Rzeczpospolita Polska

Rok 2017

Collaborative Doctoral Partnerships – nowy program JRC

2017-02-17
Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre) ogłosiło pilotażowy projekt pt. „Collaborative Doctoral Partnerships” adresowany do instytucji kształcących doktorantów.

Ubezpieczenie NNW – termin zbierania składek przedłużony do 6 marca

2017-02-16
Uruchomiony zostaje dodatkowy termin zbierania składek na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe i osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

2017-02-13

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

2017-02-08
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane, realizowane w Zakładzie Nauk Humanistycznych, Studium Języków Obcych,
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, odbywają się drogą elektroniczną.

Konkurs na logotyp Zielonej Doliny

2017-02-07
 Zaprojektuj logo Zielonej Doliny i wygraj 5 tysięcy zł! Na projekt w formie grafiki wektorowej czekamy do końca lutego.

Zaproszenie na „Wieczory pawłowickie”

2017-02-11
Serdecznie zapraszamy wraz z osobą towarzyszącą na koncert w sali reprezentacyjnej pałacu w  Pawłowicach, w ramach cyklu spotkań pod nazwą „Wieczory pawłowickie”.

CERIC-ERIC: bezpłatny dostęp do infrastruktury badawczej umożliwiającej badania materiałów i biomateriałów

2017-02-09
Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC zaprasza do bezpłatnego korzystania z infrastruktury badawczej umożliwiającej badania materiałów i biomateriałów.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowe konkursy „szybkiej ścieżki”

2017-02-06
W dniu 1 lutego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa konkursy w ramach kolejnej edycji programu „szybka ścieżka”, realizowanego w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO Inteligentny Rozwój.

Studiujesz? Praktykuj! – NCBR inwestuje w programy stażowe

2017-02-06
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugą edycję programu „Studiujesz? Praktykuj!” skierowanego do szkół wyższych.