Rzeczpospolita Polska

Struktura zatrudnieniaUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zatrudnia 1696 pracowników, z czego 748 osób to nauczyciele akademiccy. Jest wśród nich 247  profesorów i doktorów habilitowanych.

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni są głównie na wydziałach – w instytutach i katedrach – ale także w jednostkach międzywydziałowych, ogólnouczelnianych i pozawydziałowych.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma pięć wydziałów, które funkcjonują w następującej strukturze:

 

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

36 profesorów i doktorów habilitowanych, w tym 17 profesorów z tytułem naukowym; łącznie 78 nauczycieli akademickich.

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

57 profesorów i doktorów habilitowanych, w tym 25 profesorów z tytułem naukowym; łącznie 197 nauczycieli akademickich.

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 40 profesorów i doktorów habilitowanych, w tym 18 profesorów z tytułem naukowym; łącznie 120 nauczycieli akademickich.

 

Wydział Nauk o Żywności

38 profesorów i doktorów habilitowanych, w tym 18 profesorów z tytułem naukowym; łącznie 108 nauczycieli akademickich.

 

Wydział Przyrodniczo–Technologiczny

76 profesorów i doktorów habilitowanych, w tym 35 profesorów z tytułem naukowym; łącznie 202 nauczycieli akademickich.

 


Stan z 31 maja 2015 roku