Rzeczpospolita Polska

2007 rok

 1. Zarządzenie nr 1/2007 Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2007 r.
  w sprawie zarządzenia inwentaryzacji okresowej kasy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 2. Zarządzenie nr 2/2007 Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 sierpnia 2007 roku
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w RZD Pawłowice
 3. Zarządzenie nr 3/2007 Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 sierpnia 2007 roku
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gospodarstwie SWOJEC
 4. Zarządzenie nr 4/2007 Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 października 2007 roku
  w sprawie powołania stałej komisji ds. wyceny środków rzeczowych wycofanych z użytkowania przeznaczonych do sprzedaży (zwanej dalej komisją ds. wycen
 5. Zarządzenie nr 5/2007 Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2007 r.
  w sprawie zarządzenia inwentaryzacji okresowej kasy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu