Rzeczpospolita Polska

Pismo okólne nr 2/2006 Kanclerza Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 27 września 2006 r.

W związku z procesem wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2001 w Akademii Rolniczej we Wrocławiu zostały wyznaczone terminy kolejnych spotkań Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Jakością z przedstawicielami komórek organizacyjnych Uczelni w terminach ustalonych zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Ze względu na planowany termin certyfikacji - grudzień 2006 r. oraz następne terminy spotkań proszę pracowników komórek organizacyjnych Uczelni o dostosowanie się do ustalonych terminów lub w przypadku nieobecności o wyznaczenie osób w zastępstwie.

Informuję, iż zgodnie z zarządzeniem nr 109/2005 z 2 listopada 2005 r. Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu:

-      Pełnomocnicy mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych z funkcjonowaniem wdrażanego Systemu Zarządzania Jakością oraz przeglądu i uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do opracowania dokumentacji (§ 3),

-      pracownicy Akademii Rolniczej we Wrocławiu są zobowiązani do udzielania Pełnomocnikom wszelkich niezbędnych informacji (ustnych i pisemnych) do opracowania i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o wymagania PN-EN ISO 9001:2001 (§ 4).

1.   Cele spotkania:

a)     weryfikacja zgromadzonych przez poszczególne jednostki materiałów związanych ze stosowaniem systemu zarządzania jakością (F-3, F-6) w oparciu o wymagania PN-EN  ISO 9001:2001,

b)     przeprowadzenie wewnętrznego audytu jakościowego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001,

c)     konsultacje w zakresie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001  w poszczególnych jednostkach,

2.    Termin spotkania: zgodnie z załącznikiem nr 1

3.    Czas trwania spotkania: zgodnie z załącznikiem nr 1

4.    Miejsce spotkania: siedziba poszczególnych jednostek

W trakcie spotkań audytowych istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji w zakresie systemu zarządzania jakością z pełnomocnikami ds. ZSZ w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Spotkania mają charakter audytorski, kierunkujący uczestników w stronę interpretacji wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz jej stosowania w poszczególnych jednostkach.

Kanclerz
mgr Marian Rybarczyk

załącznik - harmonogram spotkań plik tekstowy, 96.44 KB
2010-12-30 22:14
Wytworzył:
Magdalena Wesoła
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-24 19:13