Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 1/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2004 r.

w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju Akademii Rolniczej we Wrocławiu do 2010 roku

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385, z późniejszymi zmianami) oraz § 16 pkt 1 Statutu Akademii Rolniczej we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat Akademii Rolniczej uchwala "Strategię rozwoju Akademii Rolniczej we Wrocławiu do 2010 roku", stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz


Załącznik - Strategia rozwoju AR plik PDF, 98.79 KB
2010-12-30 22:14
Wytworzył:
Marianna Stałowska-Bryl
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-25 08:47