Rzeczpospolita Polska

Prof. dr hab. Roman Galas (2012)


sapere_auso


Absolwent wrocławskiej geodezji i kartografii z 1969 roku, stypendysta Humboldta, obecnie kierownik Katedry Nawigacji Precyzyjnej i Pozycjonowania Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Technicznego w Berlinie.

W ramach współpracy z Wydziałem Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uczestniczy w opracowaniu wspólnego projektu System ostrzegania dla górnej Odry, organizuje „Dni Polskie“ w Instytucie Geodezji i Informatyki Geodezyjnej Uniwersytetu Technicznego w Berlinie z udziałem studentów kierunku geodezja i kartografia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu“.