Rzeczpospolita Polska

Jubileusz 65-lecia


logo_65_lat_upwro
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest spadkobiercą intelektualnego i naukowego dorobku uczelni lwowskich. Kiedy w 1945 roku we Wrocławiu powstała pierwsza uczelnia po wojnie, Uniwersytet i Politechnika, w jej skład weszły Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Wydział Rolniczy z Oddziałem Ogrodniczym. W 1951 roku wraz z nowo utworzonymi wydziałami Melioracji Rolnych i Zootechnicznym weszły one w skład samodzielnej już uczelni –  Wyższej Szkoły Rolniczej, powołanej rozporządzeniem Rady Ministrów. 65 lat później Uniwersytet Przyrodniczy jest jedną z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce i jedyną tego typu w makroregionie Polski południowo-zachodniej.
  sponsor główny:

dachbud
  sponsor strategiczny:

glowny_autostrada_m2


sponsorzy:

 podstawowy_araj_m podstawowy_ovopol_m   podstawowy_tarczynski_m