Rzeczpospolita Polska

Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

ul. J. Chełmońskiego 38C, 51-630 Wrocław
tel. 71 320 5829
fax 71 320 5845
e-mail:

Kierownik

dr hab. inż. Andrzej Wiliczkiewicz, prof. nadzw.
tel. 71 320 5835, -5834, e-mail:

Sekretariat

mgr Małgorzata Pora
tel. 71 320 5829, e-mail:


Pracownicy

prof. dr hab. inż. Bogusław Fuchs 71 320 5836
prof. dr hab. Janusz Orda 71 320 5837
dr hab. inż. Rafał Bodarski 71 320 5838
dr inż. Anna Szuba-Trznadel 71 320 5832
dr inż. Barbara Król  
dr inż. Barbara Król 71 320 5830
dr Kamil Sierżant 71 320 5844
dr Maja Słupczyńska 71 320 5839
dr Tomasz Hikawczuk 71 320 5832
mgr inż. Anna Deptuszewska 71 320 5840
mgr inż. Anna Słowińska 71 320 5840
mgr inż. Monika Stadnicka 71 320 5840
mgr inż. Sylwia Sobolewska  
     

Doktoranci

71 320 5844  
     

Profesorowie emerytowani

   
prof. dr hab. Dorota Jamroz 71 320 5828
prof. dr hab. Stefania Kinal 71 320 5833
prof. dr hab. Stanisław Krzywiecki 71 320 5831

 

Struktura organizacyjna

  • Pracownia oznaczeń mineralnych
  • Pracownia chromatografii gazowej
  • Pracownia chromatografii aminokwasów
  • Pracownia oznaczeń podstawowych w paszach i materiale biologicznym