Rzeczpospolita Polska

Wydział Medycyny Weterynaryjnej – studia podyplomowe i specjalizacyjne

Studia podyplomowe


Studia specjalizacyjne
 • Chirurgia weterynaryjna – 6 semestrów
  kierownik – dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. nadzw.
  prof. dr hab. Ryszard Badura
  tel. 71 320 5355 
  e-mail:


 • Choroby psów i kotów – 6 semestrów
  kierownik – prof. dr hab. Józef Nicpoń
  tel. 71 320 5360 
  e-mail:  


 • Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych – 4 semestry
  kierownik – prof. dr hab. Alina Wieliczko
  tel. 71 320 5328, 71 320 5336
  e-mail:  
   


 • Choroby owadów użytkowych – 4 semestry
  kierownik – dr hab. Paweł Chorbiński, prof. nadzw
  tel. 71 320-5339
  e-mail:  


 • Choroby przeżuwaczy – 5 semestrów
  kierownik – prof. dr hab. Jan Twardoń
  tel. 71 320 5306
  e-mail:


 • Epizootiologia i administracja weterynaryjna – 5 semestrów
  kierownik – dr hab. Krzysztof Rypuła, prof. nadzw.
  tel. 71 320 5326 
  e-mail:   • Rozród zwierząt – 5 semestrów
  kierownik – prof. dr hab. Jan Twardoń
  tel. 71 320 5306 
  e-mail:


 • Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna – 4 semestry
  kierownik – prof. dr hab. Jerzy Molenda
  tel. 71 320 5265
  e-mail:  


 • Radiologia weterynaryjna – 6 semestrów
  kierownik – dr Jan Siembieda
  tel. 71 345 2099
  e-mail: