Rzeczpospolita Polska

prof. Adam Paruch (2015)

a.paruch
Prof. Adam Paruch jest koordynatorem, wykonawca i konsultantem projektów badawczych finansowanych z programów międzynarodowych takich jak EEA Grants, Norway Grants, Bilateral Scientific and Technological Cooperation i NEFCO. Swoje prace naukowo-badawcze i konsultacyjne prowadził m. in. w Federacji Rosyjskiej, Republice Czeskiej, Rumunii, Republice Słowenii, Republice Greckiej i Republice Indii.
Z jego inicjatywy i pod jego kierownictwem powstał pierwszy w Norwegii koncept wykorzystania microbial source tracking (MST) w badaniach określenia źródeł zanieczyszczeń wód.

W ramach współpracy z Wydziałem Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji współorganizował staże naukowo-badawcze w Norwegii dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ponadto aktywnie angażuje się w propagowanie wspólnych osiągnięć naukowych na licznych konferencjach międzynarodowych oraz publikacjach.

Prof. Paruch jest laureatem kilku nagród Rektora Akademii Rolniczej i Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w dziedzinie dydaktycznej i badan naukowych.


Wykształcenie i praca zawodowa

1995 - Ukończone studia wyższe zawodowe na Wydziale Melioracji Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu
1996 - Ukończone studia wyższe magisterskie na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu
1996 - Asystent stażysta w Instytucie Melioracji i Kształtowania Środowiska na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu
2000- Ukończone studia doktoranckie na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu
2001 -Adiunkt w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu
2002- Staż naukowy (Post-Doctora! Research) ze Stypendium Rządu Norweskiego na realizacje badan w zakresie samodzielnego projektu „ Unieszkodliwianie i utylizacja odpadów płynnych i stałych w środowisku naturalnym",
prowadzonego na Wydziale Chemii i Biotechnologii i stałych w środowisku naturalnym",
Norweskiego Uniwersytetu Rolniczego - NLH, Norwegia
2003 - Pracownik naukowy na Wydziale Nauk Matematycznych i Technologii, Norweskiego Uniwersytetu Środowiska i Nauk Biologicznych - UMB, Norwegia
2005 - Pracownik naukowo-badawczy w Norweskim Centrum Gleboznawstwa i Badań Środowiskowych - JORDFORSK, Norwegia
2006 - Pracownik naukowo-badawczy w Norweskim Instytucie Badan Rolniczych i Środowiskowych - BIOFORSK, Norwegia
2010 - Profesor w Norweskim Instytucie Badan Rolniczych i Środowiskowych - BIOFORSK, Norwegia
2015 - Profesor w Norweskim Instytucie Badan Bioekonomicznych - NIBIO, Norwegia