Rzeczpospolita Polska

Poszukiwany, poszukiwana - gdzie pracodawcy mogą znaleźć pracownikówPrzygotowanie praktyczne do zawodu, umiejętność określania i uzasadniania priorytetów, znajomość języków obcych, otwartość na uczenie się i stały rozwój – to zdaniem pracodawców najważniejsze kompetencje, jakie powinni posiadać zatrudniani do pracy absolwenci. Tylko gdzie takich szukać?

Wraz z początkiem roku akademickiego przez media przetoczyła się dyskusja na temat jakości kształcenia i kondycji polskich uczelni. Kto jest winny wysokiemu bezrobociu wśród absolwentów szkół wyższych? Czy pracodawcy mogą postulować zmiany w zakresie przygotowania studenta do zawodu? Gdzie szukać kompetentnego pracownika?


Inflacja akademicka

Ministerialne przepisy dotyczące finansowania nauki sprawiają, że uczelnie przy rekrutacji kierują się wskaźnikami ilościowymi. Niż demograficzny powoduje spadek liczby studentów, a problem z rekrutacją mają nawet najlepsze polskie uczelnie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, choć zaczęło limitować przyjęcia na studia, dopuszcza roczny, dwuprocentowy wzrost liczby studentów na każdym kierunku. Co roku mury uczelni opuszcza blisko pół miliona osób – co trzeci absolwent nie znajduje pracy. Wszystkie te czynniki powodują inflację akademicką, tytuł magistra nie daje gwarancji znalezienia zatrudnienia.


losy_absolwentow_(4_of_4)

fot. Tomasz LewandowskiMost wanted

Pracodawcy otwarcie przyznają, że nie jest łatwo znaleźć absolwenta z odpowiednimi kwalifikacjami. Kończący edukację na uczelniach wyższych nie odpowiadają ich oczekiwaniom. Badania pokazują, że powodem tego stanu rzeczy jest niedopasowanie struktury kształcenia do potrzeb rynku pracy. Organizacje zrzeszające pracodawców definiują postulaty zmian w systemie kształcenia. Wśród nich wymieniają przede wszystkim zwiększenie liczby godzin praktyk oraz zajęć z języków obcych, a także doskonalenie kompetencji miękkich.

Pracodawcy wysoko cenią elastyczność oraz chęć stałego podnoszenia kompetencji. Zatem, ich zdaniem, studentów należy kształcić tak, by zdobyta na uczelni wiedza i umiejętności stanowiły jedynie bazę, która – dzięki zaszczepionej w procesie edukacji motywacji – będzie stale poszerzana.


Co dalej?

Wśród burzliwej dyskusji, wskazywania winnych i formułowania postulatów ciągle brak odpowiedzi na pytanie, jak dany problem rozwiązać. Z pewnością należy silniej związać ze sobą środowiska uczelniane i biznesowe. Mimo faktu, iż na wielu uczelniach funkcjonują ciała doradcze w postaci rad pracodawców, to wciąż brak wyników deklarowanej współpracy. Ogranicza się ona do przyjmowaniu studentów na praktyki, bądź zamieszczania na stronach biur karier ofert pracy.

Może zatem warto coś na swoim podwórku zrobić? Dać do ręki narzędzia, które pozwolą problem rozwiązać? Do małej probówki wrzucić uczelnię, jej absolwentów i studentów, dodać do tego pracodawców i poczekać, co z tego wyniknie.


losy_absolwentow_(2_of_4)

fot. Tomasz LewandowskiEksperyment

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu znalazł się w gronie beneficjentów konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na projekt innowacyjny dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „PI – Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy”. Na uczelni powstaje właśnie portal, który, zbierając informacje o absolwentach, będzie służył także pracodawcom i poprawie jakości kształcenia. Będzie to miejsce spotkań profesjonalistów z określonych branż.

Istotnym, z punktu widzenia powodzenia przedsięwzięcia, jest fakt, iż portal będzie dotyczył branż związanych z profilem kształcenia uczelni. Według raportu „Szkolnictwo Wyższe w Polsce 2013” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, studenci kończący studia na kierunkach związanych z naukami przyrodniczymi stanowią niecałe 2 proc. ogólnej liczby absolwentów. Ta stosunkowo niewielka grupa szukających pracy w zawodzie oraz ściśle zdefiniowana branża pracodawców, daje duże szanse powodzenia projektu.

Zarejestrowanym na portalu pracodawcom, oprócz możliwości zamieszczania ofert pracy, udostępniona zostanie baza poszukujących zatrudnienia studentów i absolwentów. Cyfrowa platforma, posiadająca cechy serwisu społecznościowego, umożliwi bezpośredni kontakt. Twórcy portalu przygotowali pracodawcom jeszcze jeden bonus – ankiety. Dzięki temu, zatrudniający absolwentów uczelni przyrodniczych, zyskają narzędzie oceny swoich pracowników – ich kwalifikacji, poziomu wiedzy i umiejętności nabytych w czasie studiów. Każdy brak, niedociągnięcie może zostać zgłoszony uczelni, która wykształciła pracownika.


losy_absolwentow_(1_of_4)

fot. Tomasz LewandowskiWork in progress

Wersja testowa portalu już istnieje. Trwa rekrutacja testerów, która potrwa do końca października. Wówczas blisko trzystu użytkowników – pracodawców, pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a także studentów i absolwentów tych uczelni, będzie sprawdzało, czy portal spełnia ich oczekiwania. Ocenie poddane zostaną: zawartość merytoryczna portalu, stopień dostępności narzędzia dla użytkowników, skuteczność systemu zachęt oraz ergonomia narzędzia.

Rekomendacje zawarte w raportach pokażą, czy projekt będzie miał szansę wdrożenia na szeroką skalę. Więcej informacji, postęp prac, ale nie tylko – w testowaniu portalu może wziąć udział każdy pracodawca – można odnaleźć na stronie projektu: www.losy-absolwentow.up.wroc.pl.


losy_absolwentow_(3_of_4)

fot. Tomasz LewandowskiWork hard, have fun, make a difference!

Albert Einstein mawiał, że każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana. Jeśli założymy, że przy wyborze studiów, oprócz racjonalnej argumentacji decydują również emocje, chęć robienia czegoś, co się lubi, to należy dążyć do tego, by pracować w zawodzie, który zdecydował o wyborze kierunku studiów. Bo po co kształcić specjalistów, którzy nie znajdą zatrudnienia w zawodzie bliskim temu wymarzonemu.

monitoring