Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2005 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2005 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego w dniu 25 marca 2005 roku


Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385, z późniejszymi zmianami), oraz § 22 ust. 1 Statutu AR w związku z art. 130 § 2 Kp. zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z tym, że 1 stycznia 2005 r. przypada w sobotę, która jest w Akademii Rolniczej dniem wolnym od pracy ustalam, że dzień 25 marca 2005 r. jest dniem wolnym bez konieczności odpracowania.

§ 2

Z treścią niniejszego zarządzenia należy zapoznać wszystkich pracowników uczelni.

§ 3

Dzień 25 marca 2005 roku nie może być ujawniony w planach urlopowych na rok bieżący.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Administracyjnemu i kierownikom jednostek organizacyjnych uczelni.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz

Wytworzył:
Maria Szołomicka-Gerlicz
Data ostatniej aktualizacji:
2009-03-19 14:57