Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2008 r.

w sprawie przyjęcia opinii prof. dr. hab. Józefa Szlachty o zasługach prof. dr. hab. Rudolfa Michałka

 Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 11 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 43 pkt. 10 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - po zapoznaniu się z opinią dorobku naukowego, osiągnięć i zasług prof. dr hab. Rudolfa Michałka opracowaną przez prof. dr hab. Józefa Szlachtę Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podejmuje uchwałę poniższej treści:

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przyjmuje opinię prof. dr hab. Józefa Szlachty i pozytywnie opiniuje wniosek Politechniki Koszalińskiej o nadanie tytułu doktora honoris causa tej Uczelni profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu inżynierowi Rudolfowi Michałkowi.

Przewodniczący Senatu
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz


Wytworzył:
Aleksandra Witek
Data ostatniej aktualizacji:
2009-03-17 08:53