i 2  -  prowadzenie: prof. dr hab. Irena Małecka-Jankowiak i  prof. dr hab. Kazimierz Klima

9.15–9.30 - Jaskulska I., Jaskulski D. - Wpływ technologii strip-till na wyrównanie obsady roślin, elementy plonowania i plon ziarna jęczmienia ozimego na polu produkcyjnym

9.30–9.45 - Tyburski J., Nowakowski M.- Wpływ mulczowania na wydajność buraka cukrowego w uprawie ekologicznej

9.45–10.00 - Woźnica Z., Idziak R., Sawińska Z., Szewczyk R., Kucharski M., Mrówczyński M., Sip M. - Rozwój innowacyjnych adiuwantów do środków ochrony roślin w Polsce

10.00–10.15 - Strzelińska J., Sawińska Z. - Udział korzeni różnej wielkości w masie systemu korzeniowego pszenicy pod wpływem substancji czynnych zapraw nasiennych

10.15–10.30 - Synowiec A. - Wykorzystanie w rolnictwie roślin zielarskich i olejków eterycznych jako donorów związków allelopatycznych

10.30–10.45 - Wolski K. - Możliwości wykorzystania traw na cele niepastewne

10.45–11.15 - przerwa kawowa – I piętro, s. 136 Klub Pracowniczy

11.15–11.30 - wystąpienia sponsorów

11.30–12.45 - sesja referatowa 3 i 4  - prowadzenie: dr hab. Irena Suwara i dr hab. Bogumił Rychcik, prof. nadzw.

11.30–11.45 - Kuc P. - Wpływ konserwującej uprawy roli, stosowanej w produkcji kukurydzy, na wybrane właściwości fizyczne gleby

11.45–12.00 - Romaneckas K., Adamavičienė A., Šarauskis E., Kriaučiūnienė Z., Marks M., Vaitauskienė K. - Wpływ żywych mulczów na fizyczne właściwości gleby w ciągłej uprawie kukurydzy

12.00–12.15 - Szymura M. - Bioróżnorodność użytków rolnych

12.15–12.30 - Klima K., Synowiec A. - Wykorzystanie wyników badan naukowych w projekcie „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowski Manden.)

12.30–12.45 - Wenda-Piesik A., Hoppe Sz. - Znaczenie doboru odmian rzepaku ozimego dla województwa kujawsko-pomorskiego w oparciu o analizę danych z doświadczeń porejestrowych

12.45–13.30 - sesja posterowa

13.30–14.00 -  podsumowanie sesji posterowej i dyskusja

14.00–15.00 - obiad, I piętro, s. 136 Klub Pracowniczy oraz spotkanie kierowników Katedr, s. 137

15.00–17.00 - czas wolny

17.00–19.00 - Afrykarium i spacer po ZOO

19.00 - uroczysta kolacja - Restauracja Letnia w ZOO


Piątek 22.09.2017 r.

7.15–8.30 – śniadanie - bufet przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UPWr, ul. Chełmońskiego 43

8.45–15.00 - wycieczka – Wrocław  znany i nieznany

15.00–16.00 - obiad i zakończenie konferencji – Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24A, I piętro, s. 136 Klub PracowniczySESJA POSTEROWA – kolejność:

(wymagania do posterów: maksymalny rozmiar 85 x 110 cm, orientacja pionowa)

Nr posteru

Autorzy

Tytuł

2.      

Brzozowska I., Brzozowski J.

Wpływ terminu siewu i nawożenia NPK na plonowanie pszenżyta ozimego

3.      

Wojciechowski W.

Następcze oddziaływanie międzyplonów i uprawy roli na zdrowotność pszenżyta ozimego

4.      

Różyło K. Andruszczak S., Kwiecińska-Poppe E., Kraska P

Plonowanie i właściwości fitochemiczne nasion rzepaku ozimego po trzech latach nawożenia odpadami organicznymi i mineralnymi

5.      

Haliniarz M., Gawęda D., Sobolewska M., Hury G

Ocena wartości technologicznej ziarna dwóch odmian pszenicy orkisz uprawianej w warunkach zróżnicowanej ochrony łanu i gęstości siewu

6.      

Harasim E., Wesołowski M., Kwiatkowski C.A.

Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem i ochrony fungicydowej na skład mineralny oraz zawartość aminokwasów w ziarnie pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum)

7.      

Wanic M., Denert M., Treder K.,

Rola przedplonów w kształtowaniu cech jakościowych ziarna pszenicy zwyczajnej i pszenicy orkisz

8.      

Stępień A., Wojtkowiak K., Pietrzak-Fiećko R.

Wpływ nawożenia azotem na plon, zawartość makro i mikroskładników, wskaźniki technologiczne oraz profile kwasów tłuszczowych w ziarnie odmian pszenicy ozimej (Triticum aestivum)

9.      

Głowacka A., Szostak B., Kiełtyka-Dadasiewicz A.

Wpływ odmiany i nawożenia mineralnego na zawartość mikroelementów w nasionach soi

10.    

Pałys E., Kraska P., Andruszczak S., Oleszczuk P., Świeca M., Kwiecińska-Poppe E., Gierasimiuk P., Różyło K.

Ocena jakości ziarna żyta ozimego wysiewanego na glebie z dodatkiem biowęgla

11.    

Jastrzębska M., Kostrzewska M.K., Saeid A., Treder K., Makowski P.

Wpływ bionawozu z popiołu i ochrony roślin na wybrane cechy jakościowe ziarna pszenicy jarej

12.    

Puła J., Klima K., Kołodziejczyk M., Lepiarczyk A.

Oddziaływanie HumicAgro na zachwaszczenie i plonowanie ziemniaka

13.   

 

Kordas L., Lejman A.

Wpływ organiczno-mineralnego granulatu nawozowego na wzrost i plon roślin energetycznych

14.    

Rychcik B. i in.

Zmiany właściwości gleby pod wpływem systemów uprawy roślin

15.    

Majchrzak L.

Wpływ długotrwałej monokulturowej uprawy pszenicy jarej na wybrane właściwości fizyczne gleby

16.    

Orzech K., Wanic M., Stepień A.

Wpływ ugniatania i sposobów uprawy roli na jej gęstość i plonowanie jęczmienia jarego

17.    

Zimny L. Zych A.

Wpływ systemów uprawy buraka cukrowego na właściwości fizyczne gleby

18.    

Wojciechowski W., Zawieja J.

Następcze oddziaływanie międzyplonów i uprawy roli na zachwaszczenie łanu pszenżyta ozimego

19.    

Suwara I., Leszczyńska R., Ciesielska A., Gozdowski D., Perzanowska A.

Wpływ zróżnicowanego nawożenia na plonowanie jęczmienia jarego uprawianego w siewie czystym i z wsiewką koniczyny czerwonej

20.    

Sobkowicz P.,Tendziagolska E., Łagocka A.

Reakcja owsa – komponenta mieszanki z pszenżytem – na bronowanie pielęgnacyjne

21.    

Lejman A., Ogórek R., Sobkowicz P.

Wpływ zróżnicowanej intensywności bronowania pielęgnacyjnego mieszanki zbożowo-strączkowej na kolonizację ziarniaków jęczmienia jarego przez grzyby mikroskopowe

22.    

Lejman A., Sobkowicz P., Ogórek R.

Odporność gorczycy białej jako chwastu testowego na regulację zachwaszczenia w mieszance jęczmienia z grochem siewnym

23.    

Pytlarz E., Parylak D.

Miejsce występowania stulichy psiej (Descurainia sophia) a kiełkowanie nasion chwastu

24.    

Idziak R., Woźnica Z., Sawińska Z., Sobczak A., Sakowicz T.

Wpływ adiuwantów na właściwości fizykochemiczne cieczy opryskowej

25.    

Gala-Czekaj D, Synowiec A.

Wpływ nalistnej aplikacji roztworów kwasu cytrynowego i octowego na wzrost, rozwój i biomasę inwazyjnej nawłoci kanadyjskiej (Solidago Canadensis l.)

26.    

Wiktorski A., Stępień A.

Reakcja rzepaku ozimego na wieloletnią monokulturę w warunkach zróżnicowanego poziomu chemicznej ochrony

27.    

Wacławowicz R., Tendziagolska E., Kuc P.

Zmiany właściwości chemicznych gleby po zastosowaniu popiołów z biomasySEKRETARIAT KONFERENCJI

dr inż. Agnieszka Lejman, Joanna Walczak-Łakomy
Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24 A, Budynek C3 pokój 209
50-363 Wrocław
tel. 71 320 1512
e-mail:


SPONSORZY KONFERENCJI

sposorzy_konf_prod_ros

logo_arimr


PATRONAT MEDIALNY

glos