Rzeczpospolita Polska

Dane archiwalne

 1. 2018 rok
  1. Zarządzenie nr 1/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 156/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 października 2017 roku ze zm. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno – archiwalnych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  2. Zarządzenie nr 2/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 37/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2011 r. ze zm. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Hodowla koni i jeździectwo” na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  3. Zarządzenie nr 3/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa ośmiu identycznych precyzyjnych odbiorników GNSS wraz z anteną, modułem transmisji GSM, układem zasilania oraz montażem we wskazanych miejscach w ramach projektu „EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej
  4. Zarządzenie nr 4/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z Dolnośląskim Klubem Kapitału w ramach konkursu „Młode Talenty”.
  5. Zarządzenie nr 5/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie zakup grawimetru do ciągłych obserwacji zmian pola grawitacji ziemskiej (pływowy) wraz z osprzętem (1 komplet) do projektu „EPOS - System Obserwacji Płyty Europejskiej, umowa nr POIR.04.02.00-14-A003/16-00 wraz z instalacją i konfiguracją w siedzibie Zamawiającego
  6. Zarządzenie nr 6/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2018 roku
   w sprawie przekształcenia Działu Pozyskiwania Projektów w Dział Zarządzania Wiedzą i Programów Międzynarodowych oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010r.
  7. Zarządzenie nr 7/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2018 roku
   w sprawie ustanowienia obowiązku wprowadzenia do ogłoszeń konkursowych przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich informacji o respektowaniu przez UPWr polityki równowagi płci i innych zapisów
  8. Zarządzenie nr 8/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2018 roku
   w sprawie utworzenia stanowiska Zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010r. ze zm.
  9. Zarządzenie nr 9/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 31/2005 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu z późniejszymi zmianami
  10. Zarządzenie nr 10/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2018 roku
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostki organizacyjnej powierzchni użytkowej w budynku C-2 i C-3 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 24 i 24a
  11. Zarządzenie nr 11/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2018 roku
   w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Ankietyzacji oraz wydziałowych Pełnomocników ds. Ankietyzacji od roku akademickiego 2017/18 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  12. Zarządzenie nr 12/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 186/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności rekrutacyjnych oraz internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunek inżynieria środowiska i na I rok studiów stacjonarnych drugiego 1stopnia, rozpoczynających się w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018.
  13. Zarządzenie nr 13/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia 102/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. ryzyka projektu.
  14. Zarządzenie nr 14/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
  15. Zarządzenie nr 15/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2018 roku
   w sprawie: Regulaminu postępowania na etapie realizacji i w okresie trwałości projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  16. Zarządzenie nr 16/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2018 roku
   w sprawie zasad podejmowania studiów wyższych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu przez osoby niebędące obywatelami polskimi.
  17. Zarządzenie nr 17/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2018 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Działu Organizacji Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  18. Zarządzenie nr 18/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 33/2017 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  19. Zarządzenie nr 19/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest : dostawa projektorów multimedialnych
  20. Zarządzenie nr 20/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest : dostawa i montaż urządzeń audiowizualnych
  21. Zarządzenie nr 21/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa drobnego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych
  22. Zarządzenie nr 22/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa serwera plików do systemu ZSI z miejscem na minimum 48 dysków 2,5’
  23. Zarządzenie nr 23/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 130/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2016 roku ze zm. w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na okres od 1 listopada 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.
  24. Zarządzenie nr 24/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2018 roku
   w sprawie utworzenia Samodzielnego Stanowiska Koordynatora ds. programów badawczo - rozwojowych oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  25. Zarządzenie nr 25/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2018 roku
   w sprawie wydawania świadectw i prowadzenia jednolitych rejestrów świadectw w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
  26. Zarządzenie nr 26/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 60/2017 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na okres od 1.05.2017 do 30.04.2018 r. w celu wyłonienia osób na stanowiska związane z digitalizacją zasobów (docelowo 7 osób) w ramach zadania nr 4 projektu pt. „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl” umowa nr POPC.02.03.01-00-0010/16
  27. Zarządzenie nr 27/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2018 roku
   w sprawie zasad podejmowania i rozliczania zadań badawczych w ramach działalności statutowej
  28. Zarządzenie nr 28/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 6/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przekształcenia Działu Pozyskiwania Projektów w Dział Zarządzania Wiedzą i Programów Międzynarodowych oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.
  29. Zarządzenie nr 29/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 31/2005 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu z późniejszymi zmianami
  30. Zarządzenie nr 30/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2018 roku
   w sprawie przekształcenia jednostek: pozawydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie Arboretum Ośrodek Badań Dendrologicznych, Ponadregionalnego Centrum Kongresowego w Pawłowicach działającej w ramach pozawydziałowej jednostki organizacyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz jednostki Rejon Pawłowice działającej w ramach Działu Administracyjno-Gospodarczego w pozawydziałową jednostkę organizacyjną Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Pałac Wrocław Pawłowice, przydzielenia nieruchomości tej jednostce i wprowadzenia zmian do zarządzenia Rektora 130/2011 r. z dnia 17 października 2011r. oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010r.
  31. Zarządzenie nr 31/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie wykonanie projektu budowy Ośrodka Badawczego Technologii Produkcji Roślinnej wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i naziemną, wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wchodzącego w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego pn. Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” – projekt planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Regionalnego.
  32. Zarządzenie nr 32/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich na potrzeby Budowy Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt, wchodzącego w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego pn. Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  33. Zarządzenie nr 33/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia 118 Rektora uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie budowa „Ośrodka Zaawansowanych Technologii Produkcji Ogrodniczej”, wchodzącego w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego pn. Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Regionalnego
  34. Zarządzenie nr 34/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 117/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie budowa Centrum Biologii Stosowanej i Innowacyjnych Technologii Produkcji Żywności, zwanego dalej Centrum , wchodzącego w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego pn. Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Regionalnego
  35. Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 29/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie funkcjonowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI)
  36. Zarządzenie nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie wykonanie projektu przebudowy budynku przy ul. Pawłowickiej 91 wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i naziemną, zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia Centrum Produktu Regionalnego wchodzącego w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego pn. Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  37. Zarządzenie nr 37/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2018 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Ramiszów, Wrocław-Pawłowice i Zabrodzie
  38. Zarządzenie nr 38/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2018 roku
   w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  39. Zarządzenie nr 39/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego zasady i tryb zbywania lub oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których uczelnia jest właścicielem bądź wieczystym użytkownikiem, wprowadzonego w życie zarządzeniem Rektora nr 107/2006 ze zm. z dnia 10 listopada 2006 r. (tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem rektora z 31.07.2009 r.)
  40. Zarządzenie nr 40/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 27/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zasad podejmowania i rozliczania zadań badawczych w ramach działalności statutowej
  41. Zarządzenie nr 41/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 marca 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 131//2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie przebudowa fragmentu III kondygnacji Budynku Głównego przy ul. C.K Norwida 25 we Wrocławiu dla Centrum Diagnostyki Chorób Roślin wraz z pierwszym wyposażeniem montowanym na stałe – projekt planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Regionalnego.
  42. Zarządzenie nr 42/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 marca 2018 roku
   sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 118/2017 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie budowa „Ośrodka Zaawansowanych Technologii Produkcji Ogrodniczej”, wchodzącego w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego pn. Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Regionalnego
  43. Zarządzenie nr 43/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 marca 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przyznawania stypendiów im. Profesora Stanisława Tołpy
  44. Zarządzenie nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 29/2016 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie funkcjonowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI).
  45. Zarządzenie nr 45/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2018 roku
   w sprawie przekształcenia Wiwarium na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Centrum Inżynierii Genetycznej oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  46. Zarządzenie nr 46/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia 2018 roku
   w sprawie: cennika usług bibliotecznych i opłat pobieranych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  47. Zarządzenie nr 47/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2018 roku
   w sprawie utworzenia na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w Instytucie Architektury Krajobrazu Laboratorium badawczo-projektowego Oxy CityLAB.
  48. Zarządzenie nr 48/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 195/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przekształcenia Działu Kadr i Spraw Socjalnych oraz Działu Płac i Świadczeń Społecznych w Dział Kadr i Płac oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.
  49. Zarządzenie nr 49/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2018 roku
   w sprawie utworzenia czteroletnich stacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  50. Zarządzenie nr 50/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 178/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wymiaru godzinnego czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2018 roku dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi oraz ustalenia dodatkowych dni wolnych w dniach 2 stycznia, 1 czerwca, 2 listopada, 24 grudnia, 31 grudnia.
  51. Zarządzenie nr 51/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2018 roku
   w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019.
  52. Zarządzenie nr 52/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie: Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt wraz z wyposażeniem wbudowanym na stałe i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Biologii Stosowanej oraz Innowacyjnych Technologii Produkcji Żywności wraz z wyposażeniem wbudowanym na stałe i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
  53. Zarządzenie nr 53/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 195/2017 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przekształcenia Działu Kadr i Spraw Socjalnych oraz Działu Płac i Świadczeń Społecznych w Dział Kadr i Płac oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.
  54. Zarządzenie nr 54/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2018 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Ramiszów, Wrocław-Pawłowice i Magnice
  55. Zarządzenie nr 55/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa i montaż mikroskopów dla Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  56. Zarządzenie nr 56/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa i montaż mikroskopów dla Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  57. Zarządzenie nr 57/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2018 roku
   w sprawie powołania komisji odbiorowej w związku z zakończeniem prac związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa Sali IW, ul. C.K. Norwida 31 we Wrocławiu”
  58. Zarządzenie nr 58/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2018 roku
   w sprawie powołania komisji odbiorowej w związku z zakończeniem prac związanych z realizacją inwestycji pn. „Restrukturyzacja budynku Wiwarium pl. Grunwaldzki 49a dla Centrum Inżynierii Genetycznej”
  59. Zarządzenie nr 59/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2018 roku
   w sprawie przekształcenia dotychczasowego Działu Zarządzania Wiedzą i Programów Międzynarodowych w Biuro Kooperacji i Transferu Wiedzy oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.
  60. Zarządzenie nr 60/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania zwiększonego wynagrodzenia pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – nauczycielom akademickim, pracownikom naukowo-technicznym i inżynieryjno-technicznym
  61. Zarządzenie nr 61/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 145/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2017 r. (ze zm.) dotyczącego realizacji uchwały nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  62. Zarządzenie nr 62/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 maja 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego: jednostek centralnych, komputerów all-in-one, monitorów, laptopów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, tabletów i kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  63. Zarządzenie nr 63/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa leków i środków leczniczych weterynaryjnych
  64. Zarządzenie nr 64/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Inżynierii Genetycznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  65. Zarządzenie Nr 65/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku
   w sprawie utworzenia oferty edukacyjnej pod nazwą „Study Abroad Programme”
  66. Zarządzenie nr 66/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowiska: bibliotekarza i młodszego bibliotekarza w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  67. Zarządzenie nr 67/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 04 czerwca 2018 r.
   w sprawie centralizacji procesu rekrutacji i organizacji prac wydziałowych komisji rekrutacyjnych.
  68. Zarządzenie nr 68 /2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa mikroskopów do celów dydaktycznych z dodatkowym wyposażeniem dla Katedry Epizootiologii z Kliniką Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  69. Zarządzenie nr 69/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 06 czerwca 2018 roku
   w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2018/2019
  70. Zarządzenie nr 70/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 5 czerwca 2018 r.
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Parku Pałacowego Centrum Edukacyjno-Rozwojowego Pałac Wrocław Pawłowice Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  71. Zarządzenie nr 71/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2018 r.
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  72. Zarządzenie nr 71a/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2018 r.
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu korzystania z cyfrowych zasobów Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  73. Zarządzenie nr 72/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2018 roku
   w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem Rektora z 31 marca w 2010 r. Nr 56/2010 ze zm.
  74. Zarządzenie nr 73/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2018 roku
   w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i wydziałowych komisji rekrutacyjnych oraz pracowników administracyjno-technicznych za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  75. Zarządzenie nr 74/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej Komisji Antymobbingowej
  76. Zarządzenie nr 75/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 51/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019.
  77. Zarządzenie nr 76/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa chromatografu jonowego dla Katedry Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  78. Zarządzenie nr 77/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa mikroskopu odwróconego dla Centrum Inżynierii Genetycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  79. Zarządzenie nr 78/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji Antymobbingowej
  80. Zarządzenie nr 79/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup serwerów zasilaczy awaryjnych na potrzeby Centrum Sieci Komputerowych oraz zestawów komputerowych dla Laboratorium GIS GISL na potrzeby Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wraz z instalacją i konfiguracją w siedzibie Zamawiającego
  81. Zarządzenie nr 80/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej Komisji Antymobbingowej
  82. Zarządzenie nr 81/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2018 roku
   w sprawie ustalenia wysokości stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy w roku akademickim 2018/2019
  83. Zarządzenie nr 82/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2018 roku
   w sprawie wymiany projektorów dla katedry Botaniki i Ekologii roślin i Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych, oraz Dostawy z montażem urządzeń audiowizualnych dla potrzeb Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  84. Zarządzenie nr 83/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2018 r.
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostki organizacyjnej powierzchni użytkowej w budynku akademika DS4 - Talizman Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej 63
  85. Zarządzenie nr 84/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2018 roku
   w sprawie ustalenia wysokości stawek za odpłatne usługi dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019
  86. Zarządzenie nr 85/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipiec 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa nici chirurgicznych
  87. Zarządzenie nr 86/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2018 roku
   w sprawie 1. Przekształcenia: 1) Studium Języków Obcych w Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych, 2) Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Instytut Nauk Ekonomicznych, 3) Zakładu Nauk Humanistycznych wchodzącego w skład Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Wydziału Przyrodniczo Technologicznego w Zespół Nauk Humanistyczno-Społecznych i włączenie go w strukturę Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych. 2. Wprowadzenia w życie Regulaminu Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych. 3. Wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 ze zm.
  88. Zarządzenie nr 87/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia 36/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zatrudniania i wynagradzania w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu osób uczestniczących w realizacji projektów i innych przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz załączników nr 1 i 3 do Regulaminu.
  89. Zarządzenie nr 88/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2018 roku
   w sprawie powołania na czas trwania projektu, tj. do 31.08.2021 r., Rady Programowej do realizacji projektu „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  90. Zarządzenie Nr 89 /2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej Komisji Antymobbingowej
  91. Zarządzenie nr 90/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich
  92. Zarządzenie nr 91/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa pn.: „Wykonanie i dostawa druków na potrzeby Biura Informacji i Promocji oraz Biura Rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  93. Zarządzenie nr 92/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa 2 szt. radiometrów mikrofalowych wraz z montażem w dwóch różnych lokalizacjach w ramach projektu „EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej”
  94. Zarządzenie nr 93/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa izofluranu.
  95. Zarządzenie nr 94/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 73/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i wydziałowych komisji rekrutacyjnych oraz pracowników administracyjno-technicznych za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  96. Zarządzenie nr 95/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2018 r.
   w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 22/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady Programowej dla studiów doktoranckich krajowych i międzynarodowych.
  97. Zarządzenie nr 96/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2018 roku
   w sprawie stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i dodatków specjalnych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz stawek wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów zlecenia, obowiązujących od roku akademickiego 2018/2019
  98. Zarządzenie nr 97/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 78/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjmowania odpłatności za usługi kliniczne i laboratoryjne
  99. Zarządzenie nr 98/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2018 roku
   Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania dodatkowego wynagrodzenia pracownikom Uniwersytetu przyrodniczego we Wrocławiu uczestniczącym w realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020 oraz programu Euroatom
  100. Zarządzenie nr 99/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 lipca 2018 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia osoby na stanowisko Kierownika Projektu do projektu „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych” (umowa nr POWR. 03.05.00-00-Z082/17-00)
  101. Zarządzenie nr 100/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 191/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad obowiązujących przy zakupie sprzętu komputerowego poza dostawą sukcesywną
  102. Zarządzenie nr 101/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie: Wykonanie obsługi serwisowej sprzętu medycznego Zamawiającego zainstalowanego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. pl. Grunwaldzki 47
  103. Zarządzenie nr 102/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2018 roku
   w sprawie powołania Komisji ds. przekształcenia Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Swojec w Stację Badawczo-Dydaktyczną w Swojczycach
  104. Zarządzenie nr 103/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2018 roku
   w sprawie powołania Komisji ds. oceny ryzyka projektów oraz wprowadzenia w życie Regulaminu Komisji ds. oceny ryzyka projektów
  105. Zarządzenie nr 104/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania w zakresie przygotowywania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
  106. Zarządzenie nr 105/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 sierpnia 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 119/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie przekształcenia Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Dział Rozwoju i Projektów Inwestycyjnych
  107. Zarządzenie nr 106/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2018 roku
   w sprawie zmian do zarządzenia nr 255/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli, obiegu, przechowywania, sporządzania i udostępniania dokumentacji księgowej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  108. Zarządzenie nr 107/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2018 roku
   w sprawie utworzenia Biura Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.
  109. Zarządzenie nr 108/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2018 roku
   sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 33/2017 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  110. Zarządzenie nr 109/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu Imprezy – V Święto sera i wina”
  111. Zarządzenie nr 110/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2018 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Ramiszów i Wrocław-Pawłowice
  112. Zarządzenie nr 111/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2018 r.
   dotyczące zmiany do Zarządzenia nr 35/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2016 r (ze zmianami) w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia i szkolenia, uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na zasadach odpłatności.
  113. Zarządzenie nr 112/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 września 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa diagnostycznego mikroskopu fluorescencyjnego odwróconego z modułem konfokalnym i dodatkowym wyposażeniem dla Katedry Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  114. Zarządzenie nr 113/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 września 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 5/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury antymobbingowej oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ze zmianami.
  115. Zarządzenie nr 114/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 września 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa aparatu USG stacjonarnego klasy Premium z zestawem głowic dla Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  116. Zarządzenie nr 115/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 września 2018
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  117. Zarządzenie nr 116/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 września 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie modernizacja platformy dla systemów zarządzania Uczelnią dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  118. Zarządzenie nr 117/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 września 2018 roku
   dotyczące wprowadzenia Regulaminu Uczelnianego Zespołu ds. Ankietyzacji na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  119. Zarządzenie nr 118/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 września 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa 2 szt. radiometrów mikrofalowych wraz z montażem w dwóch różnych lokalizacjach w ramach projektu „EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej”
  120. Zarządzenie nr 119/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2018 r.
   w sprawie powołania komisji odbiorowej budynku A1 po realizacji inwestycji pn. „Wykonanie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową i remontem części budynku dydaktycznego – przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 42 we Wrocławiu – związanych z dostosowaniem budynku do wymagań p.poż. wraz z remontem klatki schodowej, modernizacją pionu węzłów sanitarnych, holu parteru, wybranych pomieszczeń w tym zmiana funkcji Sali 1Z oraz pom. DSS i DOS, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych, LAN – wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”
  121. Zarządzenie nr 120/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 października 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków z rezerwy prorozwojowej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  122. Zarządzenie nr 121/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych na potrzeby projektu „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii” dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  123. Zarządzenie nr 122/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 października 2018 roku
   w sprawie powołania komisji odbiorowej w związku z zakończeniem prac związanych z realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku hali sportowej UPWr przy ul. Chełmońskiego 43 we Wrocławiu”
  124. Zarządzenie nr 123/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 października 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup grawimetru do ciągłych obserwacji zmian pola grawitacji ziemskiej (pływowy) wraz z osprzętem (1 komplet) oraz z instalacją i konfiguracją w siedzibie Zamawiającego” w ramach projektu „EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej”, umowa nr POIR.04.02.00-14-A003/16-00
  125. Zarządzenie nr 124/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 października 2018 roku
   sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie: Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt wraz z wyposażeniem wbudowanym na stałe i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Biologii Stosowanej oraz Innowacyjnych Technologii Produkcji Żywności wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  126. Zarządzenie nr 125/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 października 2018 roku
   w sprawie uzyskania indywidualnego numeru ORCID (Open Researcher and Contributor ID)
  127. Zarządzenie nr 126/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 października2018 r.
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Magnice
  128. Zarządzenie nr 127/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 października 2018 r.
   w sprawie powołania komisji odbiorowej budynku C-2 po realizacji inwestycji pn. Wykonanie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową oraz remontem budynku „MELIORACJI” Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, pl. Grunwaldzki 24 we Wrocławiu w zakresie przystosowania do wymagań p.poż., wykonania instalacji elektrycznych, instalacji hydrantowej, instalacji klimatyzacji, instalacji sanitarnych, przystosowaniem pomieszczeń 3 kondygnacji do nowych funkcji, aranżacją łącznika wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (etap I II).
  129. Zarządzenie nr 128/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 października 2018 r.
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostki organizacyjnej powierzchni użytkowej w budynku A-1 i A-7 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej i ul. C.K. Norwida 27b
  130. Zarządzenie nr 129/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 października 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, których przedmiotem jest dostawa mikroskopu odwróconego dla Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr postępowania: R0AP0000.271.77.2018, oraz dostawa 10 szt. mikroskopów dydaktycznych dla Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr postępowania: R0AP0000.271.78.2018
  131. Zarządzenie nr 130/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 października 2018 r.
   w sprawie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  132. Zarządzenie nr 131/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 października 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 79/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie przygotowywania i przekazywania w formie elektronicznej danych, informacji, sprawozdań przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”.
  133. Zarządzenie nr 132/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2018 roku
   w sprawie powołania komisji odbiorowej związanej planowanym z zakończeniem prac związanych z realizacją inwestycji pn. „Remont i docieplenie elewacji (termomodernizacja) oraz remont i przebudowa części wnętrz i tarasu zewnętrznego budynku dydaktyczno-naukowego UPWr przy ul. Kożuchowskiej 1 we Wrocławiu – projekt realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 zadanie „Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” nr POIS.01,03.01-00-0006/16”
  134. Zarządzenie nr 133/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2018 roku
   w sprawie likwidacji Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  135. Zarządzenie nr 134/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu HoReCaDUO – Uruchomienie i realizacja na UPWr nowego kierunku inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym „Technologia i organizacja gastronomii” POWR.03.01.00-00-DU74/18
  136. Zarządzenie nr 135/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2018 roku
   w sprawie powołania komisji odbiorowej w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia prac związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa budynku stodoły dla Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin (obecnie Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej) UPWr
  137. Zarządzenie nr 136/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 października 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 88/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie powołania na czas trwania projektu, tj. do 31.08.2021 r., Rady Programowej do realizacji projektu „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  138. Zarządzenie nr 137/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 października 2018 roku
   sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie narzędzi i rozwiązań informatycznych mających na celu poprawę dostępności do zasobów otwartej nauki publikowanych na platformie internetowej w ramach projektu pt. ”Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl”
  139. Zarządzenie nr 138/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu obsługi wyjazdów doktorantów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w roku akademickim 2018/2019
  140. Zarządzenie nr 139/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2018 roku
   w sprawie przygotowania roboczego projektu statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu celem przekazania Senackiej Komisji Statutowej do dalszego procedowania
  141. Zarządzenie nr 140/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2018 roku
   w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. opracowania projektu Regulaminu pracy
  142. Zarządzenie nr 141/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2018 r.
   w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia selekcji, ubytkowania i przekazania do Biblioteki Głównej księgozbioru będącego na stanie dawnego Zakładu Nauk Humanistycznych ,Instytutu Nauk Ekonomicznych
  143. Zarządzenie nr 142/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu obsługi wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+
  144. Zarządzenie nr 143/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2018 roku
   w sprawie likwidacji niestacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich dla cudzoziemców
  145. Zarządzenie nr 144/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2018 roku
   w sprawie określenia zadań do realizacji w roku akademickim 2018/2019
  146. Zarządzenie nr 145/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 listopada roku
   w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  147. Zarządzenie nr 146/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 listopada2018 r.
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przerodzenia przetargu niegraniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Magnice
  148. Zarządzenie nr 147/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2018 roku
   sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będziedostawa z montażem poszczególnych elementów systemu nagłaśniającego halę wielofunkcyjną Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  149. Zarządzenie nr 148/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 120/2016 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. wynagrodzeń na okres od dnia 1 listopada 2016r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  150. Zarządzenie nr 149/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 108/2016 ze zm. w sprawie powołania z dniem 1 października 2016 r. rektorsko-związkowej komisji do spraw nagród dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi
  151. Zarządzenie nr 150/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem będzie dostawa projektora do Sali 454 CND dla Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa nr postępowania: R0AP0000.271.86.2018, oraz dostawa 4 szt. Projektorów dla Dziekanatu Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr postępowania: R0AP0000.271.87.2018
  152. Zarządzenie nr 151/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa odczynników chemicznych na potrzeby projektu „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii”
  153. Zarządzenie nr 152/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2018 r.
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Ramiszów
  154. Zarządzenie nr 153/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2018 roku
   w sprawie: powołania komisji do przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  155. Zarządzenie nr 154/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2018 roku
   w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzania przetargów ds. inwestycji i remontów na 2019 rok
  156. Zarządzenie nr 155/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2018 roku
   w sprawie ustalenia wymiaru godzinnego czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2019 roku dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi oraz ustalenia dodatkowych dni wolnych w dniach 2 maja, 21 czerwca , 16 sierpnia oraz 23, 24 i 27 grudnia.
  157. Zarządzenie nr 156/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 178/2017 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wymiaru godzinnego czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2018 roku dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi oraz ustalenia dodatkowych dni wolnych w dniach 2 stycznia, 1 czerwca, 2 listopada, 24 grudnia, 31 grudnia.
  158. Zarządzenie nr 157/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Swojec
  159. Zarządzenie nr 158/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2018 roku
   w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzania przetargów ds. dostaw i usług na 2019 rok
  160. Zarządzenie nr 159/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2018 roku
   w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Rektora ds. Zielonej Energii oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. nr 56/2010 ze zm.
  161. Zarządzenie nr 160/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2018 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na 2019 rok w celu wyłonienia dostawcy odczynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  162. Zarządzenie nr 161/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2018 roku
   sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa mineralizatora mikrofalowego.
  163. Zarządzenie nr 162/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa mikroskopu dla Zakładu Hodowli Drobiu Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt nr postępowania: R0AP0000.271.89.2018.
  164. Zarządzenie nr 163/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2018 roku
   w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności rekrutacyjnych oraz internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia, rozpoczynających się w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019.
  165. Zarządzenie nr 164/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2018 roku
   W sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 33/2017 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  166. Zarządzenie nr 165/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 200/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzania przetargów ds. inwestycji i remontów na 2018 rok
  167. Zarządzenie nr 166/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 203/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  168. Zarządzenie nr 167/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 105/2010 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy odczynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  169. Zarządzenie nr 168/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem będzie wykonanie inwentaryzacji odkrywek, koncepcji, ekspertyz, projektu budowlanego uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, badań, opinii kosztorysów inwestorskich wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego w ramach przebudowy części budynku B-4 Katedry i Kliniki Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzki 51 na potrzeby utworzenia Centrum Chirurgii Doświadczalnej
  170. Zarządzenie nr 169/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2018 roku
   sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, których przedmiotem będzie dostawa systemu zestawu do odparowywania, zatężania i spopielenia próbek.
  171. Zarządzenie nr 170/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, których przedmiotem jest dostawa systemu liofilizującego
  172. Zarządzenie nr 171/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2018 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem będzie dostawa projektora i sterownika AV do Sali 14 Katedry Epizootiologii
  173. Zarządzenie nr 172/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2018 roku
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostki organizacyjnej powierzchni użytkowej w budynku A-1 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej
 2. 2017 rok
  1. Zarządzenie nr 1/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 stycznia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu obsługi wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+
  2. Zarządzenie nr 2/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 stycznia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia domeny upwr.edu.pl na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  3. Zarządzenie nr 3/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 stycznia 2017 roku
   w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia osób na stanowiska: badacz oraz anestezjolog w ramach konkursu STRATEGMED „VALE” do projektu "Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych"
  4. Zarządzenie nr 4/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2017 roku
   w sprawie powołania na czas trwania projektu, tj. do 31.08.2019 r., Komitetu Sterującego realizację projektu pn. „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  5. Zarządzenie nr 5/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2017 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Psary
  6. Zarządzenie nr 6/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2017 roku
   w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Bibliotecznej i ustalenia jej składu
  7. Zarządzenie nr 7/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 151/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wykonania uchwały nr 69/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia na Wydziale Nauk o Żywności Katedry Technologii Fermentacji i Zbóż , oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  8. Zarządzenie nr 8 /2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 175/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy zlecenia i umowy o dzieło w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  9. Zarządzenie nr 9/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2017 roku
   w sprawie powołania Rady Programowej Rolniczego Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego w Swojcu
  10. Zarządzenie nr 10/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 106/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przekształcenia Biura Informacji Promocji i Rekrutacji w Biuro Informacji i Promocji oraz w Biuro Rekrutacji, utworzenia Samodzielnego stanowiska rzecznika prasowego Uczelni i wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 31 marca 2010 r. ze zm.
  11. Zarządzenie nr 11/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2017 roku
   w sprawie przekształcenia Biura Kontroli Zarządczej w Samodzielne stanowisko do spraw kontroli zarządczej, wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 163/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 października 2013 roku w sprawie utworzenia Biura Kontroli Zarządczej oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.
  12. Zarządzenie nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2017 roku
   w sprawie likwidacji Biura Realizacji Inwestycji i wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 ze zm.Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010r.
  13. Zarządzenie nr 13/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 31 marca 2010 r. ze zm.
  14. Zarządzenie nr 14/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Sieci Komputerowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  15. Zarządzenie nr 15/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem dostawa spektrofotometru UV-Vis z oprogramowaniem sterującym
  16. Zarządzenie nr 16/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 43/2016 z dnia 25 maja 2016r. ze zm. wprowadzającego Regulamin staży studenckich do projektu:” Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziałów Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” nr WND-POWR.03.01.00-00-5S238/15-02
  17. Zarządzenie nr 17/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 44/2016 z dnia 25 maja 2016r. ze zm. wprowadzającego Regulamin staży studenckich do projektu: „Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” nr WND-POWR.03.01.00-00-S239/15-02
  18. Zarządzenie nr 18/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2017 roku
   w sprawie przekształcenia Katedry Biochemii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Katedrę Biochemii i Biologii Molekularnej oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  19. Zarządzenie nr 19/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2017 roku
   w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na okres od 18.01.2017 do 30.06.2018 r. w celu wyłonienia osób na stanowiska specjalistów od reprezentacji wiedzy (docelowo 6 osób) w ramach zadania nr 2 projektu pt. „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl” umowa nr POPC.02.03.01-00-0010/16
  20. Zarządzenie nr 20/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 31/2005 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu z późniejszymi zmianami
  21. Zarządzenie nr 21/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Swojec
  22. Zarządzenie nr 22/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2017 roku
   w sprawie powołania Uczelnianej Rady Programowej dla studiów doktoranckich krajowych i międzynarodowych
  23. Zarządzenie nr 23/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 lutego 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie świadczenie usług pocztowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  24. Zarządzenie nr 24 /2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 175/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy zlecenia i umowy o dzieło w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  25. Zarządzenie nr 25/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 111/2008 z 13 września 2008 r. ze zm. w sprawie uruchomienia z dniem 13 września 2008 roku studiów podyplomowych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt z zakresu „Naukowe podstawy treningu koni”
  26. Zarządzenie nr 26/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 marca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów – USOS
  27. Zarządzenie nr 27/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 marca 2017 roku
   w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu "Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii dla obiektu Krytej Pływalni Ul. Chełmońskiego 43a Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" (umowa nr RPDS.03.01.00-02-0057/16-00 z dnia 14.12.2016 r.)
  28. Zarządzenie nr 28/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 marca 2017 roku
   w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu „Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" (umowa nr POIS.01.03.01-00-0006/16-00 z dnia 10.02.2017 r.)
  29. Zarządzenie nr 29/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 marca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 19/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na okres od 18.01.2017 do 30.06.2018 r. w celu wyłonienia osób na stanowiska specjalistów od reprezentacji wiedzy (docelowo 6 osób) w ramach zadania nr 2 projektu pt. „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl” umowa nr POPC.02.03.01-00-0010/16
  30. Zarządzenie nr 30/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 marca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 2/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie domeny upwr.edu.pl na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  31. Zarządzenie nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 marca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 4/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie powołania na czas trwania projektu, tj. do 31.08.2019 r., Komitetu Sterującego realizację projektu pn. „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  32. Zarządzenie nr 32/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2017 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Ramiszów i Wrocław-Pawłowice
  33. Zarządzenie nr 33/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  34. Zarządzenie nr 34/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2017 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowań o sprzedaż zbędnych maszyn i urządzeń rolniczych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  35. Zarządzenie nr 35/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2017 roku
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostek organizacyjnych powierzchni użytkowej w budynku A-12 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Norwida 27c.
  36. Zarządzenie nr 36/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 19/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na okres od 18.01.2017 do 30.06.2018 r. w celu wyłonienia osób na stanowiska specjalistów od reprezentacji wiedzy (docelowo 6 osób) w ramach zadania nr 2 projektu pt. „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl” umowa nr POPC.02.03.01-00-0010/16
  37. Zarządzenie nr 37/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2017 roku
   w sprawie przekształcenia Działu Gospodarczego w Dział Administracyjno-Gospodarczy oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.
  38. Zarządzenie nr 38/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z Dolnośląskim Klubem Kapitału w ramach konkursu „Młode Talenty”.
  39. Zarządzenie nr 39 /2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 marca 2017 roku
   w sprawie powołania Komitetu Sterującego do realizacji projektu „Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
  40. Zarządzenie nr 40/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 marca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 2/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie domeny upwr.edu.pl na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  41. Zarządzenie nr 41/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
  42. Zarządzenie nr 42/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian Zarządzenia nr 79/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie przygotowywania i przekazywania w formie elektronicznej danych, informacji, sprawozdań przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”.
  43. Zarządzenie nr 43/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, będącymi studentami i doktorantami na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  44. Zarządzenie nr 44/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wykonanie i dostawa druków na potrzeby Biura Informacji i Promocji oraz Biura Rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  45. Zarządzenie nr 45/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia 2017 roku
   w sprawie określenia dokumentacji programu kształcenia oraz zasad dotyczących procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  46. Zarządzenie nr 46/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu korzystania ze studenckiej poczty elektronicznej w oparciu o usługę G Suite dla Szkół i Uczelni w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  47. Zarządzenie nr 47/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2017 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 14/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przekształcenia Wydziału Nauk o Żywności w Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.
  48. Zarządzenie nr 48/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulamin staży studenckich do projektu: Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziałów Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr POWR.03.01.00-00-S238/15
  49. Zarządzenie nr 49/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulamin staży studenckich do projektu „Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” nr POWR.03.01.00-00-S239/15
  50. Zarządzenie nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup licencji dostępowych oraz wdrożenie modułu Teta EDU Płace, Teta EDU Zaawansowane Funkcje Płacowe oraz rozbudowa systemu EOD w obszarze Kadry-Płace w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  51. Zarządzenie nr 51/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa specjalistycznego instrumentu do pomiaru i zapisu charakterystyki lepkościowej różnych substancji w funkcji czasu i temperatury ( Wiskografu) na potrzeby Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  52. Zarządzenie nr 52/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa mikroskopu odwróconego z fluorescencją na potrzeby Katedry Biostruktury i Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  53. Zarządzenie nr 53/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa leków i środków leczniczych weterynaryjnych oraz drobnego sprzętu weterynaryjnego dla jednostek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przez okres 1 roku.
  54. Zarządzenie nr 54/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa drobnego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych oraz środków dezynfekcyjnych dla jednostek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przez okres 1 roku
  55. Zarządzenie nr 55/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa środków leczniczych i materiałów leczniczych dla jednostek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przez okres 24 miesięcy
  56. Zarządzenie nr 56/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa narzędzi i drobnego sprzętu dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów przez okres 1 roku
  57. Zarządzenie nr 57 /2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 39 /2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego do realizacji projektu „Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
  58. Zarządzenie nr 58/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2017 roku
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostek organizacyjnych powierzchni użytkowej w budynku A-7 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Norwida 27b.
  59. Zarządzenie nr 59/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie zasad realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  60. Zarządzenie nr 60/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2017 roku
   w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na okres od 1.05.2017 do 30.04.2018 r. w celu wyłonienia osób na stanowiska związane z digitalizacją zasobów (docelowo 7 osób) w ramach zadania nr 4 projektu pt. „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl” umowa nr POPC.02.03.01-00-0010/16
  61. Zarządzenie nr 61/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Ramiszów i Wrocław-Pawłowice
  62. Zarządzenie nr 62/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2017 roku
   w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018.
  63. Zarządzenie nr 63/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 54/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2015 roku ze zm. w sprawie wprowadzenia „Zasad i kryteriów przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu”
  64. Zarządzenie nr 64/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2017 roku
   w sprawie przekształcenia Pracowni Mikroskopii Elektronowej na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt w Katedrę Biologii Eksperymentalnej oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  65. Zarządzenie Nr 65/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej Komisji Antymobbingowej
  66. Zarządzenie nr 66/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzonym zarządzeniem nr 33/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2017 r.
  67. Zarządzenie nr 67/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl
  68. Zarządzenie nr 68/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2017 roku
   w sprawie powołania zespołu ds. uzgodnienia dokumentacji inwestycji : Budowa Obiektów dla Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin na terenie RZD Swojec
  69. Zarządzenie nr 69/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2017 roku
   w sprawie powołania zespołu ds. uzgodnienia projektu termomodernizacji hali sportowej
  70. Zarządzenie nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2017 roku
   w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu wykorzystania pomieszczeń na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  71. Zarządzenie nr 71/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2017 roku
   w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem osób na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
  72. Zarządzenie nr 72/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie usługa informatyczna dotycząca wspomagania informatycznego procesu zarządzania projektami inwestycyjnymi na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  73. Zarządzenie nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa systemu endoskopowego z zestawem wideoendoskopów dla Katedry i Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  74. Zarządzenie Nr 74/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej Komisji Antymobbingowej
  75. Zarządzenie nr 75/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 6/2011 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zasad podejmowania i rozliczania zadań badawczych w ramach działalności statutowej
  76. Zarządzenie nr 76/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2017 roku
   w sprawie ustalenia wysokości stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy w roku akademickim 2017/2018
  77. Zarządzenie nr 77/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2017 roku
   w sprawie wprowadzania pisemnych prac dyplomowych absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych
  78. Zarządzenie nr 78/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 39/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do realizacji projektu „Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
  79. Zarządzenie nr 79/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2017 roku
   w sprawie ustalenia szczegółowych obowiązków jednostek organizacyjnych w zakresie przygotowania i realizacji projektu „Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020
  80. Zarządzenie Nr 80/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 65/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie powołania doraźnej Komisji Antymobbingowej
  81. Zarządzenie nr 81/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 121 /2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie zasad opracowywania, redagowania, wydawania i rozpowszechniania wewnętrznych aktów prawnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  82. Zarządzenie nr 82/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 60/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na okres od 1.05.2017 do 30.04.2018 r. w celu wyłonienia osób na stanowiska związane z digitalizacją zasobów (docelowo 7 osób) w ramach zadania nr 4 projektu pt. „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl” umowa nr POPC.02.03.01-00-0010/16
  83. Zarządzenie nr 83/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa z montażem urządzeń audiowizualnych w zestawach z podziałem na 2 części
  84. Zarządzenie nr 84/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2017 roku
   w sprawie przekształcenia Laboratorium Badawczego Spektrometrii Absorpcji Atomowej w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu utworzonego Zarządzeniem nr 123/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 października 2008 roku
  85. Zarządzenie nr 85/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 48/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulamin staży studenckich do projektu: Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziałów Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr POWR.03.01.00-00-S238/15
  86. Zarządzenie nr 86/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2017 roku
   w sprawie ustalenia wysokości stawek za odpłatne usługi dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018
  87. Zarządzenie nr 87/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2017 roku
   w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 35/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia i szkolenia, uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na zasadach odpłatności.
  88. Zarządzenie nr 88/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2017 roku
   w sprawie likwidacji na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jednostki organizacyjnej o nazwie „Laboratorium Badań Żywności i Innowacji” powołanego Zarządzeniem nr 52/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2013 roku
  89. Zarządzenie nr 89/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2017 roku
   w sprawie w sprawie utworzenia Centrum Digitalizacji oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  90. Zarządzenie nr 90 /2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2017 roku
   w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2017/2018
  91. Zarządzenie nr 91/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 118/2011 ze zm. z dnia 19 września 2011 r.
  92. Zarządzenie nr 92/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 10/2015 w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzania przetargów ds. inwestycji i remontów na okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2017r.
  93. Zarządzenie nr 93/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2017 roku
   w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia osób na stanowiska administracyjne związane z obsługą administracyjną w ramach kosztów pośrednich projektu pt. „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl” umowa nr POPC.02.03.01-00-0010/16
  94. Zarządzenie nr 94/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostek organizacyjnych powierzchni użytkowej w budynku C-1 i C-2 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 24 i ul. Grunwaldzkiej 53.
  95. Zarządzenie nr 95/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 49/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu staży studenckich do projektu „Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” nr POWR.03.01.00-00-S239/15
  96. Zarządzenie nr 96/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia regulaminu projektu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu „Teraz Wrocław”.
  97. Zarządzenie nr 97/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 06 lipca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia załącznika do Regulaminu staży studenckich do projektu „Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” nr POWR.03.01.00-00-S239/15
  98. Zarządzenie nr 98/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych
  99. Zarządzenie nr 99/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 06 lipca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzeniu nr 170 z dnia 21 października 2013 w sprawie wyłonienia dostawcy odczynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  100. Zarządzenie nr 100/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2017 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach Ramiszów i Wrocław-Pawłowice
  101. Zarządzenie nr 101/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2017 roku
   w sprawie przetargów na dzierżawy nieruchomości rolnych położonych na obszarze gmina Długołęka
  102. Zarządzenie nr 102/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2017 roku
   w sprawie powołania Komisji ds. ryzyka projektu
  103. Zarządzenie nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 106/2016 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń na okres od 1 października 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.
  104. Zarządzenie nr 104/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 108/2016 w sprawie powołania z dniem 1 października 2016 r. rektorsko-związkowej komisji do spraw nagród dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi
  105. Zarządzenie nr 105/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa nici chirurgicznych w kasetach dla katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  106. Zarządzenie nr 106/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 120/2016 w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. wynagrodzeń na okres od dnia 1 listopada 2016r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  107. Zarządzenie nr 107/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2017 roku
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostek organizacyjnych powierzchni użytkowej w budynku A-1 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Skłodowskiej - Curie 42.
  108. Zarządzenie nr 108/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2017 roku
   w sprawie o powołania Rady Naukowej Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych
  109. Zarządzenie nr 109/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2017 roku
   w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia osób na stanowiska związane z realizacją projektu pt. „EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej” umowa nr POIR.04.02.00-14-A003/16-00
  110. Zarządzenie nr 110/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2017 roku
   w sprawie utworzenia w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Zakładu Gospodarowania i Zarządzania Przestrzenią.
  111. Zarządzenie nr 111/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2017 roku
   w sprawie przekształcenia w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Zakładu Planowania Przestrzennego i Kształtowania Wsi w Zakład Planowania i Kształtowania Przestrzeni
  112. Zarządzenie nr 112/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 138/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wymiaru godzinnego czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2017 roku dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi oraz ustalenia dodatkowych dni wolnych w dniach 2 maja, 16 czerwca, 10 listopada oraz 22 grudnia
  113. Zarządzenie nr 113/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 35/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia i szkolenia, uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na zasadach odpłatności.
  114. Zarządzenie nr 114/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2017 roku
   w sprawie utworzenia Zakładu Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki
  115. Zarządzenie nr 115/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2017 roku
   w sprawie przekształcenia Zakładu Kartografii Fotogrametrii i Geoinformatyki w Zakład Fotogrametrii i Geoinformatyki w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki
  116. Zarządzenie nr 116/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie budowa „Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt”, wchodzącego w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego pn. Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Regionalnego
  117. Zarządzenie nr 117/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie budowa Centrum Biologii Stosowanej i Innowacyjnych Technologii Produkcji Żywności, zwanego dalej Centrum , wchodzącego w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego pn. Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Regionalnego
  118. Zarządzenie nr 118/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie budowa „Ośrodka Zaawansowanych Technologii Produkcji Ogrodniczej”, wchodzącego w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego pn. Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Regionalnego
  119. Zarządzenie nr 119/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 33/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2017 roku ze zm. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  120. Zarządzenie nr 120/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 5/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury antymobbingowej oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ze zmianami
  121. Zarządzenie nr 121/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: Dostawa mikroskopów o biologiczno-laboratoryjnych dla Zakładu Fitopatologii i Mykologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  122. Zarządzenie nr 122/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 39 /2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego do realizacji projektu „Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz zarządzenia nr 79/2017 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych obowiązków jednostek organizacyjnych w zakresie przygotowania i realizacji projektu „Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020
  123. Zarządzenie nr 123/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2017 roku
   w sprawie utworzenia w Katedrze Matematyki Zakładu Modelowania Matematycznego.
  124. Zarządzenie nr 124/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2017 roku
   w sprawie utworzenia w Katedrze Matematyki Zakładu Metod Obliczeniowych.
  125. Zarządzenie nr 125/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2017 roku
   w sprawie przekształcenia w Katedrze Matematyki Zakładu Zastosowań Matematyki w Zakład Matematyki i jej Zastosowań.
  126. Zarządzenie nr 126/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2017 roku
   w sprawie przekształcenia Zakładu Melioracji Wodnych oraz Zakładu Agro- i Hydrometeorologii w Zakład Melioracji Wodnych i Hydrometeorologii w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  127. Zarządzenie nr 127/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2017 roku
   w sprawie przekształcenia Zakładu Inżynierii Bezpieczeństwa Środowiska w Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  128. Zarządzenie nr 128/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2017 roku
   w sprawie przekształcenia Laboratorium Fizyki Gleb i Modelowania Procesów Środowiskowych w Laboratorium Modelowania Procesów Środowiskowych i Ergonomii w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  129. Zarządzenie nr 129/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2017 roku
   w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  130. Zarządzenie nr 130/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 62/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018.
  131. Zarządzenie nr 131/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie przebudowa fragmentu III kondygnacji Budynku Głównego przy ul. C.K Norwida 25 we Wrocławiu dla Centrum Diagnostyki Chorób Roślin wraz z pierwszym wyposażeniem montowanym na stałe – projekt planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Regionalnego.
  132. Zarządzenie nr 132/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2017 roku
   w sprawie powołania Rady Wykonawczej na potrzeby Programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.
  133. Zarządzenie nr 133/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 sierpnia 2017 roku
   w sprawie przekształcenia Zakładu Geotechniki i Wód Podziemnych w Zakład Wód Podziemnych i Gospodarki Odpadami w Instytucie Inżynierii Środowiska
  134. Zarządzenie nr 134/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 sierpnia 2017 roku
   w sprawie przekształcenia Laboratorium Geotechnicznego w Laboratorium Badań Gruntów w Instytucie Inżynierii Środowiska
  135. Zarządzenie nr 135/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 sierpnia 2017 roku
   w sprawie ustalenia zasad postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywania innych czynności prawnych
  136. Zarządzenie nr 136/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 sierpnia 2017 roku
   w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia osoby na stanowisko Kierownika wdrożenia modułu płacowego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  137. Zarządzenie nr 137/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie budowa Ośrodka Badawczego Technologii Produkcji Roślinnej, wchodzącego w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego pn. Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – projekt planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Regionalnego
  138. Zarządzenie nr 138/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie budowa „Centrum Produktu Regionalnego” wchodzącego w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego pn. Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – projekt planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Regionalnego
  139. Zarządzenie nr 139/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia. 2017 roku
   w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Jarnołtowie gmina Wrocław
  140. Zarządzenie nr 140/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Magnice, Ramiszów i Wrocław-Pawłowice
  141. Zarządzenie nr 141/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2017 roku
   w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r. z późniejszymi zmianami
  142. Zarządzenie nr 142/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 września 2017 roku
   w sprawie przekształcenia Zakładu Kształtowania, Ochrony Środowiska i Eksploatacji Systemów Wodno-Gospodarczych w Zakład Kształtowania Środowiska i Eksploatacji Systemów Gospodarowania Wodą w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska
  143. Zarządzenie nr 143/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 września 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa sprzętu w ramach projektu EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej
  144. Zarządzenie nr 144/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 września 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem będzie dostawa sprzętu w ramach projektu Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl.
  145. Zarządzenie nr 145/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2017 roku
   dotyczące realizacji uchwały nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  146. Zarządzenie nr 146/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2017 roku
   w sprawie przekształcenia Biura ds. Współpracy z Gospodarką i Regionem, Samodzielnego Stanowiska ds. koordynacji współpracy z podmiotami administracji i biznesu w Biuro ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z Gospodarką oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010r.
  147. Zarządzenie nr 147/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 22/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Rady Programowej dla studiów doktoranckich krajowych i międzynarodowych
  148. Zarządzenie nr 148/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wprowadzonego zarządzeniem Rektora nr 200/2013 z 10 grudnia 2013 roku zmienionego zarządzeniem nr 65/2014 z 16 kwietnia 2014 roku
  149. Zarządzenie nr 149/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  150. Zarządzenie nr 150/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2017 roku
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostki organizacyjnej powierzchni użytkowej w budynku A-8 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Norwida 27d.
  151. Zarządzenie nr 151/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia wzoru umowy zlecenia i umowy o dzieło w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  152. Zarządzenie nr 152/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 roku
   w sprawie wysokości stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz stawek wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów zlecenia
  153. Zarządzenie nr 153/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  154. Zarządzenie nr 154/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  155. Zarządzenie nr 155/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 października 2017 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Działu Kadr i Płac Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  156. Zarządzenie nr 156/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 października 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno – archiwalnych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  157. Zarządzenie nr 157/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 października 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wielofunkcyjnego czytnika wraz z wbudowaną wytrząsarką
  158. Zarządzenie nr 158/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 października 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek centralnych, komputerów all-in-one, monitorów, laptopów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, tabletów i kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  159. Zarządzenie nr 159/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa automatycznej stacji meteorologicznej
  160. arządzenie nr 160/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2017 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Magnice, Ramiszów i Wrocław-Pawłowice
  161. Zarządzenie nr 161/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia wzoru umowy zlecenia i umowy o dzieło w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  162. Zarządzenie nr 162/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 10/2015 ze zm. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzania przetargów ds. inwestycji i remontów na okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2017r.
  163. Zarządzenie nr 163/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa mikroskopów dla Instytutu Hodowli Zwierząt i Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  164. Zarządzenie nr 164/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie wdrożenie systemu dobrej praktyki laboratoryjnej w Centrum Inżynierii Genetycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  165. Zarządzenie nr 165/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2017 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta ds. rekrutacji cudzoziemców
  166. Zarządzenie nr 166/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego opartego o monochromatory do pomiarów absorbancji, fluorescencji, luminescencji
  167. Zarządzenie nr 167/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2017 roku
   w sprawie zasad sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomów wydawanych absolwentom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz trybu ich wydawania
  168. Zarządzenie nr 168/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2017 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowiska: bibliotekarza i młodszego bibliotekarza w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  169. Zarządzenie 169/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017roku
   w sprawie wprowadzenia umowy o staż studencki przygotowujący do pracy nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  170. Zarządzenie nr 170/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 10/2015 ze zm. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzania przetargów ds. inwestycji i remontów na okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2017r.
  171. Zarządzenie nr 171/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 2/2012 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów dotyczących sfinansowania kosztów przewodów doktorskich, przewodów habilitacyjnych oraz kosztów postępowania o nadanie tytułu profesora na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  172. Zarządzenie nr 172/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 156/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno – archiwalnych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  173. Zarządzenie nr 173/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2017 roku
   w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie „Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r. z późn. zmianami.
  174. Zarządzenie nr 174/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa mikroskopów dla Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Roślin oraz dla Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na części
  175. Zarządzenie nr 175/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2017 roku
   w sprawie likwidacji Biura organizacyjno-finansowego UPWr – Demonstrator + oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r. z późn. zmianami
  176. Zarządzenie nr 176/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie: dostawa samochodu ciężarowego furgon o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg do przewozu ładunków oraz 3 osób łącznie z kierowcą na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  177. Zarządzenie nr 177/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2017 roku
   w sprawie przekształcenia Katedry Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni oraz Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin w Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo -Technologicznym oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010r.,ze zmianami
  178. Zarządzenie nr 178/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2017 roku
   w sprawie ustalenia wymiaru godzinnego czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2018 roku dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi oraz ustalenia dodatkowych dni wolnych w dniach 2 stycznia , 1 czerwca , 2 listopada, 24 grudnia, 31 grudnia.
  179. Zarządzenie nr 179/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa mikroskopu odwróconego z kamerą cyfrową dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  180. Zarządzenie nr 180/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2017 roku
   w sprawie powołania zmian do zarządzenia Rektora nr 117/2016 z dnia 27 października 2016 r. ze zm. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na okres od 1 listopada 2016 r. do 31 sierpnia 2020 roku
  181. Zarządzenie nr 181/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 6/2011 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zasad podejmowania i rozliczania zadań badawczych w ramach działalności statutowej
  182. Zarządzenie nr 182/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2017 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , którego przedmiotem jest: wyposażenie pomieszczeń zaplecza technicznego Centrum Inżynierii Genetycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (plac Grunwaldzki 49A)
  183. Zarządzenie nr 183/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2017 roku
   w sprawie przeprowadzenia spisu składników majątkowych „Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  184. Zarządzenie nr 184/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2017 roku
   w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do celów umarzania kredytów i pożyczek studenckich.
  185. Zarządzenie nr 185/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2017 roku
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostki organizacyjnej powierzchni użytkowej w budynku A-8 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Norwida 27d.
  186. Zarządzenie nr 186/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2017 roku
   w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności rekrutacyjnych oraz internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunek inżynieria środowiska i na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia, rozpoczynających się w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018.
  187. Zarządzenie nr 187/2017 Rektora uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2017
   w sprawie wprowadzenia życie zasad dotyczących przygotowywania i wydawania Elektronicznych Legitymacji Studenckich dla nowo przyjętych studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  188. Zarządzenie nr 188/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2017 roku
   w sprawie utworzenia Samodzielnego Stanowiska Koordynatora ds. współpracy UPWr z Europą Środkową i Azją i Samodzielnego Stanowiska Koordynatora ds. współpracy z instytucjami rządowymi oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010r. ze zm.
  189. Zarządzenie nr 189/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2017 r.
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Ramiszów i Wrocław-Pawłowice
  190. Zarządzenie nr 190/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmiany do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 77/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia pisemnych prac dyplomowych absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.
  191. Zarządzenie nr 191/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zasad obowiązujących przy zakupie sprzętu komputerowego poza dostawą sukcesywną
  192. Zarządzenie nr 192/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2017 roku
   w sprawie przydzielenia na potrzeby projektu pt. „Mobilny system iniekcyjny, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokający indywidualne potrzeby rośliny” Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powierzchni użytkowej w budynku CDN przy pl. Grunwaldzkim 24a.
  193. Zarządzenie nr 193/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2017 roku
   w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej
  194. Zarządzenie nr 194/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2017 roku
   w sprawie utworzenia w Instytucie Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo -Technologicznym : Zakładu Herbologii, Zakładu Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Zakładu Systemów Uprawy Roli, Zakładu Uprawy Roślin oraz Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Swojczycach
  195. Zarządzenie nr 195/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2017 roku
   w sprawie przekształcenia Działu Kadr i Spraw Socjalnych oraz Działu Płac i Świadczeń Społecznych w Dział Kadr i Płac oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.
  196. Zarządzenie nr 196/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 145/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2017 r. dotyczącego realizacji uchwały nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  197. Zarządzenie nr 197/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 156/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 października 2017 roku ze zm. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno – archiwalnych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  198. Zarządzenie nr 198/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2017 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na 2018 rok w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: dostawy sprzętu komputerowego i sieci komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  199. Zarządzenie nr 199/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2017 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na 2018 rok w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: dostawy licencji i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  200. Zarządzenie nr 200/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2017 roku
   w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzania przetargów ds. inwestycji i remontów na 2018 rok
  201. Zarządzenie nr 201/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2017 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na 2018 rok w celu wyłonienia dostawcy odczynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  202. Zarządzenie nr 202/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2017 roku
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostki organizacyjnej powierzchni użytkowej w budynku A-12 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Norwida 27c.
  203. Zarządzenie nr 203/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2017 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
 3. 2016 rok
  1. Zarządzenie nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Ośrodka Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  2. Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 63/2015 Rektora uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie elektronicznego systemu wydawania kluczy
  3. Zarządzenie nr 3/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 183/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do spraw postępowania etycznego pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ze zm.
  4. Zarządzenie nr 4/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 121/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 31 lipca 2014 roku ze zm.
  5. Zarządzenie nr 5/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia procedury antymobbingowej oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  6. Zarządzenie nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 183/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do spraw postępowania etycznego pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ze zm.
  7. Zarządzenie nr 7/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2016 roku
   w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom wykonującym prace przy monitorach ekranowych
  8. Zarządzenie nr 8/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 lutego 2016 roku
   w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury antyplagiatowej
  9. Zarządzenie nr 9/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 37/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Hodowla koni i jeździectwo” na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  10. Zarządzenie nr 10/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2016 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Ramiszów i Wrocław-Pawłowice
  11. Zarządzenie nr 11/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu konkursu na opracowanie innowacyjnego legowiska dla psów i kotów, zwany dalej „Konkursem”.
  12. Zarządzenie nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  13. Zarządzenie nr 13/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2016 roku
   w sprawie powołania Zespołu roboczego na potrzeby przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
  14. Zarządzenie nr 14/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 marca 2016 roku
   w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i obsługi systemu dziekanatowego
  15. Zarządzenie nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 181/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2012r roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Bibliotecznej i ustalenia jej składu z późniejszymi zmianami
  16. Zarządzenie nr 16/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu korzystania z sieci bezprzewodowej na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  17. Zarządzenie nr 17/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 marca 2016 r.
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Ramiszów i Wrocław-Pawłowice
  18. Zarządzenie nr 18/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 136/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 października 2012 roku ze zm. w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na okres od 1 października 2012 r. do 31 sierpnia 2016 r.
  19. Zarządzenie nr 19/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 125/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na lata 2016 i 2017 w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: dostawy sprzętu komputerowego i sieci komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  20. Zarządzenie nr 20/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: sukcesywna dostawa leków i preparatów weterynaryjnych oraz drobnego sprzętu weterynaryjnego dla klinik Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
  21. Zarządzenie nr 21/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 140/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 października 2012 r. ze zm. w sprawie powołania z dniem 1 października 2012 r. rektorsko-związkowej komisji do spraw nagród dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi
  22. Zarządzenie nr 22/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 150/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 października 2012 r. ze zm. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Wynagrodzeń na okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
  23. Zarządzenie nr 23/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 151/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 października 2912 roku w sprawie powołania Rektorskiej Komisji do spraw Socjalnych i Mieszkaniowych na okres od 1 października 2012 r. do 31 sierpnia 2016 r.
  24. Zarządzenie nr 24/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 5/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury antymobbingowej oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  25. Zarządzenie nr 25/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2016 roku
   w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Podyplomowych Studiów pod nazwą „Technologia piwowarstwa”
  26. Zarządzenie nr 26/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2016 roku
   w sprawie ustalenia wysokości stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy w roku akademickim 2016/2017
  27. Zarządzenie nr 27/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 125/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2015 roku ze zm. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na lata 2016 i 2017 w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: dostawy sprzętu komputerowego i sieci komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  28. Zarządzenie nr 28/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: dostawa i montaż mebli na wyposażenie do Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  29. Zarządzenie nr 29/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2016 roku
   w sprawie funkcjonowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI).
  30. Zarządzenie nr 30/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2016 roku
   w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017.
  31. Zarządzenie nr 31/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia do zarządzenia nr 28/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: dostawa i montaż mebli na wyposażenie do Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  32. Zarządzenie nr 32/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa urządzeń audiowizualnych w zestawach dydaktycznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  33. Zarządzenie Nr 33/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej Komisji Antymobbingowej
  34. Zarządzenie nr 34/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa stołów medycznych: cz. 1 - stół przezierny dla katedry chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, cz. 2 - stoły operacyjno-zabiegowe dla Katedry i Kliniki Chirurgii.
  35. Zarządzenie nr 35/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2016 roku
   w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia i szkolenia, uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na zasadach odpłatności.
  36. Zarządzenie nr 36/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2016 roku
   sprawie wprowadzenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jednolitego systemu monitoringu
  37. Zarządzenie nr 37/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki finansowej i procedur kontroli finansowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  38. Zarządzenie nr 38/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 1. Sukcesywna usługa druku książek, czasopism i akcydensów na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 2. Sukcesywna usługa druku czasopisma "Głos Uczelni", folderów i akcydensów na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  39. Zarządzenie nr 39/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa z montażem zestawów AV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  40. Zarządzenie nr 40/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 maja 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wymiaru godzinnego czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2016 roku dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi oraz ustalenia dodatkowych dni wolnych w dniach 4 stycznia , 5 stycznia, 2 maja oraz 31 października
  41. Zarządzenie Nr 41/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 33/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Antymobbingowej
  42. Zarządzenie nr 42/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2016 roku
   w sprawie kryteriów udzielania zgody oraz trybu postępowania w sprawach związanych z podjęciem przez nauczycieli akademickich dodatkowego zatrudnienia
  43. Zarządzenie nr 43/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulamin staży studenckich do projektu: Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziałów Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr WND-POWR.03.01.00-00-S238/15-02
  44. Zarządzenie nr 44/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulamin staży studenckich do projektu „Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” nr WND-POWR.03.01.00-00-5239/15-02
  45. Zarządzenie nr 45/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 roku
   w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu dokonania naboru studentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji do odbycia staży studenckich zgodnie Regulaminem Staży Studenckich w ramach Projektu : Program Wysokiej Jakości Staży dla studentów Wydziałów Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o numerze WND-POWR.03.01.00-00-5238/15-02
  46. Zarządzenie nr 46/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 roku
   w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu dokonania naboru studentów Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt do odbycia staży studenckich zgodnie Regulaminem Staży Studenckich w ramach Projektu : Program Wysokiej Jakości Staży dla studentów Wydziałów Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o numerze WND-POWR.03.01.00-00-5238/15-02
  47. Zarządzenie nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 roku
   w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu dokonania naboru studentów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego do odbycia staży studenckich zgodnie Regulaminem Staży Studenckich w ramach Projektu : Program Wysokiej Jakości Staży dla studentów Wydziału Przyrodniczo -Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o numerze WND-POWR.03.01.00-00-5239/15-02
  48. Zarządzenie nr 48/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 roku
   w sprawie powołania komisji do oceny przesłanych zgłoszeń w związku z naborem na partnera do wspólnej realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  49. Zarządzenie nr 49/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 31/2005 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu z późniejszymi zmianami
  50. Zarządzenie nr 50/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 5/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia elektronicznych zapisów na przedmioty ogólnouczelniane realizowane w Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Zakładzie Nauk Humanistycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  51. Zarządzenie nr 51/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2016 roku
   w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2016/2017
  52. Zarządzenie nr 52/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2016 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Ramiszów i Wrocław-Pawłowice
  53. Zarządzenie Nr 53/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia z dnia 15 czerwca 2016 roku
   w sprawie zmiany do Zarządzenia 153/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2014 r. ze zm. w sprawie zasad organizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  54. Zarządzenie nr 54/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2016 roku
   w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem osób na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
  55. Zarządzenie nr 55/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2016 roku
   w sprawie sporządzania kalkulacji planowanych kosztów postępowania związanego z przyjęciem na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie i ich rozliczenia
  56. Zarządzenie nr 57/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu postępowania w przypadku organizacji studenckich imprez w uczelni oraz Regulaminu imprezy studenckiej
  57. Zarządzenie nr 58/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 ze zm. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich
  58. Zarządzenie nr 59 /2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2016 roku
   w sprawie przekształcenia Instytutu Biologii na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Instytut Biologii z którego wydziela się Zakład Antropologii , który przekształca się w Katedrę Antropologii oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010r.,ze zmianami
  59. Zarządzenie nr 60/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 lipca 2016 roku
   w sprawie wykorzystania kosztów pośrednich i zasad kalkulacji kosztów
  60. Zarządzenie nr 61/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 lipca 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 44/2016 z dnia 25 maja 2016r. wprowadzającego Regulamin staży studenckich do projektu: Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr WND-POWR.03.01.00-00-S239/15-02
  61. Zarządzenie nr 62/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 lipca 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 43/2016 z dnia 25 maja 2016r. wprowadzającego Regulamin staży studenckich do projektu: Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziałów Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr WND-POWR.03.01.00-00-S238/15-02
  62. Zarządzenie nr 63/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wykonanie pięciu programów funkcjonalno-użytkowych dla zadań: 1.1 Ośrodek Zaawansowanych Technologii Produkcji Ogrodniczej wchodzący w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 1.2 Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt wchodzące w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 1.3 Ośrodek Badawczy Technologii Produkcji Roślinnej wchodzący w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 1.4 Centrum Produktu Regionalnego wchodzące w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 1.5 Centrum Biologii Stosowanej oraz Innowacyjnych Technologii Produkcji Żywności wchodzące w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z podziałem na 5 części.
  63. Zarządzenie nr 64/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2016 r.
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Magnice, Ramiszów, Samotwór i Wrocław-Pawłowice
  64. Zarządzenie nr 65/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2016 roku
   w sprawie zasad podejmowania studiów wyższych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu przez osoby niebędące obywatelami polskimi w roku akademickim 2016/2017
  65. Zarządzenie nr 66 /2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2016 roku
   w sprawie ustalenia wysokości stawek za odpłatne usługi dydaktyczne w roku akademickim 2016/2017
  66. Zarządzenie nr 67/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  67. Zarządzenie nr 68/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 46/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu dokonania naboru studentów Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt do odbycia staży studenckich zgodnie z Regulaminem Staży Studenckich w ramach Projektu : Program Wysokiej Jakości Staży dla studentów Wydziałów Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o numerze WND-POWR.03.01.00-00-S238/15-02
  68. Zarządzenie nr 69/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych ALFA i BRAVO-CRP
  69. Zarządzenie nr 70/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 51/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie przekształcenia Zakładu Fitopatologii działającego w ramach Katedry Ochrony Roślin w Zakład Fitopatologii i Mikologii
  70. Zarządzenie nr 71/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lipca 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa samochodu na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  71. Zarządzenie nr 72/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2016 roku
   w sprawie utworzenia na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w Instytucie Budownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jednostki organizacyjnej o nazwie „Laboratorium Badań Geotechnicznych” oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r. z późn. zmianami.
  72. Zarządzenie nr 73/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 sierpnia 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa samochodu na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  73. Zarządzenie nr 74/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu Imprezy – III Święto sera i wina”
  74. Zarządzenie nr 75/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 sierpnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  75. Zarządzenie nr 76/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 sierpnia 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa Zestawów Dydaktycznych AV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  76. Zarządzenie nr 77/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 sierpnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 26/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy w roku akademickim 2016/2017
  77. Zarządzenie nr 78/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 sierpnia 2016 roku
   w sprawie przyjmowania odpłatności za usługi kliniczne i laboratoryjne
  78. Zarządzenie nr 79/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 sierpnia 2016 roku
   w sprawie przygotowywania i przekazywania w formie elektronicznej danych, informacji, sprawozdań przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”.
  79. Zarządzenie nr 80/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 sierpnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 44/2016 z dnia 25 maja 2016r. ze zm. wprowadzającego Regulamin staży studenckich do projektu: „Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” nr WND-POWR.03.01.00-00-S239/15-02
  80. Zarządzenie nr 81/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 sierpnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 43/2016 z dnia 25 maja 2016r. ze zm. wprowadzającego Regulamin staży studenckich do projektu:” Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziałów Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” nr WND-POWR.03.01.00-00-S238/15-02
  81. Zarządzenie nr 82/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 121/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 31 lipca 2014 roku ze zm.
  82. Zarządzenie nr 83/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2016 roku
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostek organizacyjnych powierzchni użytkowej w budynku A-1, A-2 i A-12 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 27c i ul. Skłodowskiej-Curie 42.
  83. Zarządzenie nr 84/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2016 roku
   w sprawie ustalenia nazw funkcji prorektorów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kadencję 2016-2020
  84. Zarządzenie nr 85/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 6/2011 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zasad podejmowania i rozliczania zadań badawczych w ramach działalności statutowej
  85. Zarządzenie nr 86/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2016 roku
   w sprawie utworzenia w ramach Działu Księgowości Ogólnej Sekcji Księgowości oraz Sekcji Ewidencji Księgowej Projektów oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010r. nr 56/2010 ze zm.
  86. Zarządzenie nr 87/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej związku z koniecznością wszczęcia postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest: dostawa inkubatora z regulacją atmosfery CO2 i komory laminarnej z pionowym przepływem powietrza, dla potrzeb Katedry Biostruktury i Fizjologii Zwierząt, Zakładu Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na dwie części
  87. Zarządzenie nr 88/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej związku z koniecznością wszczęcia postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest: dostawa 419 200 m3 wody i odprowadzenie ścieków do budynków Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do sieci wodno-kanalizacyjnych, których właścicielem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu na terenie Miasta Wrocław
  88. Zarządzenie nr 89/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2016 roku
   dotyczące realizacji uchwały nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  89. Zarządzenie nr 90/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 września 2016 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Magnice, Ramiszów i Wrocław-Pawłowice
  90. Zarządzenie nr 91/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 września 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest: dostawa termocyklera blokowego
  91. Zarządzenie nr 92/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 września 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest: dostawa spektrofotometru do pomiarów w mikroobjętościach
  92. Zarządzenie nr 93/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 września 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa systemu chromatografii cieczowej UHPLC dla Katedry Chemii Wydziału Nauk o Żywności
  93. Zarządzenie nr 94/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 września 2016 roku
   w sprawie przetargów na dzierżawy nieruchomości rolnych położonych na obszarze gmina Długołęka
  94. Zarządzenie nr 95/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 września 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 13/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie powołania Zespołu roboczego na potrzeby przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
  95. Zarządzenie nr 96/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postęowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z badaniami gruntowo-wodnymi dla potrzeb posadowienia obiektu, oszacowanie planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programach funkcjonalno-użytkowych dla zadań: 1) Garaż mały z warsztatem dla Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (obręb Swojczyce, AM-30,dz. Nr 1/1) 2) Garaż na maszyny ciężkie dla Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ( obręb Swojczyce ,AM-30,dz.Nr 1/1) 3) Rozbudowa stodoły dydaktycznej dla Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (obręb Swojczyce ,AM-30,dz.Nr 1/1) z podziałem na 3 części
  96. Zarządzenie nr 97/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 września 2016 roku
   w sprawie przekształcenia Kancelarii Rektora w Biuro Rektora i wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 31 marca 2010 r. ze zm.:
  97. Zarządzenie nr 98/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 września 2016 roku
   w sprawie przetargów na dzierżawy nieruchomości rolnych położonych na obszarze gmina Długołęka
  98. Zarządzenie nr 99/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku
   w sprawie ogłoszenia IV naboru na studia stacjonarne I stopnia oraz zatwierdzenia terminarza czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów z IV naboru.
  99. Zarządzenie nr 100/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 września 2016 roku
   w sprawie likwidacji Samodzielnego Stanowiska ds. koordynacji i współpracy z podmiotami gospodarki i KIC utworzonego zarządzeniem nr 2/2015 z dnia 9.01.2015r i wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 31 marca 2010 r. ze zm.:
  100. Zarządzenie nr 101/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 września 2016 roku
   w sprawie likwidacji Sekretariatu Prorektora ds. studenckich i kształcenia utworzonego zarządzeniem nr 137/2013 z dnia 21.08.2013r. i wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 31 marca 2010 r. ze zm.:
  101. Zarządzenie nr 102/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  102. Zarządzenie nr 103/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2016 roku
   w sprawie przekształcenia Biura Międzynarodowych Programów Naukowych, w Dział Pozyskiwania Projektów i wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 31 marca 2010 r. ze zm.:
  103. Zarządzenie nr 104/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2016 roku
   w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  104. Zarządzenie nr 105/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 października 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 153/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zasad organizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  105. Zarządzenie nr 106/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 października 2016 roku
   w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń na okres od 1 października 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.
  106. Zarządzenie nr 107/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 października 2016 roku
   w sprawie powołania Rektorskiej Komisji do spraw Socjalnych i Mieszkaniowych na okres od 1 października 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.
  107. Zarządzenie nr 108/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 października 2016 roku
   w sprawie powołania z dniem 1 października 2016 r. rektorsko-związkowej komisji do spraw nagród dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi
  108. Zarządzenie nr 109/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 października 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa mikroskopów laboratoryjnych studenckich
  109. Zarządzenie nr 110/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 października 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa mikroskopów biologiczno-edukacyjnych
  110. Zarządzenie nr 111/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 października 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa cz.1 – czytnik mikropłytek z pomiarem luminescencji i fluorescencji, cz.2 – zestaw western blottingu, cz.3 – komora dwustanowiskowa z pionowym przepływem laminarnym, cz. 4 – inkubator z regulacją CO2
  111. Zarządzenie nr 112/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 października 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa urządzenia do wizualizacji żeli oraz chemiluminescencyjnej i fluorescencyjnej detekcji membran
  112. Zarządzenie nr 113/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2016 roku
   w sprawie likwidacji Sekretariatu Prorektora ds. rozwoju uczelni utworzonego zarządzeniem nr 101/2014 z dnia 30.06.2014 r. i wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 31 marca 2010 r. ze zm.:
  113. Zarządzenie nr 114 /2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 154/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2012 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  114. Zarządzenie nr 115/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z badaniami gruntowo-wodnymi dla potrzeb posadowienia obiektu, oszacowanie planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych określonych w tych programach funkcjonalno-użytkowych dla zadań: 1) Garaż mały z warsztatem dla Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ( obręb Swojczyce, AM-30,dz. Nr 1/1), 2) Garaż na maszyny ciężkie dla Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ( obręb Swojczyce, AM 30,dz.Nr 1/1), 3) Rozbudowa stodoły dydaktycznej dla Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ( obręb Swojczyce, AM-30, dz. Nr 1/1) z podziałem na 3 części.
  115. Zarządzenie nr 116 /2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2016 roku
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostek organizacyjnych powierzchni użytkowej w budynku A-1 i A-2 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Norwida 25 i ul. Skłodowskiej-Curie 42.
  116. Zarządzenie nr 117/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2016 roku
   w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na okres od 1 listopada 2016 r. do 31 sierpnia 2020 roku
  117. Zarządzenie nr 118/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2016 roku
   w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych dla studentów
  118. Zarządzenie nr 119/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2016 roku
   w sprawie przekształcenia Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Dział Rozwoju i Projektów Inwestycyjnych
  119. Zarządzenie nr 120/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2016 roku
   w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. wynagrodzeń na okres od dnia 1 listopada 2016r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  120. Zarządzenie nr 121/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2016 r.
   w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Inwestycji, Remontów i Gospodarki Lokalami na okres od 1 listopada 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.
  121. Zarządzenie nr 122/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa komory dla Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
  122. Zarządzenie nr 123/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2016 roku
   w sprawie utworzenia Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli technicznej obiektów budowlanych oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010r. ze zm.
  123. Zarządzenie nr 124/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Część nr 1 – Dostawa urządzeń audiowizualnych w zestawach dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Część nr 2 - Dostawa urządzeń audiowizualnych w zestawach dla Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  124. Zarządzenie nr 125/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2016 roku
   w sprawie powołania uczelnianej komisji inwentaryzacyjnej
  125. Zarządzenie nr 126/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2016 roku
   w sprawie przekształcenia Kancelarii Ogólnej w Biuro Kanclerza i wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 31 marca 2010 r. ze zm.
  126. Zarządzenie nr 127/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2016 roku
   w sprawie przekształcenia Wydziałowego Laboratorium Technologii Wody i Ścieków oraz Laboratorium Technologicznego Instytutu Inżynierii Środowiska w Wydziałowe Laboratorium Badań Środowiskowych na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r. z późn. zmianami.
  127. Zarządzenie nr 128/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2016 roku
   w sprawie powołania Komisji do spraw postępowania etycznego pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  128. Zarządzenie nr 129/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2016 roku
   w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. systemu zarządzania jakością
  129. Zarządzenie nr 130/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2016 roku
   w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na okres od 1 listopada 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.
  130. Zarządzenie nr 131/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2016 roku
   w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy na okres od 1 listopada 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.
  131. Zarządzenie nr 132/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: wymiana systemów AV w salach wykładowych ogólnouczelnianych
  132. Zarządzenie nr 133/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 128/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji do spraw postępowania etycznego pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  133. Zarządzenie nr 134/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 124/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na lata 2016 i 2017 w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: dostawy licencji i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  134. Zarządzenie nr 135/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 130/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na okres od 1 listopada 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.
  135. Zarządzenie nr 136/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2016 roku
   w sprawie przekształcenia Biura Głównego Energetyka , Działu Konserwacji i Napraw w Dział Głównego Energetyka i Eksploatacji oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 31 marca 2010 r. ze zm.
  136. Zarządzenie nr 137/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 43/2016 z dnia 25 maja 2016r. ze zm. wprowadzającego Regulamin staży studenckich do projektu:” Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziałów Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” nr WND-POWR.03.01.00-00-S238/15-02
  137. Zarządzenie nr 138/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2016 roku
   w sprawie ustalenia wymiaru godzinnego czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2017 roku dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi oraz ustalenia dodatkowych dni wolnych w dniach 2 maja, 16 czerwca, 10 listopada oraz 22 grudnia
  138. Zarządzenie nr 139/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , którego przedmiotem będzie dostawa samochodu osobowego na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  139. Zarządzenie nr 140/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2016 roku
   w sprawie w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  140. Zarządzenie nr 141/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2016 roku
   w sprawie powołania Grupy Monitorującej wdrożenie zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  141. Zarządzenie nr 142/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2016 roku
   w sprawie przetargów na dzierżawy nieruchomości rolnych położonych na obszarze gmina Długołęka
  142. Zarządzenie nr 143/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2016 roku
   w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności rekrutacyjnych oraz internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia, rozpoczynających się w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017.
  143. Zarządzenie nr 144/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2016 roku
   w sprawie zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres kadencji 2016-2020
  144. Zarządzenie nr 145/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2016 roku
   w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich za lata 2013-2016 oraz za lata 2015-2016
  145. Zarządzenie nr 146/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2016 roku
   w sprawie utworzenia Samodzielnego Stanowiska ds. koordynacji współpracy z podmiotami administracji i biznesu oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010r. ze zm.
  146. Zarządzenie nr 147/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 roku
   w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  147. Zarządzenie nr 148/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Magnice, Piecowice, Pruszowice, Ramiszów i Wrocław-Pawłowice
  148. Zarządzenie nr 149/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 roku
   w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego dla doktorantów
  149. Zarządzenie nr 150/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa dydaktycznych systemów AV dla Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  150. Zarządzenie nr 151/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2016 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 69/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia na Wydziale Nauk o Żywności Katedry Technologii Fermentacji i Zbóż , oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  151. Zarządzenie nr 152/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2016 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 70/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż na Katedrę Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych na Wydziale Nauk o Żywności oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  152. Zarządzenie nr 153/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, wykonania uchwały nr 115 /2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2016 roku
  153. Zarządzenie nr 154/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 5/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2010 roku ze zm. w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej: Funduszy Strukturalnych, Inicjatyw Wspólnotowych
  154. Zarządzenie nr 155/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2016 roku
   w sprawie uzyskania indywidualnego numeru ResearcherID w bazie Web of Science
  155. Zarządzenie nr 156/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2016 roku
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostek organizacyjnych powierzchni użytkowej w budynku A-1 i C-1 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Skłodowskiej-Curie 42 i ul. Grunwaldzkiej 53.
  156. Zarządzenie nr 157/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2016 roku
   w sprawie powołania zmian do zarządzenia Rektora nr 117/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na okres od 1 listopada 2016 r. do 31 sierpnia 2020 roku
  157. Zarządzenie nr 158/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 112/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa urządzenia do wizualizacji żeli oraz chemiluminescencyjnej i fluorescencyjnej detekcji membran
  158. Zarządzenie nr 159/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 grudnia 2016 roku
   w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  159. Zarządzenie nr 160/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 grudnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 175 /2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy zlecenia i umowy o dzieło w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  160. Zarządzenie nr 161/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 grudnia 2016 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa aparatu do PCR oraz inkubatora z wytrząsaniem
  161. Zarządzenie nr 162/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 grudnia 2016 roku
   w sprawie powołania Rady Użytkowników Sieci Komputerowych
  162. Zarządzenie nr 163/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 grudnia 2016 roku
   w sprawie likwidacji z dniem 31 grudnia 2016 r. Katedry Biochemii, Farmakologii i Toksykologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  163. Zarządzenie nr 164/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 grudnia 2016 roku
   w sprawie utworzenia Katedry Biochemii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  164. Zarządzenie nr 165/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 grudnia 2016 roku
   w sprawie utworzenia Katedry Farmakologii i Toksykologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  165. Zarządzenie nr 166/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2016 roku
   w sprawie powołania stałej komisji rektorskiej do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  166. Zarządzenie nr 167/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 31/2005 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu z późniejszymi zmianami
  167. Zarządzenie nr 168/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2016 roku
   w sprawie przekształcenia Samodzielnej Sekcji Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej w Dział Zaopatrzenia oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 31 marca 2010 r. ze zm.
  168. Zarządzenie Nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 33/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Antymobbingowej
 4. 2015 rok
  1. Zarządzenie nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2015 roku
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostek organizacyjnych powierzchni użytkowej w budynku A-1 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie
  2. Zarządzenie nr 2/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2015 roku
   w sprawie utworzenia Samodzielnego stanowiska ds. koordynacji współpracy z podmiotami gospodarki i KIC, wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 158/2014 z 21 października 2014 roku oraz do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  3. Zarządzenie nr 3/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa w 5 częściach instrumentów i przyrządów pomiarowych: Część nr 1 – instrumenty geodezyjne Część nr 2 – interferometr laserowy Część nr 3 kolimatory Część nr 4 komparator pionowy Część nr 5 stanowisko do badania dalmierzy Przedmiot zamówienia jest realizowany dla projektu pt.: ”Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XIII Infrastruktura i Środowisko, Działanie:13.1 Infrastruktura szkolnictwa Wyższego w ramach umowy UDA POIS.13.01.-050/08-00 z dnia 06.03.2012 r. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%, wysokość Dotacji Celowej wynosi 15%
  4. Zarządzenie nr 4/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 199/2012 z 10 grudnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Biura Informacji i Promocji Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, do zarządzenia nr 186/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres kadencji 2012-2016 oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  5. Zarządzenie nr 5/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia elektronicznych zapisów na przedmioty ogólnouczelniane realizowane w Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Zakładzie Nauk Humanistycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  6. Zarządzenie nr 6/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+
  7. Zarządzenie nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2015 roku
   w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia osób na stanowiska w ramach projektu pt. E-podręczniki do kształcenia ogólnego: 1. Redaktor metodyczny e-podręcznika do edukacji dla bezpieczeństwa w wymiarze ½ etatu; 2. Autor e-podręcznika do chemii w wymiarze ¼ etatu
  8. Zarządzenie nr 8/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2015 roku
   w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia osoby na stanowisko koordynatora ds. wdrażania projektu w wymiarze 1 etatu w ramach projektu pt. E-podręczniki do kształcenia ogólnego
  9. Zarządzenie nr 9/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: sukcesywna usługa druku i dostawy książek, czasopism i akcydensów na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dla Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  10. Zarządzenie nr 10/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2015 roku
   w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzania przetargów ds. inwestycji i remontów na okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2017 r.
  11. Zarządzenie nr 11/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2015 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na rok 2015 w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: dostawy licencji i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  12. Zarządzenie nr 12/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2015 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na rok 2015 w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i sieci komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  13. Zarządzenie nr 13/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa i montaż mebli na potrzeby projektu: pt.:”Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: XIII Infrastruktura i Środowisko, Działanie:13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy UDA POIS.13.01.-050/08-00 z dnia 06.03.2012r. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%, wysokość Dotacji Celowej wynosi 15%
  14. Zarządzenie nr 14/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych rezonansu magnetycznego Ingenia 1,5T Philips wraz ze stacją roboczą extender MR wokrspace polegających na konserwacji i naprawach urządzenia
  15. Zarządzenie nr 15/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 162/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia na okres od 1 listopada 2012 r. do 31 sierpnia 2016 roku z późniejszymi zmianami
  16. Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2015 roku
   w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Podyplomowych Studiów pod nazwą „Psychodietetyka”
  17. Zarządzenie nr 17/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2015 roku
   w sprawie dzierżawy ośrodka wypoczynkowego „Wodnik” w Dąbkach koło Darłowa przy ul. Dąbkowickiej 6
  18. Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa kolumn do chromatografii cieczowej na potrzeby projektu: „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 nr POIG.01.03.01-02-080/12
  19. Zarządzenie nr 19/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 lutego 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do zapytania ofertowego na usługę szkoleniową, tj. organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń specjalistycznych w obszarze kluczowym dla realizacji „Strategii Europa 2020 zakończonych wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w ramach projektu „Ustawiczne all inclusive” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy UDA-POKL.04.03.00-00-164/12-00
  20. Zarządzenie nr 20/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa kolumn do chromatografii cieczowej na potrzeby projektu: „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 nr POIG.01.03.01-02-080/12
  21. Zarządzenie nr 21/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa analizatorów na potrzeby projektu „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: XIII Infrastruktura i Środowisko, Działanie: 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego – z podziałem na 2 części
  22. Zarządzenie nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 153/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku dokumentowania przebiegu studiów w e-Dziekanacie w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  23. Zarządzenie nr 23/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa podłoży mikrobiologicznych na potrzeby projektu „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 nr POIG.01.03.01-02-080/12
  24. Zarządzenie nr 24/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Swojec
  25. Zarządzenie nr 25/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa materiałów laboratoryjnych na potrzeby projektu „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice” POIG.01.03.01-02-080/12
  26. Zarządzenie nr 26/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa odczynników chemicznych do projektu „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice” POIG.01.03.01-02-080/12 z podziałem na 2 części; 1. Odczynniki chemiczne, 2.Odczynniki do biologii molekularnej
  27. Zarządzenie nr 27/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup i dostawa ciągnika rolniczego dla Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  28. Zarządzenie nr 28/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa i montaż mebli na potrzeby projektu pt.:”Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu” z podziałem na części: 1. Meble pracownicze 2. Regał do pracowni plastycznej 3. Regały biblioteczne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XIII Infrastruktura i Środowisko, Działanie:13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy UDA POIS.13.01.-050/08-00 z dnia 06.03.2012 r. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%, wysokość Dotacji Celowej wynosi 15%
  29. Zarządzenie nr 29/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Konkursu na projekt serii znaków graficznych do stosowania w obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ze szczególnym uwzględnieniem Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej „Konkursem”
  30. Zarządzenie nr 30/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2015 roku
   w sprawie zmiany zarządzenia nr 170/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich za lata 2013-2014
  31. Zarządzenie nr 31/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 marca 2015 roku
   w sprawie powołania komisji ustalającej przyczyny „ubytków wody” w budynku przy ul. Wschodniej 46 – 66 we Wrocławiu
  32. Zarządzenie nr 32/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2015 roku
   w sprawie likwidacji na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jednostki organizacyjnej o nazwie „Muzeum Weterynarii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r. z późn. zmianami
  33. Zarządzenie nr 33/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 181/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2012r roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Bibliotecznej i ustalenia jej składu z późniejszymi zmianami
  34. Zarządzenie nr 34/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , którego przedmiotem będzie: dostawa gotowych zestawów do izolacji DNA i prowadzenia reakcji PCR. Postępowanie zostanie przeprowadzone w ramach projektu „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice”(POIG.01.03.01-02-080/12)
  35. Zarządzenie nr 35/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 12/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na rok 2015 w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: dostawy sprzętu komputerowego i sieci komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  36. Zarządzenie nr 36/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa w 5 częściach oprzyrządowania , sprzętu geodezyjnego i stanowiska do badań: Część nr 1 – akcesoria geodezyjne Część nr 2 – sprzęt geodezyjny oprzyrządowanie pomiarowe Część nr 3 oprzyrządowanie pomiarowe Część nr 4 libelle elektroniczne – szt. 8 Część nr 5 stanowisko do badań dalmierzy Przedmiot zamówienia jest realizowany dla projektu pt.:”Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XIII Infrastruktura i Środowisko, Działanie:13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy UDA POIS.13.01.-050/08-00 z dnia 06.03.2012r. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%, wysokość Dotacji Celowej wynosi 15%
  37. Zarządzenie nr 37/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Sukcesywna dostawa leków i środków leczniczych weterynaryjnych oraz drobnego sprzętu dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr przez okres 1 roku
  38. Zarządzenie nr 38/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę skanera 3D pracującego w technologii białego światła LED (5MPix) wraz z oprogramowaniem pomiarowym i numerycznym stołem obrotowym o dokładnym przesuwie
  39. Zarządzenie nr 39/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 118/2011 ze zm. z dnia 19 września 2011 r.
  40. Zarządzenie nr 40/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2015 roku
   w sprawie ustalenia wysokości stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy w roku akademickim 2015/2016
  41. Zarządzenie nr 41/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.
  42. Zarządzenie nr 42/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2015 roku
   w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków kierunkowych komisji rekrutacyjnych za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  43. Zarządzenie nr 43/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2015 roku
   w sprawie powołania Rady Programowej Ośrodka Badań Dendrologicznych ARBORETUM Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  44. Zarządzenie nr 44/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 153/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zasad organizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  45. Zarządzenie nr 45/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2015 roku
   w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2005 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2005 roku ze zmianami, zarządzenia nr 102/2007 z dnia 26 listopada 2007 roku, nr 5/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku, nr 54/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 roku, nr 53/2011 z dnia 23 maja 2011, nr 28/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku oraz nr 58/2012 z dnia 1 kwietnia 2012 roku w sprawie kosztów pośrednich
  46. Zarządzenie nr 46/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2015 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w związku z postępowaniami na stanowiska w ramach projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”: 1. Redaktor WCAG w wymiarze 1 etatu, 2. Programista aplikacji internetowych w wymiarze 2 etatów, 3. Grafik ilustrator/animator w wymiarze ½ etatu
  47. Zarządzenie nr 47/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich
  48. Zarządzenie nr 48/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2015 roku
   wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 39/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011 r., w sprawie powołania w ramach Centrum Sieci Komputerowych Sekcji Systemów Informatycznych, Sekcji Utrzymania Infrastruktury Informatycznej i wprowadzenia w życie Regulaminu Centrum Sieci Komputerowych ustalonego uchwałą Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego nr 16/2000 z dnia 28.04.2000 r.
  49. Zarządzenie nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa i montaż regału do pracowni plastycznej na potrzeby projektu pt.:”Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”. Przedmiot zamówienia jest realizowany dla projektu: ”Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XIII Infrastruktura i Środowisko, Działanie:13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy UDA POIS.13.01.-050/08-00 z dnia 06.03.2012 r. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%, wysokość Dotacji Celowej wynosi 15%
  50. Zarządzenie nr 50/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 109/2005 ze zm. Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 2 listopada 2005 r w sprawie powołania pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością
  51. Zarządzenie nr 51/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika nr 1 zarządzenia nr 176/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Instrukcji Kancelaryjnej oraz utraty mocy obowiązującej Zarządzenia nr 40/94 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 27 października 1994 r. wprowadzającego w życie przepisy kancelaryjno-archiwalne
  52. Zarządzenie nr 52/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2015 roku
   w sprawie utworzenia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Podyplomowych Studiów pod nazwą „Gerontologia i opieka nad osobami starszymi”
  53. Zarządzenie nr 53/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2015 roku
   w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności rekrutacyjnych oraz internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz magisterskich studiów jednolitych w roku akademickim 2015/2016
  54. Zarządzenie nr 54/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia „Zasad i kryteriów przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu”
  55. Zarządzenie nr 55/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 maja 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa kolumn do wysokosprawnej chromatografii cieczowej wraz z akcesoriami na potrzeby projektu: „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 nr POIG.01.03.01-02-080/12
  56. Zarządzenie nr 56/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup i dostawa busa do przewozu 9 osób oraz auta osobowego typu kombivan dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  57. Zarządzenie nr 57/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 176/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Instrukcji Kancelaryjnej oraz utraty mocy obowiązującej zarządzenia nr 40/94 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 27 października 1994 r. wprowadzającego w życie przepisy kancelaryjno-archiwalne
  58. Zarządzenie nr 58/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , którego przedmiotem będzie dostawa oprogramowania w ramach projektu:” Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu” w 15 częściach: część 1 – Oprogramowanie do podstawowych obliczeń geodezyjnych, część 2 – Oprogramowanie do obsługi skanera laserowego, część 3 – Oprogramowanie do przetwarzania danych GIS i teledetekcyjnych, część 4 – Oprogramowanie do zarządzania bazami danych, część 5 – Oprogramowanie do tworzenia i obróbki grafiki, część 6 – System przygotowania do podejmowania decyzji w symulowanych sytuacjach, część 7 – Oprogramowanie do podstawowych obliczeń inżynierskich, część 8 – Oprogramowanie do projektowania i modelowania zadań związanych z infrastrukturą techniczną, część 9 – Oprogramowanie do rozwiązywania i projektowania płyt, tarcz, ram i obiektów złożonych, część 10 – Oprogramowanie wspomagające wykonywanie dokumentacji technicznej, część 11 – Oprogramowanie do projektowania konstrukcji budowlanych, część 12 – Oprogramowanie do projektowania układów klimatyzacji, część 13 – Program symulacyjny do obliczania i optymalizacji pracy instalacji z termicznymi kolektorami słonecznymi, część 14 – Oprogramowanie do geotechniki i tunelowania, część 15 – Oprogramowanie do kosztorysowania
  59. Zarządzenie nr 59/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 150/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 października 2012 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Wynagrodzeń na okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. z późniejszymi zmianami
  60. Zarządzenie nr 60/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 150/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 października 2012 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Wynagrodzeń na okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. z późniejszymi zmianami
  61. Zarządzenie nr 61/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2015 roku
   w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności rekrutacyjnych oraz internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 w semestrze zimowym
  62. Zarządzenie nr 62/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.:”Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”
  63. Zarządzenie nr 63/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia elektronicznego systemu wydawania kluczy
  64. Zarządzenie nr 64/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń audiowizualnych w zestawach dydaktycznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  65. Zarządzenie nr 65/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2015 roku
   w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 31/2005 z dnia 9 czerwca 2005 roku Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z późniejszymi zmianami
  66. Zarządzenie nr 66/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu staży studenckich u potencjalnych pracodawców oraz staży zagranicznych w ośrodkach akademickich dla studentów uczestniczących w projekcie „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - unikatowy kierunek zamawiany”
  67. Zarządzenie nr 67/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2015 roku
   w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2015/2016
  68. Zarządzenie nr 68/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2015 roku
   w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem osób na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2015/2016 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  69. Zarządzenie nr 69/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  70. Zarządzenie nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 19/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do zapytania ofertowego na usługę szkoleniową, tj. organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń specjalistycznych w obszarze kluczowym dla realizacji „Strategii Europa 2020 zakończonych wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w ramach projektu „Ustawiczne all inclusive” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy UDA-POKL.04.03.00-00-164/12-00
  71. Zarządzenie nr 71/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2015 roku
   w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem osób na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  72. Zarządzenie nr 72/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 43/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  73. Zarządzenie nr 73/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 38/2006 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz wprowadzenia zmian do załącznika nr 4 do Statutu Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a także wprowadzenia zmian do załącznika nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  74. Zarządzenie nr 74/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2015 roku
   w sprawie utworzenia Biblioteki Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego z siedzibą w Instytucie Inżynierii Rolniczej przy ul. Chełmońskiego 37/41 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  75. Zarządzenie nr 75/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku
   w sprawie w sprawie utworzenia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Podyplomowych Studiów pod nazwą „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” oraz wprowadzenia w życie Zasad rekrutacji i uczestnictwa w studiach podyplomowych
  76. Zarządzenie nr 76/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku
   w sprawie przekształcenia Zakładu Inżynierii Ekologicznej w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska w Zakład Kształtowania Ochrony Środowiska i Eksploatacji Systemów Wodno-Gospodarczych
  77. Zarządzenie nr 77/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 54/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad i kryteriów przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu”
  78. Zarządzenie nr 78/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2015 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Magnice gm. Kobierzyce oraz Wrocław-Pawłowice
  79. Zarządzenie nr 79/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2015 roku
   w sprawie ustalenia wysokości stawek za odpłatne usługi dydaktyczne w roku akademickim 2015/2016
  80. Zarządzenie nr 80/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lipca 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Modernizacja auli AZ Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu polegającą na: a) dostawie, montażu i uruchomieniu urządzeń audiowizualnych w zestawach; b) dostawie przenośnego zestawu nagłaśniającego; c) dostawie zestawu nagrywającego w standardzie HD
  81. Zarządzenie nr 81/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2015 roku
   w sprawie wysokości stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz stawek wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów zlecenia
  82. Zarządzenie nr 82/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 6/2011 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zasad podejmowania i rozliczania zadań badawczych w ramach działalności statutowej
  83. Zarządzenie nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 sierpnia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.
  84. Zarządzenie nr 84/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 sierpnia 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa systemu zintegrowanej nawigacji bezwładnościowej i satelitarnej w ramach projektu: „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”
  85. Zarządzenie nr 85/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 sierpnia 2015 roku
   w sprawie przekształcenia Laboratorium Fizyki Gleb i Laboratorium Modelowania Procesów Hydrologicznych w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska w Laboratorium Fizyki Gleb i Modelowania Procesów Środowiskowych
  86. Zarządzenie nr 86/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 sierpnia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego
  87. Zarządzenie nr 87/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 sierpnia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie „Trybu i zasad przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  88. Zarządzenie nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 sierpnia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Klubów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  89. Zarządzenie nr 89/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 sierpnia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie „Trybu i zasad rejestracji oraz działań i finansowania studenckich kół naukowych, grup twórczych i organizacji studenckich działających w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu”
  90. Zarządzenie nr 90/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 sierpnia 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa i montaż mebli laboratoryjnych, armatury i dygestoriów dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  91. Zarządzenie nr 91/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 sierpnia 2015 roku
   w sprawie utworzenia w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki Zakładu Geodezji Satelitarnej oraz przekształcenia Zakładu Podstaw Geodezji w Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Pomiarów Szczegółowych
  92. Zarządzenie nr 92/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2015 roku
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostek organizacyjnych powierzchni użytkowej w budynku A-1 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 42 we Wrocławiu oraz w budynku C-3 przy pl. Grunwaldzkim 24a we Wrocławiu
  93. Zarządzenie nr 93/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2015 roku
   w sprawie powołania komisji odbiorowej w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia prac związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa strychu, stropów, remont więźby dachowej wraz z remontem pomieszczeń z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych i dla osób niepełnosprawnych – ul. Kożuchowska 5 we Wrocławiu”
  94. Zarządzenie nr 94/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2015 roku
   w sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2015/2016
  95. Zarządzenie nr 95/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2015 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Samotwór gm. Kąty Wrocławskie, Magnice gm. Kobierzyce oraz Wrocław-Pawłowice
  96. Zarządzenie nr 96/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2015 roku
   w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Bukowina gmina Długołęka
  97. Zarządzenie nr 97/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 września 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup i dostawa auta osobowego typu kombivan dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  98. Zarządzenie nr 98/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 września 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 121/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 31 lipca 2014 roku.
  99. Zarządzenie nr 99/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 września 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 6/2001 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2001 roku w sprawie uruchomienia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  100. Zarządzenie nr 100/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 września 2015 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na kierownika Dziekanatu Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
  101. Zarządzenie nr 101/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 września 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki – jako zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego, którego przedmiotem było stworzenie i dostarczenie multimedialnych zasobów edukacyjnych dla e-podręczników do przedmiotów: chemia, fizyka, biologia, geografia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa obejmujących II-IV etap edukacyjny w zakresie podstawowym tworzonych przez Zamawiającego w ramach projektu pt. „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dwóch częściach: Część I: dostarczenie 2055,00 multimedialnych zasobów edukacyjnych w kategoriach filmy; elementy graficzne typu ilustracja, schemat, wykres; grafika interaktywna; obiekty dźwiękowe; inne multimedialne zasoby edukacyjne. Część II: dostarczenie 145,00 multimedialnych zasobów edukacyjnych w kategorii mapy
  102. Zarządzenie nr 102/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 września 2015 roku
   w sprawie powołania komisji odbiorowej w związku z zakończeniem prac związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa pasieki dydaktycznej UPWr przy ul. Wschodniej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną po uprzednim opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”
  103. Zarządzenie nr 103/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 września 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  104. Zarządzenie nr 104/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2015 roku
   w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Pruszowice gmina Długołęka
  105. Zarządzenie nr 105/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2015 roku
   w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Bukowina gmina Długołęka
  106. Zarządzenie nr 106/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2015 roku
   w sprawie przekształcenia Biura Informacji Promocji i Rekrutacji w Biuro Informacji i Promocji oraz w Biuro Rekrutacji, utworzenia Samodzielnego stanowiska rzecznika prasowego Uczelni i wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 31 marca 2010 r. ze zm.
  107. Zarządzenie nr 107/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2015 roku
   w sprawie powołania komisji odbiorowej w związku z zakończeniem prac związanych z realizacją inwestycji pn. .„Modernizacja wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. klatek K1,K2,K3 obejmująca przygotowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w bud. Wydz. Med. Wet. przy ul. Norwida 31 we Wrocławiu”
  108. Zarządzenie nr 108/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 września 2015 roku
   dotyczące realizacji uchwały nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  109. Zarządzenie nr 109/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 października 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego zasady i tryb zbywania lub oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których uczelnia jest właścicielem bądź wieczystym użytkownikiem, wprowadzonego w życie zarządzeniem Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 107/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. ( tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem rektora z 31.07.2009r.)
  110. Zarządzenie nr 110/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 października 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: usługa audytu zewnętrznego projektu pn.: Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymywanych z porożogennych komórek macierzystych” współfinansowanego przez NCBiR w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali Demonstrator+ oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka umowa nr UOD-DEM-1-351/001
  111. Zarządzenie nr 111/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 październik 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup i dostawa ciągnika rolniczego dla Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Psarach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  112. Zarządzenie nr 112/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 października 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 140/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 października 2012 r. w sprawie powołania z dniem 1 października 2012 r. rektorsko-związkowej komisji do spraw nagród dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi
  113. Zarządzenie nr 113/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup i dostawa ciągnika rolniczego dla Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Psarach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  114. Zarządzenie nr 114/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2015 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 84/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 października 2015 roku w sprawie przekształcenia Pracowni Zastosowań Informatyki w Technologii Żywności w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa na Wydziale Nauk o Żywności w Wydziałową Pracownię Komputerową przy Wydziale Nauk o Żywności oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r. z późniejszymi zmianami
  115. Zarządzenie nr 115/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2015 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Wrocław-Pawłowice
  116. Zarządzenie nr 116/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2015 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Magnice
  117. Zarządzenie nr 117/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2015 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , którego przedmiotem będzie dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń audiowizualnych w zestawach dydaktycznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na dwie części
  118. Zarządzenie nr 118 /2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 92/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie zaopatrzenia pracowników uczelni w odzież roboczą i ochronną, sprzęt ochrony osobistej, ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej, ustalenia stanowisk pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki profilaktyczne i napoje oraz ustalenia norm przydziału środków do mycia i ręczników dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  119. Zarządzenie nr 119/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2015 roku
   w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności rekrutacyjnych oraz internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, rozpoczynających się w semestrze letnim w roku akademickim 2015/2016
  120. Zarządzenie nr 120/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 48/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie nr 39/2011 z 28 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania w ramach Centrum Sieci Komputerowych Sekcji Systemów Informatycznych , Sekcji Utrzymania Infrastruktury Informatycznej i wprowadzenia w życie Regulaminu Centrum Sieci Komputerowych ustalonego Uchwałą Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego Nr 16/2000 z dnia 28.04.2000r.
  121. Zarządzenie nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2015 roku
   w sprawie ustalenia wymiaru godzinnego czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2016 roku dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi oraz ustalenia dodatkowych dni wolnych w dniach 4 stycznia , 5 stycznia, 2 maja oraz 31 października
  122. Zarządzenie nr 123/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2015 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Ramiszów i Wrocław-Pawłowice
  123. Zarządzenie nr 124/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2015 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na lata 2016 i 2017 w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: dostawy licencji i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  124. Zarządzenie nr 125/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2015 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na lata 2016 i 2017 w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: dostawy sprzętu komputerowego i sieci komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  125. Zarządzenie nr 126/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 127/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  126. Zarządzenie nr 127/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2015 roku
   w sprawie utworzenia Zakładu Biologii Roślin w Instytucie Biologii Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
  127. Zarządzenie nr 128/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2015 roku
   w sprawie wykonania uchwały Nr 24/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie likwidacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej Samotwór na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  128. Zarządzenie nr 129/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 5/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2010 roku ze zm. w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej: Funduszy Strukturalnych, Inicjatyw Wspólnotowych
  129. Zarządzenie nr 130/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 31/2005 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu z późniejszymi zmianami
  130. Zarządzenie nr 131/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 183/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do spraw postępowania etycznego pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  131. Zarządzenie nr 132/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 128/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wykonania uchwały Nr 24/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie likwidacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej Samotwór na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  132. Zarządzenie nr 133/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 253/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu z późniejszymi zmianami
 5. 2014 rok
  1. Zarządzenie nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 66/2010 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem nr 3/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2013 r.)
  2. Zarządzenie nr 2/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych dla Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej z podziałem na 6 części: 1. Sukcesywna dostawa materiałów histopatologicznych 2. Sukcesywna dostawa akcesoriów laboratoryjnych 3. Sukcesywna dostawa materiałów medycznych 4. Sukcesywna dostawa narzędzi chirurgiczno-sekcyjnych 5. Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych 6. Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych
  3. Zarządzenie nr 3/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2014 roku
   w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzania przetargów ds. inwestycji i remontów na okres od 2.01.2014 r. do 31.12.2014 roku
  4. Zarządzenie nr 4/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 130/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Uniwersytetu Otwartego działającego przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  5. Zarządzenie nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 61/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie określenia obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierowników projektów badawczych oraz osób nadzorujących realizację projektów badawczych finansowanych ze środków własnych Uniwersytetu Przyrodniczego, podmiotów gospodarczych zlecających realizację projektów badawczych, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych, z późniejszymi zmianami
  6. Zarządzenie nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2014 roku
   w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia osoby na stanowisko kierownika projektu w ramach projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”
  7. Zarządzenie nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa używanego przenośnego cyfrowego ultrasonografu dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
  8. Zarządzenie nr 8/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 162/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia na okres od 1 listopada 2012 r. do 31 sierpnia 2016 roku
  9. Zarządzenie nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania, którego przedmiotem jest usługa polegająca na zapewnieniu kadry merytorycznej do realizacji 6 szkoleń w roku 2014 w ramach projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.04.01.01.-00-198/09-04)
  10. Zarządzenie nr 10/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2014 roku
   w sprawie utworzenia Biura organizacyjno-finansowego UPWr – Demonstrator + oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r. z późn. zmianami
  11. Zarządzenie nr 11/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania dotyczącego przygotowania i dostawy materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowania do druku, druk i dostawa publikacji dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.04.01.01.-00-198/09-04)
  12. Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2014 roku
   w sprawie ustalenia wysokości stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy w roku akademickim 2014/2015
  13. Zarządzenie nr 13/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  14. Zarządzenie nr 14/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 61/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie określenia obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierowników projektów badawczych oraz osób nadzorujących realizację projektów badawczych finansowanych ze środków własnych Uniwersytetu Przyrodniczego, podmiotów gospodarczych zlecających realizację projektów badawczych, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych, z późniejszymi zmianami
  15. Zarządzenie nr 15/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2014 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia osoby na stanowisko autorów e-podręcznika do geografii, III etap edukacyjny, autorów e-podręcznika do chemii, III etap edukacyjny w ramach projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”
  16. Zarządzenie nr 16/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2014 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia osoby na stanowisko koordynator ds. wdrażania projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”
  17. Zarządzenie nr 17/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią, w tym dostawa licencji, niezbędnego sprzętu komputerowego i innego wyposażenia oraz asysta techniczna i opieka serwisowa w ramach projektu „Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL. Poddziałanie 4.1.1.
  18. Zarządzenie nr 18/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania na usługę cateringową polegającą na przygotowaniu i serwowaniu posiłków dla uczestników 6 szkoleń (szkolenia w grupach od 15 do 25 osób; łącznie 120 osób ) w ramach projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (nr umowy UDA-POLK.04.01.01.-00-198/09-04)
  19. Zarządzenie nr 19/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu rekrutacji testerów portalu internetowego monitorowania losów absolwentów prowadzonej w ramach projektu pt. „PI-Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy”
  20. Zarządzenie nr 20/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 212/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na rok 2014 w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i sieci komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  21. Zarządzenie nr 21/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2014 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Magnice gm. Kobierzyce oraz Śliwice gm. Długołęka
  22. Zarządzenie nr 22/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2014 roku
   w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia osób na stanowiska: programista aplikacji internetowych, redaktorów językowych, redaktora ds. WCAG w ramach projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”
  23. Zarządzenie nr 23/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: sukcesywna dostawa leków oraz środków leczniczych weterynaryjnych przez okres jednego roku dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
  24. Zarządzenie nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu staży studenckich u potencjalnych pracodawców dla studentów kierunku inżynieria i gospodarka wodna uczestniczących w projekcie „Inżynier gospodarki wodnej w dobie katastrof klimatycznych” w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  25. Zarządzenie nr 25 /2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2014 roku
   dotyczące wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 103/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy dotyczącej opłat za powtarzanie przedmiotu na studiach w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  26. Zarządzenie nr 26/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku
   w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia osób na stanowiska: - grafik – ilustrator/animator, - redaktor multimedialny, - redaktorzy metodyczni poszczególnych e-podręczników w ramach projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”
  27. Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku
   w sprawie przekształcenia Biura Projektów i Funduszy Unii Europejskiej w Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  28. Zarządzenie nr 28/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  29. Zarządzenie nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę urządzeń audiowizualnych w zestawach dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  30. Zarządzenie nr 30/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2014 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Magnice gm. Kobierzyce
  31. Zarządzenie nr 31/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: 1. sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników do biologii molekularnej 2. sukcesywna dostawa gotowych zestawów do izolacji DNA i prowadzenia reakcji PCR Powyższe postępowania zostaną przeprowadzone w ramach projektu „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice” POIG.01.03.01-02-080/12
  32. Zarządzenie nr 32/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie w ramach projektu pt. „PI-Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-291/11-00)
  33. Zarządzenie nr 33/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa skanera laserowego dla Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu pn: „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu” w ramach umowy nr UDA-POIS.13.01-050/08-00 z dnia 06.03.2012 o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
  34. Zarządzenie nr 34/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 marca 2014 roku
   w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia osoby na stanowisko asystenta projektu w ramach projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”
  35. Zarządzenie nr 35/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 marca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 55/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie finansowania świadczeń na rzecz pracowników oraz finansowania kosztów Stacji Badawczo-Dydaktycznych i innych jednostek
  36. Zarządzenie nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zał. nr 1 pt. „Zasady postępowania w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywaniem innych czynności prawnych” do zarządzenia nr 22/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2013 roku
  37. Zarządzenie nr 37/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania dotyczącego przygotowania i dostawy materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowania do druku, druk i dostawa publikacji dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.04.01.01.-00-198/09-04)
  38. Zarządzenie nr 38/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę urządzenia do mineralizacji mikrofalowej
  39. Zarządzenie nr 39/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+
  40. Zarządzenie nr 40/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 124/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do nadzoru przy realizacji projektu „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”
  41. Zarządzenie nr 41/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę podłoży hodowlanych, odczynników, materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z kolumnami chromatograficznymi w ramach Projektu: „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych” realizowany w ramach Priorytetu 1., Działanie 1.3.POIG, Poddziałanie 1.3.1. Nr projektu: WND-POIG.01.03.01-00-129/09; Nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-05 zadanie 6 – z podziałem na części
  42. Zarządzenie nr 42/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego: 1. Dostawa pasz i dodatków paszowych dla bydła mlecznego dla RZD Swojec. Nr postępowania: RAP.272.39.2014; 2. Dostawa środków ochrony roślin dla RZD Swojec Nr postępowania: RAP.272.40.2014
  43. Zarządzenie nr 43/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 roku
   w sprawie dzierżawy ośrodka wypoczynkowego „Wodnik” w Dąbkach koło Darłowa przy ul. Dąbkowickiej 6
  44. Zarządzenie nr 44/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 marca 2014 roku
   w sprawie wyznaczenia członków Rady Przedstawicieli Konsorcjum Naukowo–Badawczego Uniwersytetów Wrocławskich
  45. Zarządzenie nr 45/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 marca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Zasad rekrutacji i uczestnictwa w indywidualnych szkoleniach specjalistycznych w obszarach kluczowych dla realizacji „Strategii Europa 2020” w ramach projektu „Ustawiczne all inclusive”
  46. Zarządzenie nr 46/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 marca 2014 roku
   w sprawie powołania stałej komisji konkursowej w celu sukcesywnego wyłaniania pracowników na poszczególne stanowiska do projektu pt. „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych”
  47. Zarządzenie 47/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 marca 2014 roku
   w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków kierunkowych komisji rekrutacyjnych za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  48. Zarządzenie nr 48/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2014 roku
   w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozpraw doktorskich obronionych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  49. Zarządzenie nr 49/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 181/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Bibliotecznej i ustalenia jej składu z późniejszymi zmianami
  50. Zarządzenie nr 50/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 162/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia na okres od 1 listopada 2012 r. do 31 sierpnia 2016 roku ze zm.
  51. Zarządzenie nr 51/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2014 roku
   w sprawie powołania Zespołu Monitorującego powołanie Muzeum Uczelni
  52. Zarządzenie nr 52/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 159/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 8 października 2013 r. dotyczącego realizacji uchwały nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  53. Zarządzenie nr 53/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest dostawa jednoczesnego spektrometru emisyjnego z plazmą indukcyjnie wzbudzoną ICP OES z podwójnym systemem obserwacji plazmy poziomej dla potrzeb jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  54. Zarządzenie nr 54/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2014 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Magnice gm. Kobierzyce
  55. Zarządzenie nr 55/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu staży studenckich u potencjalnych pracodawców dla studentów kierunków biotechnologii i ochrony środowiska uczestniczących w projekcie „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – biotechnologia i ochrona środowiska”
  56. Zarządzenie nr 56/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2014 roku
   w sprawie powołania Komitetu Sterującego na potrzeby projektu „Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Poddziałanie 4.1.1.
  57. Zarządzenie nr 57/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 31/2005 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu z późniejszymi zmianami
  58. Zarządzenie nr 58/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 45/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad rekrutacji i uczestnictwa w indywidualnych szkoleniach specjalistycznych w obszarach kluczowych dla realizacji „Strategii Europa 2020” w ramach projektu „Ustawiczne all inclusive”
  59. Zarządzenie nr 59/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest dostawa mebli laboratoryjnych dla Zakładu Mikrobiologii Weterynaryjnej
  60. Zarządzenie nr 60/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa dwóch termocyklerów gradientowych 96-dołkowych dla potrzeb Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  61. Zarządzenie nr 61/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Zasad rekrutacji i uczestnictwa w kursie e-learningowym AutoCad – poziom podstawowy oraz poziom zaawansowany w ramach projektu „Ustawiczne all inclusive”
  62. Zarządzenie nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: sukcesywna dostawa środków leczniczych i materiałów medycznych dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
  63. Zarządzenie nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Zasad rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach specjalistycznych zaawansowanego języka angielskiego w ramach projektu „Ustawiczne all inclusive”
  64. Zarządzenie nr 64/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu konkursu organizowanego w ramach konferencji podsumowującej projekt pt. „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  65. Zarządzenie nr 65/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu pracy wprowadzonego zarządzeniem nr 200/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu pracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  66. Zarządzenie nr 66/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika nr 1 do Regulaminu staży studenckich u potencjalnych pracodawców dla studentów kierunków biotechnologii i ochrony środowiska uczestniczących w projekcie „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – biotechnologia i ochrona środowiska” wprowadzonego zarządzeniem rektora nr 55/2014 z 28 marca 2014 r.
  67. Zarządzenie nr 67/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i instalacja elektronicznej wagi samochodowej najazdowej stalowo-betonowej o nośności 50 ton”
  68. Zarządzenie nr 68/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2014 roku
   w sprawie przekształcenia Zakładu Projektowania i Kompozycji Krajobrazu w Instytucie Architektury Krajobrazu w Zakład Ochrony i Kształtowania Krajobrazu Wiejskiego oraz Zakład Kompozycji i Kształtowania Krajobrazu Miejskiego
  69. Zarządzenie nr 69/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji rektorskiej ds. przygotowania projektu zasad samofinansowania się wydziałów
  70. Zarządzenie nr 70/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 124/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do nadzoru przy realizacji projektu „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu” z późniejszymi zmianami.
  71. Zarządzenie nr 71/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest sukcesywna usługa introligatorska, druku i dostawy dyplomów ukończenia studiów, indeksów doktoranta oraz okładek do suplementów dla Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  72. Zarządzenie nr 72/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków studentów, doktorantów i pracowników oraz odpowiedzialności cywilnej pracowników naukowo-dydaktycznych
  73. Zarządzenie nr 73/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2014 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Magnice gm. Kobierzyce
  74. Zarządzenie nr 74/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 maja 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 43/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących” na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  75. Zarządzenie nr 75/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2014 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej ds. staży studenckich od 12.05.2014 r.- 30.09.2014 r. w związku z realizacją projektu pt. „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – biotechnologia i ochrona środowiska” PO KL 4.1.2.
  76. Zarządzenie nr 76/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2014 roku
   w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Podyplomowych Studiów pod nazwą „Zioła i nutraceutyki – ich znaczenie dla gospodarki i zdrowia”
  77. Zarządzenie nr 77/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
  78. Zarządzenie nr 78/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad postępowania przy zagospodarowywaniu oraz likwidacji środków rzeczowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wycofanych z użytkowania
  79. Zarządzenie nr 79/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem”
  80. Zarządzenie nr 80/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 maja 2014 roku
   w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia osoby na stanowisko programisty aplikacji internetowych w ramach projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”
  81. Zarządzenie nr 81/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa zestawu do enzymatycznej modyfikacji fosfolipidów z wyposażeniem dla Katedry Chemii
  82. Zarządzenie nr 82/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2014 roku
   w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności rekrutacyjnych oraz internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz magisterskich studiów jednolitych w roku akademickim 2014/2015
  83. Zarządzenie 83/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2014 roku
   w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem osób na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  84. Zarządzenie nr 84/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2014 roku
   w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2014/2015
  85. Zarządzenie nr 85/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 17/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią, w tym dostawa licencji, niezbędnego sprzętu komputerowego i innego wyposażenia oraz asysta techniczna i opieka serwisowa w ramach projektu „Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL. Poddziałanie 4.1.1.
  86. Zarządzenie nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Magnice gm. Kobierzyce
  87. Zarządzenie nr 87/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania przez wolontariuszy świadczeń na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  88. Zarządzenie nr 88/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku
   w sprawie utworzenia w Instytucie Inżynierii Rolniczej Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Zakładu Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami
  89. Zarządzenie nr 89/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko specjalisty ds. związanych z dydaktyką - autora e-podręcznika do przyrody, II etap edukacyjny i biologii, III etap edukacyjny
  90. Zarządzenie nr 90/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie sukcesywna dostawa odczynników, podłoży mikrobiologicznych (cz. 1), materiałów laboratoryjnych (cz. 2) w ramach projektu nr POIG.01.04.00-24-133/11 pt.” Wykorzystanie bakteriofagów do opracowania preparatów stosowanych w hodowli zwierząt przeciwko lekoopornym zakażeniom bakteryjnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z podziałem na części
  91. Zarządzenie nr 91/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku
   w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem osób na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2014/2015 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  92. Zarządzenie nr 92/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Konkursu na projekt serii znaków graficznych do stosowania w obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ze szczególnym uwzględnieniem Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej „Konkursem”
  93. Zarządzenie nr 93/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia elektronicznych zapisów na przedmioty ogólnouczelniane realizowane w Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Zakładzie Nauk Humanistycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  94. Zarządzenie nr 94/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2014 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowiska: – pracownik ds. rozliczeń projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” oraz pracownik ds. projektów unijnych i szkoleń – w wymiarze 1/1 etatu, – pracownik ds. rozliczeń kosztów pośrednich projektu pt. „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” w wymiarze ½ etatu
  95. Zarządzenie nr 95/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2014 roku
   w sprawie powołania Komisji Odbioru przedmiotu zamówienia pt. „Budowa i wdrożenie portalu internetowego do monitoringu losów absolwentów oraz opracowanie materiałów dydaktycznych dwóch szkoleń w zakresie kompetencji miękkich wraz z ich realizacją w ramach w/w portalu internetowego w formie e-learningu” (nr umowy RAP.272.31.2013) – Etap V
  96. Zarządzenie nr 96/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Zasad rekrutacji i uczestnictwa w stażach zagranicznych realizowanych w ramach projektu „Ustawiczne all inclusive”
  97. Zarządzenie nr 97/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Zasad rekrutacji i uczestnictwa w studiach podyplomowych „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” realizowanych w ramach projektu „Ustawiczne all inclusive”
  98. Zarządzenie nr 98/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie sukcesywna dostawa z podziałem na części: 1. Dostawa stanowisk komputerowych, komputerów przenośnych, rzutników multimedialnych z komputerem, zestawów komputerowych, drukarki-kserokopiarki, sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2. Dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”
  99. Zarządzenie nr 99/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2014 roku
   w sprawie ustalenia wysokości stawek za odpłatne usługi dydaktyczne w roku akademickim 2014/2015
  100. Zarządzenie nr 100/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 82/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności rekrutacyjnych oraz Internetowej Rejestracji Kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2014/2015
  101. Zarządzenie nr 101/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 roku
   w sprawie utworzenia stanowiska zastępcy kanclerza do spraw technicznych, zastępcy kanclerza do spraw administracyjno-gospodarczych, a także jednostki organizacyjnej pod nazwą Sekretariat prorektora ds. rozwoju uczelni oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 roku ze zm.
  102. Zarządzenie nr 102/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa systemu bezpośredniego i zdatnego monitoringu geodezyjnego: Część nr 1: Dron (UVA) fotogrametryczny wraz z oprogramowaniem sterującym – bezzałogowy, wielowirnikowy system fotogrametryczny wraz z tachimetrem skanującym i instrumentami GNSS do pomiarów fotopunktów. Część nr2: System monitoringu strukturalnego, składający się z oprogramowania, stacji komputerowej, sensorów geodezyjnych, geotechnicznych i meteorologicznych oraz urządzeń pozwalających na pełną funkcjonalność systemu. System zainstalowany w sali geodezyjnej na poziomie -1, na tarasie oraz na dachu budynku Geo-Info-Hydro. Dostawa wraz z montażem
  103. Zarządzenie nr 104/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 lipca 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa z podziałem na części: 1. Część nr 1 – Elastograf, 2. część nr 2 – Zestaw wideoendoskopowy z osprzętem, 3. Część nr 3 – Endoskop do strzyków, 4. Część nr 4 – System wielomodułowy o możliwości przyłączenia różnych sond do badania skóry dla projektu pt.:”Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymywanych z porożogennych komórek macierzystych” w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001
  104. Zarządzenie nr 105/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 lipca 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania, którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa polegająca na zapewnieniu kadry merytorycznej do realizacji 10 cykli szkoleniowych w podziale na 5 modułów tematycznych oraz zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników w/w zajęć w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 4.1.1. POKL „Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT” nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-087/11-00
  105. Zarządzenie nr 106/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 lipca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 96/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 16.06.2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad rekrutacji i uczestnictwa w stażach zagranicznych realizowanych w ramach projektu „Ustawiczne all inclusive”
  106. Zarządzenie nr 107/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 lipca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie„Zasad rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach specjalistycznych zaawansowanego języka angielskiego w ramach projektu „Ustawiczne all inclusive”
  107. Zarządzenie nr 108/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 lipca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 97/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 16.06.2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad rekrutacji i uczestnictwa w studiach podyplomowych „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” realizowanych w ramach projektu „Ustawiczne all inclusive”
  108. Zarządzenie nr 109/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest: dostawa wirówki laboratoryjnej dla Zakładu Fizjologii Zwierząt Katedry Biostruktury i Fizjologii Zwierząt
  109. Zarządzenie nr 110/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych w ramach projektu nr POIG.01.04.00-24-133/11 pt. „Wykorzystanie bakteriofagów do opracowania preparatów stosowanych w hodowli zwierząt przeciwko lekoopornym zakażeniem bakteryjnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
  110. Zarządzenie nr 111/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2014 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Magnice gm. Kobierzyce
  111. Zarządzenie nr 112/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2014 roku
   w sprawie utworzenia Biura ds. Współpracy z Gospodarką i Regionem oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.
  112. Zarządzenie nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 159/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2011 roku ze zm. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  113. Zarządzenie nr 114/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2014 roku
   w sprawie powołania komisji odbioru przedmiotu zamówienia pt. „Budowa i wdrożenie portalu internetowego do monitoringu losów absolwentów oraz opracowanie materiałów dydaktycznych dwóch szkoleń w zakresie kompetencji miękkich wraz z ich realizacją w ramach w/w portalu internetowego w formie e-learningu” zgodnie z § 7 pkt 8 umowy RAP.272.31.2013
  114. Zarządzenie nr 115/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu okresowego podwyższania i wypłacania wynagrodzenia w systemie projakościowym, nauczycielom akademickim Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  115. Zarządzenie nr 116/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa używanego przenośnego cyfrowego ultrasonografu dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
  116. Zarządzenie nr 117/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 211/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na rok 2014 w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: dostawy licencji i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  117. Zarządzenie nr 118/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 212/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na rok 2014 w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: dostawy sprzętu komputerowego i sieci komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zmienionego zarządzeniem nr 20/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2014 r.
  118. Zarządzenie nr 119/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu mieszkańca domu studenckiego
  119. Zarządzenie nr 120/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych w ramach projektu nr POIG.01.04.00-24-133/11 pt. „Wykorzystanie bakteriofagów do opracowania preparatów stosowanych w hodowli zwierząt przeciwko lekoopornym zakażeniem bakteryjnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
  120. Zarządzenie nr 121/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  121. Zarządzenie nr 122/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2014 roku
   w sprawie odwołania z funkcji rzecznika dyscyplinarnego dla studentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji dr inż. Olgierda Jamroza i powołania na rzecznika dyscyplinarnego dla studentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji dr inż. Beaty Warczewskiej oraz wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 155/2012 z 25 października 2012 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych dla studentów
  122. Zarządzenie nr 123/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa inkubatora CO2 dla Katedry Biochemii, Farmakologii i Toksykologii
  123. Zarządzenie nr 124/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania dotyczącego usługi polegającej na zapewnieniu miejsc noclegowych, sal szkoleniowych i obsługi gastronomiczno-cateringowej dla uczestników szkoleń kadry kierowniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w latach 2014-2015 w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 4.1.1. POKL „Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT”
  124. Zarządzenie nr 125/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2014 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej związanej z uruchomieniem nowych konkursów na stanowiska w projekcie „E-podręczniki do kształcenia: 1. Specjalista ds. związanych z dydaktyką – autor e-podręcznika do chemii- w wymiarze części etatu, 2. Specjalista ds. związanych z dydaktyką - autor e-podręcznika do edukacji dla bezpieczeństwa w wymiarze części etatu, 3. Grafik – ilustrator w wymiarze części etatu
  125. Zarządzenie nr 126/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2014 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej związanej z uruchomieniem konkursu na stanowisko w projekcie „E-podręczniki do kształcenia”: Pracownik ds. przetestowania w wymiarze części etatu
  126. Zarządzenie nr 127/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2014 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  127. Zarządzenie nr 128/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 sierpnia 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania na rezerwację i sprzedaż biletów podróżnych (lotniczych, kolejowych, autobusowych) przy realizacji staży zagranicznych realizowanych w ramach projektu „Ustawiczne all inclusive” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy UDA-POKL.04.03.00-00-164/12-00
  128. Zarządzenie nr 129/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 sierpnia 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania na usługę szkoleniową, polegającą na zapewnieniu kadry merytorycznej studiów podyplomowych „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” realizowanej w ramach projektu „Ustawiczne all inclusive” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa UDA-POKL.04.03.00-00-164/12-00)
  129. Zarządzenie nr 130/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 września 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa I. a) wytrząsarki b) sprężarki, II. a) łaźni, b) łaźni z cyrkulacją powietrza, III. wirówki, IV. zaworów FPLC, V. wytrząsarki laboratoryjnej, VI. a) urządzenia do monitoringu zagrożenia rozwoju parcha, b) urządzenia do monitoringu zagrożenia rozwoju parcha – aparatu do poboru zarodników z powietrza metodą zderzeniową, c) urządzenia do monitoringu zagrożenia rozwoju parcha – systemu do analizy powierzchni liści w związku z realizacją projektu nr POIG.01.03.01-02-080/12 pt.” Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z podziałem na części
  130. Zarządzenie nr 131/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 września 2014 roku
   w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w miejscowościach: Bukowina, Pruszowice i Ramiszów gmina Długołęka i Psary gmina Wisznia Mała
  131. Zarządzenie nr 132/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 września 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  132. Zarządzenie nr 133/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 września 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 96/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 16.06.2014 roku ze zm. w sprawie wprowadzenia w życie Zasad rekrutacji i uczestnictwa w stażach zagranicznych realizowanych w ramach projektu „Ustawiczne all inclusive”
  133. Zarządzenie nr 134/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 września 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem będzie: 1. Usługa polegająca na przeprowadzeniu kompleksowego badania ewaluacyjnego dotyczącego pożądanego modelu zarządzania jakością kształcenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, obejmującego: 1) opracowanie trzech raportów cząstkowych po zakończeniu następujących etapów: badania desk research, badanie jakościowe i badanie ilościowe, 2) opracowanie jednego raportu końcowego z podsumowaniem wykonanych badań i analiz, przygotowanie prezentacji multimedialnych dla każdego z raportów, wraz z prezentacją wyników badań w ramach realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu projektu pt. „Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2. Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz wdrożeniu systemu informatycznego w ramach Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w zakresie ustalania ścieżki kształcenia w ramach projektu pt. „Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  134. Zarządzenie nr 135/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 września 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie stworzenie i dostarczenie multimedialnych zasobów edukacyjnych dla e-podręczników do przedmiotów: chemia, fizyka, biologia, geografia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa, obejmujących II-IV etap edukacyjny w zakresie podstawowym, tworzonych przez Zamawiającego w ramach projektu pt. „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dwóch częściach: Część I : dostarczenie 2 055,00 multimedialnych zasobów edukacyjnych w kategoriach: filmy; elementy graficzne typu ilustracja, schemat, wykres; grafika interaktywna; obiekty dźwiękowe; inne multimedialne zasoby edukacyjne. część II: dostarczenie 145,00 multimedialnych zasobów edukacyjnych w kategorii mapy
  135. Zarządzenie nr 136/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 września 2014 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Magnice gm. Kobierzyce
  136. Zarządzenie nr 137/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę spektrofotometru wraz z wyposażeniem dla Katedry Żywienia Roślin
  137. Zarządzenie nr 138/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2014 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w związku z wszczęciem postępowania konkursowego na stanowiska w ramach projektu pt. „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”: Redaktor prowadzący e-podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa w maksymalnym wymiarze ½ etatu/.; Autor e-podręcznika do edukacji dla bezpieczeństwa w maksymalnym wymiarze ½ etatu; Autor e-podręcznika do fizyki w maksymalnym wymiarze 7/8 etatu
  138. Zarządzenie nr 139/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2014 roku
   dotyczące realizacji uchwały nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  139. Zarządzenie nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 października 2014 roku
   dotyczące wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 99/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za odpłatne usługi dydaktyczne w roku akademickim 2014/2015
  140. Zarządzenie nr 141/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 października 2014 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 106/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych działającego w ramach Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów w jednostkę działającą w ramach wydziału oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r. z późniejszymi zmianami
  141. Zarządzenie nr 142/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 października 2014 roku
   w sprawie wysokości stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i dodatków specjalnych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz stawek wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów zlecenia
  142. Zarządzenie nr 143/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 października 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa z podziałem na części: 1. Dostawa chromatografu gazowego z detektorem uniwersalnym i podajnikiem oraz zaworem do dozowania gazów i chromatografu gazowego ze spektrometrem mas i podajnikiem prób ciekłych i headspace na potrzeby projektu „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu” ; 2. Dostawa chromatografu jonowego na potrzeby projektu „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  143. Zarządzenie nr 144/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 października 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: 1. Dostawa aparatury w 4 częściach; część 1 – mikrofalowy mineralizator prób, część 2 – luminometr płytowy, część 3 – komory laminarne I klasy bezpieczeństwa – 2 szt., II klasy bezpieczeństwa – 1 szt. część 4 – zestaw do oznaczania ciepła spalania materiałów – kalorymetr, w ramach projektu pn. Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w ramach umowy UDA-POIS.13.01.-050/08-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – sprawa RAP.272.82.2014
  144. Zarządzenie nr 145/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 października 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu laboratoryjnego do nowobudowanego Centrum Geo-Info-Hydro . Przedmiot zamówienia jest realizowany dla projektu pt. „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: XIII Infrastruktura i Środowisko, Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy nr UDA POIS.13.01-050/08-00 z dnia 06.03.2012 r.
  145. Zarządzenie nr 146/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 października 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: dostawa a) emisyjnego spektrofotometru optycznego z plazmą wzbudzaną indukcyjnie ICP, b) spektrofotometru podczerwieni z analizą Fouriera FT-IR, c) spektrofotometru UV/VIS w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”. w ramach umowy nr UDA POIS.13.01-050/08-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – sprawa RAP.272.80.2014
  146. Zarządzenie nr 147/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 października 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa analizatorów na potrzeby projektu „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: XIII Infrastruktura i Środowisko , Działanie: 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego – z podziałem na 4 części
  147. Zarządzenie nr 148/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 października 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa z podziałem na 5 części na potrzeby projektu „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu” : 1. Mikroskop konfokalny 2.Mikroskop fluorescencyjny 3.Zestaw do automatycznej analizy obrazu cząstek zawiesiny 4.Automatyczny mikroskop stereoskopowy 5.Spektrofotometr podczerwieni FT-IR sprzężony z mikroskopem pozwalającym na obserwację w trybie widzialnym
  148. Zarządzenie nr 149/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 października 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 118/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 września 2011 roku ze zm. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  149. Zarządzenie nr 150/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 października 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cyfrowych zasobów Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  150. Zarządzenie nr 151/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 października 2014 roku
   w sprawie utworzenia Poradni Rozwoju Osobistego oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  151. Zarządzenie nr 152/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 października 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu i oprogramowania dla Centrum Kształcenia na Odległość z podziałem na części
  152. Zarządzenie nr 153/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2014 roku
   w sprawie zasad organizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  153. Zarządzenie nr 154/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 października 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 roku
  154. Zarządzenie nr 155/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 października 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa aparatury geotechnicznej dla projektu pt.:„Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu” w ramach umowy UDAPOIS.13.01.-050/08-00 z dnia 06.03.2012r. o dofinansowanie projektu w ramach działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego priorytetu XIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
  155. Zarządzenie nr 156/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 października 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 96/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 16.06.2014 roku ze zm. w sprawie wprowadzenia w życie Zasad rekrutacji i uczestnictwa w stażach zagranicznych realizowanych w ramach projektu „Ustawiczne all inclusive”
  156. Zarządzenie nr 157/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 października 2014 roku
   w sprawie powołania komisji odbiorowej w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia prac związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Centrum GEO-INFO-HYDRO”
  157. Zarządzenie nr 158/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 października 2014 roku
   w sprawie utworzenia Biura Międzynarodowych Programów Naukowych, wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 27/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przekształcenia Biura Projektów i Funduszy Unii Europejskiej w Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r. z późn. zmianami
  158. Zarządzenie nr 159/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z wszczęciem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa weterynaryjnego analizatora hematologicznego dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  159. Zarządzenie nr 160/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest: dostawa i montaż mebli na potrzeby projektu pt.:„Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”. Projekt jest współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: XIII Infrastruktura i Środowisko, Działanie 13.1. Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy nr UDA POIS.13.01.-050/08-00 z dnia 06.03.2012r. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%, wysokość Dotacji Celowej wynosi 15%
  160. Zarządzenie nr 161/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa mebli laboratoryjnych do Centrum Geo- Info-Hydro
  161. Zarządzenie nr 162/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa aparatu ultrasonograficznego do badan kardiologicznych małych zwierząt z głowicą linearną dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
  162. Zarządzenie nr 163/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 181/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Bibliotecznej i ustalenia jej składu z późniejszymi zmianami
  163. Zarządzenie nr 164/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2014 roku
   w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Samotwór gmina Kąty Wrocławskie
  164. Zarządzenie nr 165/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2014 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Magnice gm. Kobierzyce
  165. Zarządzenie nr 166/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego , którego przedmiotem jest dostawa materiałów laboratoryjnych dla Centrum Geo-Info-Hydro
  166. Zarządzenie nr 167/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 253/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu z późniejszymi zmianami
  167. Zarządzenie nr 168/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 162/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia na okres od 1 listopada 2012 r. do 31 sierpnia 2016 roku z późniejszymi zmianami
  168. Zarządzenie nr 169/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2014 roku
   w sprawie ustalenia wymiaru godzinnego czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2015 roku dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi oraz ustalenia dodatkowych dni wolnych w dniach 2 stycznia, 5 stycznia, 5 czerwca, 14 sierpnia i 24 grudnia
  169. Zarządzenie nr 170/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2014 roku
   w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich za lata 2013-2014
  170. Zarządzenie nr 171/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi audytu zewnętrznego wydatkowania środków na naukę w zakresie środków na działalność statutową
  171. Zarządzenie nr 172/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup i dostawa spektrofotometru dla Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  172. Zarządzenie nr 173/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2014 roku
   w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  173. Zarządzenie nr 174/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
   w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności rekrutacyjnych oraz Internetowej Rejestracji Kandydatów na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia, rozpoczynających się w semestrze letnim w roku akademickim 2014/2015
  174. Zarządzenie nr 175/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z wszczęciem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa zestawu mikroskopowego do obserwacji w jasnym polu i kontraście fazowym ze zintegrowaną kamerą cyfrową dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  175. Zarządzenie nr 176/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę skanera 3D pracującego w technologii białego światła LED (5MPix) wraz z oprogramowaniem pomiarowym i numerycznym stołem obrotowym o dokładnym przesuwie
  176. Zarządzenie nr 177/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń audiowizualnych w zestawach dydaktycznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na dwie części
  177. Zarządzenie nr 178/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2014 roku
   w sprawie odwołania z funkcji rzecznika dyscyplinarnego dla studentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji dr inż. Beaty Warczewskiej i powołania na rzecznika dyscyplinarnego dla studentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji dr Marcina Soboty oraz wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 155/2012 z 25 października 2012 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych dla studentów ze zm.
  178. Zarządzenie nr 179/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2014 roku
   w sprawie obowiązku dokumentowania i rozpowszechniania informacji o publikacjach pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  179. Zarządzenie nr 180/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2014 roku
   dotyczące wysokości opłat za wykonanie odbitek kserograficznych z materiałów bibliotecznych
  180. Zarządzenie nr 181/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa w 5 częściach akcesoriów, oprzyrządowania i sprzętu geodezyjnego: Część nr 1 – akcesoria geodezyjne Część nr 2 – sprzęt geodezyjny Część nr 3 – oprzyrządowanie pomiarowe Część nr 4 – libelle elektroniczne – 8 szt. Część nr 5 – łaty niwelacyjne – 14 szt. Przedmiot zamówienia jest realizowany dla projektu pt.:”Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XIII Infrastruktura i Środowisko, Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy nr UDA POIS.13.01-050/08-00 z dnia 06.03.2012 r. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% wysokość Dotacji Celowej wynosi 15%
  181. Zarządzenie nr 182/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa materiałów laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i zużywanych materiałów laboratoryjnych na potrzeby projektu „ Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów stosowanych w przemyśle i agrotechnice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, nr POIG.01.03.01-02-080/12
  182. Zarządzenie nr 183/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2014 roku
   w sprawie powołania Komisji do spraw postępowania etycznego pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  183. Zarządzenie nr 184/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 253/2009 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 6. 2013 rok
  1. Zarządzenie nr 1/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika nr 1 „Zasady realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu” wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 78/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 września 2007 r. ze zmianami
  2. Zarządzenie nr 2/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2013 roku
   w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego dla doktorantów
  3. Zarządzenie nr 3/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2013 roku
   w sprawie ustalenia wymiaru godzinnego czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2013 roku dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi oraz ustalenia dodatkowych dni wolnych w dniach 2, 31 maja i 27 grudnia
  4. Zarządzenie nr 4/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2013 roku
   w sprawie utworzenia Samodzielnego Stanowiska do spraw Współpracy z Gospodarką i Regionem oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  5. Zarządzenie nr 5/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2013 roku
   w sprawie powołania uczelnianej komisji inwentaryzacyjnej
  6. Zarządzenie nr 6/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa cateringowa na potrzebę realizacji 60 szkoleń w 2013 r. w ramach projektu „Szkolenia z zakresu finansów gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych z terenu woj. dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działania 111: Szkolenia zawodowe dla osób pracujących w rolnictwie i leśnictwie (czas realizacji projektu – 01.09.2012 r. – 31.10.2013 r.) z podziałem na 3 części (nr projektu IBP-450/04/2012)
  7. Zarządzenie nr 7/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa pomiarowego sprzętu geodezyjnego składającego się z precyzyjnego niwelatora kodowego, precyzyjnych łat kodowych oraz statywu dla Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  8. Zarządzenie nr 8/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2010 r. ze zm. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  9. Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa cieplarki laboratoryjnej dla Katedry Biostruktury i Fizjologii Zwierząt, Zakład Histologii i Embriologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  10. Zarządzenie nr 10/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 105/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 roku zmienionego zarządzeniem nr 82/2011 z dnia 18 lipca 2011roku
  11. Zarządzenie nr 11/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa odczynników laboratoryjnych w ramach projektu „Bioinformatyka – rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” POKL 4.1.1., w latach 2011 – 2013. Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-162/09-00
  12. Zarządzenie nr 12/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa kolektora frakcji dla potrzeb Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  13. Zarządzenie nr 13/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 150/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 października 2012 r. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. wynagrodzeń na okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
  14. Zarządzenie nr 14/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę odczynników, materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych” realizowanego w ramach Priorytetu 1., Działanie 1.3. POIG, Poddziałanie 1.3.1. Nr projektu: WND-POIG.01.03.01-00-129/09; Nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-05 zadanie 6
  15. Zarządzenie nr 15/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  16. Zarządzenie nr 16/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2013 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia osoby na stanowisko koordynatora merytorycznego na kierunku biotechnologia na ¼ etatu na okres trwania projektu pn. ”Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – biotechnologia i ochrona środowiska” od dnia 1.02.2013 r.
  17. Zarządzenie nr 17/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2013 roku
   w sprawie utworzenia w Katedrze Chemii na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Zakładu Biotransformacji i Zakładu Chemii Żywności
  18. Zarządzenie nr 18/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2013 roku
   w sprawie ustalenia wysokości stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy w roku akademickim 2013/2014
  19. Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest dostawa programów komputerowych do celów dydaktycznych , służących do realizacji programu zajęć na kierunku bioinformatyka, na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w ramach projektu „Bioinformatyka - rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POKL.04.01.01-00-162/09-00
  20. Zarządzenie nr 20/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy usługi informatycznej: wspomaganie informatyczne procesu zarządzania projektem inwestycyjnym pn. „Budowa Centrum GEO-INFO-HYDRO przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Dotacji Celowej
  21. Zarządzenie nr 21/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa zestawu do obserwacji mikroskopowej składającego się z 4 szt. mikroskopów stereoskopowych umożliwiających obserwację pod powiększeniem 20X i 40X z oświetleniem LED oraz 2 szt. okularów
  22. Zarządzenie nr 22/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2013 roku
   w sprawie ustalenia zasad postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywania innych czynności prawnych
  23. Zarządzenie nr 23/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 roku
   w sprawie w sprawie utworzenia w ramach Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych
  24. Zarządzenie nr 24/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2010 r. ze zm. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  25. Zarządzenie nr 25/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wykonanie robót budowlanych i montażowych dla inwestycji pn. ”Przebudowa Stacji Badawczo-Dydaktycznej na Ośrodek Edukacji Ekologicznej Samotwór” w Samotworze ul. Główna 2a gmina Kąty Wrocławskie ( 19/2, 19/3,19/4 ) w ramach projektu pt. przebudowa stacji badawczo-dydaktycznej na ośrodek edukacji ekologicznej SAMOTWÓR współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
  26. Zarządzenie nr 26/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2013 roku
   w sprawie utworzenia Samodzielnego Stanowiska do spraw Kontroli Zarządczej oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  27. Zarządzenie nr 27/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia wzoru umowy na świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na drugim lub kolejnym kierunku studiów
  28. Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2013 roku
   w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za zajęcia dydaktyczne realizowane na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na drugim lub kolejnym kierunku studiów
  29. Zarządzenie nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa aparatu do wykonania testów ACT dla krwi pełnej dla Zakładu Fizjologii Zwierząt
  30. Zarządzenie nr 30/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa przenośnego aparatu do gazometrii krwi dla Zakładu Fizjologii Zwierząt
  31. Zarządzenie nr 31/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę podręczników z zakresu programu III roku studiów kierunku bioinformatyka na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w ramach projektu „Bioinformatyka – rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” POKL.4.1.1. w latach 2011-2013 Nr umowy UDA-POKL.04.01.-00-162/09/00 z dnia 09.03.2010 zmienionej aneksem UDA-POKL 04.01.01-00162/09-01 z dnia 17.02.2012
  32. Zarządzenie nr 32/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 marca 2013 roku
   w sprawie utworzenia niestacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich dla cudzoziemców
  33. Zarządzenie nr 33/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2013 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Śliwice gm. Długołęka oraz Magnice gm. Kobierzyce
  34. Zarządzenie nr 34/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest dostawa programów komputerowych do celów dydaktycznych, służących do realizacji programu zajęć na kierunku bioinformatyka, na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w ramach projektu „Bioinformatyka - rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POKL.04.01.01-00-162/09-00
  35. Zarządzenie nr 35/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2013 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia pracownika na stanowisko specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji do projektu pt.”Bioinformatyka – rozwój oferty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1.
  36. Zarządzenie nr 36/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zatrudniania i wynagradzania w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu osób uczestniczących w realizacji projektów i innych przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych
  37. Zarządzenie nr 37/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest : Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przez okres 1 roku
  38. Zarządzenie nr 38/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2013 roku
   w sprawie dzierżawy ośrodka wypoczynkowego „Wodnik” w Dąbkach koło Darłowa przy ul. Dąbkowickiej 6
  39. Zarządzenie nr 39/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych i sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pn. „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 nr projektu POIG.01.01.02-00-074/09 dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  40. Zarządzenie nr 40/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2013 roku
   w sprawie utworzenia Biura Audytu Wewnętrznego oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  41. Zarządzenie nr 41/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy „Budowa i wdrożenie portalu internetowego do monitoringu losów absolwentów oraz opracowanie materiałów dydaktycznych dwóch szkoleń w zakresie kompetencji miękkich wraz z ich realizacją w ramach ww. portalu internetowego e-learningu” w ramach projektu pt. „PI – Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.04.01.01.-00-291/11-00)
  42. Zarządzenie nr 42/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa precyzyjnego odbiornika GNSS RTK/RTN wraz z kontrolerem i oprogramowaniem kontrolera dla potrzeb Instytutu Geodezji i Geoinformatyki
  43. Zarządzenie nr 43/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa przenośnego toru wizyjnego współpracującego z videoendoskopami Karl Storz dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  44. Zarządzenie nr 44/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa suszarki laboratoryjnej 53 litry, suszarki laboratoryjnej 115 litrów i destylatora UV dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  45. Zarządzenie nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest dostawa zestawu pomiarowego do oznaczania aktywności oddechowej zarówno w próbach gleby jak i odpadów
  46. Zarządzenie nr 46/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2013 roku
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostek organizacyjnych powierzchni użytkowej w budynku A5 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 25
  47. Zarządzenie nr 47/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2013 roku
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostek organizacyjnych powierzchni użytkowej w budynku A7 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 25
  48. Zarządzenie nr 48/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa zestawu urządzenia laserowego dla Katedry Chorób Wewnętrznych
  49. Zarządzenie nr 49/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 1. Zapewnienie profesjonalnej opieki weterynaryjnej oraz rehabilitacja dzikich zwierząt przebywających w Ośrodku Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 2. Prowadzenie całodobowego dyżuru lekarsko-weterynaryjnego. 3. Zapewnienie karmy dla zwierząt mięsożernych przebywających w Ośrodku. 4. Dowóz zwierząt wymagających leczenia do Ośrodka dla Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  50. Zarządzenie nr 50/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa dwukomorowej szafy termostatycznej dla Katedry Ochrony Roślin
  51. Zarządzenie nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa systemu do uzdatniania wody do aparatu do hemodializy
  52. Zarządzenie nr 52/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2013 roku
   w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jednostki organizacyjnej o nazwie Laboratorium Badań Żywności i Innowacji oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r. z późn. zmianami
  53. Zarządzenie nr 53/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2013 roku
   w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na okres od 16.04.2013 r. do 30.04.2013 r. w celu wyłonienia kandydata/ki na stanowisko pracownika administracyjnego projektu pn. „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – unikatowy kierunek zamawiany”
  54. Zarządzenie nr 54/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2013 roku
   w sprawie utworzenia podyplomowych studiów z zakresu technologii winiarstwa na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  55. Zarządzenie nr 55/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2013 roku
   w sprawie finansowania świadczeń na rzecz pracowników oraz finansowania kosztów Stacji Badawczo-Dydaktycznych i innych jednostek
  56. Zarządzenie nr 56/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy usługi „Zorganizowanie 24 staży kierunkowych dla najlepszych 24 studentów III roku na kierunku bioinformatyka – w instytucjach z zakresu biologii molekularnej, genetyki, biotechnologii, informatyki, statystyki matematycznej lub eksploracji danych w ramach projektu pt. „Bioinformatyka – rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” POKL 4.1.1., w latach 2011-2013. Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-162/09-00 z dnia 09.03.2010 zmienionej aneksem UDA-POKL 04.01.01-00-162/09-01 z dnia 17.02.2012
  57. Zarządzenie nr 57/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2013 roku
   w sprawie przekształcenia Pracowni Roślin Ozdobnych i Dendrologii w Katedrze Ogrodnictwa Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii
  58. Zarządzenie nr 58/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2013 roku
   w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na okres od 6.05.2013 r. do 29.05.2013 r. w celu wyłonienia kandydata/ki na stanowisko pracownika administracyjnego projektu pn. „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – unikatowy kierunek zamawiany”
  59. Zarządzenie nr 59/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa urządzenia do oczyszczania wody ze zbiornikiem
  60. Zarządzenie nr 60/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  61. Zarządzenie nr 61/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie przygotowanie i przeprowadzenie I kampanii promocyjno-upowszechniającej w internecie i prasie w ramach projektu pt. „PI – Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-291/11-00)
  62. Zarządzenie nr 62/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia osoby na stanowiska w ramach projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”: 1) menadżer ds. merytorycznych projektu, 2) asystent projektu, 3) pracownik ds. rozliczeń projektu
  63. Zarządzenie nr 63/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 148/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  64. Zarządzenie nr 64/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa urządzeń audiowizualnych w zestawach dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  65. Zarządzenie nr 65/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę zaczepionego ładowacza chwytakowego zawieszanego na ciągniku, przystosowanego do pracy z ciągnikiem o mocy 40 KM, udźwigu 500-600 kg, kątem obrotu 180o, z zasięgiem załadunku około 4500 mm, z siedziskiem dla operatora
  66. Zarządzenie nr 66/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2013 roku
   w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności rekrutacyjnych oraz internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz magisterskich studiów jednolitych w roku akademickim 2013/2014
  67. Zarządzenie nr 67/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2013 roku
   w sprawie powołania Rady ds. Badań Naukowych
  68. Zarządzenie nr 68/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2013 roku
   w sprawie powołania Rady ds. Łowiecko-Hodowlanych
  69. Zarządzenie nr 69/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 65/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę zaczepionego ładowacza chwytakowego zawieszanego na ciągniku, przystosowanego do pracy z ciągnikiem o mocy 40 KM, udźwigu 500-600 kg, kątem obrotu 180o, z zasięgiem załadunku około 4500 mm, z siedziskiem dla operatora
  70. Zarządzenie nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę spektrofotometru laboratoryjnego w ramach Projektu: „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowanie odpadów organicznych” realizowanego w ramach Priorytetu 1., Działanie 1.3. POIG, Poddziałanie 1.3.1 Nr projektu: WND-POIG.01.03.01-00-129/09; Nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-05 zadanie 6.
  71. Zarządzenie nr 71/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2013 roku
   w sprawie powołania komisji odbioru poszczególnych etapów związanych z budową i wdrożeniem portalu internetowego w ramach projektu pt. „PI – Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  72. Zarządzenie nr 72/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 105/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 roku zmienionego zarządzeniem nr 82/2011 z dnia 18 lipca 2011 roku oraz zarządzeniem nr 10/2013 z 18 stycznia 2013 roku
  73. Zarządzenie 73/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem osób na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  74. Zarządzenie nr 74/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wirówki z chłodzeniem dla Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej
  75. Zarządzenie nr 75/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na usługę hotelowo – restauracyjną wraz z udostępnieniem sal konferencyjnych na potrzeby uczestników XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii Rolniczej” organizowanej przez Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  76. Zarządzenie nr 76/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych i sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu INNOTECH – KI/INI/73/152748/NCBR/12 pt. „Poniesienie wartości probiotycznych (selenometionina, selenocystyna, B12) w drożdżach Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych gatunków zwierząt” realizowanego przez Katedrę Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  77. Zarządzenie nr 77/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę aparatury laboratoryjnej z podziałem na 2 części: 1. konduktometr, wytrząsarka rotacyjna, wirówka z rotorem, 2. czujnik do pomiaru temperatury i wilgotności
  78. Zarządzenie nr 78/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2010 r. ze zm. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  79. Zarządzenie nr 79/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie „Trybu i zasad przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  80. Zarządzenie nr 80/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 130/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 października 2011 roku w sprawie wykonania uchwały nr 59/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 października 2011 r. w sprawie przekształcenia pozawydziałowej jednostki Centrum Kształcenia Ustawicznego, oraz Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach w Centrum Kształcenia Ustawicznego (połączenie jednostek) oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  81. Zarządzenie nr 81/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu okresowego podwyższania i wypłacania wynagrodzenia w systemie projakościowym, nauczycielom akademickim Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  82. Zarządzenie nr 82/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przez okres 1 roku
  83. Zarządzenie nr 83/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem jest: 1. dostawa zestawu do pomiaru odkształceń konstrukcji IN SITU dla Instytutu Budownictwa, 2. dostawa zestawu aparatury rejestrującej pomiary IN SITU odkształceń konstrukcji od obciążeń dynamicznych dla Instytutu Budownictwa
  84. Zarządzenie nr 84/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
  85. Zarządzenie nr 85/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2013 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Piecowice, Szczodre i Śliwice gm. Długołęka oraz Magnice gm. Kobierzyce
  86. Zarządzenie nr 86/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2013 roku
   w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2013/2014
  87. Zarządzenie nr 87/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2013 roku
   w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów pt. „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  88. Zarządzenie nr 88/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2013 roku
   w sprawie utworzenia podyplomowych studiów pt. „Niemiecko-polskie studia MBA zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym” na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  89. Zarządzenie nr 89/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2013 roku
   w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności rekrutacyjnych oraz internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, rozpoczynających się w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014
  90. Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wyposażenie pracowni w ramach projektu „Pracownia rezonansu magnetycznego w Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych” dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  91. Zarządzenie nr 91/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na zaprojektowaniu, przygotowaniu i publikacji reklamy internetowej, reklamy prasowej i reklamy w formatach niestandardowych (MPK)
  92. Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2013 roku
   w sprawie zaopatrzenia pracowników uczelni w odzież roboczą i ochronną, sprzęt ochrony osobistej, ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej, ustalenia stanowisk pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki profilaktyczne i napoje oraz ustalenia norm przydziału środków do mycia i ręczników dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  93. Zarządzenie nr 93/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa zestawu do ekstrakcji do fazy stałej z wyposażeniem dla Katedry Chemii
  94. Zarządzenie nr 94/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 109/2005 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z 2 listopada 2005 roku w sprawie powołania pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością
  95. Zarządzenie nr 95/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 49/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie powołania Rektorskiej komisji ds. systemu zarządzania jakością
  96. Zarządzenie nr 96/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2013 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia osoby na stanowiska w ramach projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”: 1) Specjaliści ds. związanych z dydaktyką - autorzy e-podręcznika do przyrody, II etap edukacyjny; 2) Specjaliści ds. związanych z dydaktyką - autorzy e-podręcznika do chemii, III i IV etap edukacyjny; 3) Specjaliści ds. związanych z dydaktyką - autorzy e-podręcznika do biologii, III i IV etap edukacyjny; 4) Specjaliści ds. związanych z dydaktyką - autorzy e-podręcznika do fizyki, III i IV etap edukacyjny; 5) Specjaliści ds. związanych z dydaktyką - autorzy e-podręcznika do geografii, III i IV etap edukacyjny; 6) Specjaliści ds. związanych z dydaktyką - autorzy e-podręcznika do edukacji dla bezpieczeństwa, III i IV etap edukacyjny
  97. Zarządzenie nr 97/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa kolektora frakcji z wyposażeniem
  98. Zarządzenie nr 98/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa zaczepianego ładowacza chwytakowego dla Katedry Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni
  99. Zarządzenie nr 99/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa wytrząsarki z wyposażeniem dla Katedry Chemii
  100. Zarządzenie nr 100/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 60/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  101. Zarządzenie nr 101/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 2/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów dotyczących sfinansowania kosztów przewodów doktorskich, przewodów habilitacyjnych oraz kosztów postępowania o nadanie tytułu profesora na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  102. Zarządzenie nr 102/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2013 roku
   w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na okres od 17.06.2013 r. do 02.07.2013 r. w celu wyłonienia kandydata/ki na stanowisko pracownika administracyjnego do Biura Projektów i Funduszy Unii Europejskiej
  103. Zarządzenie nr 103/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 89/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności rekrutacyjnych oraz internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, rozpoczynających się w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014
  104. Zarządzenie nr 104/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2013 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia osoby na stanowisko Kierownika Projektu do projektu „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działania 1.3, Poddziałania 1.3.1., POIG.01.03.01-02-080/12
  105. Zarządzenie nr 105/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 159/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  106. Zarządzenie nr 106/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 118/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 września 2011 roku zmienionego zarządzeniem nr 53/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  107. Zarządzenie nr 107/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa zaczepianego projektora wizyjnego rzutnika - dla Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin
  108. Zarządzenie nr 108/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności dla Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
  109. Zarządzenie nr 109/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy usługi cateringowej ( zapewnienia wyżywienia dla uczestników ) na potrzeby realizacji 10 szkoleń w latach 2013 – 2014 w ramach projektu „zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” – realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1. POKL
  110. Zarządzenie nr 110/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest : Dostawa spektrofotometru laboratoryjnego w ramach Projektu: „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych” realizowanego w ramach Priorytetu 1., Działanie 1.3. POIG, Poddziałanie 1.3.1 nr projektu: WND-POIG.01.03.01-00-129/09; zadanie 6
  111. Zarządzenie nr 111/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2013 roku
   w sprawie powołania Komisji Pojednawczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres do 31 sierpnia 2016 roku
  112. Zarządzenie nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2013 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia osoby na stanowisko Dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  113. Zarządzenie nr 113/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę zestawu startowego do PCR-termocyklera i aparatu do elektroforezy horyzontalnej z zasilaczem
  114. Zarządzenie nr 114/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2013 roku
   w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za zajęcia dydaktyczne realizowane w roku akademickim 2013/2014 na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów, na studiach niestacjonarnych, studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym, studiach stacjonarnych w przypadku ich powtarzania spowodowanego niezadowalającymi wynikami w nauce oraz na III semestrze Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w systemie niestacjonarnym
  115. Zarządzenie nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 lipca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na usługę pn. „Organizacja dwóch szkoleń dla studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji wdrażanego w ramach projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-198/09-03) – z podziałem na części”
  116. Zarządzenie nr 116/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 lipca 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 111/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Pojednawczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres do 31 sierpnia 2016 r.
  117. Zarządzenie nr 117/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 lipca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na przygotowaniu i publikacji ogłoszeń w mediach centralnych i regionalnych oraz przeprowadzeniu kampanii w internecie na potrzeby realizacji projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  118. Zarządzenie nr 118/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 lipca 2013 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia osoby na stanowisko administracyjne do projektu „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działania 1.3, Poddziałania 1.3.1., POIG.01.03.01-02-080/12
  119. Zarządzenie nr 119/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 lipca 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 253/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  120. Zarządzenie nr 120/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie modernizacja przyłącza światłowodowego WASK do kompleksu Centaur, DS Talizman oraz instalacja sieci bezprzewodowej w DS Talizman
  121. Zarządzenie nr 121/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2013 roku
   w sprawie zasad opracowywania, redagowania, wydawania i rozpowszechniania wewnętrznych aktów prawnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  122. Zarządzenie nr 122/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2013 roku
   w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagrody „Najlepszy Dyplom Roku”
  123. Zarządzenie nr 123/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę zamrażarki niskotemperaturowej dla Katedry Żywienia Człowieka
  124. Zarządzenie nr 124/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę rurek grafitowych do spektrometru Varian AA240Z z przystawką GTA120 dla Katedry Żywienia Człowieka
  125. Zarządzenie nr 125/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę odbiornika GNSS RTK/RTN wraz z kontrolerem i oprogramowaniem do kontrolera dla Instytutu Geodezji i Informatyki
  126. Zarządzenie nr 126/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę aparatury dla projektu „Wykorzystywanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice POIG.01.03.01-02-080/12”
  127. Zarządzenie nr 127/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2013 roku
   w sprawie zmiany składu doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wykonanie robót budowlanych i montażowych dla inwestycji pn. ”Przebudowa Stacji Badawczo-Dydaktycznej na Ośrodek Edukacji Ekologicznej Samotwór” w Samotworze ul. Główna 2a gmina Kąty Wrocławskie ( 19/2, 19/3,19/4 ) w ramach projektu pt. przebudowa stacji badawczo-dydaktycznej na ośrodek edukacji ekologicznej SAMOTWÓR współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 powołanej zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 25/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
  128. Zarządzenie nr 128/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2013 roku
   w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w miejscowościach : Bielawa, Brzezia Łąka, Kamień, Łosice Piecowice, Pietrzykowice i Śliwice gmina Długołęka
  129. Zarządzenie nr 129/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 lipca 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę uniwersalnej wirówki z chłodzeniem dla Zakładu Patofizjologii
  130. Zarządzenie nr 130/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 lipca 2013 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia osoby na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  131. Zarządzenie nr 131 /2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 sierpnia 2013 roku
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostek organizacyjnych powierzchni użytkowej w budynku A-1 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 25
  132. Zarządzenie nr 132/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 sierpnia 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę spektrofotometru UV-VIS dla Zakładu Biochemii w Katedrze Biochemii, Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  133. Zarządzenie nr 133/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 sierpnia 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki, dla Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, których przedmiotem będzie: 1. Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, eksploatacyjnych do hematologicznego analizatora weterynaryjnego ABC VET wraz z autoryzowanym serwisem przez okres 36 miesięcy. 2. Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, eksploatacyjnych do analizatora Pentra 400 ISE wraz z autoryzowanym serwisem przez okres 36 miesięcy 3. Sukcesywna dostawa materiałów do pobierania krwi firmy Sarstedt
  134. Zarządzenie nr 134/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 sierpnia 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego (13 laptopów, 1 niszczarka, 2 urządzenia wielofunkcyjne) oraz oprogramowania biurowego (13 licencji) w ramach projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (decyzja o dofinansowaniu: UDA-POKL.03.03.03.-00-003/12-00) z podziałem na 2 części
  135. Zarządzenie nr 135/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 sierpnia 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest sukcesywna usługa druku książek, czasopism i akcydensów dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  136. Zarządzenie nr 136/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 sierpnia 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy usługi edukacyjnej w postaci studiów MBA dla 5 osób, w ramach projektu „Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ( nr umowy UDA-POKL.04.01.01.-00-087/11-00)
  137. Zarządzenie nr 137/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2013 roku
   w sprawie utworzenia Sekretariatu Prorektora ds. studenckich i kształcenia oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  138. Zarządzenie nr 138/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 36/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zatrudniania i wynagradzania w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu osób uczestniczących w realizacji projektów i innych przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych
  139. Zarządzenie nr 139/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2013 roku
   w sprawie stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i dodatków specjalnych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz maksymalnych stawek wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia przez osoby niebędące pracownikami uczelni
  140. Zarządzenie nr 140/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2013 roku
   w sprawie powołania komisji ds. odbioru przedmiotu zamówienia pt. „Budowa i wdrożenie portalu internetowego do monitoringu losów absolwentów oraz opracowanie materiałów dydaktycznych dwóch szkoleń w zakresie kompetencji miękkich wraz z ich realizacją w ramach w/w portalu internetowego w formie e-learningu” (nr umowy RAP.272.31.2013) – Etap II i Etap IV
  141. Zarządzenie nr 141/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 134/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego (13 laptopów, 1 niszczarka, 2 urządzenia wielofunkcyjne) oraz oprogramowania biurowego (13 licencji) w ramach projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (decyzja o dofinansowaniu: UDA-POKL.03.03.03.-00-003/12-00) z podziałem na 2 części
  142. Zarządzenie nr 142/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 września 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 81/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu okresowego podwyższania i wypłacania wynagrodzenia w systemie projakościowym, nauczycielom akademickim Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  143. Zarządzenie nr 143/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 września 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 84/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
  144. Zarządzenie nr 144/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 września 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa termocyklera gradientowego 96-dołkowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  145. Zarządzenie nr 145/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 września 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  146. Zarządzenie nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 września 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, na dostawę 2 sztuk urządzeń aktywnych przeznaczonych do modernizacji sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  147. Zarządzenie nr 147/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 września 2013 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia osoby na stanowisko Managera Projektu do projektu „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działania 1.3, Poddziałania 1.3.1., POIG.01.03.01-02-080/12
  148. Zarządzenie nr 148/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 września 2013 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko: specjalista ds. administracyjnych, asystent Biura Realizacji Inwestycji
  149. Zarządzenie nr 149/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 września 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa spektrofotometru UV/VIS z oprogramowaniem do pomiaru, analizy i eksportu wyników dla Zakładu Technologii Zbóż Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż
  150. Zarządzenie nr 150/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 września 2013 roku
   w sprawie powołania Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego działającego przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  151. Zarządzenie nr 151/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 września 2013 roku
   w sprawie powołania Komisji odbioru przedmiotu zamówienia pt. „Budowa i wdrożenie portalu internetowego do monitoringu losów absolwentów oraz opracowanie materiałów dydaktycznych dwóch szkoleń w zakresie kompetencji miękkich wraz z ich realizacją w ramach ww. portalu internetowego w formie e-learningu” (nr umowy RAP.272.31.2013) - Etap II
  152. Zarządzenie nr 152/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno – upowszechniającej w internecie i prasie w ramach projektu pt. „PI-Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.04.01.01.-00-291/11-00)
  153. Zarządzenie nr 153/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia obowiązku dokumentowania przebiegu studiów w e-Dziekanacie w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  154. Zarządzenie nr 154/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 181/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Bibliotecznej i ustalenia jej składu
  155. Zarządzenie nr 155/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia wzorów umów na świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  156. Zarządzenie nr 156/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 października 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: sukcesywna dostawa nici w kasetach i igieł operacyjnych dla Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
  157. Zarządzenie nr 157/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 października 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia Instrukcji w zakresie utrzymania trwałości projektu przez 5 lat, od dnia zakończenia finansowej realizacji projektu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  158. Zarządzenie nr 158/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 października 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 155/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów na świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  159. Zarządzenie nr 159/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 października 2013 roku
   dotyczące realizacji uchwały nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  160. Zarządzenie nr 160/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 października 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 136/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia z dnia 5 października 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na okres od 1 października 2012 r. do 31 sierpnia 2016 r.
  161. Zarządzenie nr 161/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 października 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  162. Zarządzenie nr 162/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 października 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę komory klimatycznej dla Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  163. Zarządzenie nr 163/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 października 2013 roku
   w sprawie utworzenia Biura Kontroli Zarządczej oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.
  164. Zarządzenie nr 164/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 października 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 29/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców, podejmujących studia i szkolenia, uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na zasadach odpłatności
  165. Zarządzenie nr 165/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 października 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem będzie: 1. sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, 2. sukcesywna dostawa podłoży mikrobiologicznych, 3. dostawa materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego
  166. Zarządzenie nr 166/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 października 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 46/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozpraw doktorskich obronionych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  167. Zarządzenie nr 167/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 października 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu rekrutacji testerów portalu internetowego monitorowania losów absolwentów prowadzonej w ramach projektu pt. „PI –Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy”
  168. Zarządzenie nr 168/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 października 2013 roku
   w sprawie stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i dodatków specjalnych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz maksymalnych stawek wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów zlecenia przez osoby niebędące pracownikami uczelni
  169. Zarządzenie nr 169/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 października 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa 4 sztuk dolnostolikowych (nieodwróconych) mikroskopów do obserwacji w świetle przechodzącym, w jasnym polu
  170. Zarządzenie nr 170/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 października 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 105/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawy odczynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zmienionego zarządzeniem nr 82/2011 z dnia 18 lipca 2011 roku , zarządzeniem nr 10/2013 z 18 stycznia 2013 roku oraz zarządzeniem nr 72/2013 z 24 maja 2013 roku
  171. Zarządzenie nr 171/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 października 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa aparatu do anestezji wziewnej dla jednostki organizacyjnej Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  172. Zarządzenie nr 172/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 października 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 87/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów pt. „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  173. Zarządzenie nr 173/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 października 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 114/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za zajęcia dydaktyczne realizowane w roku akademickim 2013/2014 na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów, na studiach niestacjonarnych, studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym, studiach stacjonarnych w przypadku ich powtarzania spowodowanego niezadowalającymi wynikami w nauce oraz na III semestrze Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w systemie niestacjonarnym
  174. Zarządzenie nr 174/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 października 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa – prenumerata 46 tytułów czasopism zagranicznych w roku 2014 dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu- Biblioteka Główna dla Biblioteki Głównej
  175. Zarządzenie nr 175/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 października 2013 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Piecowice, Pruszowice i Śliwice gm. Długołęka oraz Magnice gm. Kobierzyce
  176. Zarządzenie nr 176/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 października 2013 roku
   w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w miejscowościach: Bielawa, Kamień, Piecowice gmina Długołęka
  177. Zarządzenie nr 177/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2013 roku
   w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia osoby na stanowisko asystenta w grupie pracowników naukowych do projektu „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 , Działania 1.3, Poddziałania 1.3.1., POIG.01.03.01-02-080/12
  178. Zarządzenie nr 178/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2013 roku
   w sprawie ustalenia ogólnych zasad organizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  179. Zarządzenie nr 179/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 167/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 października 2013 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu rekrutacji testerów portalu internetowego monitorowania losów absolwentów prowadzonej w ramach projektu pt. „PI –Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy”
  180. Zarządzenie nr 180/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego (13 laptopów, 1 niszczarka, 2 urządzenia wielofunkcyjne) oraz oprogramowania biurowego (13 licencji) w ramach projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (decyzja o dofinansowaniu: UDA-POKL.03.03.03-00-003/12-00) z podziałem na 2 części
  181. Zarządzenie nr 181/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest: dostawa aparatu do anestezji wziewnej z monitorem dla pacjenta dla Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
  182. Zarządzenie 182/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2013 roku
   w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków kierunkowych komisji rekrutacyjnych za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2013/2014 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  183. Zarządzenie nr 183/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 99/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitorowania karier zawodowych absolwentów
  184. Zarządzenie nr 184/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2013 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia osoby na stanowisko: kierownika projektu w ramach projektu „Ustawiczne all incusive”
  185. Zarządzenie nr 185/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2013 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia osoby na stanowisko pracownika administracyjnego w ramach projektu „Ustawiczne all incusive”
  186. Zarządzenie nr 186/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2013 roku
   w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  187. Zarządzenie nr 187/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na ubezpieczeniu budynków Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia
  188. Zarządzenie nr 188 /2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 167/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu rekrutacji testerów portalu internetowego monitorowania losów absolwentów prowadzonej w ramach projektu pt. „PI–Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy” zmienionego zarządzeniem nr 179/2013 z dnia 30 października 2013 r.
  189. Zarządzenie nr 189/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 114/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2012r.w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców, podejmujących studia i szkolenia, uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na zasadach odpłatności
  190. Zarządzenie nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie sukcesywna dostawa odczynników, podłoży mikrobiologicznych, materiałów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu nr POIG.01.04.00-24-133/11 pt.” Wykorzystanie bakteriofagów do opracowania preparatów stosowanych w hodowli zwierząt przeciwko lekoopornym zakażeniom bakteryjnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
  191. Zarządzenie nr 191/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa zestawu diagnostyki rentgenowskiej z systemem radiografii cyfrowej dla Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
  192. Zarządzenie nr 192/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę mikroskopu stereoskopowego dla Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  193. Zarządzenie nr 193/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2013 roku
   ustalającego zasady korzystania z doraźnego zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  194. Zarządzenie nr 194/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2013 roku
   w sprawie ustalenia wymiaru godzinnego czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2014 roku dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi oraz ustalenia dodatkowych dni wolnych w dniach 2 maja, 20 czerwca, 10 listopada i 24 grudnia
  195. Zarządzenie nr 195/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa aparatu do impregnacji w próżni z zespołem sterowania układów chłodzenia z pompą próżniową, zestawem akcesoriów i zestawem żywic dla Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
  196. Zarządzenie nr 196/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 36/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zatrudniania i wynagradzania w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu osób uczestniczących w realizacji projektów i innych przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych
  197. Zarządzenie nr 197/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych sprzętu medycznego i aparatury laboratoryjnej polegających na konserwacji i naprawach dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  198. Zarządzenie nr 198/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa systemu do ilościowego PCR dla Katedry Higieny Żywności i Ochrony Konsumenta
  199. Zarządzenie nr 199/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa badania z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  200. Zarządzenie nr 200/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  201. Zarządzenie nr 201/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia w uczelni systemu rejestrowania obecności w pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  202. Zarządzenie nr 202/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia systemu udzielania pracownikom uczelni urlopów wypoczynkowych
  203. Zarządzenie nr 203/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Sieci Komputerowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  204. Zarządzenie nr 204/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jednolitego systemu kontroli dostępu
  205. Zarządzenie nr 205/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników, materiałów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu nr POIG.01.04.00-24-133/11 pt. ”Wykorzystanie bakteriofagów do opracowania preparatów stosowanych w hodowli zwierząt przeciwko lekoopornym zakażeniom bakteryjnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
  206. Zarządzenie nr 206/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studium Języków Obcych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  207. Zarządzenie nr 207/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  208. Zarządzenie nr 208/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  209. Zarządzenie nr 209/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2013 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Magnice gm. Kobierzyce
  210. Zarządzenie nr 210/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2013 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy usługi szkoleniowej polegającej na zapewnieniu kadry merytorycznej studiów podyplomowych „Odnawialne Źródła energii i Gospodarki odpadami” na potrzeby projektu „Ustawiczne all inclusive” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: UDA-POKL.0403.00-00-164/12-00
  211. Zarządzenie nr 211/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2013 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na rok 2014 w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy licencji i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  212. Zarządzenie nr 212/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2013 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na rok 2014 w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i sieci komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  213. Zarządzenie nr 213/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2013 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 117/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyłączenia Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii Wrocław-Swojec ze struktury Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska i przekształcenia tego obserwatorium w jednostkę wydziałową Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  214. Zarządzenie nr 214/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2013 roku
   w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rektorskiej ds. opracowania Kodeksu Etycznego pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 7. 2012 rok
  1. Zarządzenie nr 1/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa spektrofotometru FT IR dla potrzeb Katedry Fizyki i Biofizyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  2. Zarządzenie nr 2/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia wzorów umów dotyczących sfinansowania kosztów przewodów doktorskich, przewodów habilitacyjnych oraz kosztów postępowania o nadanie tytułu profesora na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  3. Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 stycznia 2012 roku
   w sprawie ustalenia wymiaru godzinnego czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2012 roku dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi
  4. Zarządzenie nr 4/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 stycznia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup materiałów, surowców weterynaryjnych, zaplanowanych w pozycji materiałów i surowców z podziałem na 4 części do realizacji projektu pt: Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA)”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Priorytet i Działanie 1.3 POIG, Poddziałanie 1.3.1, nr Projektu: POIG 01.03.01 00-133/08
  5. Zarządzenie nr 5/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 stycznia 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 30/2008 z 12 marca 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zmienionego zarządzeniem rektora nr 53/2010 z 27 kwietnia 2010 r.
  6. Zarządzenie nr 6 /2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 stycznia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa przygotowania merytorycznego wykładów z przedmiotu przechowywanie produktów rolnych nauczanego e-learningowo wraz z przygotowaniem prezentacji Power Point w ramach projektu pt.: „Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów” w ramach PO Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1.
  7. Zarządzenie nr 7/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2012 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia pracownika administracyjnego na stanowisko koordynatora ds. staży do projektu „Bioinformatyka – rozwój oferty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1.
  8. Zarządzenie nr 8/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup i montaż infrastruktury edukacyjnej wraz z treściami edukacyjnymi w tym zakup audioprzewodników w ramach projektu Przystosowanie zespołu parkowego w Pawłowicach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do celów edukacji ekologicznej społeczeństwa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  9. Zarządzenie nr 9/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa kotła grzewczego wodnego z osprzętem i montażem dla Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  10. Zarządzenie nr 10/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu obowiązujących stawek za wykonanie recenzji oceniających dorobek naukowo-dydaktyczny kandydatów na stanowisko profesora zwyczajnego, kandydatów do tytułu doktora honoris causa, profesora honorowego oraz oceny wniosku o nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego
  11. Zarządzenie nr 11/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa spektrofotometru absorpcji atomowej AAS dla Wydziałowego Laboratorium Technologii Wody Wydziału Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  12. Zarządzenie nr 12/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest dostawa tomografu komputerowego dla Katedry Kliniki i Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  13. Zarządzenie nr 13/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2012 roku
   w sprawie ustalenia dnia 2 listopada 2012 r. oraz dnia 24 grudnia 2012 r. jako dodatkowych dni wolnych od pracy oraz wymiaru godzinnego czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2012 roku pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi oraz wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 3/2012 z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wymiaru godzinnego czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2012 roku dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi
  14. Zarządzenie nr 14/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2012 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia osoby na stanowisko managera projektu w ramach projektu „Geokompozyty sorbujace wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1., nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-00, nr aneksu UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-04
  15. Zarządzenie nr 15/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu rozstrzygnięcia przetargu na udzielenie licencji wyłącznej na wynalazek „Element geokompozytowy, zwłaszcza do wspomagania wegetacji roślin” nr P-391033
  16. Zarządzenie nr 16/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  17. Zarządzenie nr 17/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2012 roku
   w sprawie ustalenia trybu postępowania w przypadku zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  18. Zarządzenie nr 18/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa spektrofotometru jednozwiązkowego UV-Vis dla Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  19. Zarządzenie nr 19/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie najemcy powierzchni w budynku głównym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Norwida 25 w celu wykorzystania ich jako laboratoria
  20. Zarządzenie nr 20/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa zestawu Real-time PCR: aparatu do Real-time PCR, mikrowirówki do mikropłytek i akcesoria do PCR dla potrzeb Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  21. Zarządzenie nr 21/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest napisanie, wydanie i dostawa 2 gotowych skryptów/podręczników przeznaczonych do wykorzystania w toku studiów „Zarządzanie i inżynieria produkcji” realizowanych w ramach Projektu „zarządzanie i inżynieria produkcji-nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( nr umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-198/09-00)
  22. Zarządzenie nr 22/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania zwiększonego wynagrodzenia pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – nauczycielom akademickim, pracownikom naukowo-technicznym i inżynieryjno-technicznym
  23. Zarządzenie nr 23/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie sukcesywna dostawa zestawów odczynników firmy RANDOX dla Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  24. Zarządzenie nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa spektrofotometru skanującego UV/Vis i kolumny do pomiaru stężeń DNA/RNA i białek w mikroobjętościach – z podziałem na dwie części
  25. Zarządzenie nr 25/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 1. Zapewnienie profesjonalnej opieki weterynaryjnej oraz rehabilitacji dzikich zwierząt przebywających w Ośrodku Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 2. Prowadzenie całodobowego dyżuru lekarsko-weterynaryjnego. 3. Zapewnienie i dostarczenie karmy dla zwierząt mięsożernych przebywających w Ośrodku Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 4. Dowóz do Ośrodka dzikich zwierząt wymagających leczenia. 5. Zadanie będzie wykonywane na terenie Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z siedzibą w Złotówku oraz na terenie gminy Wrocław i woj. dolnośląskiego (wyjazdy interwencyjne) dla Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
  26. Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2012 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia pracownika administracyjnego na stanowisko koordynatora ds. staży do projektu „Bioinformatyka rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1.
  27. Zarządzenie nr 27/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2012 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia pracownika administracyjnego na stanowisko specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji do projektu „Bioinformatyka rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1
  28. Zarządzenie nr 28/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2012 roku
   w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2005 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2005 roku ze zmianami, zarządzenia nr 102/2007 z dnia 26 listopada 2007 roku, nr 5/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku, nr 54/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 roku oraz 53/2011 z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie kosztów pośrednich
  29. Zarządzenie nr 29/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2012 roku
   w sprawie stosowania „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” przy stosowaniu procedury zamówień publicznych w toku realizacji projektu pn.”Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”
  30. Zarządzenie nr 30/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 marca 2012 roku
   w sprawie przekształcenia Biura Informacji i Promocji Uczelni i wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.
  31. Zarządzenie nr 31/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2012 roku
   w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu geodezji i kartografii na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  32. Zarządzenie nr 32/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wszczęcia przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa trzech publikacji (publikacja nr 1, publikacja nr 2 oraz publikacja nr 3) dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-198/09-00)
  33. Zarządzenie nr 33/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego którego, przedmiotem jest usługa dydaktyczną polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: „Estymacja parametrów”, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w ramach projektu „Bioinformatyka – rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POKL.04.01.01-00-162/09-00
  34. Zarządzenie nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 roku
   w sprawie dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich
  35. Zarządzenie nr 35/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2012 roku
   w sprawie utworzenia podyplomowych studiów specjalizacyjnych „Prewencja Weterynaryjna i Higiena Pasz” oraz „Choroby Przeżuwaczy” dla lekarzy weterynarii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  36. Zarządzenie nr 36/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa termocyklera z głowicą PCR in situ dla Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
  37. Zarządzenie nr 37/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa 10 mikroskopów stereoskopowych dla Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  38. Zarządzenie nr 38/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2012 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Piecowice gmina Długołęka
  39. Zarządzenie nr 39/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 marca 2012 roku
   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego we Wrocławiu przy ul. Swojczyckiej 123/1
  40. Zarządzenie nr 39a /2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 marca 2012 roku
   w sprawie ustalenia nazw funkcji prorektorów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kadencję 2012-2016
  41. Zarządzenie nr 40/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa mebli laboratoryjnych, mebli biurowych oraz mebli do pokoju przygotowawczego i zabudowa korytarza dla Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 31 – z podziałem na dwie części
  42. Zarządzenie nr 41/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 1.Zapewnienie profesjonalnej opieki weterynaryjnej oraz rehabilitacji dzikich zwierząt przebywających w Ośrodku Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 2. Prowadzenie całodobowego dyżuru lekarsko – weterynaryjnego. 3. Zapewnienie i dostarczenie karmy dla zwierząt mięsożernych przebywających w Ośrodku Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 4. Dowóz do Ośrodka dzikich zwierząt wymagających leczenia. 5. Zadanie będzie wykonane na terenie Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z siedzibą w Złotówku oraz na terenie gminy Wrocław i woj. Dolnośląskiego ( wyjazdy interwencyjne ) dla Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
  43. Zarządzenie nr 42/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest : dostawa stacji referencyjnej GNSS wraz z oprogramowaniem zarządzającym
  44. Zarządzenie nr 43/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa sondy inklinometrycznej z oprogramowaniem oraz kompletem rur inklinometrycznych dla Instytutu Geodezji i Geoinformatyki
  45. Zarządzenie nr 44/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2012 roku
   w sprawie w sprawie utworzenia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jednostki organizacyjnej o nazwie „Muzeum Przyrodnicze” oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r. z późn. zmianami
  46. Zarządzenie nr 45/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wszczęcia postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa preparatu w postaci czystej, krystalicznej mykotoksyny o nazwie ZEARALENON przygotowanej w formie gotowej do użycia sterylnie przygotowanej do podania w stałych jednorazowych dawkach dla potrzeb Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  47. Zarządzenie nr 46/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2012 roku
   w sprawie ustalenia wysokości stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy w roku akademickim 2012/2013
  48. Zarządzenie nr 47/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych i sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pn.”Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 nr projektu POIG.01.01.02-00-074/09 dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  49. Zarządzenie nr 48/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 kwietnia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa sprzętu fotograficznego składającego się na Fotogrametryczny system do pomiaru 3D obiektów inżynierskich dla Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  50. Zarządzenie nr 49/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 kwietnia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa automatycznego podajnika próbek ciekłych jako uzupełnienie pracującego w laboratorium chromatografu gazowego Varian 3800 oraz kolumn kapilarnych do oznaczania kwasów tłuszczowych krótkołańcuchowych i estrów metylowych kwasów tłuszczowych dla Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
  51. Zarządzenie nr 50/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 kwietnia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa programowalnej zamrażarki do oocytów zarodków i nasienia z kontenerem zasilającym zamrażarkę w azot dla Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
  52. Zarządzenie nr 51/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 kwietnia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania na usługę polegającą na przygotowaniu i publikacji ogłoszeń w mediach centralnych i regionalnych oraz przeprowadzeniu kampanii w Internecie na potrzeby realizacji projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( nr umowy: UDA-POKL.04.01.01.-00-198/09-00)
  53. Zarządzenie nr 52/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 kwietnia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest dostawa mikroskopu odwróconego z kamerą cyfrową , oprogramowaniem i mikroskopu stereoskopowego dla potrzeb Katedry Rozrodu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na dwie części
  54. Zarządzenie nr 53/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 118/2011 z dnia 19 września 2011 roku
  55. Zarządzenie nr 54/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 129/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów I, II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy mogą ubiegać się o umorzenie 20% kredytu studenckiego lub pożyczki
  56. Zarządzenie nr 55/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2012 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia osoby na stanowisko kierownika projektu pn. „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”
  57. Zarządzenie nr 56/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest, dostawa aparatu USG z głowicą mikrokonweksową dla potrzeb Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  58. Zarządzenie nr 57/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2012 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia pracownika na stanowisko specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji do projektu „Bioinformatyka – rozwój oferty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1.
  59. Zarządzenie nr 58/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2012 roku
   w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2005 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2005 roku ze zmianami, zarządzenia nr 102/2007 z dnia 26 listopada 2007 roku, nr 5/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku, nr 54/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 roku, nr 53/2011 z dnia 23 maja 2011 roku oraz nr 28/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie kosztów pośrednich
  60. Zarządzenie nr 59/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Bukowina, Piechowice i Śliwice gmina Długołęka oraz Magnice gmina Kobierzyce
  61. Zarządzenie nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2012 roku
   w sprawie przekształcenia Zakładu Żywienia Człowieka wchodzącego w skład Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa w Katedrę Żywienia Człowieka oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r., ze zmianami
  62. Zarządzenie nr 61/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa przeprowadzenia audytu projektu pn: „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj” (OVOCURA) w oparciu o umowę o dofinansowanie Projektu nr POIG.01.03.01-00-133/08 pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym a Ośrodkiem Przetwarzania Informacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
  63. Zarządzenie nr 62/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 78/2009 z 18 maja 2009 r. w sprawie ustalania zasad postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywania innych czynności prawnych
  64. Zarządzenie nr 63/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu korzystania z rowerowni i związanej z tym kaucji w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  65. Zarządzenie nr 64/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 maja 2012 roku
   w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności rekrutacyjnych oraz internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz magisterskich jednolitych w roku akademickim 2012/2013
  66. Zarządzenie nr 65/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2012 roku
   w sprawie utworzenia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jednostki organizacyjnej o nazwie „Muzeum Weterynarii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r. z późn. zmianami
  67. Zarządzenie nr 66/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyparki oraz dwóch pomp próżniowych dla potrzeb Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  68. Zarządzenie nr 67/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia wzoru umowy na świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  69. Zarządzenie nr 68/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawców usług hotelarskich, gastronomicznych i edukacyjnych w ramach projektu pt.: „Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu – studia podyplomowe” w ramach PO Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.2.
  70. Zarządzenie nr 69/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2012 roku
   w sprawie zmiany zarządzenia nr 138/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium doktorskiego
  71. Zarządzenie nr 70/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2012 roku
   w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2012/2013
  72. Zarządzenie nr 71/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w postępowaniu o sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  73. Zarządzenie nr 72/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu ogrodnictwa na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  74. Zarządzenie nr 73/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania na dostawę materiałów promocyjnych dla studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w ramach projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1 POKL (nr projektu POKL.04.01.01-00-198/09)
  75. Zarządzenie nr 74/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2012 roku
   w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego prac związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych” Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, której Wykonawcą jest PB „MAXBUD” ABJ Sp. z o.o.
  76. Zarządzenie nr 75/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania dotyczącego przygotowania i dostawy materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowania do druku, druku i dostawy trzech publikacji (publikacja nr 1, publikacja nr 2 oraz publikacja nr 3) dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1. POKL (nr projektu POKL.04.01.01-00-198/09-00)
  77. Zarządzenie nr 76/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: zakup materiałów i surowców weterynaryjnych zaplanowanych w pozycji materiały i surowce niezbędne do realizacji zadania nr 9 projektu pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Priorytet 1 Działanie 1.3 POIG, Poddziałanie 1.3.1, nr Projektu : POIG 01.03.01-00-133/08
  78. Zarządzenie nr 77/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania , w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest, dostawa wirówki laboratoryjnej małej z chłodzeniem dla potrzeb Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  79. Zarządzenie nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie zakup, montaż i obsługa transmisji GSM 15 sztuk modułów zdalnej transmisji danych wraz z sondami hydrostatycznymi służącymi do pomiaru poziomu wód gruntowych w piezometrach
  80. Zarządzenie nr 79/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa spektrofotometrów VIS, 2 szt. dla Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  81. Zarządzenie nr 80/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2012 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia osoby na trzy stanowiska: inżynier rezydent, radca prawny i zastępca managera na potrzeby projektu pn. „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”
  82. Zarządzenie nr 81/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu laboratoryjnego dla projektu: ”Geokompozyty sorbujace wodę-innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.4, Poddziałanie 1.3.1, nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-05. Część nr 1 – Dostawa suszarki laboratoryjnej, Część nr 2 Dostawa spektrofotometru absorpcji atomowej, Część nr 3 Dostawa termomiksera
  83. Zarządzenie nr 82/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego , materiałów i surowców dla projektu: ”Geokompozyty sorbujące wodę-innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.4, Poddziałanie 1.3.1, nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-05. Część nr 1 – Dostawa czujnika wilgotności gleby, Część nr 2 Dostawa systemu monitorowania gleby, czujnika temperatury gleby, radiowego czujnika wilgotności gleby, Część nr 3 Dostawa łaźni wodnej, wirówki stołowej, Część nr 4 – Dostawa asortymentu laboratoryjnego
  84. Zarządzenie nr 83/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa wagosuszarki dla potrzeb Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  85. Zarządzenie nr 84/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 106/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 września 2008 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych dla studentów
  86. Zarządzenie nr 85/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2012 roku
   w sprawie ustanowienia strefy ruchu na drodze wewnątrz posesji DS ”Arka”
  87. Zarządzenie nr 86/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 roku
   w sprawie ustalenie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem osób na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  88. Zarządzenie nr 87/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące sukcesywnego druku książek
  89. Zarządzenie nr 88/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest napisanie, wydanie i dostawa 9 gotowych skryptów/podręczników przeznaczonych do wykorzystania w toku studiów „Zarządzanie i inżynieria produkcji” realizowanych w ramach Projektu „Zrządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( nr umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-198/09-02)
  90. Zarządzenie nr 89/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 73/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 24 maja 2012 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania na dostawę materiałów promocyjnych dla studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w ramach projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1 POKL ( nr projektu POKL.04.01.01-00-198/09)
  91. Zarządzenie nr 90/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu zintegrowanego systemu otwartego dostępu do cyfrowych form zapisu treści edukacyjnych
  92. Zarządzenie nr 91/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2012 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Bukowina, Piecowice i Śliwice gmina Długołęka
  93. Zarządzenie nr 92/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu staży studenckich u potencjalnych pracodawców dla studentów kierunków uczestniczących w projekcie „Program Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczący zwiększenia liczby absolwentów kierunków przyrodniczo-technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
  94. Zarządzenie nr 93/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia oświadczenia dla nauczycieli akademickich celem zaliczenia do minimum kadrowego
  95. Zarządzenie nr 94/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2012 roku
   w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za zajęcia dydaktyczne realizowane na studiach niestacjonarnych, studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym, studiach stacjonarnych w przypadku ich powtarzania spowodowanego niezadowalającymi wynikami w nauce oraz na III semestrze Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w systemie niestacjonarnym
  96. Zarządzenie nr 95/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 34/2012 z 8 marca 2012 r.w sprawie dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich
  97. Zarządzenie nr 96/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej ds. staży w związku z realizacją projektu pt. „Program Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczący zwiększenia liczby absolwentów kierunków przyrodniczo-technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” POKL 4.1.2
  98. Zarządzenie nr 97/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2012 roku
   w sprawie utworzenia Podyplomowych studiów specjalizacyjnych nr 2 z zakresu specjalizacji nr 9 „Choroby owadów użytkowych” w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
  99. Zarządzenie nr 98/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest : dostawa dwóch przenośnych ultrasonografów z wielozakresowymi głowicami endorektalnymi dla Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
  100. Zarządzenie nr 99/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa suszarki laboratoryjnej dla Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
  101. Zarządzenie nr 100/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest : dostawa zestawów komputerowych, notebooków, niszczarki do realizacji projektu pt.: „Innowacyjne technologie biopreparatów na bazie nowej generacji jaj ( OVOCURA )”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Priorytet 1 Działanie 1.3 POIG, Poddziałanie 1.3.1, nr Projektu: POIG 01.03.01-00-133/08
  102. Zarządzenie nr 101/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia pracownika na stanowisko specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji do projektu „Bioinformatyka rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1.
  103. Zarządzenie nr 102/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2012 roku
   w sprawie przyznawania miejsc i zakwaterowania w budynku przy ul. Wschodniej 68 na kwaterowanie doktorantów, studentów i innych osób
  104. Zarządzenie nr 103/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2012 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 46/2012 z 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy w roku akademickim 2012/2013
  105. Zarządzenie nr 104/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: zakup materiałów, surowców zaplanowanych w pozycji materiałów i surowców niezbędnych do realizacji zadania nr 10 projektu pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 1 działanie 1.3 POIG, Poddziałanie 1.3.1, nr Projektu POIG 01.03.01-00-133/08
  106. Zarządzenie nr 105/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2012 roku
   w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego dla doktorantów
  107. Zarządzenie nr 106/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2012 roku
   w sprawie zasad ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uprawnionych do ubiegania się o umorzenie 20 % kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej
  108. Zarządzenie nr 107/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: wykonanie zabudowy (tj. meble, umywalki/zlewozmywaki, dygestoria, itp.) laboratoriów, sali ćwiczeniowej, pokoju przygotowawczego i pokoju socjalnego do wyposażenia nowej siedziby Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wraz z transportem, wniesieniem, zamontowaniem i podłączeniem mediów
  109. Zarządzenie nr 108/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa zintegrowanego stanowiska do badań mikroanatomicznych dla Katedry Biostruktury i Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  110. Zarządzenie nr 109/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu pn. „Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym” POIG.01.03.01-00-158/09
  111. Zarządzenie nr 110/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wielofunkcyjnego modelu koryta dydaktycznego dla Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  112. Zarządzenie nr 111/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wyposażenie laboratoriów w meble i dygestoria dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  113. Zarządzenie nr 112/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest, sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych (biologia komórkowa, bufory PCR, drabinki i odczynniki RNA, odczynniki immunologiczne, nukleotydy i primery, polimerazy) ABO Grażyna Tarnowska-Boreysza dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  114. Zarządzenie nr 113/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2012 roku
   dotyczące realizacji uchwały nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
  115. Zarządzenie nr 114/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2012 roku
   w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców, podejmujących studia i szkolenia, uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na zasadach odpłatności
  116. Zarządzenie nr 115/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2012 roku
   w sprawie określenia wymiaru czasu pracy pracowników inżynieryjno-technicznych przeznaczonego do obsługi prac naukowo-badawczych prowadzonych w uczelni
  117. Zarządzenie nr 116/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych firmy DNA Gdańsk dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  118. Zarządzenie nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych firmy Merck dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  119. Zarządzenie nr 118/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 111/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2012 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wyposażenie laboratoriów w meble i dygestoria dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  120. Zarządzenie nr 119/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach dodatkowych studentów kierunku zamawianego – biotechnologia i ochrona środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  121. Zarządzenie nr 120/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach dodatkowych studentów kierunku zamawianego – inżynieria i gospodarka wodna w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  122. Zarządzenie nr 121/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 lipca 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem będzie dostawa zintegrowanego stanowiska do badań mikroanatomicznych
  123. Zarządzenie nr 122/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy na zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Geo-Info-Hydro wraz z wyposażeniem montowanym na stałe i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
  124. Zarządzenie nr 123/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 sierpnia 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2010 r. ze zm. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  125. Zarządzenie nr 124/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania Komitetu Sterującego do nadzoru przy realizacji projektu „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”
  126. Zarządzenie nr 125/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 września 2012 roku
   w sprawie utworzenia Biura Realizacji Inwestycji i wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 roku
  127. Zarządzenie nr 126/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 września 2012 roku
   w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika projektu pn. „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – unikatowy kierunek zamawiany”
  128. Zarządzenie nr 127/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 września 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 39a/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 marca 2012 w sprawie nazw funkcji prorektorów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kadencję 2012 – 2016
  129. Zarządzenie nr 128/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 września 2012 r.
   w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzania przetargów ds. inwestycji i remontów na okres od 1.09.2012 r. do 31.12.2013 r.
  130. Zarządzenie nr 129/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 września 2012 roku
   w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko pracownika administracyjnego projektu pn. „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – unikatowy kierunek zamawiany”
  131. Zarządzenie nr 130/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 września 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  132. Zarządzenie nr 131/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 września 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa urządzeń audiowizualnych w zestawach dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  133. Zarządzenie nr 132/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 września 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań, których przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy szkolenia zamkniętego dla studentów kierunków: biotechnologia i ochrona środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczącego trzech zakresów tematycznych: przedsiębiorczość i kreowanie kariery zawodowej; studenci wobec niepełnosprawności oraz konwersatoria z języka angielskiego, organizowanego w ramach projektu „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFS, w ramach PO Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.2.
  134. Zarządzenie nr 133/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa spektrofluorymetru z systemem wewnętrznej walidacji z oprogramowaniem dla Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  135. Zarządzenie nr 134/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 września 2012 roku
   w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Inwestycji, Remontów i Gospodarki Lokalami na okres od 1 października 2012 roku do 31 sierpnia 2016 roku
  136. Zarządzenie nr 135/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 października 2012 roku
   w sprawie powołania opiekunów domów studenckich na okres kadencji władz uczelni, od 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2016 roku
  137. Zarządzenie nr 136/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 października 2012 roku
   w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na okres od 1 października 2012 roku do 31 sierpnia 2016 roku
  138. Zarządzenie nr 137/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 września 2012 roku
   w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Rolniczych Zakładów Doświadczalnych na okres od 1 października 2012 r. do 31 sierpnia 2016 r.
  139. Zarządzenie nr 138/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia osoby na stanowisko kierownika Biura Informacji, Promocji i Rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  140. Zarządzenie nr 139/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , którego przedmiotem będzie dostawa zestawu izokratycznego do HPLC dla Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  141. Zarządzenie nr 140/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2012 roku
   w sprawie powołania z dniem 1 października 2012 r. rektorsko-związkowej komisji do spraw nagród dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi
  142. Zarządzenie nr 141/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Bukowina, Piecowice, Pruszowice i Śliwice gm. Długołęka oraz Magnice gm. Kobierzyce
  143. Zarządzenie nr 142/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 roku
   w sprawie przyznania statuetki Sapere auso Panu prof. Romanowi Galasowi
  144. Zarządzenie nr 143/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 roku
   w sprawie przyznania statuetki Sapere aude Panu Tomaszowi Wiciakowi studentowi II roku studiów II stopnia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym kierunek ekonomia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  145. Zarządzenie nr 144/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2012 roku
   w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. współpracy z zagranicą i regionem oraz stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy na okres od 1 października 2012 roku do 31 sierpnia 2016 roku
  146. Zarządzenie nr 145/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 października 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2010 r. ze zm. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  147. Zarządzenie nr 146/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 października 2012 roku
   w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń na okres od 1 października 2012 roku do 31 sierpnia 2016 roku
  148. Zarządzenie nr 147/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 października 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, montaż i uruchomienie dwóch wirówek laboratoryjnych stołowych, wysokoobrotowych, bez chłodzenia, sterowanych mikroprocesorowo dla Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
  149. Zarządzenie nr 148/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 października 2012 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowościach: Łosice i Piecowice gm. Długołęka
  150. Zarządzenie nr 149/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 października 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa – prenumerata czasopism zagranicznych w roku 2013 dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  151. Zarządzenie nr 150/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 października 2012 roku
   w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Wynagrodzeń na okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
  152. Zarządzenie nr 151/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 października 2012 roku
   w sprawie powołania Rektorskiej Komisji do spraw Socjalnych i Mieszkaniowych na okres od 1 października 2012 r. do 31 sierpnia 2016 r.
  153. Zarządzenie nr 152/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2012 r.
   w sprawie stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz maksymalnych stawek wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia przez osoby niebędące pracownikami uczelni w roku akademickim 2012/2013
  154. Zarządzenie nr 153/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2012 roku
   w sprawie wyłączenia z Samodzielnej Sekcji ds. Innowacji i Promocji Absolwentów Biura Karier oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  155. Zarządzenie nr 154/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2012 roku
   w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  156. Zarządzenie nr 155/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2012 r.
   w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych dla studentów
  157. Zarządzenie nr 156/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2012 r.
   w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego – odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  158. Zarządzenie nr 157/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa systemu do hodowli mikroorganizmów, w tym drożdży i grzybów strzępkowych dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  159. Zarządzenie nr 158/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 r.
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Bukowina, Piecowice, Pruszowice i Śliwice gm. Długołęka oraz Magnice gm. Kobierzyce
  160. Zarządzenie nr 159/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań których przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy usługa szkoleniowa polegająca na zapewnieniu kadry merytorycznej do realizacji 13 szkoleń w latach 2012-2014 w ramach projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy; UDA-POKL.04.01.01-00-198/09-00)
  161. Zarządzenie nr 160/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Organizacja konferencji pn. Innowacyjne rozwiązania w przygotowaniu preparatów biomedycznych i suplementów diety na bazie surowca jajczarskiego – podsumowanie projektu pt.: „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj” (OVOCURA ) w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu nr POIG.01.03.01-00-133/08 pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu a Ośrodkiem Przetwarzania Informacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
  162. Zarządzenie nr 161/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę 2 mikroskopów biologicznych – laboratoryjnych z kamerą cyfrową, z możliwością pracy z komputerem, z oprogramowaniem , z monitorem dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
  163. Zarządzenie nr 162/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia na okres od 1 listopada 2012 r. do 31 sierpnia 2016 roku
  164. Zarządzenie nr 163/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2012 roku
   w sprawie przekształcenia dotychczasowej Samodzielnej Sekcji Innowacji i Promocji Absolwentów oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  165. Zarządzenie nr 164/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa łaźni ultradźwiękowej z kompatybilnym urządzeniem wytrząsającym dla Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  166. Zarządzenie nr 165/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2012 roku
   w sprawie utworzenia Samodzielnego Stanowiska Pełnomocnika Rektora ds. Rolniczych Zakładów Doświadczalnych, Samodzielnego Stanowiska Pełnomocnika Rektora ds. Obiektów Sportowych i Sportu Masowego oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  167. Zarządzenie nr 166/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa, montaż i uruchomienie autoklawu laboratoryjnego dla Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  168. Zarządzenie nr 167/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa zestawu wirówek laboratoryjnych (wirówka stołowa z możliwością chłodzenia i mikrowirówki) dla potrzeb Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  169. Zarządzenie nr 168/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup samochodu dostawczego dla Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  170. Zarządzenie nr 169/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wyłonienie wykonawcy na dostawę zestawu ultrasonograficznego dla Katedry Biostruktury i Fizjologii Zwierząt Zakładu Anatomii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  171. Zarządzenie nr 170/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu korzystania z siłowni w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  172. Zarządzenie nr 171/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2012 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Bukowina, Pruszowice i Śliwice gm. Długołęka oraz Magnice gm. Kobierzyce
  173. Zarządzenie nr 172/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2012 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Piecowice gm. Długołęka
  174. Zarządzenie nr 173/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  175. Zarządzenie nr 174/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa i montaż zestawów dydaktycznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  176. Zarządzenie nr 175/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa autoklawu dla Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  177. Zarządzenie nr 176/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa suszarki laboratoryjnej i myjki ultradźwiękowej dla potrzeb Katedry Botaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na dwie części
  178. Zarządzenie nr 177/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę, instalację i uruchomienie mineralizatora mikrofalowego 8-pozycyjnego, przystosowanego do mineralizacji próbek ciekłych, stałych z zastosowaniem stężonych kwasów: solnego, siarkowego lub ich mieszanin (woda królewska) wraz ze szkoleniem pracowników dla Katedry Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni
  179. Zarządzenie nr 178/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa urządzenia do oznaczania wodochłonności mąki i właściwości reologicznych ciasta pszennego a zgodnie z normą PN-ISO 5530-1;1999 oraz właściwości amylograficznych zgodnie z normą AACC 54-60 wraz z oprogramowaniem i komputerem do interpretacji uzyskanych wyników oraz drukarką
  180. Zarządzenie nr 179/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa laboratoryjnego młynka wirnikowego dla Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  181. Zarządzenie nr 180/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  182. Zarządzenie nr 181/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania przewodniczącego Rady Bibliotecznej i ustalenia jej składu
  183. Zarządzenie nr 182/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania Rady Użytkowników Sieci Komputerowych
  184. Zarządzenie nr 183/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 150/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 października 2012 r. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. wynagrodzeń na okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
  185. Zarządzenie nr 184/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa urządzenia do średniociśnieniowej białkowej chromatografii cieczowej (FPLC) z zestawem kolumn dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  186. Zarządzenie nr 185 /2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Sukcesywna dostawa leków i środków leczniczych weterynaryjnych dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przez okres 1 roku
  187. Zarządzenie nr 186/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2012 roku
   w sprawie zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres kadencji 2012-2016
  188. Zarządzenie nr 187/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych sprzętu medycznego i aparatury laboratoryjnej polegających na konserwacji i naprawach urządzeń dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w roku 2013
  189. Zarządzenie nr 188/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa spektrofotometru dla potrzeb Katedry Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  190. Zarządzenie nr 189/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 134/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 września 2012 roku
  191. Zarządzenie nr 190/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa mikroskopu fluorescencyjnego z kamerą cyfrową oraz oprogramowaniem
  192. Zarządzenie nr 191/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji koordynatora merytorycznego w projekcie „PI-Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-291/11-00)
  193. Zarządzenie nr 192/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa trzech wytrząsarek z wyposażeniem dla potrzeb Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  194. Zarządzenie nr 193/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa dwóch myjek ultradźwiękowych z wyposażeniem dla potrzeb Katedry Fizyki i Biofizyki z podziałem na dwie części
  195. Zarządzenie nr 194/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa szafowej zamrażarki niskotemperaturowej dla Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  196. Zarządzenie nr 195/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Usługa badania z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  197. Zarządzenie nr 196/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa samochodu dostawczego dla Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  198. Zarządzenie nr 197 /2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2012 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na rok 2013 w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy licencji i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  199. Zarządzenie nr 198/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2012 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na rok 2013 w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie : dostawy sprzętu komputerowego i sieci komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  200. Zarządzenie nr 199/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2012 roku
   w sprawie przekształcenia Biura Informacji i Promocji Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. ze zm.
  201. Zarządzenie nr 200/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2012 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy dostawa standardów do chromatografii, odczynników chemicznych i drobnych akcesoriów do chromatografii, szkła laboratoryjnego oraz PP, pipet, pipet elektronicznych i akcesoriów, drobnych akcesoriów laboratoryjnych z podziałem na 5 części w ramach projektu „Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych” Priorytet 1, Działanie 1.1. POIG Poddziałanie 1.1.2 Umowa o dofinansowanie nr POIG 01.01.02-00-061/09 dla Zakładu Technologii Owoców i Warzyw Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 8. 2011 rok
  1. Zarządzenie nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2011 roku
   w sprawie ustalenia wymiaru godzinnego czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2011 roku dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi
  2. Zarządzenie nr 2/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2011 roku
   w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów
  3. Zarządzenie nr 3 /2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest usługa przygotowania merytorycznego wykładów z przedmiotów nauczanych e-learningowo wraz z przygotowaniem prezentacji Power Point w ramach projektu partnerskiego pt.: „Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności i wysokiej kompetencji absolwentów” w ramach PO Kapitał Ludzki, Podziałanie 4.1.1.
  4. Zarządzenie nr 4/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2011 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 18/2009 z dnia 04.02.2009 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej zmienionego zarządzeniem rektora nr 240/2009 r. z dnia 14.12.2009 r.
  5. Zarządzenie nr 5/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2011 r.
   w sprawie ustalenia wysokości stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy w roku akademickim 2011/2012
  6. Zarządzenie nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2011 r.
   w sprawie zasad podejmowania i rozliczania zadań badawczych w ramach działalności statutowej
  7. Zarządzenie nr 7/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do przepisów kancelaryjno-archiwalnych wprowadzonych w życie zarządzeniem nr 40/94 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 27 października 1994 r.
  8. Zarządzenie nr 8/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2011 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 83/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzania przetargów ds. inwestycji i remontów na okres od 01.09.2008 r. do 31.08.2012 r. zmienionego zarządzeniem nr 84/2010 z dnia 26.05.2010 r. oraz zarządzeniem nr 152/2010 r. z dnia 09.11.2010 r.
  9. Zarządzenie nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2011 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 84/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zmienionego zarządzeniem nr 83/2010 z dnia 26 maja 2010 r. oraz zarządzeniem nr 150/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
  10. Zarządzenie nr 10/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2011 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego i sieci komputerowych na rok 2011 dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  11. Zarządzenie nr 11/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2011 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na rok 2011 w celu wyłonienia dostawcy licencji i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  12. Zarządzenie nr 12/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2011 r.
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Magnice gmina Kobierzyce
  13. Zarządzenie nr 13/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2011 r.
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy odczynników chemicznych, materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych” realizowanego w ramach Priorytetu 1, Działanie 1.3. POIG, Poddziałanie 1.3.1. numer projektu WND-POIG.01.03.01-00-129/09, Zadanie 3 i 6 z podziałem na trzy części
  14. Zarządzenie nr 14/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2011 r.
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy systemu do pomiaru nacisków powierzchniowych oraz siły nacisku wraz z systemem synchronizacji obrazu wideo
  15. Zarządzenie nr 15/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2011 r.
   w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 01.09.2008 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  16. Zarządzenie nr 16/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby realizacji projektu pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj OVOCURA”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2001-2013 Priorytet 1 Działanie 1.3 POIG, Poddziałanie 1.3.1, nr Projektu: POIG 01.03.01-00-133/08
  17. Zarządzenie nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2011 roku
   w sprawie utworzenia Pracowni Analizy Produktów Żywnościowych w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa na Wydziale Nauk o Żywności
  18. Zarządzenie nr 18/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2011 roku
   w sprawie przekształcenia Kancelarii Tajnej w Kancelarię Informacji Niejawnych oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 roku
  19. Zarządzenie nr 19/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 16/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby realizacji projektu pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj OVOCURA”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2001-2013 Priorytet 1 Działanie 1.3 POIG, Poddziałanie 1.3.1, nr Projektu: POIG 01.03.01-00-133/08
  20. Zarządzenie nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy i montażu mebli laboratoryjnych dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów -Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  21. Zarządzenie nr 21/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2011 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko techniczne w ramach projektu „Geokompozyty sorbujące wodę –innowacyjne technologie wspomagające wegetacje roślin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.3, Poddzialanie 1.3.1., nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-00
  22. Zarządzenie nr 22/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2011 r.
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach Bukowina i Piecowice gmina Długołęka
  23. Zarządzenie nr 23 /2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 66/2010 z dnia 17 maja 2010 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  24. Zarządzenie nr 24/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2011 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia pracownika administracyjnego do projektu – koordynatora merytorycznego na kierunku budownictwo w ramach projektu pt.: "Program Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczący zwiększenia liczby absolwentów kierunków przyrodniczo-technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
  25. Zarządzenie nr 25/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu uzupełnienia literatury w zakresie specjalności – zakup książek do czytelni wydziałowej w ramach Projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” finansowanego ze środków Unii Europejskiej (nr umowy:UDA-POKL.04.01.01-00-198/09-00)
  26. Zarządzenie nr 26 /2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2011 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Systemu Elektronicznej Karty Pracowniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 244/2009 z 18 grudnia 2009 r. w sprawie wydawania legitymacji pracowniczej pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz określenia wzoru legitymacji, zmienionego zarządzeniem nr 21/2010 rektora z 8 lutego 2010 oraz zobowiązania pracowników uczelni do wyrobienia legitymacji pracowniczych
  27. Zarządzenie nr 27/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 marca 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: rozbudowy już istniejącego aparatu – reometr oscylacyjny HAKE typ RS50 I etap modyfikacja elektroniki
  28. Zarządzenie nr 28/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2011 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia osoby na stanowisko administracyjne samodzielnego referenta ds. organizacyjnych Arboretum do realizacji projektu pt. „Przystosowanie zespołu parkowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do celów edukacji ekologicznej społeczeństwa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 4, Działanie 4.7., nr umowy UDA-RPDS.04.07.00-02-016/10-00
  29. Zarządzenie nr 29/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2011 roku
   w sprawie utworzenia w Instytucie Architektury Krajobrazu, Zakładu Inżynierii i Ochrony Krajobrazu, Zakładu Projektowania i Kompozycji Krajobrazu, Zakładu Przyrodniczych Podstaw Kształtowania Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  30. Zarządzenie nr 30/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2011 roku
   w sprawie utworzenia w Katedrze Gospodarki Przestrzennej, Zakładu Planowania Przestrzennego i Kształtowania Wsi, Zakładu Geodezyjnych Urządzeń Rolnych i Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  31. Zarządzenie nr 31/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2011 r.
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach Śliwice i Piecowice gmina Długołęka oraz Zabrodzie gmina Kąty Wrocławskie
  32. Zarządzenie nr 32/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w postępowaniu dotyczącym sprzedaży zbędnego analizatora aminokwasów i polarymetru manualnego znajdującego się w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa oraz samochodu osobowego marki Fiat 126p z Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  33. Zarządzenie nr 33/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa sukcesywna odczynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności w ramach projektu: „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych”, POIG.01.01.02-00-074/09
  34. Zarządzenie nr 34/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2011 r.
   w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Studia menedżerskie dla inżynierów” na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  35. Zarządzenie nr 35/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: „Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym” POIG.01.03.01-00-158/09-04
  36. Zarządzenie nr 36/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w postępowaniu, którego przedmiotem jest usługa polegająca na przygotowaniu i publikacji ogłoszeń w mediach centralnych i regionalnych oraz przeprowadzeniu kampanii w Internecie na potrzeby realizacji Projektu „ Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( nr umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-198/09-00) z podziałem na 3 części
  37. Zarządzenie nr 37/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2011 r.
   w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Hodowla koni i jeździectwo” na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  38. Zarządzenie nr 38/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: dostawy zestawów edukacyjnych „Odnawialne źródła energii” na potrzeby realizacji projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” projekt realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL ( czas realizacji projektu – 1.12.2009 – 31.03.2014 r.)
  39. Zarządzenie nr 39/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011 roku
   w sprawie powołania w ramach Centrum Sieci Komputerowych Sekcji Systemów Informatycznych, Sekcji Utrzymania Infrastruktury Informatycznej i wprowadzenia w życie Regulaminu Centrum Sieci Komputerowych ustalonego uchwałą Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego nr 16/2000 z dnia 28.04.2000 r.
  40. Zarządzenie nr 40/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.
  41. Zarządzenie nr 41/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa Termocyklera z wymienną głowicą z dwoma niezależnymi blokami, każdy na 48 próbek 0,2 ml z gradientem termicznym oraz systemem do analizy żeli
  42. Zarządzenie nr 42/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa skanera laserowego 3D z wyposażeniem pomiarowym
  43. Zarządzenie nr 43/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2011 r.
   w sprawie utworzenia biblioteki Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  44. Zarządzenie nr 44/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2011 r.
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostek organizacyjnych powierzchni użytkowej w budynku głównym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 25
  45. Zarządzenie nr 45/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2011 roku
   w sprawie utworzenia w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska Zakładu Inżynierii Ekologicznej, Zakładu Agro- i Hydrometeorologii, Zakładu Melioracji Wodnych, Zakładu Inżynierii Bezpieczeństwa Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  46. Zarządzenie nr 46/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2011 roku
   w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozpraw doktorskich obronionych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  47. Zarządzenie nr 47/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków studentów, doktorantów i pracowników oraz odpowiedzialności cywilnej pracowników naukowo-dydaktycznych
  48. Zarządzenie nr 48/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa specjalistycznych odczynników dla katedr z podziałem na 8 części
  49. Zarządzenie nr 49/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wszczęcia postępowania na usługę cateringową (zapewnienie wyżywienia dla uczestników) na potrzeby realizacji 14 szkoleń w ramach projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-198/09-00)
  50. Zarządzenie nr 50/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa urządzenia do bezprzewodowej akwizycji elektroencefalograficznej dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  51. Zarządzenie nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  52. Zarządzenie nr 52/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2011 roku
   w sprawie zmian do zarządzenia nr 253/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  53. Zarządzenie nr 53/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2011 roku
   w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2005 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2005 roku, nr 102/2007 z dnia 26 listopada 2007 roku, nr 5/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku oraz nr 54/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie kosztów pośrednich
  54. Zarządzenie nr 54/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2011 r.
   w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności rekrutacyjnych oraz internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz magisterskich jednolitych w roku akademickim 2011/2012
  55. Zarządzenie nr 55/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2011 r.
   w sprawie Zasad wdrażania i aktualizacji wprowadzanego w uczelni systemu informatycznego do zarządzania majątkiem i szybkiej inwentaryzacji „STOCK”
  56. Zarządzenie nr 56/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie wyłonienie wykonawcy usługi hotelarsko-restauracyjnej oraz wynajmu sal na potrzeby XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej”, w dniach 27.06.2011 – 30.06.20011 r.
  57. Zarządzenie nr 57/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie: dostawy i montażu automatycznego systemu do elektroforezy kapilarnej kwasów nukleinowych dla Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  58. Zarządzenie nr 58/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2011 r.
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach Bukowina, Śliwice i Piecowice gmina Długołęka, Psary gmina Wisznia Mała, Magnice gmina Kobierzyce oraz Zabrodzie gmina Kąty Wrocławskie
  59. Zarządzenie nr 59/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2011 roku
   w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem osób na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  60. Zarządzenie nr 60/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa przystawki do analizy profili kwasów tłuszczowych GC-FID
  61. Zarządzenie nr 61/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2011 roku
   w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego prac związanych z realizacją inwestycji pn. „Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pawłowicach – drogi i oświetlanie – etap I”
  62. Zarządzenie nr 62/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2011 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 102/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 września 2008 r. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. inwestycji, remontów i gospodarki lokalami na okres od 1 października 2008 r. do 31 sierpnia 2012 r. zmienionego zarządzeniem nr 60/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 r.
  63. Zarządzenie nr 63/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie : sukcesywna dostawa leków i środków leczniczych, nici medycznych i nici weterynaryjnych przez okres 1 roku na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
  64. Zarządzenie nr 64 /2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wszczęcia postępowania, na usługę szkoleniową polegającą na zapewnieniu kadry merytorycznej do realizacji 14 trzydniowych szkoleń w ramach projektu „ Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego (nr umowy UDA-POKL.04.01.01.00-198/09-00)
  65. Zarządzenie nr 65/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wszczęcia postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa programów komputerowych do celów dydaktycznych, służących do realizacji programu zajęć na kierunku bioinformatyka, na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w ramach projektu „Bioinformatyka – rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POKL.04.01.01.-00-162/09-00
  66. Zarządzenie nr 66/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2011 roku
   w sprawie udostępniania pokoi w budynku przy ul. Wschodniej 68 na kwaterowanie doktorantów, studentów i innych osób
  67. Zarządzenie nr 67/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wszczęcia postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa polegająca na prowadzeniu zajęć przez pracowników spoza Uniwersytetu Przyrodniczego w formie wykładów i ćwiczeń z przedmiotów; „Testowanie hipotez”, „Estymacja parametrów”, ”Wprowadzenie do bioinformatyki” w roku akademickim 2011/2012 na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w ramach projektu „Bioinformatyka – rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POKL.04.01.01-00-162/09-00
  68. Zarządzenie nr 68/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie usługa polegająca na wdrożeniu i zakupie systemu informatycznego „Kadry” wraz z modułem zespalającym dla Działu Kadr i Spraw Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  69. Zarządzenie nr 69/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie postępowania związanego z wyborem najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie audytu IT dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  70. Zarządzenie nr 70/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2011 r.
   w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w miejscowościach: Kamień, Kiełczów i Śliwice gmina Długołęka
  71. Zarządzenie nr 71/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2011 roku
   w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za zajęcia dydaktyczne realizowane na studiach niestacjonarnych, studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym, studiach stacjonarnych w przypadku ich powtarzania spowodowanego niezadowalającymi wynikami w nauce oraz na III semestrze Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w systemie niestacjonarnym
  72. Zarządzenie nr 72/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2011 roku
   w sprawie zmian do zarządzenia nr 253/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zmienionego zarządzeniem nr 52/2011 z dnia 23 maja 2011 r.
  73. Zarządzenie nr 73/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa przenośnego analizatora pasz dla Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
  74. Zarządzenie nr 74/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa: - w części I: mikroskopu stereoskopowego badawczego,- w części II: mikroskopu biologicznego do szeroko pojętych prac badawczych
  75. Zarządzenie nr 75/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa automatycznego czytnika do wzrostu drobnoustrojów
  76. Zarządzenie nr 76/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2011 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 31/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z późniejszymi zmianami
  77. Zarządzenie nr 77/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie zasad podejmowania i rozliczania zadań badawczych w ramach działalności statutowej
  78. Zarządzenie nr 78/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa wyparki rotacyjnej, obrotowej, próżniowej wraz z pompą próżniową dla Katedry Ochrony Roślin Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  79. Zarządzenie nr 79/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2011 r.
   w sprawie uchylenia zarządzenia nr 76/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 31/2005 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2005 r. z późniejszymi zmianami
  80. Zarządzenie nr 80/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2011 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 83/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzania przetargów ds. inwestycji i remontów na okres od 01.09.2008 r. do 31.08.2012 r. zmienionego zarządzeniem nr 84/2010 z dnia 26.05.2010 r. , zarządzeniem nr 152/2010 r. z dnia 09.11.2010 r. oraz zarządzeniem nr 8/2011 z dnia 04.02.2011 r.
  81. Zarządzenie nr 81/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2011 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 84/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zmienionego zarządzeniem nr 83/2010 z dnia 26 maja 2010 r., zarządzeniem nr 150/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. oraz zarządzeniem nr 9/2011 z dnia 04.02.2011 r.
  82. Zarządzenie nr 82/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 105/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy odczynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  83. Zarządzenie nr 83/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa amplifikatora DNA z detekcją w czasie rzeczywistym dla Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  84. Zarządzenie nr 84/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2011 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko kierownika projektu ½ etatu na okres trwania projektu oraz pracownika organizacyjnego ½ etatu na okres trwania projektu pn. „Inżynier gospodarki wodnej w dobie katastrof klimatycznych” realizowanym w ramach Priorytetu 4, Działania 4.1., Poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  85. Zarządzenie nr 85/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2011 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko kierownika projektu na½ etatu na okres trwania projektu , koordynatora merytorycznego na kierunku biotechnologia na ¼ etatu na okres trwania projektu, koordynatora merytorycznego na kierunku ochrona środowiska na ¼ etatu na okres trwania projektu, pracownika administracyjno-finansowego na ½ etatu na okres trwania projektu w ramach projektu pt.” Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – biotechnologia i ochrona środowiska”
  86. Zarządzenie nr 86 /2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2011 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na pracownika administracyjnego do projektu - koordynatora merytorycznego na kierunku biotechnologia w ramach projektu pt. „Program Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczący zwiększenia liczby absolwentów kierunków przyrodniczo – technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
  87. Zarządzenie nr 87/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2011 roku
   w sprawie utworzenia Biura Analiz Ekonomicznych i wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.
  88. Zarządzenie nr 88 /2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: napisanie, wydanie i dostawa gotowych skryptów/podręczników do nauczania następujących przedmiotów: „Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska” i „Marketing” przeznaczonych do wykorzystania w toku studiów „Zarządzanie i inżynieria produkcji” realizowanych w ramach Projektu ”Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.04.01.01.-00-198/09-00)
  89. Zarządzenie nr 89 /2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2011 roku
   w sprawie ogłoszenia II naboru na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach: bioinformatyka, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, towaroznawstwo oraz zatwierdzenia terminarza czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów z II naboru.
  90. Zarządzenie nr 90/2011Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2011 roku
   w sprawie przekształcenia Zakładu Chorób Ptaków Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych w Zakład Chorób Ptaków, Zwierząt Egzotycznych, Futerkowych i Laboratoryjnych Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
  91. Zarządzenie nr 91/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 sierpnia 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i montaż infrastruktury wraz z treściami edukacyjnymi w tym zakup audioprzewodników” w ramach projektu „Przystosowanie zespołu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do celów edukacji ekologicznej społeczeństwa”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  92. Zarządzenie nr 92/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 sierpnia 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa leków weterynaryjnych dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przez okres 1 roku
  93. Zarządzenie nr 93/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 sierpnia 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego
  94. Zarządzenie nr 94 /2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa chromatografu gazowego wraz z generatorem wodoru dla Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  95. Zarządzenie nr 95/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa mineralizatora mikrofalowego dla Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  96. Zarządzenie nr 96/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 września 2011 r.
   w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna oraz audytowanie zdrowej żywności” na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  97. Zarządzenie nr 97/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 września 2011 r.
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostek organizacyjnych powierzchni użytkowej w budynku A-5 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 25
  98. Zarządzenie nr 98 /2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 sierpnia 2011 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia osoby na stanowisko kierownika Ośrodka Szkoleniowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego
  99. Zarządzenie nr 99/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 września 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitorowania karier zawodowych absolwentów
  100. Zarządzenie nr 100/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 września 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wszczęcia postępowania na przygotowanie i dostawę materiałów szkoleniowych (długopis i teczka ) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawę dwóch publikacji ( publikacja nr 1 i publikacja nr 2 ) dla uczestników szkoleń w ramach projektu „ Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-198/09-00 )
  101. Zarządzenie nr 101/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 września 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie zasad podejmowania i rozliczania zadań badawczych w ramach działalności statutowej zmienionego zarządzeniem nr 77/2011 z dnia 8 lipca 2011 r.
  102. Zarządzenie nr 102/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 września 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa mikroskopów biologicznych ( 10 szt.) oraz mikroskopu stereoskopowego ( 1 szt.) dla Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  103. Zarządzenie nr 103/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 września 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia wzoru umowy dotyczącej opłat za powtarzanie przedmiotu na studiach w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  104. Zarządzenie nr 104/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 września 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa komputerowego systemu do analizy nasienia zwierząt składającego się z: modułu do oceny ruchliwości i koncentracji, notebooka wraz z systemem operacyjnym, kamery do rejestracji obrazu spod mikroskopu
  105. Zarządzenie nr 105 /2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 września 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa dwóch młynków laboratoryjnych nożowych
  106. Zarządzenie nr 106/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 września 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa dla potrzeb Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu młynka laboratoryjnego nożowego
  107. Zarządzenie nr 107/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 września 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania, którego przedmiotem jest dostawa materiałów promocyjnych dla studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1. POKL „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  108. Zarządzenie nr 108/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 września 2011 roku
   w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z realizacją inwestycji pn. ”Opracowanie dokumentacji projektowej (etap 1 i 2) wraz z wykonaniem robót budowlanych i montażowych (etap 1)” dla inwestycji pn.: „Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z dostosowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej w budynku głównym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 25/27 – etap nr 1”
  109. Zarządzenie nr 109/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 września 2011 r.
   w sprawie stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz maksymalnych stawek wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia przez osoby niebędące pracownikami uczelni w roku akademickim 2011/2012
  110. Zarządzenie nr 110/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 września 2011 roku
   w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z realizacją inwestycji pn.: „Modernizacja Zespołu Pałacowo-Folwarcznego na potrzeby Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach” – umowa RAP/59/2009, której Wykonawcą jest firma STYROBUD sp. z o.o.
  111. Zarządzenie nr 111/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 września 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wszczęcia postępowania na dostawę materiałów promocyjnych dla studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1 POKL „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  112. Zarządzenie nr 112 /2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 września 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa mebli laboratoryjnych dla Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
  113. Zarządzenie nr 113/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 września 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wszczęcia postępowania, którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa polegająca na zapewnieniu kadry merytorycznej do realizacji 14 trzydniowych szkoleń w ramach projektu „Zarzadzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( nr umowy UDA-POKL.04.01.01.-00-198/09-00)
  114. Zarządzenie nr 114/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  115. Zarządzenie nr 115/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 września 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa mebli laboratoryjnych i dygestorium dla Katedry Żywienia Roślin
  116. Zarządzenie nr 116/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 września 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa polarymetru dla Katedry Chemii
  117. Zarządzenie nr 117/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 września 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  118. Zarządzenie nr 118/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 września 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  119. Zarządzenie nr 119/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 września 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa mikroskopu binokularnego do pracy z większością metod kontrastujących z możliwością prowadzenia obserwacji w dowolnych naczyniach hodowlanych dla Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin
  120. Zarządzenie nr 120/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 września 2011 r.
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach Bukowina, Śliwice i Piecowice gmina Długołęka oraz Magnice gmina Kobierzyce
  121. Zarządzenie nr 121 /2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2011 roku
   w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z realizacją inwestycji p.n. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne. Remont elewacji z wymianą okien w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 42, C.K. Norwida 25-27, 31 w budynku głównym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  122. Zarządzenie nr 122 /2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 5/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendiów im. Profesora Stanisława Tołpy w roku akademickim 2011/2012
  123. Zarządzenie nr 123 /2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 września 2011 r.
   w sprawie przyznania statuetki Sapere aude pani Elżbiecie Pytlarz studentce III roku rolnictwa na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  124. Zarządzenie nr 124/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 października 2011 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia pracownika administracyjnego - specjalistę ds. promocji i rekrutacji, do projektu „Bioinformatyka – rozwój oferty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1.
  125. Zarządzenie nr 125/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 października 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa redestylatora dla Zakładu Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 38C
  126. Zarządzenie nr 126/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 października 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są: A. Dostawa rozdrabniacza uniwersalnego w celu doposażenia stanowiska przygotowania i kompaktowania biomasy dla Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 37/41; B. Dostawa analizatora spalin dla Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 37/41; C. Zakup i montaż gruntowego wymiennika ciepła typu żwirowego dla Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 37/41
  127. Zarządzenie nr 127/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 października 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa komory klimatycznej i fitotronowej o pojemności ok. 300 l z minimum pięcioma półkami z oświetleniem z trzech stron, z układem grzewczym i chłodzącym, z możliwością regulacji temperatury w granicach 0–50oC i wilgotności w zakresie 50–90% dla Katedry Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni
  128. Zarządzenie nr 128/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 października 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: 1. Kolacja – pierwsza wycena w oparciu o przykładowe menu. Kolacja zasiadana przy okrągłych stołach (termin: 12.10.2011 r. godz.19:00, miejsce: Ratusz Wrocław – Rynek, na 60 osób, cena za 1 osobę). 2. Kolacja – druga wycena w oparciu o przykładowe menu. Kolacja zasiadana przy okrągłych stołach (termin 13.10.2011 r., godz.21:00, miejsce: Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej – Hala Stulecia Wrocław, na 350 osób, cena za 1 osobę)
  129. Zarządzenie nr 129/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 października 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest dostawa i instalacja spektrofotometru UV/Vis z urządzeniem sterującym dla Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
  130. Zarządzenie nr 130/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 października 2011 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 59/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 października 2011r. w sprawie przekształcenia pozawydziałowej jednostki Centrum Kształcenia Ustawicznego, oraz Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach w Centrum Kształcenia Ustawicznego (połączenie jednostek) oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.
  131. Zarządzenie nr 131/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 października 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa – prenumerata 48 tytułów czasopism zagranicznych w roku 2012 dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  132. Zarządzenie nr 132/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 października 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest dostawa autoklawu laboratoryjnego pionowego z generatorem pary dla Katedry Ochrony Roślin
  133. Zarządzenie nr 133/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 października 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest dostawa aparatu do znieczulenia wziewnego koni z respiratorem oraz kardiomonitora z analizatorem gazów anestetycznych i kapnometrem dla Katedry i Kliniki Chirurgii
  134. Zarządzenie nr 134/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 października 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest dostawa systemu MicroMed TKA do oczyszczania wody do użytku laboratoryjnego dla Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta
  135. Zarządzenie nr 135/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 października 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem będzie dostawa z podziałem na części: Część 1: dostawa i montaż zestawu dydaktycznego dla Sali VII W oraz wymiana wideoprojektorów w 4 salach wykładowych, Część 2: dostawa przenośnych zestawów dydaktycznych (2 kpl.) oraz 3 specjalistycznych stacji graficznych, część 3: dostawa i montaż wideoprojektorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  136. Zarządzenie nr 136/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 października 2011 roku
   w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z realizacją inwestycji pn „Rolnicze Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego” we Wrocławiu przy ul. Wschodniej, której Wykonawcą jest firma „BEM-BUD” Sp. z o.o.
  137. Zarządzenie nr 137/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 110/2011 rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 września 2011 roku w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z realizacją inwestycji pn.: „Modernizacja Zespołu Pałacowo-Folwarcznego na potrzeby Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach” – Umowa RAP/59/2009, której Wykonawcą jest firma STYROBUD Sp. z o.o.
  138. Zarządzenie nr 138/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2011 r.
   w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorskich
  139. Zarządzenie nr 139/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  140. Zarządzenie nr 140/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2011 r.
   w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Studia menedżerskie dla inżynierów” na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  141. Zarządzenie nr 141/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa linii histologicznej modułowej, składającej się z trzech osobnych, kompatybilnych elektromagnetycznie oraz modułowo urządzeń: 1) procesor tkankowy, 2) cieplarka histologiczna, 3) stacja do zatapiania bloczków histologicznych
  142. Zarządzenie nr 142/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2011 roku
   w sprawie utworzenia Zakładu Geotechniki w Instytucie Budownictwa Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  143. Zarządzenie nr 143/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia do stosowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych na płatnych studiach stacjonarnych w języku angielskim dla obcokrajowców na kierunku weterynaria
  144. Zarządzenie nr 144/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa mikroskopu biologicznego dla Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  145. Zarządzenie nr 145/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa z podziałem na części: Część 1: dostawa autoklawu laboratoryjnego ogrzewanego elektrycznie o pojemności min.80l, Część 2: dostawa komory z laminarnym poziomym przepływem powietrza do szczepień w warunkach sterylnych, Część 3: dostawa szafy termostatycznej dwukomorowej o pojemności jednej komory min.150l, wytrząsarki z inkubacją do szybszego przerostu grzybni, suszarki laboratoryjnej z wymuszonym obiegiem powietrza o objętości wnętrza 240l, destylatora elektrycznego
  146. Zarządzenie nr 146/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2011 roku
   w sprawie przekształcenia Zakładu Budownictwa Rolniczego w Zakład Budownictwa Ogólnego, Zakładu Mechaniki i Konstrukcji Inżynierskich w Zakład Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów oraz w Zakład Konstrukcji Budowlanych w Instytucie Budownictwa Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  147. Zarządzenie nr 147/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa aparatu do oznaczania włókna metodą chemiczną fiberctec 2010 dla Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  148. Zarządzenie nr 148/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  149. Zarządzenie nr 149/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2011 roku
   w sprawie utworzenia Biura Głównego Energetyka i wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.
  150. Zarządzenie nr 150/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2011 roku
   w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z realizacją inwestycji w Pawłowicach pn. „Przystosowanie zespołu parkowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do celów edukacji ekologicznej społeczeństwa”
  151. Zarządzenie nr 151/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do „Zasad realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu” wprowadzonych w życie zarządzeniem rektora nr 78/2007 z dnia 12 września 2007 r. ze zmianami, tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 września 2009 r.
  152. Zarządzenie nr 152/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2011 roku
   w sprawie utworzenia Pracowni Zastosowań Informatyki w Technologii Żywności w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  153. Zarządzenie nr 153/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa dwóch cieplarek laboratoryjnych dla Katedry Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni
  154. Zarządzenie nr 154/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa mikroskopu z kamerą cyfrową dla Katedry Ochrony Roślin Wydziału Przyrodniczo – Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  155. Zarządzenie nr 155/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem do laboratorium w Centrum Uprawy Grzybów Jadalnych i Leczniczych
  156. Zarządzenie nr 156/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wirówki próżniowej dostosowanej do zagęszczania próbek o dużej objętości dla potrzeb Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  157. Zarządzenie nr 157/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wirówki laboratoryjnej stołowej z rotorem wychylnym , kubkami okrągłymi ( 750 ml – 4 szt. ),pokrywami do kubków, butelkami PP 750 ml. dla Katedry Fizyki i Biofizyki
  158. Zarządzenie nr 158 /2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 138/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 25 października 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorskich
  159. Zarządzenie nr 159/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  160. Zarządzenie nr 160/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2011 roku
   w sprawie zmian do zarządzenia nr 253/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zmienionego zarządzeniem nr 52/2011 z dnia 23 maja 2011 r.
  161. Zarządzenie nr 161/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są badania z zakresu medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne) dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  162. Zarządzenie nr 162/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 104/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 września 2008 r. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. oceny jakości kształcenia i akredytacji na okres od 16 września 2008 r. do 31 sierpnia 2012 roku
  163. Zarządzenie nr 163/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunków zamawianych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – biotechnologia i ochrona środowiska
  164. Zarządzenie nr 164/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego – inżynieria i gospodarka wodna w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  165. Zarządzenie nr 165/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa aparatu echokardiograficznego wraz z oprogramowaniem do badań serca, naczyń, jamy brzusznej na potrzeby Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych technologii Biomedycznych w ramach projektu pt. „Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013
  166. Zarządzenie nr 166/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wielofunkcyjnego komputerowego systemu EKG do badań elektrofizjologicznych wraz ze stymulatorem i generatorem prądu RF na potrzeby Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych w ramach projektu pt. Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
  167. Zarządzenie nr 167/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych sprzętu medycznego i aparatury laboratoryjnej polegających na konserwacji i naprawach urządzeń dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  168. Zarządzenie nr 168/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2011 roku
   w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  169. Zarządzenie nr 169/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2011 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego i sieci komputerowych na 2012 rok dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  170. Zarządzenie nr 170/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa dwustopniowego systemu oczyszczania wody z wyposażeniem dodatkowym dla Katedry Żywienia Roślin
  171. Zarządzenie nr 171 /2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup materiałów, surowców, odczynników drobnego i pomocniczego sprzętu laboratoryjnego, zaplanowanych w pozycji materiałów i surowców z podziałem na 7 części do realizacji projektu pt:”Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA)”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Priorytet 1 Działanie 1.3 POIG, Poddziałanie 1,3,1,nr Projektu POIG 01.03.01-00-133/08
  172. Zarządzenie nr 172 /2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2011 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa specjalnie wzbogaconych (zaprojektowanych) jaj, masy białka jaj, sproszkowanego żółtka i białka kur linii niosek Lohmann Brown (LB) do realizacji zadania 1 w Projekcie pt.: „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 Priorytet 1 Działanie 1.3. POIG, Poddziałanie 1.3.1, nr Projektu: POIG 01.03.01-00-133/08
  173. Zarządzenie nr 173/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2011 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Bukowina, Śliwice i Piecowice gmina Długołęka oraz Magnice gmina Kobierzyce
  174. Zarządzenie nr 174/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2011 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w celu wyłonienia dostawcy licencji i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  175. Zarządzenie nr 175/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia wzoru umowy zlecenia i umowy o dzieło w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  176. Zarządzenie nr 176/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Instrukcji Kancelaryjnej oraz utraty mocy obowiązującej Zarządzenia nr 40/94 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 27 października 1994 r. wprowadzającego w życie przepisy kancelaryjno-archiwalne
  177. Zarządzenie nr 177/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2011 roku
   w sprawie szczegółowych zasad projektowania, realizacji i oceny rezultatów planów studiów i programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
  178. Zarządzenie nr 178/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2011 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 88/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt w Katedrę Genetyki oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r.
  179. Zarządzenie nr 179/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2011 roku
   w sprawie utworzenia Pracowni Biostatystyki, Pracowni Genetyki Populacji i Cech Ilościowych, Pracowni Biologicznych Podstaw Hodowli Zwierząt i Cytogenetyki oraz przekształcenia istniejącej Pracowni Biologii Molekularnej i Cytogenetyki w Pracownię Biologii Molekularnej Komórki w Katedrze Genetyki Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  180. Zarządzenie nr 180/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2011 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia pracownika administracyjnego na stanowisko specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji do projektu „Bioinformatyka – rozwój oferty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1.
  181. Zarządzenie nr 181/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2011 roku
   w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu i podjęcia prac nad opracowaniem założeń do Systemu Kontroli Zarządczej i Zasad Zarządzania Ryzykiem w Uczelni
  182. Zarządzenie nr 182/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 66/2010 z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 9. 2010 rok
  1. Zarządzenie nr 1/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 stycznia 2010 r.
   w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  2. Zarządzenie nr 2/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 stycznia 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 22/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usług gastronomicznych, hotelarskich i edukacyjnych w ramach projektu „Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu – studia podyplomowe”
  3. Zarządzenie nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Centrum Geo–Info–Hydro Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  4. Zarządzenie nr 4/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2010 r.
   w sprawie utworzenia Samodzielnego Stanowiska do spraw Monitoringu i Ewaluacji oraz wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 27/2007 z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie przekształcenia Działu Innowacji, Wdrożeń i Promocji Absolwentów, a także wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  5. Zarządzenie nr 5/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2010 r.
   w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej: Funduszy Strukturalnych, Inicjatyw Wspólnotowych
  6. Zarządzenie nr 6/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 49/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendiów im. Profesora Stanisława Tołpy w roku akademickim 2009/2010
  7. Zarządzenie nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2010 roku
   w sprawie ustalenia wysokości stypendiów im. Profesora Stanisława Tołpy w roku akademickim 2010/2011
  8. Zarządzenie nr 8/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy termocyklera dla Instytutu Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  9. Zarządzenie nr 9/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy terenowej stacji meteorologicznej z urządzeniami do zapisu i transmisji danych dla Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  10. Zarządzenie nr 10/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2010 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego, sieci komputerowych na rok 2010 dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  11. Zarządzenie nr 11/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2010 roku
   w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2010 r. oraz dnia 24 grudnia 2010 r. jako dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za przypadające w bieżącym roku w sobotę święta 1 maja i 25 grudnia oraz wymiaru godzinnego czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2010 roku pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi
  12. Zarządzenie nr 12/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy autoklawu dla Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  13. Zarządzenie nr 13/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 83/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzania przetargów ds. inwestycji i remontów na okres od 01.09.2008 r. do 31.08.2012 r.
  14. Zarządzenie nr 14/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy przyczepy rolniczej dla Działu Transportu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  15. Zarządzenie nr 15/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego dla projektu pt. „Program Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczący zwiększenia liczby absolwentów kierunków przyrodniczo – technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  16. Zarządzenie nr 16/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 82/2007 z dnia 13 września 2007 r.
  17. Zarządzenie nr 17/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy łaźni recyrkulacyjnej dla Zakładu Technologii Owoców i Warzyw Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  18. Zarządzenie nr 18/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 130/2005 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2005 r. dotyczącego realizacji uchwały nr 36/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Oceny Jakości Kształcenia z późniejszymi zmianami
  19. Zarządzenie nr 19/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy komory laminarnej dla Zakładu Mikrobiologii Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  20. Zarządzenie nr 20/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy wirówki z wyposażeniem dla Zakładu Immunologii i Prewencji Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  21. Zarządzenie nr 21/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2010 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 244/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wydawania legitymacji pracowniczej pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz określenia wzoru legitymacji
  22. Zarządzenie nr 22/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2010 roku
   w sprawie powołania członków Rady Naukowej Centrum Odnawialnych Źródeł Energii
  23. Zarządzenie nr 23/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2010 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji wewnętrznej naklejania kodów kreskowych sytemu inwentaryzacji na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, ustalenia obowiązków użytkowników programu Stock obsługującego procedurę kodów kreskowych, wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wprowadzenia zmian do regulaminu Centrum Sieci Komputerowych wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 32/2000 z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie wykonania uchwały senatu nr 16/2000 z 28 kwietnia 2000 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Zastosowań Informatyki działającego w ramach Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska w pozawydziałową jednostkę o nazwie Centrum Sieci Komputerowych
  24. Zarządzenie nr 24/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy aparatury laboratoryjnej w ramach projektu WND – POIG.01.03.01-00-129/09 dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  25. Zarządzenie nr 25/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy 5 sztuk mikroskopów laboratoryjnych dla Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  26. Zarządzenie nr 26/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy licencji i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  27. Zarządzenie nr 27/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 marca 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy zestawu do pomiarów strukturalnych i rejestracji GIS dla Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  28. Zarządzenie nr 28/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 marca 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy wyparki rotacyjnej z pompą próżniową dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  29. Zarządzenie nr 29/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2010 r.
   w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców, podejmujących studia i szkolenia, uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na zasadach odpłatności
  30. Zarządzenie nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 100/2008 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. rolniczych zakładów doświadczalnych na okres od 1 października 2008 r. do 31 sierpnia 2012 r.
  31. Zarządzenie nr 31/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 61/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie określenia obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierowników projektów badawczych oraz osób nadzorujących realizację projektu badawczego finansowanych ze środków własnych Akademii Rolniczej, podmiotów gospodarczych zlecających realizację projektów badawczych, Ministra Nauki i Informatyzacji, Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych
  32. Zarządzenie nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 78/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywania innych czynności prawnych
  33. Zarządzenie nr 33/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego i edukacyjnego w ramach projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach POKL 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  34. Zarządzenie nr 34/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy laptopów do wózków dokujących, wózków dokujących, punktów dostępowych do wózków, punktów dostępowych w ramach projektu „Zakup wyposażenia informatycznego na potrzeby e-edukacji i e-usług” Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach RPO WD 2007-2013, Działanie 7.1, umowa nr UDA-RPDS.07.0100-02-024/08-00
  35. Zarządzenie nr 35/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla projektu „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych”, nr WND – POIG.01.03.01-00-129/09 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  36. Zarządzenie nr 36/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy kriostatu dla Katedry Patologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  37. Zarządzenie nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy materiałów roślinnych do doświadczeń dla projektu „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.1, nr umowy o dofinansowanie UDA- POIG.01.03.01-00-181/09-00
  38. Zarządzenie nr 38/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy materiałów do prowadzenia doświadczeń dla projektu „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.1, nr umowy o dofinansowanie UDA- POIG.01.03.01-00-181/09-00
  39. Zarządzenie nr 39/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 marca 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 100/2008 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. rolniczych zakładów doświadczalnych na okres od 1 października 2008 roku do 31 sierpnia 2012 roku
  40. Zarządzenie nr 40/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 marca 2010 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych
  41. Zarządzenie nr 41/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego w ramach projektu „Bioinformatyka – rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  42. Zarządzenie nr 42/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 marca 2010 r.
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia nabywcy nieruchomości położonych w miejscowościach: Bukowina, Piecowice, Pruszowice, Szczodre gmina Długołęka oraz Magnice gmina Kobierzyce
  43. Zarządzenie nr 43/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 31/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z późniejszymi zmianami
  44. Zarządzenie nr 44/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 roku
   w sprawie utworzenia na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jednostki organizacyjnej o nazwie Ośrodek Edukacji Ekologicznej Samotwór oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.
  45. Zarządzenie nr 45/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca. 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy dygestorium dla Zakładu Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  46. Zarządzenie nr 46/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 83/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2007 r.
  47. Zarządzenie nr 47/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2010 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie „Trybu i zasad przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  48. Zarządzenie nr 48/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2010 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie procedury postępowania dotyczącej sporządzania tekstów jednolitych aktów prawnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  49. Zarządzenie nr 49/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy żwiru, piasku, gruntu spoistego, niesortu do wykonania modelu doświadczalnego dla projektu „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.1, nr umowy o dofinansowanie UDA- POIG.01.03.01-00-181/09-01
  50. Zarządzenie nr 50/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy publikacji ogłoszeń w prasie regionalnej i ogólnopolskiej dla projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  51. Zarządzenie nr 51/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sukcesywnej dostawy odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym”, realizowanego w ramach Działania 1.3.POIG, Poddziałania 1.3.1, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (zadanie badawcze 9 i 10) dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, nr umowy o dofinansowanie POIG.01.03.01-00-158/09-00
  52. Zarządzenie nr 52/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  53. Zarządzenie nr 53/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 30/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz do regulaminu organizacyjnego uczelni wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.
  54. Zarządzenie nr 54/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2010 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu audytu wewnętrznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  55. Zarządzenie nr 55/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2010 r.
   w sprawie ustalenia harmonogramu przystosowania części B budynku przy ul. Pautscha 5/7 we Wrocławiu na potrzeby domu studenckiego
  56. Zarządzenie nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  57. Zarządzenie nr 57/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 81/2007 z dnia 13 września 2007 r.
  58. Zarządzenie nr 58/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy opracowania innowacyjnej technologii otrzymywania naturalnych biopierwiastków mineralnych (łącznie z partią próbną) w postaci suplementów żywności bogatych w biopierwiastki wytworzonych na bazie skorup jaj kurzych i przepiórczych” dla projektu „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA)”, nr projektu POIG.01.03.01-00-133/08
  59. Zarządzenie nr 59/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy specjalistycznych odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla projektu „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, nr projektu POIG.01.01.02-00-074/09 dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  60. Zarządzenie nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 52/2009 rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  61. Zarządzenie nr 61/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 75/2009 rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  62. Zarządzenie nr 62/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 51/2009 rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  63. Zarządzenie nr 63/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2010 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 49/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy żwiru, piasku, gruntu spoistego, niesortu do wykonania modelu doświadczalnego dla projektu „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.1, nr umowy o dofinansowanie UDA- POIG.01.03.01-00-181/09-01
  64. Zarządzenie nr 64/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2010 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 36/2010 senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Ekonomii i Zarządzania oraz Katedry Nauk Humanistycznych w Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r.
  65. Zarządzenie nr 65/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2010 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 37/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Kształtowania Agroekosystemów oraz Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni w Katedrę Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r.
  66. Zarządzenie nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  67. Zarządzenie nr 67/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy aparatury (mikroskop stereoskopowy, wielkoformatowy aparat bezpośredniego ścinania, zestawy do pomiaru wilgotności, temperatury i zasilania gleby, wirówka laboratoryjna, zestaw suszarkowo – wagonowy, panel kontroli ciśnienia, czujnik czasu unasłonecznienia) z podziałem na 7 części dla projektu „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin” współfinansowanego przez Unii Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1, nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-01
  68. Zarządzenie nr 68/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy aparatury elektroencefalograficznej do odbioru i archiwizacji zmian bioelektrycznej aktywności kory mózgowej (5 zestawów typu Holter-EEG z osprzętem) dla Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  69. Zarządzenie nr 69/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy badawczego mikroskopu stereoskopowego dla Zakładu Systematyki i Ekologii Bezkręgowców Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  70. Zarządzenie nr 70/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy sukcesywnego druku książek dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  71. Zarządzenie nr 71/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sukcesywnej dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów i surowców w ramach projektu „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1, nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-01 dla Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  72. Zarządzenie nr 72/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi obsługi, organizacji oraz koordynacji 34 staży krajowych oraz zagranicznych, organizacji 5 warsztatów szkoleniowych dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu „Bioinformatyka – rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” POLK 2007 - 2013
  73. Zarządzenie nr 73/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej na okres 1 roku w celu wyłonienia dostawcy sukcesywnej dostawy leków weterynaryjnych, preparatów leczniczych oraz drobnego sprzętu weterynaryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  74. Zarządzenie nr 74/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy aparatury w ramach projektu „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, POIG.01.01.02-00-074/09 dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  75. Zarządzenie nr 75/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 roku
   w sprawie utworzenia Zakładu Systemów Uprawy Roli i Roślin w Katedrze Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni na Wydziale Przyrodniczo – Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  76. Zarządzenie nr 76/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 roku
   w sprawie utworzenia Zakładu Herbologii w Katedrze Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  77. Zarządzenie nr 77/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 roku
   w sprawie utworzenia Zakładu Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni w Katedrze Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  78. Zarządzenie nr 78/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 roku
   w sprawie utworzenia Zakładu Ekonomii i Nauk o Przedsiębiorstwie w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  79. Zarządzenie nr 79/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 roku
   w sprawie utworzenia Zakładu Polityki Regionalnej i Agrobiznesu w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  80. Zarządzenie nr 80/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 roku
   w sprawie utworzenia Zakładu Polityki Gospodarczej i Prawa w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  81. Zarządzenie nr 81/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 roku
   w sprawie utworzenia Zakładu Ekonomiki Rolnictwa, Ochrony Roślin i Środowiska w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  82. Zarządzenie nr 82/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 roku
   w sprawie utworzenia Zakładu Nauk Humanistycznych w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  83. Zarządzenie nr 83/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 84/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  84. Zarządzenie nr 84/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 83/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzania przetargów ds. inwestycji i remontów na okres od 01.09.2008 r. do 31.08.2012 r.
  85. Zarządzenie nr 85/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 72/2010 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi obsługi, organizacji oraz koordynacji 34 staży krajowych oraz zagranicznych, organizacji 5 warsztatów szkoleniowych dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu „Bioinformatyka – rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” POKL 2007 - 2013
  86. Zarządzenie nr 86/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 r.
   w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności rekrutacyjnych oraz internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz magisterskich jednolitych w roku akademickim 2010/2011
  87. Zarządzenie nr 87/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 r.
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia nabywcy nieruchomości położonych w miejscowościach Bukowina, Piecowice gmina Długołęka oraz Magnice gmina Kobierzyce i Psary gmina Wisznia Mała
  88. Zarządzenie nr 88/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy materiałów i surowców medycznych zaplanowanych w pozycji materiały i surowce niezbędne do realizacji projektu pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA)”, nr projektu POIG.01.03.01-00-133/08
  89. Zarządzenie nr 89/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2010 roku
   w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem osób na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2010/2011 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  90. Zarządzenie nr 90/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 95/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres kadencji 2008 -2012
  91. Zarządzenie nr 91/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2010 roku
   w sprawie likwidacji Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Pawłowicach oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r.
  92. Zarządzenie nr 92/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2010 roku
   w sprawie utworzenia Wydziałowego Biura Obsługi Projektów Unijnych na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r.
  93. Zarządzenie nr 93/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2010 roku
   w sprawie utworzenia Wydziałowego Biura Obsługi Projektów Unijnych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r.
  94. Zarządzenie nr 94/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy dwóch cieplarek laboratoryjnych z chłodzeniem dla Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  95. Zarządzenie nr 95/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego (laptopy, komputer stacjonarny, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny) dla potrzeb jednostek organizacyjnych w ramach projektu „Bioinformatyka – rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  96. Zarządzenie nr 96/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2010 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia osoby na stanowisko techniczne w ramach projektu „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1, nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-00, nr aneksu UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-00
  97. Zarządzenie nr 97/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  98. Zarządzenie nr 98/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2010 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na rok 2010 w celu wyłonienia dostawcy licencji i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  99. Zarządzenie nr 99/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 92/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Wydziałowego Biura Obsługi Projektów Unijnych na Wydziale Przyrodniczo–Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r.
  100. Zarządzenie nr 100/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 93/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Wydziałowego Biura Obsługi Projektów Unijnych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r.
  101. Zarządzenie nr 101/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 10/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego, sieci komputerowych na rok 2010 dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  102. Zarządzenie nr 102/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 roku
   w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za zajęcia dydaktyczne realizowane na studiach niestacjonarnych, studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym, studiach stacjonarnych w przypadku ich powtarzania spowodowanego niezadowalającymi wynikami w nauce oraz na III semestrze Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w systemie niestacjonarnym
  103. Zarządzenie nr 103/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 78/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywania innych czynności prawnych
  104. Zarządzenie nr 104/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2010 roku
   w sprawie przekształcenia Biura Prawnego i wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.
  105. Zarządzenie nr 105/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy odczynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  106. Zarządzenie nr 106/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy 4 bioreaktorów z mieszadłem o pojemności roboczej 5l, 2 wytrząsarek z regulacją temperatury za pomocą powietrza oraz detektora refraktometrycznego RI do chromatografii cieczowej w ramach projektu „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, POIG.01.01.02-00-074/09 dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  107. Zarządzenie nr 107/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy stołowej wirówki laboratoryjnej dla Zakładu Systematyki i Ekologii Bezkręgowców Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  108. Zarządzenie nr 108/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego oraz PP i PE, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn chromatograficznych i standardów chromatograficznych na potrzeby projektu pt: „Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych” Priorytet 1 „Działanie 1.1 POIG, Poddziałanie 1.1.2, Umowa nr POIG 01.01.02-00-061/09-01 dla Zakładu Technologii Owoców i Warzyw Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  109. Zarządzenie nr 109/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 r.
   w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Problemy gospodarowania wodą w terenach rolniczych, leśnych i zurbanizowanych” na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  110. Zarządzenie nr 110/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 roku
   w sprawie likwidacji Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczy we Wrocławiu „Fundar”
  111. Zarządzenie nr 111/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy opracowania projektu i wykonania prototypu urządzenia do dekontaminacji mięsa i modyfikacji właściwości powłok ochronnych z wykorzystaniem techniki tzw. „zimnej plazmy” dla potrzeb Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością
  112. Zarządzenie nr 112/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2010 roku
   w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań RB-WSb w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  113. Zarządzenie nr 113/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2010 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 88/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy materiałów i surowców medycznych zaplanowanych w pozycji materiały i surowce niezbędne do realizacji projektu pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA)”, nr projektu POIG.01.03.01-00-133/08
  114. Zarządzenie nr 114/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy zestawów edukacyjnych „Odnawialne źródła energii” na potrzeby projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” finansowanego ze środków Unii Europejskiej (nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-198/09-00)
  115. Zarządzenie nr 115/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 sierpnia 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawców usług hotelarskich i edukacyjnych w ramach projektu „Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu-studia podyplomowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.2, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową nr UDA-POKL.03.03.02-00-005/08-00
  116. Zarządzenie nr 116/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 sierpnia 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy ultra sprawnej chromatografii cieczowej wraz z oprogramowaniem do sterowania systemem, zbierania danych i raportowania danych dla Zakładu Technologii Owoców i Warzyw
  117. Zarządzenie nr 117/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 września 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej, której przedmiotem jest rekrutacja studentów na płatne studia w języku angielskim prowadzone na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w latach akademickich 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014
  118. Zarządzenie nr 118/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 września 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, eksploatacyjnych do hematologicznego analizatora weterynaryjnego ABC VET, wraz z autoryzowanym serwisem przez okres 36 miesięcy, dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, eksploatacyjnych do analizatora Pentra 400 ISE wraz z autoryzowanym serwisem przez okres 36 miesięcy; dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, eksploatacyjnych do analizatora hematologicznego Micros ABC VET na okres 3 lat
  119. Zarządzenie nr 119/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 września 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy odbiornika Trimble R6 GNSS model II, Tachimetru Trimble M3 DR 2 z osprzętem, Tachimetru M3 DR 3 z osprzętem oraz Opcji Glonoss dla Trimble R6 GPS
  120. Zarządzenie nr 120/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy – prenumeraty 47 tytułów czasopism zagranicznych w roku 2011 do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  121. Zarządzenie nr 121/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: dostawy i montażu stanowisk laboratoryjnych, w tym stołów laboratoryjnych i stanowisk ze zlewozmywakiem, dygestorium z ceramiki monolitycznej, szafy na chemikalia, myjki do oczu, krzeseł laboratoryjnych wraz z elementami instalacji wewnętrznych oraz niezbędnymi elementami podłączenia do mediów do Laboratorium Spektrofotometrii AA w Instytucie Inżynierii
  122. Zarządzenie nr 122/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa badań z zakresu medycyny pracy, w tym badania wstępne, okresowe, kontrolne, dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  123. Zarządzenie nr 123/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy zestawów edukacyjnych BHP na potrzeby realizacji projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  124. Zarządzenie nr 124/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy 4 sztuk spektrofotometrów na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  125. Zarządzenie nr 125/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2010 roku
   wprowadzające w życie regulamin działalności Rady Bibliotecznej
  126. Zarządzenie nr 126/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 września 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wprowadzonego zarządzeniem nr 83/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2007 r.
  127. Zarządzenie nr 127/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 września 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wyłonienie dostawcy jednego mikroskopu z elementem rejestrującym obraz w formie cyfrowej dla Zakładu Entomologii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego
  128. Zarządzenie nr 128/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2010 r.
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia nabywcy nieruchomości położonych w miejscowościach: Bukowina, Piecowice – gmina Długołęka oraz Magnice – gmina Kobierzyce
  129. Zarządzenie nr 129/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 września 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów I, II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy mogą ubiegać się o umorzenie 20% kredytu studenckiego lub pożyczki
  130. Zarządzenie nr 130/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 września 2010 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu Uniwersytetu Otwartego działającego przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  131. Zarządzenie nr 131/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 października 2010 roku
   w sprawie udostępniania pokoi w budynku przy ul. Wschodniej 68 na kwaterowanie doktorantów, studentów i innych osób
  132. Zarządzenie nr 132/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 października 2010 r.
   w sprawie przyznania statuetki Sapere auso panu dr Leszkowi Jaroszowi
  133. Zarządzenie nr 133/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 października 2010 r.
   w sprawie przyznania statuetki Sapere aude pani Joannie Furgale studentce IV roku biotechnologii na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  134. Zarządzenie nr 134/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 października 2010 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu korzystania z sieci komputerowej w domach studenckich Akademii Rolniczej we Wrocławiu stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 86/2006 r. Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 29 września 2006 r.
  135. Zarządzenie nr 135/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 października 2010 r.
   w sprawie stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz maksymalnych stawek wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia przez osoby niebędące pracownikami uczelni w roku akademickim 2010/2011
  136. Zarządzenie nr 136/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 października 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnych komisji przetargowych w celu wyłonienia dostawców rozrzutnika obornika oraz prasy rolującej walcowej stałokomorowej dla Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu
  137. Zarządzenie nr 137/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 października 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy spektrofotometru dla Instytutu Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  138. Zarządzenie nr 138/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 października 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 78/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywania innych czynności prawnych
  139. Zarządzenie nr 139/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu audiowizualnego wraz z usługą montażu dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  140. Zarządzenie nr 140/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu 7 trzydniowych szkoleń w ramach projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (nr umowy UDA-POKL. 04.01.01-00-198/09-00)
  141. Zarządzenie nr 141/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy podręczników z zakresu programu studiów kierunku Bioinformatyka dla celów dydaktycznych do czytelni Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, w ramach projektu „Bioinformatyka – rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  142. Zarządzenie nr 142/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25października 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na napisaniu, wydaniu i dostawie gotowych książek do nauczania przedmiotów: „Mechanika i wytrzymałość materiałów oraz „Finanse i rachunkowość w rachunku kosztu dla inżynierów” dla projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  143. Zarządzenie nr 143/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2010 roku
   w sprawie powołania zespołu do opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny
  144. Zarządzenie nr 144/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu audiowizualnego wraz z usługą montażu dla Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu pt.: „Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013
  145. Zarządzenie nr 145/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy inkubatora z wytrząsaniem i szafy termostatycznej dwukomorowej dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu pt.: „Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym” (umowa nr POIG.01.03.01-00-158/09-02) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, poddziałanie 1.3.1, zadanie badawcze 9 i 10
  146. Zarządzenie nr 146/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i serwowaniu posiłków dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (nr umowy UDA-POKL. 04.01.01-00-198/09-00)
  147. Zarządzenie nr 147/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w postępowaniu dotyczącym sprzedaży zbędnych maszyn i urządzeń to jest: analizatora aminokwasów i polarymetru manualnego znajdujących się na stanie Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  148. Zarządzenie nr 148/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy materiałów promocyjnych dla studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji i uczestników szkoleń oraz wykonawcy usługi drukowania materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA – POKL.04.01.01-00-198/09-000
  149. Zarządzenie nr 149/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2010 roku
   w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawców płynów infuzyjnych, leków i środków opatrunkowych przez okres 1 roku z podziałem na 3 części 1. część I – płyny infuzyjne 2. część II- leki medyczne 3. część III- materiały opatrunkowe oraz dostawców drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, płynów dezynfekcyjnych i nici chirurgicznych przez okres 1 roku, z podziałem na 4 części: część I – drobny sprzęt medyczny, cześć II – płyny dezynfekcyjne, część III - nici chirurgiczne pakowane pojedynczo, IV- nici chirurgiczne inne i igły
  150. Zarządzenie nr 150/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 84/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zmienionego zarządzeniem nr 83/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 r.
  151. Zarządzenie nr 151/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 10/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego, sieci komputerowych na rok 2010 dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zmienionego zarządzeniem nr 101/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 r.
  152. Zarządzenie nr 152/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 83/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzenia przetargów ds. inwestycji i remontów na okres od 01.09.2008 r. do 31.08.2012 r. zmienionego zarządzeniem nr 84/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 r.
  153. Zarządzenie nr 153/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi hotelarskiej polegającej na dwukrotnym wynajmie sali konferencyjnej dla uczestników spotkania w ramach projektu „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 01.01.02-00-074/09
  154. Zarządzenie nr 154/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy komputerów służących realizacji programu zajęć na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt w ramach projektu „Bioinformatyka - rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" nr umowy POKL 04.01.01-00-162/09-00 z podziałem na trzy części
  155. Zarządzenie nr 155/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2010 roku
   w sprawie wprowadzenia do stosowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych na płatnych studiach stacjonarnych w języku angielskim dla obcokrajowców na kierunku weterynaria
  156. Zarządzenie nr 156/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy 12 mikroskopów dla Katedry Patologii w Zakładzie Patomorfologii i Weterynarii Sądowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  157. Zarządzenie nr 157/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy aparatu chromatografii gazowej dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu pt.: „Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym” (umowa nr POIG.01/03/01-00-158/09-02) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, poddziałanie 1.3.1 zadanie badawcze 9 i 10.
  158. Zarządzenie nr 158/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie badań biochemicznych, specyficznej aktywności biologicznej, immunologicznej i innych w preparatach jajowych, badań na komórkach krwi oraz komórkach nowotworowych ludzi i zwierząt, badań biologicznych na aktywność antynowotworową produktów fosfolipidowych do realizacji projektu pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj OVOCURA”, nr projektu POIG.01.03.01-00-133/08
  159. Zarządzenie nr 159/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie analiz chemicznych surowca jajczarskiego oraz produktów, ze szczególnym uwzględnieniem niektórych witamin, aminokwasów, innych substancji na potrzeby realizacji projektu pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj OVOCURA”, nr projektu POIG.01.03.01-00-133/08
  160. Zarządzenie nr 160/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu laboratoryjnego do budynku Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu pt.: „Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013
  161. Zarządzenie nr 161/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2010 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 5/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej: Funduszy Strukturalnych, Inicjatyw Wspólnotowych
  162. Zarządzenie nr 162/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2010 r.
   w sprawie zmian do Regulaminu przyznawania zwiększonego wynagrodzenia pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach środków pochodzących z innych źródeł niż dotacja, za pracę świadczoną przez pracowników uczelni na rzecz projektów, w tym w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2009 r.
  163. Zarządzenie nr 163/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy zestawu do chromatografii jonowej z detektorami przewodności UV/VIS i MS dla Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Centrum Analiz Jakości Środowiska
  164. Zarządzenie nr 164/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy i montażu mebli laboratoryjnych z podziałem na dwie części: część I – dostawa wraz z montażem dygestorium oraz mebli laboratoryjnych; część II – dostawa i montaż mebli laboratoryjnych
  165. Zarządzenie nr 165/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 roku
   w sprawie utworzenia Pracowni Bezpieczeństwa Pasz w Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  166. Zarządzenie nr 166/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na ubezpieczeniu budynków Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia
  167. Zarządzenie nr 167/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie usług pocztowych dla dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek według kategorii: ekonomiczna lub priorytetowa oraz zwracaniu przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, a także usług uzupełniających
  168. Zarządzenie nr 168/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawców odczynników biochemicznych do aparatu Konelab 30 ise prime na okres 3 lat oraz odczynników i materiałów eksploatacyjnych do aparatu biochemicznego MAXMATPL na okres 3 lat dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  169. Zarządzenie nr 169/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy spektrofotometrów: spektrofotometru UV-Vis dla Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, spektrofotometru UV-Vis Specord 40 PC dla Katedry Fizyki i Biofizyki, spektrofotometru UV-Vis dla Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż
  170. Zarządzenie nr 170/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa urządzenia do elektroporacji komórek bakteryjnych drożdży, inkubatora mikrobiologicznego dwukomorowego, wytrząsarki z podstawą uniwersalną oraz klamrami do podstawy, wytrząsarki z platformą do mocowania uchwytów i uchwytami dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  171. Zarządzenie nr 171/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy wirówki stołowej laboratoryjnej z chłodzeniem dla Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  172. Zarządzenie nr 172/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy mikroskopu odwróconego dla Zakładu Farmakologii i Toksykologii i mikroskopu fluorescencyjnego dla Zakładu Antropologii
  173. Zarządzenie nr 173/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy granulometru laserowego dla Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  174. Zarządzenie nr 174/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2010 roku
   w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  175. Zarządzenie nr 175/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy pogwarancyjnej usługi serwisu sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2011 r.
  176. Zarządzenie nr 176/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2010 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 92/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 roku
  177. Zarządzenie nr 177/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy elementów uzupełniających do aeroskopu dla Katedry i Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  178. Zarządzenie nr 178/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2010 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko zastępcy kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  179. Zarządzenie nr 179/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2010 r.
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia nabywcy nieruchomości położonych w miejscowościach: Bukowina, Piecowice – gmina Długołęka oraz Magnice – gmina Kobierzyce
  180. Zarządzenie nr 180/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2010 roku
   w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 37/41 we Wrocławiu
  181. Zarządzenie nr 181/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2010 roku
   w sprawie powołania Zespołu Doradczo-Opiniodawczego przy kierowniku projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pod nazwą „Przystosowanie zespołu parkowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do celów edukacji ekologicznej społeczeństwa”
  182. Zarządzenie nr 182/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy przenośnego systemu do pomiaru aktywności fotosyntezy dla Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  183. Zarządzenie nr 183/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy mebli biurowych do pomieszczeń budynku Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  184. Zarządzenie nr 184/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2010 roku
   w sprawie zmiany zarządzenia nr 180/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 37/41 we Wrocławiu
  185. Zarządzenie nr 185/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2010 roku
   w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta naukowego w wymiarze 2/3 etatu w projekcie „Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym” nr POIG 01.03.01-00/158/09-03 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
  186. Zarządzenie nr 186/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy odczynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych i sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 01.01.02-00-074/09
  187. Zarządzenie nr 187/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem będzie usługa hotelowa polegająca na zapewnieniu miejsc w hotelu dla wykładowców oraz osób spoza społeczności akademickiej biorących udział w 8 warsztatach w ramach projektu „Bioinformatyka – rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” POKL 2007 -2013, poddziałanie 4.1.1
  188. Zarządzenie nr 188/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2010 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy mebli laboratoryjnych do pomieszczeń budynku Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  189. Zarządzenie nr 189/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2010 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 94/2010 senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o nazwie Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora 56/2010 z dnia 31.03.2010 r.
  190. Zarządzenie nr 190/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2010 roku
   w sprawie finansowania obory dydaktycznej w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Swojcu
 10. 2009 rok
  1. Zarządzenie nr 1/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2009 roku
   w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2009 r. oraz dnia 31 grudnia 2009 r. jako dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za przypadające w bieżącym roku w sobotę święta 15 sierpnia oraz 26 grudnia
  2. Zarządzenie nr 2/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy aparatu zacierowego wraz z wyposażeniem dla Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  3. Zarządzenie nr 3/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy aparatury dla Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  4. Zarządzenie nr 4/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy wirówki z chłodzeniem dla Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  5. Zarządzenie nr 5/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy osmometra z wyposażeniem standardowym dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  6. Zarządzenie nr 6/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 1/2009 z 9 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2009 r. oraz dnia 31 grudnia 2009 r. jako dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za przypadające w bieżącym roku w sobotę święta 15 sierpnia oraz 26 grudnia
  7. Zarządzenie nr 7/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy kruszarki dla Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  8. Zarządzenie nr 8/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy spektrofotometru dla Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  9. Zarządzenie nr 9/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do „Zasad realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu” wprowadzonych w życie zarządzeniem nr 78/2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  10. Zarządzenie nr 10/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2009 roku
   w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu „Studencki Nobel 2009”
  11. Zarządzenie nr 11/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy komory klimatycznej do hodowli roślin i wyparki rotacyjnej z pompą dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  12. Zarządzenie nr 12/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy opryskiwacza polowego dla Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  13. Zarządzenie nr 13/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy szafy termostatycznej z wymuszonym obiegiem dla Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  14. Zarządzenie nr 14/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2009 roku
   w sprawie utworzenia w ramach Katedry Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej z Kliniką, Przychodni Weterynaryjnej
  15. Zarządzenie nr 15/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2009 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 3/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa w Katedrę Ekonomii i Zarządzania oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.
  16. Zarządzenie nr 16/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2009 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 4/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin w Katedrę Kształtowania Agroekosystemów oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.
  17. Zarządzenie nr 17/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 105/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 8 września 2008 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji do spraw Socjalnych i Mieszkaniowych
  18. Zarządzenie nr 18/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2009 r.
   w sprawie powołania Rady Bibliotecznej
  19. Zarządzenie nr 19/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2009 r.
   w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Planowanie i urządzanie terenów dla rekreacji i sportów terenowych” na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  20. Zarządzenie nr 20/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy aparatury laboratoryjnej dla Katedry Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  21. Zarządzenie nr 21/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy licencji i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  22. Zarządzenie nr 22/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usług gastronomicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu pt. „Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu – studia podyplomowe”
  23. Zarządzenie nr 23/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2009 r.
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Piecowice, gmina Długołęka
  24. Zarządzenie nr 24/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego i sieci komputerowych na rok 2009 dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  25. Zarządzenie nr 25/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2009 r.
   w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Certyfikat energetyczny budynków” na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  26. Zarządzenie nr 26/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy spektrofotometru UV-Vis dla Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  27. Zarządzenie nr 27/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2009 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na rok 2009 w celu wyłonienia dostawcy licencji i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  28. Zarządzenie nr 28/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 153/2008 z 8 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji Centrum Bioinżynierii Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 37/41
  29. Zarządzenie nr 29/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zwiększonego wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach środków pochodzących z innych źródeł niż dotacja, za pracę świadczoną przez pracowników uczelni na rzecz projektów, w tym w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych
  30. Zarządzenie nr 30/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2009 r.
   w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu biotechnologii na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  31. Zarządzenie nr 31/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego zasady i tryb zbywania lub oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których uczelnia jest właścicielem bądź wieczystym użytkownikiem, wprowadzonego w życie zarządzeniem Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 107/2006 z 10 listopada 2006 r
  32. Zarządzenie nr 32/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy analizatora genetycznego dla Instytutu Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  33. Zarządzenie nr 33/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 82/2007 z dnia 13 września 2007 r.
  34. Zarządzenie nr 34/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2009 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na rok 2009 w celu wyłonienia dostawcy sukcesywnej dostawy odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  35. Zarządzenie nr 35/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, wprowadzonego w życie zarządzeniem Rektora nr 81/2007 z dnia 13 września 2007 r.
  36. Zarządzenie nr 36/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2009 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 12/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przekształcenia Wydziału Rolniczego w Wydział Przyrodniczo-Technologiczny oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.
  37. Zarządzenie nr 37/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2009 roku
   w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko specjalisty do spraw promocji rekrutacji w Biurze Informacji i Promocji Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  38. Zarządzenie nr 38/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy sukcesywnego druku książek dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  39. Zarządzenie nr 39/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” LLP - Erasmus
  40. Zarządzenie nr 40/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy zamrażarki niskotemperaturowej dla Zakładu Technologii Owoców i Warzyw Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  41. Zarządzenie nr 41/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 marca 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 31/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego zasady i tryb zbywania lub oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których uczelnia jest właścicielem bądź wieczystym użytkownikiem, wprowadzonego w życie zarządzeniem Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 107/2006 z 10 listopada 2006 r.
  42. Zarządzenie nr 42/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 marca 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy studium wykonalności dla projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  43. Zarządzenie nr 43/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2009 r.
   w sprawie pilnego usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie bhp stwierdzonych przez Uczelnianą Komisję ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w dniach od 27.10. do dnia 11.12.2008 r.
  44. Zarządzenie nr 44/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy kombajnu poletkowego do zbioru zbóż, rzepaku i roślin motylkowatych dla Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  45. Zarządzenie nr 45/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy chromatografu gazowego dla Katedry Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  46. Zarządzenie nr 46/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy wytrząsarek laboratoryjnych dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  47. Zarządzenie nr 47/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy mikroskopu elektronowego skaningowego z wyposażeniem dla Pracowni Mikroskopii Elektronowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  48. Zarządzenie nr 48/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 22/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usług gastronomicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu pt. „Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu – studia podyplomowe”
  49. Zarządzenie nr 49/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2009 roku
   w sprawie ustalenia wysokości stypendiów im. Profesora Stanisława Tołpy w roku akademickim 2009/2010
  50. Zarządzenie nr 50/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy mikroskopu dla Katedry Zoologii i Ekologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  51. Zarządzenie nr 51/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  52. Zarządzenie nr 52/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  53. Zarządzenie nr 53/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 51/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  54. Zarządzenie nr 54/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2009 roku
   w sprawie zmiany zarządzenia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 4/2005 z dnia 28 stycznia 2005 roku, nr 102/2007 z dnia 26 listopada 2007 roku oraz nr 5/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie kosztów pośrednich
  55. Zarządzenie nr 55/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2009 r.
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Piecowice, gmina Długołęka
  56. Zarządzenie nr 56/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawców produktów leczniczych weterynaryjnych, preparatów leczniczych i leków dla zwierząt, środków opatrunkowych i drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  57. Zarządzenie nr 57/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2009 roku
   w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko specjalisty do spraw projektu Projekt nr UDA - POIG 01.03.01-00-133/08/00 pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj”
  58. Zarządzenie nr 58/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 84/2008 z dnia 1 września 2008 r. zmieniającego zarządzenie rektora nr 49/2006 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na okres od dnia 1 września 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2012 roku
  59. Zarządzenie nr 59/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 83/2008 z dnia 1 września 2008 r. zmieniającego zarządzenie rektora nr 92/2005 z dnia 4 października 2005 r. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzania przetargów ds. inwestycji i remontów na okres od 1.09.2008 r. do 31.08.2012 roku
  60. Zarządzenie nr 60/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 102/2008 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. inwestycji, remontów i gospodarki lokalami na okres od 1 października 2008 r. do 31 sierpnia 2012 roku
  61. Zarządzenie nr 61/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu Międzywydziałowego Instytutu Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  62. Zarządzenie nr 62/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2009 roku
   w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko kierownika Działu Gospodarczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  63. Zarządzenie nr 63/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy systemu komputerowego obsługującego działanie Klinik Weterynaryjnych wraz ze sprzętem komputerowym oraz wdrożenia w jednostkach organizacyjnych Wydziału Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  64. Zarządzenie nr 64/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2009 roku
   w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko koordynatora projektu pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj”. Projekt nr UDA - POIG 01.03.01-00-133/08/00
  65. Zarządzenie nr 65/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2009 roku
   w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora do spraw naukowych projektu pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj”. Projekt nr UDA - POIG 01.03.01-00-133/08/0
  66. Zarządzenie nr 66/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy automatycznego analizatora aminokwasów dla Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  67. Zarządzenie nr 67/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2009 roku
   w sprawie wprowadzenia wzoru umowy dotyczącej sfinansowania kosztów przewodu doktorskiego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  68. Zarządzenie nr 68/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2009 roku
   w sprawie wprowadzenia wzoru umowy dotyczącej sfinansowania kosztów przewodu habilitacyjnego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  69. Zarządzenie nr 69/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2009 roku
   w sprawie wprowadzenia wzoru umowy dotyczącej sfinansowania kosztów postępowania o nadanie tytułu profesora na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  70. Zarządzenie nr 70/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu w ramach projektu pt. „Zakup wyposażenia informatycznego na potrzeby e-edukacji i e-usług Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007–2013, umowa nr UDA – RPDS.07.01.00-02-024/08-00
  71. Zarządzenie nr 71/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy ciągnika rolniczego dla Katedry Kształtowania Agroekosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  72. Zarządzenie nr 72/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  73. Zarządzenie nr 73/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2009 roku
   w sprawie ustalenie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem osób na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  74. Zarządzenie nr 74/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2009 r.
   w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. wynagrodzeń na okres od dnia 11 maja 2009 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku
  75. Zarządzenie nr 75/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  76. Zarządzenie nr 76/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 51/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  77. Zarządzenie nr 77/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 r.
   w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności rekrutacyjnych oraz internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz magisterskich jednolitych w roku akademickim 2009/2010
  78. Zarządzenie nr 78/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 r.
   w sprawie ustalenia zasad postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywania innych czynności prawnych
  79. Zarządzenie nr 79/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 roku
   dotyczące wykonania uchwały Senatu nr 33/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 w sprawie przekształcenia Uczelnianego Laboratorium Analitycznego z jednostki pozawydziałowej w Laboratorium Analityczne jako jednostkę działającą w ramach Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z 18 czerwca 2004 r. ze zmianami, a także do zarządzenia rektora nr 95/2008 z 1 września 2009 w sprawie zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza UP we Wrocławiu na okres kadencji 2008-2012
  80. Zarządzenie nr 80/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 roku
   w sprawie przekształcenia działającego w ramach Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Laboratorium Analitycznego w Centrum Analiz Jakości Środowiska
  81. Zarządzenie nr 81/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego w ramach projektu PO IG Działanie 1.3.1
  82. Zarządzenie nr 82/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2009 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na rok 2009 w celu wyłonienia wykonawcy dostawy i montażu dydaktycznych zestawów multimedialnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  83. Zarządzenie nr 83/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy aparatury w ramach projektu PO IG Działanie 1.3.1
  84. Zarządzenie nr 84/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 95/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres kadencji 2008 -2012
  85. Zarządzenie nr 85/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2009 r.
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Pruszowice, gmina Długołęka
  86. Zarządzenie nr 86/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2009 r.
   w sprawie uruchomienia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na Wydziale Nauk o Żywności studiów podyplomowych Wiedzy o Unii Europejskiej „AGRO-UNIA”
  87. Zarządzenie nr 87/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 52/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko profesora zwyczajnego
  88. Zarządzenie nr 88/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2009 r.
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Piecowice, gmina Długołęka
  89. Zarządzenie nr 89/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy zestawu do elektroforezy białkowej składającego się z aparatu i zasilacza dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  90. Zarządzenie nr 90/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2009 r.
   w sprawie powołania komisji do spraw budowy Centrum Dydaktyczno-Badawczego Energii Odnawialnej
  91. Zarządzenie nr 91/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy miernika fluorescencji chlorofilu dla Katedry Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  92. Zarządzenie nr 92/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy usług hotelarsko – gastronomicznych związanych z organizacją X międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej”
  93. Zarządzenie nr 93/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy analizatora węgla dla Katedry Kształtowania Agroekosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  94. Zarządzenie nr 94/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy cieplarki i UVC/T-B-AR DNA dla Zakładu Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  95. Zarządzenie nr 95/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy dygestorium chemoodpornego z podłączeniem do energii elektrycznej i bieżącej wody dla Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  96. Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy reaktora do przeprowadzania reakcji postkolumnowych z pętlą reakcyjną 0,5 ml., trójnikiem wraz z pompą dwutłokową z tłokami szeregowymi o bardzo niskich pulsacjach dla Zakładu Technologii Owoców i Warzyw Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  97. Zarządzenie nr 97/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy systemu ultrasonograficznego z głowicą liniową 17 cm i specjalistycznym oprogramowaniem dla Instytutu Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  98. Zarządzenie nr 98/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 r.
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Pruszowice, gmina Długołęka
  99. Zarządzenie nr 99/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawców przygotowujących merytorycznie wykłady z przedmiotów nauczanych e-learningowo w ramach projektu pt. „ Program unowocześniania kształcenia na SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów”
  100. Zarządzenie nr 100/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2009 r.
   w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Odnawialne źródła energii - zasoby oraz możliwości wykorzystania" na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  101. Zarządzenie nr 101/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2009 roku
   w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  102. Zarządzenie nr 102/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2009 roku
   w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za zajęcia dydaktyczne realizowane na studiach niestacjonarnych, studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym, studiach stacjonarnych w przypadku ich powtarzania spowodowanego niezadowalającymi wynikami w nauce oraz na III semestrze Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w systemie niestacjonarnym
  103. Zarządzenie nr 103/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 73/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Anatomii i Histologii oraz Katedry Fizjologii Zwierząt w Katedrę Biostruktury i Fizjologii Zwierząt oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.
  104. Zarządzenie nr 104/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 74/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Anatomii Patologicznej, Patofizjologii, Mikrobiologii i Weterynarii Sądowej w Katedrę Patologii oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 roku
  105. Zarządzenie nr 105/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 75/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry i Kliniki Rozrodu, Chorób Przeżuwaczy oraz Ochrony Zdrowia Zwierząt w Katedrę Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.
  106. Zarządzenie nr 106/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 76/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów w Katedrę Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.
  107. Zarządzenie nr 107/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 77/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej z Kliniką w Katedrę Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.
  108. Zarządzenie nr 108/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 78/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej z Zakładu Prewencji i Immunologii Weterynaryjnej oraz Zakładu Patofizjologii a także wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.
  109. Zarządzenie nr 109/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 83/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 września 2008 r. zmieniające zarządzenie rektora nr 92/2005 z dnia 4 października 2005 r. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzania przetargów ds. inwestycji i remontów
  110. Zarządzenie nr 110/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 84/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 września 2008 r. zmieniającego zarządzenie Rektora nr 49/2006 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  111. Zarządzenie nr 111/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie przekształcenia Zakładu Anatomii Zwierząt działającego w ramach Katedry Anatomii i Histologii w Zakład Anatomii Zwierząt działający w ramach Katedry Biostruktury i Fizjologii Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  112. Zarządzenie nr 112/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie przekształcenia Zakładu Histologii i Embriologii działającego w ramach Katedry Anatomii i Histologii w Zakład Histologii i Embriologii działający w ramach Katedry Biostruktury i Fizjologii Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  113. Zarządzenie nr 113/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie utworzenia Zakładu Fizjologii Zwierząt w Katedrze Biostruktury i Fizjologii Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  114. Zarządzenie nr 114/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie utworzenia Pracowni Fizjologii Klinicznej w Katedrze Biostruktury i Fizjologii Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  115. Zarządzenie nr 115/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 r.
   w sprawie przekształcenia Zakładu Anatomii Patologicznej i Weterynarii Sądowej działającego w ramach Katedry Anatomii Patologicznej, Patofizjologii, Mikrobiologii i Weterynarii Sądowej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej działający w ramach Katedry Patologii
  116. Zarządzenie nr 116/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 r.
   w sprawie przekształcenia Zakładu Mikrobiologii działającego w ramach Katedry Anatomii Patologicznej, Patofizjologii, Mikrobiologii i Weterynarii Sądowej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Zakład Mikrobiologii działający w ramach Katedry Patologii
  117. Zarządzenie nr 117/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie zniesienia Zakładu Patofizjologii w Katedrze Anatomii Patologicznej, Patofizjologii, Mikrobiologii i Weterynarii Sądowej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  118. Zarządzenie nr 118/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 r.
   w sprawie przekształcenia Pracowni Ekologii i Chorób Zwierzyny Łownej działającej w ramach Katedry Anatomii Patologicznej, Patofizjologii, Mikrobiologii i Weterynarii Sądowej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Pracownię Ekologii i Chorób Zwierzyny Łownej działającą w ramach Katedry Patologii
  119. Zarządzenie nr 119/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie utworzenia Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Katedrze i Klinice Chirurgii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  120. Zarządzenie nr 120/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie utworzenia Pracowni Oftalmologii w Katedrze i Klinice Chirurgii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  121. Zarządzenie nr 121/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie utworzenia Pracowni Anestezjologii w Katedrze i Klinice Chirurgii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  122. Zarządzenie nr 122/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie utworzenia Pracowni Chirurgii Endoskopowej w Katedrze i Klinice Chirurgii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  123. Zarządzenie nr 123/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie utworzenia Przychodni Weterynaryjnej w Katedrze i Klinice Chirurgii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  124. Zarządzenie nr 124/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie zniesienia Zakładu Prewencji i Immunologii Weterynaryjnej w Katedrze i Klinice Rozrodu, Chorób Przeżuwaczy oraz Ochrony Zdrowia Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  125. Zarządzenie nr 125/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie utworzenia Zakładu Andrologii i Rozrodu Koni w Katedrze Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  126. Zarządzenie nr 126/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie utworzenia Zakładu Chorób Przeżuwaczy w Katedrze Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  127. Zarządzenie nr 127/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie utworzenia Pracowni Rozrodu Małych Zwierząt w Katedrze Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  128. Zarządzenie nr 128/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie utworzenia Pracowni Chorób Świń w Katedrze Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  129. Zarządzenie nr 129/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie utworzenia Przychodni Weterynaryjnej w Katedrze Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  130. Zarządzenie nr 130/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 r.
   w sprawie przekształcenia Zakładu Diagnostyki Klinicznej działającego w ramach Katedry Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Zakład Diagnostyki Klinicznej i Laboratoryjnej działający w ramach Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
  131. Zarządzenie nr 131/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 r.
   w sprawie przekształcenia Polikliniki działającej w ramach Katedry Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Poliklinikę Weterynaryjną działającą w ramach Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
  132. Zarządzenie nr 132/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie przekształcenia Laboratorium Analitycznego działającego w ramach Katedry Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne „Uni – Lab” działające w ramach Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
  133. Zarządzenie nr 133/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 r.
   w sprawie przekształcenia Zakładu Parazytologii działającego w ramach Katedry Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Zakład Parazytologii działający w ramach Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
  134. Zarządzenie nr 134/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie utworzenia Zakładu Chorób Psów i Kotów w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  135. Zarządzenie nr 135/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie utworzenia Pracowni Dietetyki i Higieny Pasz w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  136. Zarządzenie nr 136/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie utworzenia Przychodni Weterynaryjnej w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  137. Zarządzenie nr 137/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie przekształcenia Zakładu Chorób Ptaków działającego w ramach Katedry Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej z Kliniką na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Zakład Chorób Ptaków działający w ramach Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
  138. Zarządzenie nr 138/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie przekształcenia Zakładu Chorób Zakaźnych Zwierząt i Administracji Weterynaryjnej działającego w ramach Katedry Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej z Kliniką na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Zakład Chorób Zakaźnych Zwierząt i Administracji Weterynaryjnej działający w ramach Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
  139. Zarządzenie nr 139/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie utworzenia Pracowni Zwierząt Futerkowych i Egzotycznych w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  140. Zarządzenie nr 140/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie utworzenia Pracowni Chorób Ryb w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  141. Zarządzenie nr 141/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie utworzenia Pracowni Chorób Owadów Użytkowych w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  142. Zarządzenie nr 142/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie przekształcenia Laboratorium Diagnostycznego „Epi–Vet” działającego w ramach Katedry Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej z Kliniką na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne „Epi–Vet” działające w ramach Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
  143. Zarządzenie nr 143/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie utworzenia Przychodni Weterynaryjnej w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  144. Zarządzenie nr 144/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy obiektywu CF160 Plan Apochromat VC 60x oil, N.A.1.4, W.D.O.13 mm do mikroskopu Nikon Eclipse 80i dla Katedry Botaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  145. Zarządzenie nr 145/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy 4 sztuk dygestorium dla Katedry Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  146. Zarządzenie nr 146/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy aparatu do szybkiej ekstrakcji ciśnieniowej dla Zakładu Technologii Owoców i Warzyw Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  147. Zarządzenie nr 147/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego dotyczącego surowca jajczarskiego zgodnie z zadaniem nr 1 dla projektu pt.” Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj” POIG.01.03.01-00-133/08
  148. Zarządzenie nr 148/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lipca 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego zasady i tryb zbywania lub oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których uczelnia jest właścicielem bądź wieczystym użytkownikiem, wprowadzonego w życie zarządzeniem Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 107/2006 z dnia 10 listopada 2006 r.
  149. Zarządzenie nr 149/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lipca 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu korzystania z „Srebrnej Karty PKO MasterCard Business” w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  150. Zarządzenie nr 150/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lipca 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pt. „Programowanie odnawialnych ekologicznych źródeł energii” dla Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  151. Zarządzenie nr 151/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lipca 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy aparatury laboratoryjnej dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  152. Zarządzenie nr 152/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lipca 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy zestawu do elektroforezy białek dla Katedry Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  153. Zarządzenie nr 153/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lipca 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 78/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywania innych czynności prawnych
  154. Zarządzenie nr 154/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy MiniSkana EZ – spektrofotometru do pomiaru barw produktów ogrodniczych dla Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  155. Zarządzenie nr 155/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy wytrząsarki laboratoryjnej z platformą na 25 kolb stożkowych dla Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  156. Zarządzenie nr 156/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 września 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do „Zasad realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu” wprowadzonych w życie zarządzeniem nr 78/2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  157. Zarządzenie nr 157/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 września 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy zamrażarki niskotemperaturowej dla Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  158. Zarządzenie nr 158/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 września 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy ultrasonografu dla Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  159. Zarządzenie nr 159/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 września 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy dygestorium i cieplarki dla Pracowni Mikroskopii Elektronowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  160. Zarządzenie nr 160/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 września 2009 r.
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dzierżawcy nieruchomości rolnych położonych w miejscowościach: Bukowina, Łosice, Pruszowice i Ramiszów gmina Długołęka oraz we Wrocławiu-Pawłowicach
  161. Zarządzenie nr 161/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 września 2009 r.
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia nabywcy nieruchomości położonych w miejscowościach: Bukowina, Łosice, Piecowice, Pruszowice, Śliwice gmina Długołęka oraz Magnice gmina Kobierzyce
  162. Zarządzenie nr 162/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2009 roku
   w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia osób zatrudnionych w ramach projektu pt. „Program Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczący zwiększenia liczby absolwentów kierunków przyrodniczo-technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
  163. Zarządzenie nr 163/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zakupu i druku materiałów dydaktycznych w ramach projektu pt. „Program Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczący zwiększenia liczby absolwentów kierunków przyrodniczo-technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
  164. Zarządzenie nr 164/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawców opracowujących programy zajęć i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć wyrównawczych oraz wykładowców prowadzących zajęcia wyrównawcze w ramach projektu pt. „Program Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczący zwiększenia liczby absolwentów kierunków przyrodniczo-technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
  165. Zarządzenie nr 165/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2009 roku
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na rok 2009 w celu wyłonienia nabywcy zbędnych maszyn rolniczych i urządzeń Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  166. Zarządzenie nr 166/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy zestawu pomiarowego dla Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  167. Zarządzenie nr 167/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy analizatora do badań biochemicznych krwi dla Katedry i Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  168. Zarządzenie nr 168/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy detektora refraktometrycznego do HPLC dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  169. Zarządzenie nr 169/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 września 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy czasopism zagranicznych na rok 2010 dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  170. Zarządzenie nr 170/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 września 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy samochodu osobowego wielozadaniowego dla Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  171. Zarządzenie nr 171/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 września 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  172. Zarządzenie nr 172/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2009 roku
   w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  173. Zarządzenie nr 173/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy mikroskopów dla Katedry Zoologii i Ekologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  174. Zarządzenie nr 174/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy automatyki oraz dwóch przyrządów pomiarowych dla Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  175. Zarządzenie nr 175/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2009 roku
   w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia osób zatrudnionych w ramach projektu pt. „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin” realizowanego w ramach PO IG 1.3.1, nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-00
  176. Zarządzenie nr 176/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2009 roku
   w sprawie przekazywania informacji do Biura Informacji i Promocji Uczelni
  177. Zarządzenie nr 177/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2009 r.
   w sprawie powołania komisji doraźnej ds. negocjacji w sprawie rozwiązania sporu z Berger Bau GmbH Oddział w Polsce o rozliczenie budowy Centrum Bioinżynierii dla Instytutu Inżynierii Rolniczej
  178. Zarządzenie nr 178/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 147/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego dotyczącego surowca jajczarskiego zgodnie z zadaniem nr 1 dla projektu pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj” POIG.01.03.01-00-133/08
  179. Zarządzenie nr 179/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 października 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy termocyklera gradientowego dla Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  180. Zarządzenie nr 180/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 października 2009 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 93/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Zoologii i Ekologii oraz Zakładu Limnologii i Rybactwa będącego jednostką Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt w Instytut Biologii, a także wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.
  181. Zarządzenie nr 181/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 października 2009 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 94/2009 senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Higieny Zwierząt i Ichtiologii w Katedrę Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.
  182. Zarządzenie nr 182/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 83/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2007 r.
  183. Zarządzenie nr 183/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 października 2009 r.
   w sprawie przekształcenia Zakładu Budowy Maszyn i Pojazdów Rolniczych oraz Zakładu Eksploatacji Ciągników i Maszyn Rolniczych działających w ramach Instytutu Inżynierii Rolniczej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Zakład Inżynierii Systemów Agrotechnicznych i Bezpieczeństwa Pracy
  184. Zarządzenie nr 184/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 października 2009 r.
   w sprawie przekształcenia Zakładu Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej działającego w ramach Instytutu Inżynierii Rolniczej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Zakład Inżynierii Produkcji Zwierzęcej i Bioenergetyki
  185. Zarządzenie nr 185/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 października 2009 r.
   w sprawie przekształcenia Zakładu Maszynoznawstwa i Techniki Cieplnej działającego w ramach Instytutu Inżynierii Rolniczej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Zakład Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej
  186. Zarządzenie nr 186/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 października 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy cieplarki dla Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  187. Zarządzenie nr 187/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 października 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy termocyklera z funkcją gradientu termicznego dla Zakładu Mikrobiologii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  188. Zarządzenie nr 188/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 października 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy aparatury laboratoryjnej dla Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  189. Zarządzenie nr 189/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 października 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy komory klimatycznej i liofilizatora dla Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  190. Zarządzenie nr 190/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 października 2009 roku
   w sprawie ustalenia zasad korzystania z urządzeń suszących przez studentów zakwaterowanych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  191. Zarządzenie nr 191/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 października 2009 r.
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia nabywcy nieruchomości położonych w miejscowościach Bukowina i Pruszowice gmina Długołęka
  192. Zarządzenie nr 192/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 października 2009 roku
   w sprawie utworzenia Zakładu Antropologii w Instytucie Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  193. Zarządzenie nr 193/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 października 2009 roku
   w sprawie utworzenia Zakładu Ekologii Kręgowców i Paleontologii w Instytucie Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  194. Zarządzenie nr 194/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 października 2009 roku
   w sprawie utworzenia Zakładu Hydrobiologii i Akwakultury w Instytucie Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  195. Zarządzenie nr 195/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 października 2009 roku
   w sprawie utworzenia Zakładu Systematyki i Ekologii Bezkręgowców w Instytucie Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  196. Zarządzenie nr 196/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 października 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego w ramach projektu „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin” realizowanego w ramach POIG, działanie 1.3.1, umowa nr UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-00
  197. Zarządzenie nr 197/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 października 2009 roku
   w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich w dniu 20 października 2009 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  198. Zarządzenie nr 198/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 października 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy detektora fluorescencyjnego do istniejącego zestawu HPLC 1100/1200 Agilent dla Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  199. Zarządzenie nr 199/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 października 2009 r.
   w sprawie gospodarki gazami technicznymi na uczelni oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 roku
  200. Zarządzenie nr 200/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2009 roku
   w sprawie likwidacji Zakładu Higieny Zwierząt i Środowiska w Katedrze Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  201. Zarządzenie nr 201/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2009 roku
   w sprawie likwidacji Pracowni Organizacji Hodowli Zwierząt działającej w ramach Instytutu Hodowli Zwierząt na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  202. Zarządzenie nr 202/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunków zamawianych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  203. Zarządzenie nr 203/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2009 r.
   w sprawie stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz maksymalnych stawek wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia przez osoby niebędące pracownikami uczelni w roku akademickim 2009/2010
  204. Zarządzenie nr 204/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy przyrządów do pomiaru wody dla Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  205. Zarządzenie nr 205/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy młynka laboratoryjnego dla Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  206. Zarządzenie nr 206/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy materiałów biurowych dla projektu pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj”
  207. Zarządzenie nr 208/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy bonów towarowych dla emerytów i rencistów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  208. Zarządzenie nr 209/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 listopada 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sukcesywnej dostawy odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla projektu pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
  209. Zarządzenie nr 210/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 listopada 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi serwisu kserokopiarek dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  210. Zarządzenie nr 211/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 listopada 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi serwisu sprzętu medycznego i aparatury laboratoryjnej dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  211. Zarządzenie nr 212/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 listopada 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi serwisu sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  212. Zarządzenie nr 213/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 131/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zasad realizowania usług klinicznych obejmujących działalność leczniczą, profilaktyczną i diagnostyczną łączącą się z działalnością dydaktyczno-naukową
  213. Zarządzenie nr 214/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi rozbudowy i modernizacji systemu maszyny wytrzymałościowej INSTRON 5566 H1570 dla Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  214. Zarządzenie nr 215/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy wirówki laboratoryjnej dla Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  215. Zarządzenie nr 216/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2009 roku
   w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w dniu 13 listopada 2009 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  216. Zarządzenie nr 217/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2009 roku
   w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia osoby zatrudnionej na stanowisku administracyjnym w ramach projektu pt. „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin” realizowanego w ramach PO IG, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1, nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-00
  217. Zarządzenie nr 218/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2009 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 101/2009 senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Wydziałowego Laboratorium Komputerowego na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.
  218. Zarządzenie nr 219/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2009 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 102/2009 senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji z dniem 1 stycznia 2010 r. Katedry Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.
  219. Zarządzenie nr 220/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2009 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 103/2009 senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji z dniem 1 stycznia 2010 r. Stacji Badawczo-Dydaktycznej Nawadniania Roślin w Samotworze przy Katedrze Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  220. Zarządzenie nr 221/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Rektora nr 206/2009 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy materiałów biurowych dla projektu pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj”
  221. Zarządzenie nr 222/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2009 roku
   w sprawie powołania stałej komisji rektorskiej do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  222. Zarządzenie nr 223/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy autoklawu klasy B dla Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  223. Zarządzenie nr 224/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy Video-endoskopu dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  224. Zarządzenie nr 225/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2009 r.
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia nabywcy nieruchomości położonych w miejscowości Piecowice gmina Długołęka
  225. Zarządzenie nr 226/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy jednej sztuki pompy perystaltycznej oraz dwóch sztuk mieszadeł magnetycznych z płytą grzejną dla Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  226. Zarządzenie nr 227/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy kombajnu zbożowego dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  227. Zarządzenie nr 228/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy systemu do elektroforezy o gradiencie czynnika denaturującego dla Zakładu Higieny Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  228. Zarządzenie nr 229/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy czterech mikroskopów laboratoryjnych oraz dwóch kamer do mikroskopu dla Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  229. Zarządzenie nr 230/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy wyparki próżniowej dla Instytutu Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  230. Zarządzenie nr 231/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy wyposażenia laboratoryjnego dla projektu pt. „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych” realizowanego w ramach Priorytetu 1, Działanie 1.2. POIG, Poddziałanie 1.3.1, nr projektu: WND-POIG.01.03.01-00129/09, zadanie 3 i 6 dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  231. Zarządzenie nr 232/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy ekstraktora dla Instytutu Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  232. Zarządzenie nr 233/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy wyposażenia Laboratorium Technologii Betonów i Wytrzymałości Materiałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  233. Zarządzenie nr 234/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2009 r.
   w sprawie powołania Rady Użytkowników Sieci Komputerowych
  234. Zarządzenie nr 235/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Rektora nr 163/2009 z dnia 14 września 2009 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zakupu i druku materiałów dydaktycznych w ramach projektu pt. „Program Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczący zwiększenia liczby absolwentów kierunków przyrodniczo-technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
  235. Zarządzenie nr 236/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy 30 sztuk stymulatorów jednojamowych i 60 sztuk elektrod do stymulatorów dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  236. Zarządzenie nr 237/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2009 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy aparatu do EMG i potencjałów wywołanych dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  237. Zarządzenie nr 238/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2009 r.
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia nabywcy nieruchomości położonych w miejscowości Pruszowice gmina Długołęka
  238. Zarządzenie nr 239/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2009 roku
   w sprawie utworzenia z dniem 1 stycznia 2010 r. Wydziałowego Laboratorium Technologii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.
  239. Zarządzenie nr 240/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 18/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej
  240. Zarządzenie nr 241/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2009 roku
   w sprawie utworzenia Zakładu Immunologii i Prewencji Weterynaryjnej w Katedrze Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  241. Zarządzenie nr 242/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2009 roku
   w sprawie utworzenia Zakładu Patofizjologii w Katedrze Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  242. Zarządzenie nr 243/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2009 roku
   w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia osób zatrudnionych w ramach projektu pt. „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  243. Zarządzenie nr 244/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2009 r.
   w sprawie wydawania legitymacji pracowniczej pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz określenia wzoru legitymacji
  244. Zarządzenie nr 245/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2009 roku
   w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia osób zatrudnionych na stanowiskach asystenta naukowego w ramach projektu pt. „Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym” nr POIG 01.03.01-00/158/09-00 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
  245. Zarządzenie nr 246/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2009 roku
   w sprawie likwidacji z dniem 1 stycznia 2010 r. Katedry Budownictwa i Infrastruktury oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.
  246. Zarządzenie nr 247/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2009 roku
   w sprawie utworzenia z dniem 1 stycznia 2010 r. Instytutu Budownictwa na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.
  247. Zarządzenie nr 248/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2009 roku
   w sprawie utworzenia Zakładu Przyrodniczych Podstaw Kształtowania Środowiska w Instytucie Architektury Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  248. Zarządzenie nr 249/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2009 roku
   w sprawie utworzenia Zakładu Infrastruktury i Techniki Sanitarnej w Instytucie Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  249. Zarządzenie nr 250/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2009 roku
   w sprawie likwidacji Kliniki dla Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  250. Zarządzenie nr 251/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2009 roku
   w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia osoby zatrudnionej na stanowisku managera projektu w ramach projektu pt. „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1, nr umowy UDA – POIG .01.03.01-00/181/09/00
  251. Zarządzenie nr 252/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2009 roku
   w sprawie wykonania uchwały nr 111/2009 senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu pozawydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie: Centrum Odnawialnych Źródeł Energii oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.
  252. Zarządzenie nr 253/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  253. Zarządzenie nr 254/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki finansowej i procedur kontroli finansowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  254. Zarządzenie nr 255/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli, obiegu, przechowywania, sporządzania i udostępniania dokumentacji księgowej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 11. 2008 rok
  1. Zarządzenie nr 1/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2008 roku
   w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2008 r. oraz dnia 10 listopada 2008 r. jako dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za przypadające w bieżącym roku w sobotę święta 3 maja oraz 1 listopada
  2. Zarządzenie nr 2/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2008 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę zestawu histo