Rzeczpospolita Polska

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2007 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu ujednoliconego Regulaminu pracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 48 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, tekst jednolity Regulaminu pracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 52/2003 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 22 września 2003 roku w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu pracy Akademii Rolniczej we Wrocławiu, uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniami:

- nr 51/2006 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 31 maja 2006 r.,

- nr 114/2006 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2006 roku,

- nr 62/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2007 roku,

- nr 67/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 19 lipca 2007 roku.

Rektor
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz


ujednolicony tekst regulaminu pracy plik PDF, 210.54 KB
2010-12-30 22:14
Wytworzył:
Aleksandra Witek
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-20 10:17