Rzeczpospolita Polska

Pismo okólne nr 2/2005 z dnia 20 lipca 2005 roku Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu


W związku z pytaniami pracowników uczelni w sprawie udokumentowania kosztów podróży służbowych wyjaśniam, iż pracownik uczelni delegowany w podróż służbową rozlicza koszty podróży bez konieczności udokumentowania biletami.

Dyrektor Administracyjny, kierownicy jednostek organizacyjnych uczelni wysyłający pracownika w podróż służbową określają na dowodzie "Polecenie wyjazdu służbowego" w sposób jednoznaczny środek lokomocji.

Przypominam jednocześnie o obowiązku złożenia w Dziale Księgowości Finansowej Kwestury "Rachunku kosztów podróży" (druga strona "Polecenia wyjazdu służbowego"), potwierdzonego pod względem merytorycznym, w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia podróży.

Rektor
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz


Wytworzył:
Renata Kolpenicka-Stryjeńska
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-20 10:03