Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2007 r.

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy analizatora aminokwasów dla Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Wytworzył:
Magdalena Wesoła
Data ostatniej aktualizacji:
2009-03-09 21:11