Rzeczpospolita Polska

Rok 2017

Poszukujemy koordynatora programu „Dolny Śląsk. Zielona dolina Żywności i Zdrowia”

2017-08-03

Dzień wstępny dla studentów I roku

2017-06-29
Każdy student przyjęty na I rok studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w ramach „Dnia wstępnego” – jest to warunkiem zaliczenia I semestru.

Marsz pamięci w 20 lecie śmierci studentów w Górach Stołowych

2017-07-21
Marsz pamięci w 20 lecie śmierci studentów: Anny Kembrowskiej i Roberta Odżgi. Marsz odbędzie się dnia 17.08.2017 roku (czwartek) w Górach Stołowych.

Quarry Life Award 2018: Grupa Górażdże zaprasza do czwartej edycji konkursu promującego bioróżnorodność w kopalniach

2017-08-16
Już po raz czwarty koncern HeidelbergCement organizuje w 26 krajach na całym świecie konkurs przyrodniczy Quarry Life Award – naukowo-edukacyjne przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzacja i ochrona walorów przyrodniczych terenów kopalni surowców mineralnych oraz poszukiwanie nowych pomysłów na ochronę i promocję bioróżnorodności tych terenów.

Najlepszy Dyplom Roku – edycja 2017

2017-08-03
Wzorem lat ubiegłych, Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje przedsięwzięcie pn. „Najlepszy Dyplom Roku”, którego celem jest promocja i wsparcie najlepszych absolwentów dolnośląskich uczelni.

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

2017-07-04

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Stypendium Fundacji Państwa A.i S. Dekaban na rok 2018

2017-08-08
Stypendia przeznaczone są dla młodych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, którzy nie ukończyli jeszcze 40 roku życia.

ERC: Harmonogram naboru wniosków 2017/2018

2017-08-01

Domy studenckie dostępne w czasie wakacji

2017-07-07
Dział Spraw Studenckich informuje, że w czasie wakacji można korzystać z zakwaterowania w domach studenckich uczelni.

Targi ogrodnicze spoga+gafa 2017 w Kolonii

2017-06-05
W terminie 3-5 września w Kolonii odbędą się międzynarodowe targi ogrodnicze spoga+gafa 2017.