Rzeczpospolita Polska

Rok 2017

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane dla nowo przyjętych studentów na studia II stopnia

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane dla nowo przyjętych studentów na studia II stopnia, którzy realizują przedmioty ogólnouczelniane w I semestrze, trwają do 26 lutego.

Rekrutacja na studia za granicą w ramach programu ERASMUS+

2017-02-09
Spotkanie informacyjne dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o studiach w uczelniach zagranicznych i praktykach w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018.

Zaproszenie do składania wniosków na wymianę osobową w ramach Programu Wykonawczego z ChRL

2017-02-20

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z chińskim Ministerstwem Nauki i Technologii (MOST) zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową na lata 2017-2019.

Collaborative Doctoral Partnerships – nowy program JRC

2017-02-17
Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre) ogłosiło pilotażowy projekt pt. „Collaborative Doctoral Partnerships” adresowany do instytucji kształcących doktorantów.

Ubezpieczenie NNW – termin zbierania składek przedłużony do 6 marca

2017-02-16
Uruchomiony zostaje dodatkowy termin zbierania składek na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe i osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

2017-02-13

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

2017-02-08
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane, realizowane w Zakładzie Nauk Humanistycznych, Studium Języków Obcych,
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, odbywają się drogą elektroniczną.

Konkurs na logotyp Zielonej Doliny

2017-02-07
 Zaprojektuj logo Zielonej Doliny i wygraj 5 tysięcy zł! Na projekt w formie grafiki wektorowej czekamy do końca lutego.

Zaproszenie na „Wieczory pawłowickie”

2017-02-11
Serdecznie zapraszamy wraz z osobą towarzyszącą na koncert w sali reprezentacyjnej pałacu w  Pawłowicach, w ramach cyklu spotkań pod nazwą „Wieczory pawłowickie”.

CERIC-ERIC: bezpłatny dostęp do infrastruktury badawczej umożliwiającej badania materiałów i biomateriałów

2017-02-09
Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC zaprasza do bezpłatnego korzystania z infrastruktury badawczej umożliwiającej badania materiałów i biomateriałów.