Rzeczpospolita Polska

Co się stało z naszą klasą?Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu realizuje projekt dotyczący monitorowania losów absolwentów. Są wyniki badań, opinie ekspertów. Teraz czas na budowę portalu.Gdy w styczniu 2006 roku trójka wrocławskich studentów wpadła na pomysł stworzeniem portalu, który pozwoli użytkownikom odnaleźć przyjaciół ze szkolnych lat, nikt nie przypuszczał, że Nasza-Klasa.pl stanie się jednym z popularniejszych w kraju serwisów społecznościowych. Choć jego pozycja wyraźnie osłabła, na rzecz popularniejszego Facebooka i zyskującego stale Twittera, fenomen społecznych platform ciągle się umacnia. Mają one jeszcze jedną ważną cechę – dysponują olbrzymią ilością informacji o swoich użytkownikach.

Z nowych trendów, możliwości oferowanych przez innowacyjne narzędzia informatyczne, chce korzystać także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ustawa o szkolnictwie wyższym nakłada na uczelnie obowiązek monitorowania losów zawodowych absolwentów. Zdaniem ministerstwa jest to jedna z wiarygodniejszych metod oceny i weryfikacji procesu kształcenia. Większość badań ma przenieść się do sieci.


Absolwent, czyli kto?

W Polsce jest 460 szkół wyższych, w których kształci się prawie 2 miliony studentów. Co roku mury uczelni opuszcza około 500 tys. absolwentów. Z okresem studiów łączą nawiązane przyjaźnie, z uczelnią w zasadzie nie wiąże nic. Jak zatem odbudować zaniedbywane przez lata relacje? Jak przekonać, by absolwenci o swojej karierze mówili, by utrzymywali kontakt z Alma Mater?


Bezrobotny na papierze

Badaniom losów absolwentów nie poświęcało się do tej pory wiele uwagi. Przeprowadzano badania ankietowe charakteryzujące się bardzo niską stopą zwrotu. Zróżnicowana metodologia, brak spójnych systemów, uniemożliwiają dokonywanie porównań. Uczelnie radzą sobie jak mogą, a ofertę edukacyjną budują w oparciu o zasoby kadrowe i analizę danych dotyczących liczby bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Sytuacji nie poprawia także rozproszony rynek narzędzi IT. Aby dopełnić czary goryczy trzeba dodać, że w całym tym systemie także rola pracodawcy nie jest jasna i ostatecznie sprowadza się do przekazania uczelni ofert pracy. Przyszedł czas to zmienić.


Higher-UP!

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu znalazł się w gronie beneficjentów konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na projekt innowacyjny dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt „PI – Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy” uzyskał wysoką ocenę i dofinansowanie w wysokości 972 421 zł. Dzięki temu na uczelni powstaje właśnie platforma, która, zbierając informacje o absolwentach, będzie służyła także pracodawcom i poprawie jakości kształcenia. Będzie to miejsce spotkań profesjonalistów z określonych branż. Autorzy projektu zakładają, że zadziała tu fenomen społecznej sieci.

Przygotowania idą pełną parą – zespół ekspertów opracował specyfikację techniczną portalu, a grupy robocze, składające sie z pracodawców, studentów i absolwentów poddały go krytycznej analizie. Dzięki umowom podpisanym z SGGW w Warszawie i Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie możliwe było przeprowadzenie badań systemów monitorowania losów zawodowych absolwentów w Polsce i za granicą. Przeprowadził je Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research. Teraz przed twórcami zadanie najtrudniejsze – budowa portalu, wdrożenie i pierwsze testy.


Jedno i to samo drzewo

Korzyści płynące z realizacji projektu są oczywiste. Uczelnia będzie korzystała z innowacyjnego narzędzia monitoringu losów absolwentów, dzięki któremu możliwe będzie kształtowania oferty edukacyjnej. Pracodawcy, oprócz bezpłatnej promocji i możliwości zamieszczania ogłoszeń, będą mogli korzystać z bazy profili potencjalnych pracowników. Absolwenci będą mieli możliwość śledzenia ofert pracy, zyskają dostęp do szkoleń on-line, będą mogli wymieniać doświadczenia z innymi użytkownikami forum. Powstająca platforma zacieśni współpracę między nauką i biznesem w zakresie kształtowania kadr.

Jest jeszcze jeden aspekt, wartość dodana projektu, który warto wyeksponować. Zainteresowanie uczelni losami absolwentów może pozytywnie wpłynąć na budowanie trwałych i owocnych relacji między Alma Mater i jej alumnami. Amerykańskie uczelnie od lat zajmują najwyższe pozycje w światowych rankingach. O ich sukcesie decydują absolwenci. Trzy najlepsze uniwersytety Harvard, Yale i Columbia są zarządzane wyłącznie przez byłych studentów. Okazuje się, że o prestiż uczelni najlepiej dbają jej absolwenci.


Własne pędy, własne liście, zapuszczamy każdy sobie
i korzenie oczywiście, na wygnaniu, w kraju, w grobie.
W dół, na boki, wzwyż ku słońcu, na stracenie, w prawo, w lewo,
kto pamięta, że to w końcu jedno i to samo drzewo.

Jacek Kaczmarski, Co się stało z naszą klasą


monitoring