Rzeczpospolita Polska

Godziny rektorskie – 26 maja

godziny rektorskieNa wniosek Samorządu Studentów, w celu umożliwienia studentom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wzięcia udziału w obchodach tegorocznych „UPnaliów”, zawieszam w dniu 26 maja 2017 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne od godziny 14:00.
At the request of Student Council I announce cancellation of classes on 26th of May starting from 2 p.m.


Prof. Józef Sowiński
Prorektor ds. studenckich i edukacji
Vice-Rector for student affairs and education