Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 2/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2008 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę zestawu histologicznego oraz cieplarki dla Pracowni Mikroskopii Elektronowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Data ostatniej aktualizacji:
2009-03-03 10:11