Rzeczpospolita Polska

Studia podyplomowe i specjalizacyjne
Regulamin studiów podyplomowych

Załącznik nr 1 do uchwały senatu nr 20/2016
z dnia 29.04.2016 r.
Terminarz rekrutacji na studia podyplomowe

w roku akademickim 2016/2017 TERMIN NABORU
Żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej od 6 czerwca 2016
Niemiecko-polskie studia MBA zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym do 31 sierpnia 2016
Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących do 15 września 2016
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
do 14 października 2016
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
do 31 grudnia 2016
Psychodietetyka
od stycznia 2017
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
do 14 października 2016
AGRO-UNIA
od 1 lipca 2016


Terminarz rekrutacji na studia specjalizacyjne

w roku akademickim 2016/2017 TERMIN NABORU
Choroby psów i kotów
do 15 października 2016
Chirurgia Weterynaryjna do 15 października 2016
Radiologia Weterynaryjna
do 15 października 2016
Choroby owadów użytkowych od marca 2017