Rzeczpospolita Polska

2005 rok

 1. Zarządzenie nr 1/2005 z dnia 18 marca 2005 roku Dyrektora Administracyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. sprzedaży zbędnych maszyn rolniczych
 2. Zarządzenie nr 2/2005 z dnia 21 marca 2005 r. Dyrektora Administracyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  w sprawie powołania komisji ds. wyboru najkorzystniejszej oferty najmu powierzchni 230 m2 w Domu Asystenta przy ul. Pautscha 5/7 we Wrocławiu
 3. Zarządzenie nr 3/2005 z dnia 31 marca 2005 r. Dyrektora Administracyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  w sprawie powołania komisji ds. przekazania nieruchomości przy ul. Dicksteina 3 we Wrocławiu
 4. Zarządzenie nr 4/2005 z dnia 31 marca 2005 roku Dyrektora Administracyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  w sprawie powołania komisji ds. ekspertyzy sprzętu komputerowego znajdującego się w Instytucie Inżynierii Środowiska
 5. Zarządzenie nr 5/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 roku Dyrektora Administracyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  w sprawie powołania Komisji ds. wyceny monitorów wchodzących w skład zestawów komputerowych będących na stanie inwentarzowym Instytutu Inżynierii Środowiska
 6. Zarządzenie nr 6/2005 z dnia 23 maja 2005 roku Dyrektora Administracyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  w sprawie powołania Komisji ds. ekspertyzy przedmiotów nietrwałych przeznaczonych do likwidacji będących na stanie inwentarzowym Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin, a przechowywanych w RZD Pawłowice
 7. Zarządzenie nr 7/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku Dyrektora Administracyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  w sprawie zarządzenia inwentaryzacji okresowej kasy nr 1 Akademii Rolniczej
 8. Zarządzenie nr 8 /2005 z dnia 11 października 2005 roku Kanclerza Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  w sprawie powołania komisji do wykonania orzeczeń technicznych