Rzeczpospolita Polska

Projekt Absolwent

Obowiązek dostosowywania oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy wynika z „Prawa o szkolnictwie wyższym”, które nakłada na uczelnie obowiązek śledzenia karier zawodowych osób kończących studia. Bo najlepszym źródłem informacji jest absolwent.


Przyszłość zaczyna się dzisiaj

Zaczęło się od wycieczki absolwentów Uniwersytetu Stanforda do San Francisco. I od awantury. Larry Page i Sergey Brin, twórcy Google'a, budowanie potęgi firmy rozpoczęli od wynajęcia garażu w kalifornijskim Menelo Park. Fenomen gospodarczych potęg to nie dzieło sprzyjającego losu, ale efekt ciężkiej pracy, czasami silnych emocji, ale przede wszystkim idealizmu i kreatywności wpojonych przez uczelnie, które kończyli ich absolwenci.

Jak uczyć? Jak przekazywać studentom wiedzę i umiejętności – nie po to, by tabelki sylabusów zgadzały się z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, ale po to, by o absolwencie pisano w Wikipedii? Jak przekonać studentów, którzy na absolutorium odbiorą lada dzień dyplom, że przyszłość zaczyna się dzisiaj, wystarczy wyciągnąć do niej rękę, po to, by zmieniać świat.

Podczas konferencji TED „Ideas worth spreading” Ken Robinsona, którego wykład obejrzało do tej pory ponad 33 mln internautów, stwierdził, że szkoły nie są w stanie przygotować swoich absolwentów na to, co wydarzy się za pięć, dziesięć, czy pięćdziesiąt lat. Nie dlatego, że się nie starają, ale dlatego, że to wręcz niemożliwe. Trendy, dynamika zmian, stawiają uczelnie w trudnej sytuacji. Nadzieję budzi monitoring losów zawodowych absolwentów, badanie ścieżek kariery, które wskażą właściwą drogę rozwoju, bo eksperci ds. rekrutacji są zgodni – najlepszym sposobem, aby odnaleźć się na rynku pracy jest nieustanne podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie dodatkowych umiejętności w uczelniach, które nadążają za zmianami.

abs_iksig_48

fot. Tomasz Lewandowski

Efektowny i efektywny

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu znalazł się w gronie beneficjentów konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na projekt innowacyjny dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „PI – Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy”. Na uczelni powstał portal, który, zbierając informacje o absolwentach, będzie służył także pracodawcom i poprawie jakości kształcenia. Już teraz to miejsce spotkań profesjonalistów z określonych branż. O tym można przekonać się odwiedzając portal www.absolwent.up.wroc.pl.

Jednym z sukcesów projektu, jak wskazują jego twórcy, jest pozyskanie rekomendacji, które są wynikiem dyskusji w gronie przedstawicieli różnych uczelni, decydentów i pracodawców. Propozycje zmian już teraz są przedstawiane na radach wydziału, wydziałowych radach biznesu oraz radach konsultacyjnych ds. szkolnictwa zawodowego przy kuratorium oświaty. Wśród nich najważniejsze stanowią: dążenie do ścisłej współpracy uczelni z pracodawcami, zapewnienie studentom możliwości odbywania praktyk w firmach dających szansę na praktyczne przygotowanie do zawodu, wprowadzanie do programu nauczania projektów przygotowujących do pracy w zespole oraz przedmiotów z obszaru przedsiębiorczości, nowych technologii, ochrony własności intelektualnej. To wszystko ma przygotować absolwenta do założenia i prowadzenia własnej firmy, bo zdaniem pracodawców, działalność gospodarczą studenci powinni otwierać już podczas studiów. – Nawet jeśli upadną, to i tak zdobędą cenne doświadczenie zawodowe. Odbierając dyplom ukończenia uczelni wyższej, będą wyposażeni w wiedzę, która pozwoli im na rozpoczęcie życia zawodowego, w roli przedsiębiorcy – mówi dr Magdalena Gawron, koordynator merytoryczny projektu. O pozytywnych zmianach w polskim systemie edukacji ma zatem świadczyć liczba nowo powstałych firm tworzonych przez absolwentów.


Rolnik szuka (żony) pracy

Przedstawiając projekt o jednym trzeba wiedzieć. Istotnym, z punktu widzenia powodzenia przedsięwzięcia, jest fakt, iż portal związany jest z branżą powiązaną z profilem kształcenia uczelni. Według raportu „Szkolnictwo Wyższe w Polsce 2013” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, studenci kończący studia na kierunkach związanych z naukami przyrodniczymi stanowią niecałe 2 proc. ogólnej liczby absolwentów. Ta stosunkowo niewielka grupa szukających pracy w zawodzie oraz ściśle zdefiniowana branża pracodawców, daje duże szanse powodzenia projektu.

Portal przygotowany został tak, by spełnił oczekiwania studentów, absolwentów i przedstawicieli biznesu. Zarejestrowanym na portalu pracodawcom, oprócz możliwości zamieszczania ofert rynku pracy, udostępniona została baza poszukujących zatrudnienia studentów i absolwentów. Ponadto cyfrowa platforma, posiadająca cechy serwisu społecznościowego, umożliwia bezpośredni kontakt. Twórcy portalu przygotowali pracodawcom jeszcze jeden bonus – ankiety.

– Zdaniem pracodawców branżowa baza ofert staży, praktyk i wolontariatu jest narzędziem, które może pomóc w zdobywaniu cennego doświadczenia oraz budowaniu ścieżki kariery. Pracodawcy w uwagach, jako zaletę portalu wskazywali fakt, że możliwe jest poszukiwanie przyszłych pracowników w ramach ofert staży, praktyk i wolontariatu, a nie tylko i wyłącznie ofert pracy – wskazuje dr Magdalena Gawron, koordynator merytoryczny projektu.

Dzięki temu, zatrudniający absolwentów uczelni przyrodniczych, zyskają narzędzie oceny swoich pracowników – ich kwalifikacji, poziomu wiedzy i umiejętności nabytych w czasie studiów. Każdy brak, niedociągnięcie może zostać zgłoszony uczelni, która wykształciła pracownika.

mon_abs_2015-2

fot. Tomasz Lewandowski

Ready, steady, go!

Mury istnieją po to, by w jednym miejscu zgromadzić ludzi, którzy nie pragną czegoś dostatecznie mocno. Dlatego na absolutoriach nie mówmy o tym, że absolwenci opuszczają mury uczelni. Szukajmy raczej analogii związanych ze ścisłą współpracą. Zainteresowanie uczelni losami absolwentów może pozytywnie wpłynąć na budowanie trwałych i owocnych relacji między Alma Mater i jej alumnami. Amerykańskie uczelnie od lat zajmują najwyższe pozycje w światowych rankingach. O ich sukcesie decydują absolwenci. Trzy najlepsze uniwersytety Harvard, Yale i Columbia są zarządzane wyłącznie przez byłych studentów. Bo o prestiż uczelni najlepiej dbają jej absolwenci.

Nowy portal, jak zapewniają jego twórcy, to nie tylko profesjonalne narzędzie badawcze, ale także narzędzie pomocne w podtrzymywaniu kontaktu z absolwentami. – Jak wskazują doświadczenia uczelni zagranicznych relacja na linii uczelnia-absolwent jest kluczowa dla gospodarki opartej na wiedzy – podkreśla dr Magdalena Gawron. – Absolwenci, którzy odgrywają ważne role w świecie kultury, nauki oraz polityki, mogą stanowić wspaniałą wizytówkę uczelni, świadcząc o jej poziomie i jakości kształcenia. W obecnej sytuacji rynkowej niezwykle ważny staje się również potencjalny wkład finansowy absolwentów w rozwój uczelni. Wywodzący się z tego grona przedsiębiorcy mogą stanowić swoiste lobby działające na rzecz uczelni i wspierające jej przedsięwzięcia – dodaje.


logotyp