Rzeczpospolita Polska

Collaborative Doctoral Partnerships – nowy program JRC

Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre) ogłosiło pilotażowy projekt pt. „Collaborative Doctoral Partnerships” adresowany do instytucji kształcących doktorantów. Celem jest nawiązanie strategicznej współpracy między JRC a uczelniami, instytutami z krajów UE w zakresie wspólnego szkolenia doktorantów w wyznaczonych obszarach nauki, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia europejskiej polityki w zakresie badań oraz z wykorzystaniem tzw. umiejętności miękkich. Termin na zgłaszanie przez instytucje chęci udziału w projekcie upływa 15 marca 2017 r.

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/cdp-call-for-expression-of-interest_en.pdf