Rzeczpospolita Polska

Prof. Maciej Siewiński (2017)


siewinski

Prof. Maciej Siewiński


Absolwent technologii żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, pracuje na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Od lat prowadzi badania nad lekiem na raka. Jako pierwszy na świecie wymyślił i opatentował tanią metodę pozyskiwania inhibitorów z kurzego jaja.