Rzeczpospolita Polska

Kierunki zamawiane


Kierunki zamawiane


Trzykrotnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu znalazł się w gronie beneficjentów konkursu organizowanego przez MNiSW na kierunki zamawiane, uzyskując łącznie 9,3 mln zł na kierunki studiów:

  • biotechnologia (2009, 2011)                 
  • inżynieria środowiska (2009)
  • budownictwo (2009)
  • ochrona środowiska (2009, 2011)
  • inżynieria i gospodarka wodna (2011)
  • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (2012)