Rzeczpospolita Polska

Pismo okólne nr 1/2004 z dnia 26 marca 2004 r. Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu

w sprawie wykonania zarządzenia pokontrolnego nr 3/2003 Rektora Akademii Rolniczej

 
W dniu 31 grudnia 2003 r. upłynął termin wykonania zarządzenia pokontrolnego nr 3/2003 Rektora AR w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych określonych w wystąpieniu dyrektora Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2003 r. nr OV-402 -159/02.
Kierowników jednostek organizacyjnych uczelni, którzy nie wykonali powyższego zarządzenia, w zakresie przekazania do archiwum uczelni wszystkich zamkniętych teczek spraw z dokumentacją wytworzoną do końca 2000 r., a w przypadku pozostawienia w jednostkach organizacyjnych części akt dłużej niż 2 lata, przekazania do archiwum ewidencji (spisów zdawczo-odbiorczych tych teczek), zobowiązuję do wykonania powyższego punktu zarządzenia, w nieprzekraczalnym terminie do końca kwietnia 2004 r.
Rektor
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz
Wytworzył:
Marianna Stałowska-Bryl
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-20 10:01