Rzeczpospolita Polska

Rok 2017

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

2017-09-18
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane, realizowane w Zakładzie Nauk Humanistycznych, Studium Języków Obcych,
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, odbywają się drogą elektroniczną.

Oferta zajęć sportowych SWFiS dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

2017-09-13

Dzień wstępny dla studentów I roku

2017-06-29
Każdy student przyjęty na I rok studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w ramach „Dnia wstępnego” – jest to warunkiem zaliczenia I semestru.

Nowe listy przyznanych miejsc w akademikach na dzień 11.09.2017

2017-08-21

Szkolenie granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC

Granty Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dla naukowców

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) do 2 października zbiera wnioski do konkursów w pięciu programach, w których naukowcy mogą zdobyć łącznie aż 67 mln zł na projekty badawczo-rozwojowe.