Rzeczpospolita Polska

Rok 2017

Poszukujemy koordynatora programu „Dolny Śląsk. Zielona dolina Żywności i Zdrowia”

2017-08-03

Stypendium Fundacji Państwa A.i S. Dekaban na rok 2018

2017-08-08
Stypendia przeznaczone są dla młodych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, którzy nie ukończyli jeszcze 40 roku życia.

Ruszył konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS

2017-09-01
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej razem z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zapraszają do zgłaszania kandydatów do konkursu o siódmą nagrodę COPERNICUS dla wybitnych polskich i niemieckich naukowców.

Rekrutacja na Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku

2017-09-06
Zapraszamy na Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Marsz pamięci w 20 lecie śmierci studentów w Górach Stołowych

2017-07-21
Marsz pamięci w 20 lecie śmierci studentów: Anny Kembrowskiej i Roberta Odżgi. Marsz odbędzie się dnia 17.08.2017 roku (czwartek) w Górach Stołowych.

Quarry Life Award 2018: Grupa Górażdże zaprasza do czwartej edycji konkursu promującego bioróżnorodność w kopalniach

2017-08-16
Już po raz czwarty koncern HeidelbergCement organizuje w 26 krajach na całym świecie konkurs przyrodniczy Quarry Life Award – naukowo-edukacyjne przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzacja i ochrona walorów przyrodniczych terenów kopalni surowców mineralnych oraz poszukiwanie nowych pomysłów na ochronę i promocję bioróżnorodności tych terenów.

Najlepszy Dyplom Roku – edycja 2017

2017-08-03
Wzorem lat ubiegłych, Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje przedsięwzięcie pn. „Najlepszy Dyplom Roku”, którego celem jest promocja i wsparcie najlepszych absolwentów dolnośląskich uczelni.

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

2017-07-04

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

ERC: Harmonogram naboru wniosków 2017/2018

2017-08-01