Rzeczpospolita Polska

Pismo okólne nr 1/2006 Kanclerza Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2006 roku

W związku z procesem wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2001 w Akademii Rolniczej we Wrocławiu zostały wyznaczone terminy spotkań pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością z przedstawicielami komórek organizacyjnych uczelni w terminach ustalonych zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 1).

 

Ze względu na planowany termin certyfikacji - grudzień 2006 r. oraz następne terminy spotkań dotyczących audytów wewnętrznych proszę przedstawicieli komórek organizacyjnych uczelni o dostosowanie się do ustalonych terminów lub w przypadku nieobecności o wyznaczenie osób w zastępstwie.

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 109/2005 z 2 listopada 2005 r. Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu:

§ 3. "Pełnomocnicy mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych z funkcjonowaniem wdrażanego Systemu Zarządzania Jakością oraz przeglądu i uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do opracowania dokumentacji".

§ 4. "Pracownicy Akademii Rolniczej we Wrocławiu są zobowiązani do udzielania Pełnomocnikom wszelkich niezbędnych informacji (ustnych i pisemnych) do opracowania i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o wymagania PN-EN ISO 9001:2001".

Kanclerz
mgr Marian Rybarczyk

Załącznik - "Harmonogram spotkań z pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością z przedstawicielami jednostek organizacyjnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu"


załącznik - harmonogram spotkań plik PDF, 32.97 KB
2010-12-30 22:14
Wytworzył:
Magdalena Wesoła
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-24 19:16