Rzeczpospolita Polska

Dział Organizacji Studiów

ul. M. Skłodowskiej-Curie 42, 50-369 Wrocław

e-mail:


Dyrektor

mgr Małgorzata Faron
tel. 71 320 5104
e-mail:

Zastępca dyrektora

mgr inż. Monika Gyurkowich
tel. 71 320 5134, 71 328 2036
e-mail:

Danuta Basiak
tel. 71 320 5134, 71 328 2036
e-mail:

mgr Patrycja Krzemieniec
tel. 71 320 1044
e-mail:

Danuta Siemiatycka
tel. 71 320 5134, 71 328 2036
e-mail: