Rzeczpospolita Polska

Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak (2013)


 

Prof. Zygmunt Pejsak

Absolwent wrocławskiej weterynarii, wybitny specjalista z zakresu chorób zakaźnych zwierząt, twórca krajowej szkoły hyopatologów. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, członek wielu krajowych i międzynarodowych komisji, rad i towarzystw naukowych, ekspert Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (O.I.E.). Obecnie pracuje w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach, jest kierownikiem zakładu.

Prof. Zygmunt Pejsak jest jednym z założycieli Europejskiej Szkoły Specjalistów Chorób Świń (European College of Porcine Heath Management – ECPHM). Jest członkiem rad naukowych Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu oraz Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie. Profesor Pejsak wchodzi w skład komitetów naukowych PAN oraz Polskiej Akademii Umiejętności.

Jest członkiem ministerialnego Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Prof. Zygmunt Pejsak jest autorem wielu artykułów naukowych i podręczników, w tym współautorem cenionego na świecie podręcznika „Diseases of Swine” wydanego przez Iowa State University Press.

W Polsce jest znanym propagatorem osiągnięć wiedzy weterynaryjnej, nie tylko wśród lekarzy weterynarii, ale także wśród hodowców i producentów świń. Opracował oraz wdrożył do produkcji biopreparaty, leki szczepionki. Za osiągnięcia z tego zakresu otrzymał wiele nagród, w tym nagrodę Prezesa Rady Ministrów, nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Rolnictwa. Od 2012 r. jest członkiem Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.