Rzeczpospolita Polska

Zarządzenia pokontrolne

 1. 2018 rok
  1. Zarządzenie pokontrolne nr 1/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 sierpnia 2018 roku
   w sprawie wykonania zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy z kontroli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr rej. 160298-5301-01-K007-Ws01/18 z 26.07.2018 r.
  2. Zarządzenie pokontrolne nr 2/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 05 września 2018 r.
   w sprawie wykonania zaleceń audytowych wynikających z przeprowadzonego zadania zapewniającego pod nazwą: „Stan bezpieczeństwa teleinformatycznego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.”
  3. Zarządzenie pokontrolne nr 3/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2018 r.
   w sprawie wykonania zaleceń audytowych wynikających z przeprowadzonego zadania zapewniającego pod nazwą: „Rozliczanie kosztów związanych z eksploatacja budynków i pomieszczeń w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.”
 2. Dane archiwalne
  1. 2017 rok
  2. 2016 rok
  3. 2015 rok
  4. 2014 rok
  5. 2013 rok
  6. 2012 rok
  7. 2011 rok
  8. 2010 rok
  9. 2009 rok
  10. 2008 rok
  11. 2007 rok
  12. 2006 rok
Data opublikowania:
2009-03-20 12:45
Data ostatniej aktualizacji:
2009-03-20 12:45