Rzeczpospolita Polska

Oferta dla biznesu

oferta_dla_biznesu


Za naszym pośrednictwem nawiążecie Państwo kontakt z jednostkami badawczymi, grupą ekspertów lub poszczególnymi uczonymi UPWr.
W zależności od potrzeb skontaktujemy Państwa z właściwymi jednostkami lub osobami i skomunikujemy zainteresowane strony bądź też zainicjujemy pierwsze spotkanie.
Pomożemy też sformalizować współpracę, przygotujemy wstępny projekt umowy. Do tego celu zaangażujemy w razie potrzeby prawników oraz specjalistów w zakresie prawa patentowego.

Chętnie też odpowiemy na wszelkie pytania.
AktualnościUrząd Patentowy RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie konkursach:
1. XIV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2016,
2. IV edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności
przemysłowej,
3. IV edycji konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej 2016.

Konkursy adresowane są do szerokiego kręgu odbiorców. O ile pierwszy z wymienionych konkursów to oferta dla pracowników naukowych, absolwentów lub studentów placówek naukowych, o tyle pozostałe dwa konkursy mogą być inspiracją dla każdego, choćby ze względu na pozauczelniane pasje i zainteresowania.

Prace konkursowe można nadsyłać do 20 października (praca naukowa), 22 października (informacja medialna), 4 listopada (film). Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali. Zapraszamy osoby kreatywne i z pasją!

Terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się na stronie Urzędu pod adresem: http://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2016/Menu05,824,7,index,pl/.

Zapraszamy serdecznie do udziału w imieniu Organizatora i Ośrodka Informacji Patentowej przy Wrocławskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.


KONTAKT


Dział Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji UPWr
tel. 71 320 5270, 71 320 5272; e-mail: komercjalizacja@up.wroc.pl