Rzeczpospolita Polska

Zarządzenia pokontrolne

 1. 2019 rok
  1. Zarządzenie pokontrolne nr 1/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24.05.2019 r.
   w sprawie wykonania zaleceń audytowych wynikających z przeprowadzonego zadania zapewniającego pod nazwą: „Realizacja procesu dydaktycznego w Centrum Kształcenia na Odległość”
 2. Dane archiwalne
  1. 2018 rok
  2. 2017 rok
  3. 2016 rok
  4. 2015 rok
  5. 2014 rok
  6. 2013 rok
  7. 2012 rok
  8. 2011 rok
  9. 2010 rok
  10. 2009 rok
  11. 2008 rok
  12. 2007 rok
  13. 2006 rok
Data opublikowania:
2009-03-20 12:45
Data ostatniej aktualizacji:
2009-03-20 12:45