Rzeczpospolita Polska

Pismo okólne nr 1/2005

KF/13/2005

   W związku z brakiem decyzji z MENiS i MNiI o wysokości dotacji na rok 2005 uprzejmie informuję, że w pierwszym kwartale roku 2005 jednostki organizacyjne Uczelni mogą miesięcznie realizować wydatki rzeczowe dotyczące działalności dydaktycznej i badawczej-statutowej do wysokości 80% miesięcznych środków przyznanych w 2004 roku na wydatki rzeczowe. Jednostki mogą także dysponować środkami pieniężnymi niewykorzystanymi w 2004 roku z działalności dydaktycznej, statutowej z MNiI, badań własnych, grantów wewnętrznych oraz wypracowanymi z zysku i rozliczenia kosztów pośrednich.

Rektor
prof. dr. hab. Michał Mazurkiewicz


Wytworzył:
Marianna Stałowska-Bryl