Rzeczpospolita Polska

2006 rok

 1. Zarządzenie nr 1/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 r.
  Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych określonych w wystąpieniu Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu nr 2U/16072/K020/Ws01/2006-5310 z dni
 2. Zarządzenie pokontrolne nr 2/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r.
  Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu w sprawie wykonania nakazu Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu nr 1A-296-5317-K020/Nk01/06 z dnia 6.04.2006 r.
 3. Zarządzenie pokontrolne nr 3/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r.
  Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych określonych w wystąpieniu Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu nr 1A-296-5317-K020/Ws01/
 4. Zarządzenie pokontrolne nr 4/2006 z dnia 28 listopada 2006 r.
  Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych określonych w wystąpieniu Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu nr 2U-020-5310-