Rzeczpospolita Polska

Wzory druków

Kwestura


wzór prawidłowo wypełnionej faktury arkusz Excel, 52.00 KB
2010-12-30 22:14
dokument Word 2007 kalkulacja kosztów dokument Word 2007, 15.40 KB
2016-08-02 14:20
plik tekstowy wzór oświadczenia o użytkowanie samochodu – ryczałt plik tekstowy, 66.46 KB
2012-10-30 11:30

 

Wzory rachunków do umów zlecenie i o dzieło zawartych po 29 września 2017 roku
(Zarządzenie nr 161/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2017 roku)

dokument Word 2007 Umowa zlecenie dokument Word 2007, 25.92 KB
2017-10-26 10:08
dokument Word 2007 Rachunek do umowy zlecenia wraz z załącznikiem do rachunku dokument Word 2007, 18.71 KB
2017-10-26 10:08
dokument Word 2007 Umowa o dzieło (z prawami autorskimi) dokument Word 2007, 24.24 KB
2017-10-26 10:08
dokument Word 2007 Rachunek do umowy o dzieło z prawami autorskimi dokument Word 2007, 18.35 KB
2017-10-26 10:08
dokument Word 2007 Umowa o dzieło (bez praw autorskich) dokument Word 2007, 24.47 KB
2017-10-26 10:08
dokument Word 2007 Rachunek do umowy o dzieło bez praw autorskich dokument Word 2007, 19.93 KB
2017-10-26 10:08
dokument Word 2007 Umowa wydawnicza dokument Word 2007, 461.22 KB
2017-10-26 10:08
dokument Word 2007 Rachunek do umowy wydawniczej dokument Word 2007, 18.21 KB
2017-10-26 10:08
arkusz Excel 2007 Kody jednostek organizacyjnych arkusz Excel 2007, 15.59 KB
2017-10-10 12:00
arkusz Excel 2007 Symbole jednostek organizacyjnych arkusz Excel 2007, 25.02 KB
2017-10-12 09:58

 

Dział Kadr i Spraw Socjalnych


wzór listy obecności dokument Word, 54.50 KB
2010-12-30 22:13
dokument Word wzór wniosku o wydanie legitymacji pracowniczej dokument Word, 26.50 KB
2010-12-30 22:14
dokument Word wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji pracowniczej dokument Word, 21.50 KB
2010-12-30 22:14
plik tekstowy wzór wniosku o nadanie orderu-odznaczenia plik tekstowy, 15.81 KB
2010-12-30 22:15
plik tekstowy wzór wniosku o nadanie odznaki "Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu" plik tekstowy, 14.77 KB
2010-12-30 22:14
plik tekstowy wzór wniosku o nadanie medalu "Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu" plik tekstowy, 15.08 KB
2010-12-30 22:15
plik tekstowy wzór wniosku o nadanie medalu Komisji Edukacji Narodowej plik tekstowy, 14.96 KB
2010-12-30 22:15
plik PDF Oświadczenie wymagane do zgłoszenia w ZUS przy zawieraniu umowy zlecenia plik PDF, 80.27 KB
2017-01-26 13:01


Druki dot. ochrony danych osobowych


wykaz informatycznych baz danych w ktorych przetwarzane są dane osobowe plik tekstowy, 29.41 KB
2010-12-30 22:13
ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych plik tekstowy, 36.16 KB
2010-12-30 22:13
wykaz miejsc przetwarzania danych osobowych plik tekstowy, 26.40 KB
2010-12-30 22:13
dokument Word wniosek o nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dokument Word, 31.50 KB
2014-02-12 10:12
oświadczenie plik tekstowy, 32.81 KB
2010-12-30 22:13


Zespół ds. Likwidacji


dokument Word Wniosek o wycofanie zbędnych składników rzeczowych dokument Word, 29.50 KB
2014-05-14 06:38
dokument Word Protokół likwidacji wyposażenia dokument Word, 43.00 KB
2014-05-14 06:38


Dział Aparatury i Pomocy Dydaktycznych


Skład komisji przetargowej

Pismo przewodnie do przetargu

Protokół przekazania - przyjęcia

Tabela z parametrami

Tabela z parametrami na meble

Wartość szacunkowa

Wniosek

Protokół z wyboru


Sekcja  Pomocy Dydaktycznych


Zamówienie na wykonanie materiałów naukowo-dydaktycznych

Karta zgłoszeniowa awarii

Karta kontroli sprzętu audiowizualnego


Inwentaryzacja


dokument Word Rewers dla wypożyczającego dokument Word, 31.00 KB
2014-01-21 11:21

 

Dział Transportu


dokument Word 2007 zapotrzebowanie na pojazd dokument Word 2007, 11.83 KB
2015-03-12 09:13

 

Archiwum


dokument Word Karta udostępnienia akt dokument Word, 31.50 KB
2011-06-02 11:20
dokument Word Spis dokumentacji niearchiwalnej/aktowej/ przeznaczonej na makulaturę lub do zniszczenia dokument Word, 29.00 KB
2011-06-02 11:20
dokument Word 2007 Spis spraw dokument Word 2007, 15.25 KB
2017-11-15 10:10
dokument Word 2007 Spis zdawczo-odbiorczy akt dokument Word 2007, 15.00 KB
2017-11-15 10:10
dokument Word 2007 Spis zdawczo odbiorczy informatycznych nośników-danych dokument Word 2007, 15.38 KB
2017-11-15 10:10
dokument Word Wniosek o udostępnianie prac dyplomowych dokument Word, 26.00 KB
2011-06-02 11:20
dokument Word Przykładowe opisy teczek dokument Word, 46.50 KB
2017-11-15 10:10


Druki BHP


dokument Word skierowanie na badanie sanitarno-epidemiologiczne dokument Word, 30.00 KB
2014-05-27 11:27
plik PDF skierowanie na lekarskie badanie profilaktyczne plik PDF, 504.70 KB
2015-04-13 08:49
plik PDF zaświadczenie o stanie zdrowia N-9 plik PDF, 338.67 KB
2015-05-06 08:22
plik PDF zawiadomienie o wypadku przy pracy plik PDF, 106.42 KB
2013-09-30 09:48
plik PDF zawiadamienie o wypadku w drodze z pracy/do pracy plik PDF, 90.56 KB
2013-09-30 09:48
plik PDF wniosek o przyznanie dodatku specjalnego dla nauczyciela akademickiego plik PDF, 98.56 KB
2013-09-30 09:48
plik PDF wniosek o przyznanie dodatku specjalnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi plik PDF, 133.89 KB
2013-09-30 09:48

 

Inne


dokument Word wzór zlecenia wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego dokument Word, 40.50 KB
2010-12-30 22:15
Data ostatniej aktualizacji:
2018-01-15 08:31