Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 49/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie trybu nadawania odznaczeń uczelnianych, występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 43 pkt. 10 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulaminu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie trybu nadawania odznaczeń uczelnianych, występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się prorektorowi ds. nauki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. Michał MazurkiewiczUWAGA!

Zmiana wprowadzona uchwałą nr 5/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2008 roku oraz uchwałą nr 1/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2015 rokuregulamin w sprawie trybu nadawania odznaczeń uczelnianych plik tekstowy, 80.24 KB
2010-12-30 22:13
Data ostatniej aktualizacji:
2015-02-09 08:35