Rzeczpospolita Polska

2006 rok

 1. Zarządzenie nr 1/2006 Kanclerza Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2006 roku
  w sprawie powołania komisji do ustalenia szkód spowodowanych nienależytym zabezpieczeniem dachu w trakcie wykonywania prac remontowych przez wykonawcę
 2. Zarządzenie nr 2/2006 Kanclerza Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2006 roku
  w sprawie zarządzenia inwentaryzacji okresowej kasy nr 1 Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 3. Zarządzenie nr 3/2006 Kanclerza Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 27 października 2006 r.
  w sprawie powołania komisji negocjacyjnej w postępowaniu dotyczącym oddania do odpłatnego korzystania na podstawie umowy cywilnoprawnej części powierzchni na te
 4. Zarządzenie nr 4/2006 Kanclerza Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2006 roku
  w sprawie powołania komisji ds. przekazania lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Cybulskiego 32-34 we Wrocławiu