Rzeczpospolita Polska

Uchwały senatu

 1. 2019 rok
  1. Uchwała nr 1/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie uchwałą nr 7/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. ze zm.
  2. Uchwała nr 2/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2019 roku
   w sprawie: określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni
  3. Uchwała nr 3/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Anny Gliszczyńskiej.
  4. Uchwała nr 4/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Agnieszki Nawirskiej-Olszańskiej.
  5. Uchwała nr 5/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Marka Lorenca w Instytucie Architektury Krajobrazu
  6. Uchwała nr 6/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2019 roku
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Tomaszowi Edwardowi Janowskiemu z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 2. Dane archiwalne
  1. 2018 rok
  2. 2017 rok
  3. 2016 rok
  4. 2015 rok
  5. 2014 rok
  6. 2013 rok
  7. 2012 rok
  8. 2011 rok
  9. 2010 rok
  10. 2009 rok
  11. 2008 rok
  12. 2007 rok
  13. 2006 rok
  14. 2005 rok
  15. 2004 rok
  16. 2003 rok
  17. 2002 rok
 3. Wykazy aktualnych uchwał
  1. 2002 rok
  2. 2003 rok
  3. 2004 rok
  4. 2005 rok
  5. 2006 rok
  6. 2007 rok
  7. 2008 rok
  8. 2009 rok
  9. 2010 rok
  10. 2011 rok
  11. 2012 rok
  12. 2013 rok
  13. 2014 rok
  14. 2015 rok
Data ostatniej aktualizacji:
2012-04-10 10:08